KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Berkan KARAGÖZ

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: Maliye Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: berkan.karagoz@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: berkankaragoz@hotmail.com
Telefon: 03542421040 / 6620 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: BALIKESİR / 1983
Uzmanlık Alanları: Kamu Ekonomisi, Yerel Yönetimler Maliyesi

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAnkara Üniversitesi / SBF-Sosyal Bilimler EnstitüsüMaliye (Kamu Ekonomisi)2014
Yüksek LisansMarmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüMaliye2008
LisansMarmara Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMaliye2005

AKADEMİK GÖREVLER

  • 2017 - Devam Ediyor : Doktor Öğretim Üyesi (Maliye Bölümü)

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
  • Karagöz, Berkan (2015), Türkiye’de Mali Yerelleşme Emareleri ve Yatay Eşitsizlik Sorunu, Sosyoekonomi Dergisi, Vol. 23(26): 139-163.
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
  • Karagöz, Berkan (2011), Türkiye’de Kamu Sektörünün Dondurma Üretmesinin Nedeni: Eleştirel Bir Bakış, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1):105-121.
  • Barlas, Emin & Karagöz, Berkan (2007), Subsidiarite İlkesi: Kavramsal Bir Çerçeve, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(1):155-174.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
  • Karagöz, Berkan & Bapbacı, Özlem (2018), 1980 Askeri Rejim Hükümeti'nin Kamu Harcamaları, Uluslararası 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Sempozyumu, 21-23 Mart 2018 Yozgat

KİTAPLAR

  • Karagöz, Berkan (2012), Teoriden Pratiğe Güncel Mali Konular, Kamu Ekonomisindeki Dönüşümün Vergilemeye Etkisi, Nobel Akademik Yayıncılık
  • Karagöz, Berkan (2012), Teoriden Pratiğe Güncel Mali Konular, İdarelerarası Rekabette Kamusal Mal ve Hizmetler: Türkiye Örneği, Nobel Akademik Yayıncılık
Son Güncelleme: 28.03.2018 21:48:49