KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MÜDERRİSOĞLU

Birim: Tıp Fakültesi
Alt Birim: Dahili Tıp Bilimleri-Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: ahmet.muderrisoglu@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: ahmet.muderrisoglu@yobu.edu.tr
Uzmanlık Alanları: Farmakogenomik

DOSYALAR / DERS NOTLARI

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraHacettepe Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüTıp FakültesiTıbbi Farmakoloji2019
LisansKırıkkale Üniversitesi / Tıp FakültesiTıp Fakültesi2011

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2012 - 2019 : Araştırma Görevlisi Doktor
 • 2019 - Devam Ediyor : Doktor Öğretim Üyesi

İDARİ GÖREVLER

 • 2020 - Devam Ediyor : Tıp Fakültesi Dönem 3 Koordinatör Yardımcılığı
 • 2020 - Devam Ediyor : Tıp Fakültesi Uzaktan Eğitim Temsilciliği

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • The Effects Of Acute Tension Increase On Rat Esophageal Muscle Contractions: An In Vitro Study; Soyer T, Kalkışım S, Yalçın S, Müderrisoğlu A, Taş ST, Tanyel FC, Ertunç M, Sara Y. J Pediatr Surg. 2015 Oct;50(10):1691-4. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2015.01.008
 • Clozapine-Associated Leukopenia Agranulocytosis Study Group; Relation of the Allelic Variants of Multidrug Resistance Gene to Agranulocytosis Associated With Clozapine; Anıl Yağcıoğlu AE, Yoca G, Ayhan Y, Karaca RÖ, Çevik L, Müderrisoğlu A, Göktaş MT, Eni N, Yazıcı MK, Bozkurt A, Babaoğlu MO; Clozapine-Associated LeukopeniaAgranulocytosis Study Group. J Clin Psychopharmacol. 2016 Jun;36(3):257-61. doi: 10.1097/JCP.0000000000000495.
 • Evaluation of the stability and stratification of propofol and ketamine mixtures for pediatric anesthesia; İzgi M, Başaran B, Müderrisoğlu A, Ankay Yılbaş A, Uluer MS, Çelebioğlu B. Paediatr Anaesth. 2018 Mar;28(3):275-280. doi: 10.1111/pan.13318
 • Letter to the Editor regarding Hubacek et al.’s report “Lack of an association between SNPs within the cholinergic receptor genes and smoking behavior in a Czech post-MONICA study”; Ahmet Müderrisoglu, Melih Babaoglu; Genetics and Molecular Biology; 17 Mayıs 2018, pii: S1415-47572018005008104, doi: 10.1590/1678-4685-GMB-2017-0214.
 • Effects of Genetic Variants of Human Nicotinic Receptor Subunits CHRNA3, CHRNA4, CHRNA5 on Nicotine Dependence and Smoking Cessation; Muderrisoglu A., Babaoglu E., Korkmaz E.T., Kalkisim S., Karabulut E., Emri S., Babaoglu M.O. First Nordic Conference on Personalized Medicine (NORPM2018), 29 Mayıs-1 Haziran 2018, Nyborg, Danimarka, Basic&Clinical Pharmacology and Toxicology; Cilt 123, Sayı S1, Sayfa 5
 • Effects of a Genetic Polymorphism of Human CYP2B6 on Nicotine Dependence and Smoking Cessation Therapy; Muderrisoglu A., Babaoglu E., Korkmaz E.T., Ongun M. C., Karabulut E., Emri S., Babaoglu M.O. First Nordic Conference on Personalized Medicine (NORPM2018), 29 Mayıs-1 Haziran 2018, Nyborg, Danimarka, Basic&Clinical Pharmacology and Toxicology; Cilt 123, Sayı S1, Sayfa 6

