KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf AKGÜL

Birim: İlahiyat Fakültesi
Alt Birim: Temel İslam Bilimleri
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: yusuf.akgul@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: yakgul@gmail.com
Telefon: 05055736236 / 6116 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: AMASYA / 1969
Uzmanlık Alanları: HADİS, EĞİTİM

DOSYALAR / DERS NOTLARI

 • hadis III    (Eklenme Tarihi: 23.12.2019) (İndirilme Sayısı: 1667) (Dosya No: 1386)
 • hadis 3    (Eklenme Tarihi: 23.12.2019) (İndirilme Sayısı: 769) (Dosya No: 1385)
 • hadis ilimleri 1    (Eklenme Tarihi: 28.11.2019) (İndirilme Sayısı: 1720) (Dosya No: 1239)
 • hadis ilimleri 1    (Eklenme Tarihi: 28.11.2019) (İndirilme Sayısı: 2229) (Dosya No: 1238)
 • hadis ilimleri 1    (Eklenme Tarihi: 28.11.2019) (İndirilme Sayısı: 335) (Dosya No: 1237)
 • hadis ilimleri 1    (Eklenme Tarihi: 28.11.2019) (İndirilme Sayısı: 777) (Dosya No: 1236)
 • hadis ilimleri ı    (Eklenme Tarihi: 28.11.2019) (İndirilme Sayısı: 12675) (Dosya No: 1235)
 • hadis ilimleri    (Eklenme Tarihi: 28.11.2019) (İndirilme Sayısı: 14888) (Dosya No: 1234)

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiANKARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜTEMEL İSLAM BİLİMLERİHADİS2006
Yüksek LisansERCİYES ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜTEMEL İSLAM BİLİMLERİHADİS1997
LisansERCİYES ÜNİVERSİTESİ / İLAHİYAT FAKÜLTESİİLAHİYAT1992

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2012 - Devam Ediyor : Yardımcı Doçent Doktor

YAYINLAR

MAKALE

ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • GARİBU L HADİS ESERLERİNDE GEÇEN GARİB KELİMELER HAKKINDA BİR İNCELEME
 • SERAHSÎ NİN USULÜ ÇERÇEVESİNDE BAZI HARFLERİN EDATLARIN FIKIHTAKİ ANLAMLARI
 • Zafer Ahmed Et Tehânevî nin İ lâü s Sünen Adlı Eserine Dair 1
 • Zafer Ahmed Et Tehânevî nin İ lâü s Sünen Adlı Eserine Dair 2
 • I. Uluslararası Bozok Sempozyumu Tanıtımı
 • FIKIH USULÜNE KAYNAKLIĞI AÇISINDAN MUAZ HADİSİNİN TAHLİLİ VE TENKİDİ
 • el-HATÎB el-BAĞDÂDÎ’YE GÖRE HADİS ÖĞRETİMİNDE HOCANINNİTELİKLERİ (el-CÂMİ’ ÖZELİNDE)

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Amasyalı Muhaddis Yusuf-Zâde ve Buhari Şerhi
 • Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakına Ait Bazı İlkelerin Sünnet Bağlamında Değerlendirmesi
 • İMAM BİRGİVİ’NİN “ŞERHU EHADİSİ ERBAİN” ADLI ESERİ VE HADİSLERİ ŞERH METODU
 • İLK DÖNEM ABBASİ HALİFELERİNİN EHL-İ HADİS İLE MÜNASEBETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

KİTAPLAR

 • EDEBİ TÜR OLARAK GARİBUL-HADİS

DİĞER

ATIFLAR
 • • YÜCEL, Prof. Dr. Ahmet, Hadis Usulü, M.Ü. İlahiyat Fak. Vakfı Yay. 6.Bsk., İst. 2012, s.208-209.
EDİTÖRLÜKLER
 • BOZOK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • BOZOK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
HAKEMLİKLER
 • Mukadder Arif Yüksel'in"KUR'AN'DA HADİS KELİMESİNİN SEMANTİK ANLAMI" adlı makalesinin hakemliği
 • Orhan Yılmaz'ın Kadın ve Hadis Rivayeti Memlukler Dönemi Şam Bölgesinden İki Örnek (II. Bölüm) Asma SAYEED adlı makalesinin hakemliğ
 • Orhan Yılmaz'ın "MEHDİ İNANCINA KAYNAKKLIK TEŞKİL EDEN HADİSLERİN DEĞERLENDİRMESİ" adlı makalesinin hakemliği
 • Harun Reşit Demirel'in "KÖPEK VE DİĞER BAZI HAYVANLARIN ÖLDÜRÜLMESİNE CEVAZ VEREN HADİSLERİN DEĞERLENDİRMESİ" adlı makalesinin hakemliği
YÖNETİLEN TEZLER
 • Vasiyetle ilgili rivayetlerin değerlendirilmesi -Sahih-i Buharî özelinde-
 • Hatîb El-Bağdâdî'nin El-Câmi' adlı eserinde geleneksel hadis eğitim öğretim âdâbı
 • Hadislerde insanın değeri
 • Kütüb-ü Tis'a da Evlilik Öncesi Sürece Dair Rivayetlerin Hadis Tekniği Açısından Değerlendirilmesi.
 • Kadınlarla Tokalaşma ve Bevl ile İlgili Hadislerin Muhteliful-Hadis Bağlamında Değerlendirilmesi
 • İbn Hacer el-Askalânî'nin el-İsâbe'de Âlimlere Yönelttiği Tenkitler
 • 1998-2010 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DE YAPILAN HADİS ÇALIŞMALARI
HİZMET İÇİ EĞİTİM
 • SUUDİ ARABİSTAN KRAL FAYSAL ARAŞTIRMA MERKEZİNDE "ARAPÇA ÖĞRETİM TEKNİKLERİ" PROGRAMI
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Mevlid-i Nebi Haftası Münasebetiyle DİB panelinde “Kullukta Numune- İmtisal Hz. Muhammed” Başlıklı Bildiri
 • “Hz."Hz. Peygamber, Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku” konulu konferansta Konuşmacı
 • GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI BEDRUDDİN EL-AYNİ SEMPOZYUMU VE II. HADİS İHTİSAS (ÇALIŞTAY)TOPLANTISI
 • BOZOK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, V. HADİS İHTİSAS TOPLANTISI VE HADİS ALGISI ÇALIŞTAYI
Son Güncelleme: 28.04.2021 19:45:30