KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Dr. Sevtap ÇAĞLAR YAVUZ

Birim: Şefaatli Meslek Yüksek Okulu
Alt Birim: Veteriner Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: sevtap.c.yavuz@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: sevtapcaglaryavuz@gmail.com
Telefon: 05445837370 / 7207 (Dahili)
Uzmanlık Alanları: Kimya, Organik Kimya, Organik Sentez, Sitotoksik Aktivite, QSAR, Hesaplamalı Kimya

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraErciyes Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüKimyaOrganik Kimya2019
Yüksek LisansErciyes Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüKimyaOrganik Kimya2013
LisansCumhuriyet Üniversitesi / Fen FakültesiKimya2010

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2019 - Devam Ediyor : Öğretim Görevlisi Doktor
 • 2011 - 2019 : Araştırma Görevlisi

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Yavuz S.Ç., Akkoç S., Türkmenoğlu B., Sarıpınar E., (2020) Synthesis of Novel Heterocyclic Compounds Containing Pyrimidine Nucleus Using the Biginelli Reaction: Antiproliferative Activity and Docking Studies, Journal of Heterocyclic Chemistry
 • Akkoç S., Yavuz S.Ç., Türkmenoğlu B., İlhan İ. Ö., Akkurt M., (2020), 'Single Crystal, DFT and Docking Studies of a Benzimidazolium Salt' Crystallography Reports,
 • Çatalkaya S., Sabancı N., Yavuz S.Ç., Sarıpınar E., (2020) The effect of Stereoisomerism on the 4D-QSAR study of some dipeptidyl boron derivatives, Computational Biology and Chemistry
 • Yavuz S.Ç., Akkoç S., Sarıpınar E., (2019) Cytotoxic activities of imidazole derivatives prepared from various guanylhydrazone and phenylglyoxal monohydrate, Synthetic Communications, 49 (22) 3198-3209.
 • Yavuz S.Ç., Sabancı N., Sarıpınar E., (2018) Pharmacophore modelling and 4d-qsar study of ruthenium(II) arene complexes as anticancer agents (inhibitors) by electron conformational-genetic algorithm method, Current Computer-Aided Drug Design, 14 (1) 79-94.
 • Tüzün B., Yavuz S.Ç., Sabancı N., Sarıpınar E., (2018) 4D-QSAR Study of Some Pyrazole Pyridine Carboxylic Acid Derivatives By Electron Conformational-Genetic Algorithm Method, Current Computer-Aided Drug Design, 14 (4) 370-384.
 • Özalp A., Yavuz S.Ç., Sabancı N., Çopur F., Kökbudak Z., Sarıpınar E., (2016), 4D-QSAR investigation and pharmacophore identification of pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepines using electron conformational-genetic algorithm method", Sar and Qsar In Environmental Research, 27 (4) 317-342
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Tüzün B., Yavuz S.Ç, Sarıpınar E., (2018), 4D-QSAR analysis and pharmacophore modeling: propoxy methylphenyl oxasiazole derivatives by electron conformatitional-genetic algorithm method, Journal of Physical And Theoretical Chemıstry, 14;149-164.
 • Akkoç S., Yavuz S.Ç., Akkurt M., Ersanlı C.C., (2018), Density functional theory study of a silver N-heterocyclic carbene complex, Journal of the Chinese Advanced Materials Society, 6 (2) 112-122.
ULUSAL
Diğer Ulusal Makale
 • Akkoç S., Türktekin Çelikesir S. , Gök Y., Çağlar Yavuz S., Akkurt M. , Özdemir N., (2016), DFT studies and crystal structure of synthesized 1,3-bis(2-thiophenylmethyl)-4,5-dihydroimidazolidinium hexafluorophosphate salt, Journal of The Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, 4;45-58.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Karataş H., Yavuz S.Ç., Sarıpınar E., Türkmenoğlu B., Kökbudak Z., Reactions of Aminoguanidine Derivatives with Dimethyl Acetylenedicarboxylate, 2nd International Scientific and Vocaal Studies Contiongress, BILMES CONGRESS, Nevşehir Türkiye, 5-8 Temmuz. (Sözlü Bildiri)
 • Aslan H.G., Yavuz S.Ç., Sarıpınar E., A New Dimethylacetylenedicarboxylate(DMAD) Derivative and Its Cu(II) Complex, II. International Scientific and Vocational Studies Congress, BILMES CONGRESS, Nevşehir Türkiye, 5-8 Temmuz (Sözlü Bildiri).
