KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Ebru SÖNMEZ

Birim: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Alt Birim: Sağlık Bakım Hizmetleri
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: ebru.sari@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: ebrusonmez85@hotmail.com
Uzmanlık Alanları: Halk Sağlığı Hemşireliği, Geriatri

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
  • Ayaz‐Alkaya, S., Terzi, H., Işık, B. ve Sönmez, E. (2019). A healthy lifestyle education programme for health literacy and health‐promoting behaviours: A pre‐implementation and post‐implementation study. International journal of nursing practice, e12793.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
  • Sönmez, E. ve Kitiş, Y. (2019). The Effect of Motivational Interview Based on Transtheoretical Model Promoting Healthy Elderly to Exercise Behavior: A Randomized Controlled Study Protocol
Son Güncelleme: 09.01.2020 08:21:05