KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf AKGÜL

Birim: İlahiyat Fakültesi
Alt Birim: Temel İslam Bilimleri
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: yusuf.akgul@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: yakgul@gmail.com
Telefon: 05055736236 / 6116 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: AMASYA / 1969
Uzmanlık Alanları: HADİS, EĞİTİM

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraANKARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜTEMEL İSLAM BİLİMLERİHADİS2006
Yüksek LisansERCİYES ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜTEMEL İSLAM BİLİMLERİHADİS1997
LisansERCİYES ÜNİVERSİTESİ / İLAHİYAT FAKÜLTESİİLAHİYAT1992

AKADEMİK GÖREVLER

  • 2012 - Devam Ediyor : Yardımcı Doçent Doktor

YAYINLAR

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
  • Amasyalı Muhaddis Yusuf-Zâde ve Buhari Şerhi
  • Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakına Ait Bazı İlkelerin Sünnet Bağlamında Değerlendirmesi
  • İMAM BİRGİVİ’NİN “ŞERHU EHADİSİ ERBAİN” ADLI ESERİ VE HADİSLERİ ŞERH METODU
Son Güncelleme: 30.09.2019 08:08:57