 • Yavuz S.Ç., Akkoç S., Sarıpınar E., Cytotoxic Activity Properties of Pyrimidine Derivative Compounds, 2nd International Scientific and Vocational Studies Congress, BILMES CONGRESS, Nevşehir Türkiye, 5-8 Temmuz (Sözlü Bildiri).
 • Çatalkaya S., Yavuz S.Ç, Sabancı N. , Sarıpınar E., 4D-QSAR Analysis of Some Dipeptidyl Boron Compounds: Pharmacophore Identification and Bioactivity Estimation, 2th INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES, Skopje, Makedonya, 26-30 Ekim (Sözlü Bildiri).
 • Akkoç S.,Türkmenoğlu B.,Yavuz S.Ç., Synthesized a new organic compound’s cytotoxic activity quantum mechanics calculations and docking studies 2nd NPCPT International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, 8-11 November, Kayseri/Turkey (Özet Metin)
 • Yavuz S.Ç, Yılmaz B.S., Özdemir N., Sarıpınar E., Synthesis of copper ion incorporated aminoguanidine derivatives -based hybrid nanoflowers, 2nd NPCPT International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, 8-11 November, Kayseri/Turkey (Özet Metin)
 • Aslan H.G., Yavuz S.Ç., Sarıpınar E., A New Dimethylacetylenedicarboxylate(DMAD) Derivative and Its Cu(II) Complex, II. Inrenational Scientific and Vocational Studies Congress, BILMES CONGRESS, Nevşehir Türkiye, 5-8 Temmuz (Tam Metin)
 • Yavuz S.Ç., Al-Janabia I., Sarıpınar E., Patat Ş., Synthesis and Characterization of Some Thiazolidine Derivatives, INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICAL CHEMISTRY AND FUNCTIONAL MATERIALS (PCFM’18), Elazığ Türkiye, 19-21 Haziran.
 • Akkoç S., Yavuz S.Ç., Türkmenoğlu B., Theoretical Calculations And Molecular Docking Study Anticancer Effect of Synthesized Salt Againist Hela Cell Line, INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICAL CHEMISTRY AND FUNCTIONAL MATERIALS (PCFM’18), Elazığ Türkiye, 19-21 Haziran.
 • Yavuz S.Ç., Akkoç S., Theorical and X-Ray Studies of An Ag-NHC Complex, INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICAL CHEMISTRY AND FUNCTIONAL MATERIALS (PCFM’18), Elazığ Türkiye, 19-21 Haziran.
 • Yavuz S.Ç., Sarıpınar E., Synthesis of Some Imidazole Derivatives, INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICAL CHEMISTRY AND FUNCTIONAL MATERIALS (PCFM’18), Elazığ Türkiye, 19-21 Haziran.
 • Yavuz S.Ç., Sarıpınar E., Synthesis of Pyrimidine Derivatives by Biginelli Reactions, International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara Türkiye, 26-27 Nisan.
 • Yavuz S.Ç., Sarıpınar E., Synthesis and Characterization of Some Imidazole Derivatives, International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara Türkiye, 26-27 Nisan.
 • Yavuz S.Ç., Memiş Y. , Köprü S., Sarıpınar E., 4D-QSAR Analysis and Pharmacophore Modeling: Electron Conformational-Genetic Algorithm Approach for Imidazo Derivatives, 5th International Bau Drug Design Congress, İstanbul Türkiye, 19-21 Ekim.
 • Yavuz S.Ç., Sarıpınar E., Synthesis and Characterization of New Heterocyclic Compounds, I. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir Türkiye, 5-8 Ekim.
 • Al-Janabia I., Yavuz S.Ç., Köprü S., Sarıpınar E., Reaction of N (aminoamidino) thiourea derivatives with dimethylacetylene dicarboxylate, 5th International Bau Drug Design Congress, İstanbul Türkiye, 19-21 Ekim.