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Determination of CYP2C9 activity in Patients with Systemic Lupus Erythematosus; Mustafa Tuğrul Göktaş, Erdem Kamil Özer, Ahmet Müderrisoğlu, Said Kalkışım, Emel C. Emlakçıoğlu, Ümit Yaşar. EPHAR 2016, 7. Avrupa Farmakoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2016, İstanbul, Kongre Kitapçığı C079, Sayfa 152
 • Association of eNOS, iNOS genetic polymorphisms with drug induced gingival hyperplasia; Erkan Şüküroğlu, Ahmet Müderrisoğlu, Mustafa Tuğrul Göktaş, Özgur Karaca, Lokman Çevik, Ümit Yaşar, Melih Önder Babaoğlu, Feriha Çağlayan, Atilla Bozkurt. EPHAR 2016, 7. Avrupa Farmakoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2016, İstanbul, Kongre Kitapçığı P227, Sayfa 518
 • Association of multidrug resistance protein MDR1 with drug induced gingival hyperplasia; Erkan Şüküroğlu, Lokman Çevik, Ahmet Müderrisoğlu, Mustafa Tuğrul Göktaş, Özgur Karaca, Ümit Yaşar, Melih Önder Babaoğlu, Feriha Çağlayan, Atilla Bozkurt. EPHAR 2016, 7. Avrupa Farmakoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2016, İstanbul, Kongre Kitapçığı P228, Sayfa 519
ULUSAL
 • In Vitro Özofagus Geriminin Özofagus Düz Kas Kontraksiyon Yanıtlarına Etkisi; Tutku Soyer, Said Kalkışım, Şule Yalçın, Ahmet Müderrisoğlu, Sadık Taşkın Taş, Feridun Cahit Tanyel, Mert Ertunç, Yıldırım Sara. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon, Kongre Kitapçığı Sözlü Sunum 58
 • Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz (eNOS) Genetik Polimorfizmlerinin İlaç Kullanımına Bağlı Dişeti Hipertrofisine Etkisi; Erkan Şüküroğlu, Lokman Çevik, Ahmet Müderrisoğlu, Özgür Karaca, Mustafa Tuğrul Göktaş, Ümit Yaşar, Melih Önder Babaoğlu, Feriha Çağlayan, Atilla Bozkurt. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Ankara, Kongre Kitapçığı S-35, Sayfa 143
 • İlaç Taşıyıcı Proteini MDR1 Genetik Polimorfizmleri İle Nikotin Bağımlılığı Arasındaki İlişki; Ahmet Müderrisoğlu, Elif Babaoğlu, Elif Tuğçe Korkmaz, Salih Emri, Erdem Karabulut, Melih Ö. Babaoğlu. 24. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 17-20 Ekim 2017, Trabzon, Kongre Kitapçığı S019, Sayfa 27

KİTAPLAR

 • Mutlu Uysal Yazıcı, Melih O. Babaoglu, Ahmet Muderrisoglu, Benan Bayrakcı; 2018; Genetic Traces For Colchicine Intoxication: Clinical Variations and Genetic Polymorphisms of Multidrug Resistance Protein MDR1; The Most Recent Studies in Science and Art; 1.Cilt, 7.Bölüm, Sayfa 70-74, ISBN: 978-605-288-356-3

DİĞER

ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR
 • Türk Farmakoloji Derneği
PROJELER
 • In Vitro Özofagus Geriminin Özofagus Düz Kas Kontraksiyon Yanıtlarına Etkisi Proje Sorumlusu: Doç. Dr. Tutku SOYER Proje No: Hacettepe Üniversitesi, 910/2014
 • Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) Hastalarında CYP2C9 ve CYP2C19 Genetik Polimorfizm ve Aktivitesinin İncelenmesi Proje Sorumlusu: Dr. Erdem Kamil ÖZER Proje No: Selçuk Üniversitesi,
 • Propofol ve Ketamin Kombinasyonunun Zamanla Tabakalaşması ve Ayrışması Proje Sorumlusu: Uz. Dr. Murat İZGİ Proje No: Hacettepe Üniversitesi, THD-2017-13832
 • A candidate gene study on clozapine-induced neutropenia/agrnulocytosis Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Jurgen LUYX Proje No: Utrecht Üniversitesi Rudolf Magnus Beyin Merkezi, H-150
 • Sigara Bağımlığında Nikotinik Kolinerjik Reseptör (CHRNA 3-4-5), Sitokrom P450 (CYP) 2A6, CYP2B6, İlaç Taşıyıcı Proteini MDR1 ve Nöronal Nitrik Oksit Sentaz nNOS Gen Polimorfizmlerinin Etkilerinin Değerlendirilmesi Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Melih Ö. BABAOĞLU Proje No: Hacettepe Üniversitesi, TSA-2017-12810
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Klinik Araştırmalar Giriş Eğitimi, 3 Aralık 2012, Ankara, Türkiye
 • 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 4-7 Kasım 2013, Antalya, Türkiye
 • Laboratuvar Güvenliği Eğitimi, 23-25 Haziran 2015, Ankara, Türkiye
 • 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Ankara, Türkiye
 • Etik Eğitimi, 9-10 Kasım 2015, Ankara, Türkiye
 • EPHAR 2016, 7. Avrupa Farmakoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2016, İstanbul, Türkiye
 • Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri Kursu, 2017, Ankara, Türkiye
 • 24. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 17-20 Ekim 2017, Trabzon, Türkiye
 • NORPM2018, 1. İskandinavya Kişisel Tıp Konferansı, 29 Mayıs-1 Haziran 2018, Nyborg, Danimarka
 • Türk Farmakoloji Derneği X. Prof. Dr. Oğuz GÜÇ Yaz Okulu, 4-8 Haziran 2018, Ankara, Türkiye
 • Araştırmacılara ve Destekleyicilere Yönelik Klinik Araştırmalara Giriş ve İyi Klinik Uygulamalar Temel Eğitimi, 12 Ekim 2018, Ankara, Türkiye
 • Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi, 11-12 Ocak 2020, Yozgat, Türkiye
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2020Klinik Farmakoloji StajıLisans20
2020Tıbbi FarmakolojiLisans17
2020Anestezik FarmakolojiÖnlisans5
Son Güncelleme: 26.05.2020 10:06:14