 • Yavuz S.Ç., Karataş H., Sabancı N. , Kökbudak Z., Öztürk Küp F., Sarıpınar E., Synthesis of Hydrazino-Pyrimidine Derivatives by Multi-Component Reactions, 5th International Bau Drug Design Congress, İstanbul Türkiye, 19-21 Ekim.
 • Özdoğan R., Yavuz S.Ç., Sarıpınar E., Investigation of Effect of the Phenylpyrazole Glutamic Acid Piperazine Compounds as an Coagulation Inhibitor on P2Y12 (Ki) Receptor by 4D-QSAR EC-GA Method, 4th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress, İstanbul Türkiye 13-15 Ekim.
 • Özalp A., Yavuz S.Ç., Sabancı N. , Çopur F., Kökbudak Z., Sarıpınar E., 4D-QSAR Investigation and Pharmacophore Identification Of Pyrrolo[2,1-C][1,4]Benzodiazepines Using Ec-Ga Method, 3rd. International BAU-Drug Design Congress, İstanbul Türkiye, 1-3 Ekim.
 • Çağlar S., Sarıpınar E. 4d-Qsar Analysis and Pharmacophore Modeling Electron Conformational-Genetic Algorithm Approach for Ruthenium (II) Arene Complexes, International BAU-Drug Design Symposium, İstanbul Türkiye, 21-23 Mart.
 • Çağlar S., Sarıpınar E., Determination of Pharmacophore Group and Bioactivity Account to Benzothienopyrimidinones Compunds by Electron Conformational-Genetic Algorithm Method, 10. Kimyasal Fizik Kongresi (CPC-X), Ankara Türkiye, 10-12 Ekim.
ULUSAL
 • Doğan N., Yavuz S.Ç., Karataş H., Köprü S., Şahin O., Kökbudak Z., et al., Yeni Oksotiazolidin Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, Uluslararası Katılımlı 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya Türkiye, 30 Mart - 2 Nisan.
 • Memiş Y., Yavuz S.Ç., Köprü S., Sarıpınar E., İmidazo[4,5] Piridin-2-on Türevlerinin Elektron Konformasyonal-Genetik Algoritma Metodu (EC-GA) İle 4D-Qsar Analizi, Uluslararası Katılımlı 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya Türkiye, 30 Mart - 2 Nisan.
 • Doğan N., Karataş H., Yavuz S.Ç., Sarıpınar E., Synthesis of Guanidine Based Oxothiazolidine Derivatives and Quantum-Chemical Calculations, 28. National Chemistry Congress, Mersin Türkiye, 15-21 Ağustos.
 • Özalp A., Yavuz S.Ç., Kökbudak Z., Sarıpınar E., Melanokortin-4 Türevlerinin Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma (EC-GA) Yötemi ile Nicel Yapı Aktivite İlişkisinin İncelenmesi ve Aktif Yapının Belirlenmesi, 3. İlaç Kimyası Kongresi, Antalya Türkiye, 20-22 Mart.
 • Doğan N., Karataş H., Yavuz S.Ç., Sabancı N., Öztürk Küp F., Kökbudak (Önal) Z., et al., Malonnitril, Aldehit ve Tiyosemikarbazon Bileşiklerinden Üç Bileşenli Yeni 4-Amino-5-karbonitril Pirimidin Sentezi ve HF Hesaplamaları, 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale Türkiye, 23-28 Ağustos.
 • Özalp A., Yavuz S.Ç., Kökbudak Z., Sarıpınar E., Elektron Konformasyonel Genetik Algoritma 4D Qsar Metodu Ile Benzodiazepin Serisinde GI50 Aktivitesi Için Farmakofor Belirlenmesi ve Biyoaktivite Hesabı, 3. İlaç Kimyası Kongresi, Antalya Türkiye, 20-22 Mart.
 • Çağlar S., Sarıpınar E., Çopur F., Köprü S., Memiş Y. İlaç Tasarımında 4d-Qsar Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma (Ec-Ga) Metodu: Bilgisayar Destekli Emre Yazılımı ve Uygulamaları, 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi, Antalya Türkiye, 29 Nisan - 31 Mart.
 • Çağlar S., Aydın S., Keskin H., Sarıpınar E., 4d-Qsar Ec-Ga Metodu İle Benzotiyenopirimidin Bileşik Serisinin Farmakofor Grubunun Belirlenmesi ve Biyoaktivite Hesabı, III. Fiziksel Kimya Günleri Kongresi, Balıkesir Türkiye, 12-15 Temmuz.
 • Çağlar S., Sarpınar E., Rutenyum(II) Aren Komplekslerinin Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma (Ec-Ga) Metodu Ile Farmakofor Modellemesi ve 4D-QSAR Analizi, 26.Ulusal Kimya Kongresi, Muğla Türkiye, 1-6 Ekim.
 • Çağlar S., Sarıpınar E., 4d-Qsar Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma Metodu Ile İmidazol Türevlerinin Farmakofor Grubunun Belirlenmesi ve Biyoaktivite Hesabı, 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum Türkiye, 27 Haziran - 2 Temmuz (Sözlü Bildiri).
 • Aydın S., Sarıpınar E., Yanmaz E., Çağlar S., Piperazin Türevlerinin HIV-1 İnhibitörü Olarak Konformasyonel-Genetik Algoritma Yöntemi Ile 4D-Qsar İncelenmesi, 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum Türkiye, 27 Haziran-2 Temmuz (Sözlü Bildiri).)

DİĞER

PROJELER
 • Glikozillenmiş Kemoterapötik İlaçlar Geliştirme: Glikolize-Melphalan Türevlerinin Sentezi , BAP ÖNAP, Araştırmacı, Devam Ediyor.
 • Pirimidin Bazlı Bileşiklerin Sentezi, BAP Hızlı Destek, Araştırmacı, Devam ediyor.
 • Pirimidin ve İmidazol Çekirdeği İçeren Bileşiklerin Sentezi ve in vitro Sitotoksik Aktivite Çalışmaları, BAP Doktora, Araştırmacı.
 • Guanidin Bazlı Oksotiazolidin Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu,BAP Hızlı Destek, Araştırmacı.
 • Çok Bileşenli Reaksiyonlar: Ugi-Biginelli Melez Reaksiyonlarının Geliştirilmesi ve Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi, Biyoaktivite ve 4D-QSAR Çalışmaları, BAP ÖNAP, Araştırmacı.
 • EC-GA Metodu ile Diketopiperazin türevlerinde farmakofor grubun belirlenmesi ve bioaktivite tahmini : 4D-QSAR Yaklaşımı, BAP Yüksek Lisans, Araştırmacı.
 • Benzotiyenopirimidin Bileşik Serisinin Elektron Konformasyon-Genetik Algoritma (EC-GA) Yöntemi ile QSAR İncelenmesi, BAP Yüksek Lisans, Araştırmacı.
 • Rutenyum(II) Aren Komplekslerinin Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma (EC-GA) Metodu ile Farmakofor Modellemesi ve 4D QSAR Analizi, BAP Yüksek Lisans, Araştırmacı.
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Biyokimya Yaz Okulu Uygulamalı Biyokimyada Güncel Konular – 5, Kayseri, 2019.
 • Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, Yozgat, Ekim 2019.
 • International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’18), Elazığ, Haziran, 2018.
 • International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, 2018,
 • I. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, 2017.
 • Uluslararası Katılımlı 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Mart 2017.
 • 5th International Bau Drug Design Congress, İstanbul, 2017.
 • 2nd International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, Kayseri, 2017.
 • 28. National Chemistry Congress, Mersin, 2016.
 • 2th International Turkic World Conferance on Chemical Sciences and Technologies, Skopje, Makedonya, 2016.
 • 4th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress, İSTANBUL, 2016.
 • 3th. International BAU-Drug Design Congress", İstanbul, 2015.
 • 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, 2015.
 • 1. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Mart 2013.
 • 1th International BAU-Drug Design Symposium, İstanbul, Mart 2013
 • III. Fiziksel Kimya Günleri Kongresi, Balıkesir, Temmuz 2012.
 • 26.Ulusal Kimya Kongresi, Muğla, Ekim 2012.
 • 10. Kimyasal Fizik Kongresi (CPC-X), Ankara, Ekim 2012
 • 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Haziran 2011.
 • 25. Ulusal Kimya Kongresi Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı Çalıştayı, Erzurum, Haziran 2011.
 • 23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, Haziran 2009.
Son Güncelleme: 09.06.2020 10:49:36