KİŞİSEL BİLGİLER

Doç. Dr. Aysen KOÇ

Birim: Ziraat Fakültesi
Alt Birim: Bahçe Bitkileri Bölümü
İdari Unvan: Bölüm Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: aysen.koc@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: aysenkoc@yahoo.com
Telefon: 03542421028 / 4441 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Samsun / 1970
Uzmanlık Alanları: Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Bütünleşik DoktoraOndokuz Mayıs Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüBahçe Bitkileri BölümüBahçe Bitkileri Anabilim Dalı2010
LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi / Ziraat FakültesiBahçe Bitkileri Bölümü1991

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2012 - 2019 : Dr. Öğr. Üy.
 • 2019 - Devam Ediyor : Doç. Dr.

İDARİ GÖREVLER

 • 2013 - 2016 : Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (Yrd. Doç. Temsilcisi)
 • 2014 - 2016 : Bahçe Bitkileri Bölüm Başkan Yardımcısı
 • 2017 - Devam Ediyor : Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Akbulut, M., Macit, I., Ercisli, S., Koc, A., 2007. Evaluation of 28 cherry laurel (Laurocerasus officinalis) genotypes in the Black Sea region, Turkey. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 2007, vol. 35:363-365.
 • Koc, A., Akbulut, M., Orhan, E., Çelik, Z., Bilgener, S., Ercisli, S., 2009. Identification of Turkish and Standard Apple Rootstocks by Morphological and Molecular Markers. Genet. Mol. Res. 8 (2): 420-425.
 • Turkoglu, Z., Bilgener, S., Ercilsi, S., Bakir, M., Koc, A., Akbulut, M., Gercekcioglu, R., Gunes, M. and Esikten, A., 2010. Simple sequence repeat-based assessment of genetic relationships among Prunus rootstocks. Genet. Mol. Res. 9 (4): 2156-2165.
 • Turkoglu, Z., Koc, A., Ercisli, S., Bilgener, S., Akbulut, M., Yildirim, N., Gercekcioglu, R., Esitken, A. and Gunes, M., 2012. Genetic relationships among Prunus rootstocks for sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars. Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization; 1–7
 • Koç, A, Bilgener, Ş., 2013. Morphological characterization of cherry rootstock candidates selected from Samsun Province in Turkey. Turk. J. Agric. For., 37 (5): 575-584.
 • Koc, A., Celik, Z., Akbulut, M., Bilgener, S., Ercisli, S., Gunes, M., Gercekcioglu, R., and Esitken, A., 2013. Morphological Characterization of Cherry Rootstock Candidates Selected from Central and East Black Sea Regions in Turkey. Hindawi Publishing Corporation The Scientific World Journal, Volume 2013, Article ID 916520, 9 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2013/916520.
 • Sezen, I., Ercisli, S., Cakir, O., Koc, A., Temim, E., and Hadziabulic, A., 2015. Biodiversity and Landscape Use of Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) in the Coruh Valley of Turkey. Erwerbs-Obstbau (2015) 57:23–28. DOI 10.1007/s10341-014-0227-1
 • Koç, A., 2015. Effect of plant growth-promoting bacteria and arbuscular mycorrhizal fungi on lipid peroxidation and total phenolics of strawberry (Fragaria × ananassa ‘San Andreas’) under salt stress. Turk. J. Agric. For., 39 (6): 992-998.
 • Božović, D., Lazović, B., Ercisli, S., Adakalić, M., Jaćimović, V., Sezer, I., Koc, A., 2015. Morphological Characterization of Autochthonous Apple Genetic Resources in Montenegro. Erwerbs-Obstbau, DOI 10.1007/s10341-015-0260-8.
 • Koc, A., Balcı, G., Erturk, Y., Keles, H., Bakoglu, N., Ercisli, S., 2016. Influence of arbuscular mycorrhizae and plant growth promoting rhizobacteria on proline content, membrane permeability and growth of strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) under salt stress. Journal of Applied Botany and Food Quality 89: 89 - 97, DOI:10.5073/JABFQ.2016.089.011.
 • Guney, M., Kafkas, S., Koç, A., Aras, S., Keles, H., Karcı, H., 2019. Characterization of Quince (Cydonia oblonga Mill.) Accessions by SSR Markers. Turk. J. Agric. For., 43:69-79. Doi: 10.3906/tar-1804-95
 • Koc, A., Keles, H., Ercisli, S., 2019. Some Pomological Properties of Promising Seed Propagated Walnut Genotypes from Inner Turkey. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 47(4), 1094-1099. DOI:10.15835/nbha47411600
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Güler, S., Macit, I., Koç, A., Ibrikci, H., 2006. Estimating Leaf Nitrogen Status of Strawberry by Using Chlorophyll Meter Reading. Journal of Biological Sciences 6 (6): 1011-1016.
 • Güler, S., Macit, I., Koç, A., Ibrikci, H., 2006. Monitoring Nitrogen Status of Organically-grown Strawberry Cultivars by Using Chlorophyll Meter Reading. Asian Journal of Plant Sciences 5 (5): 753-757
 • Macit,I., Koc, A., Guler, S. and Deligoz. I., 2007. Yield, Quality and Nutritional Status of Organically and Conventionally-Grown Strawberry Cultivars. Asian Journal of Plant Sciences 6 (7): 1131-1136.
 • Uçaral, H., Koç, A., 2016. Selections of Natural Growing Rose hips (Rosa spp.) from Yozgat Province, Turkey. Research Journal of Agricultural Sciences 9 (1): 58-61.
 • Beyhan, Ö., Koç, A., Ercisli, S., Jurikova, T., Cakir, O., 2017. Bioactive Content of Rosa Canina Biotypes from Turkey. Oxidation Communications 40, No 1-I, 178–185
 • Erdoğan, U., Koç, A., 2018. Bitki Büyümesini Teşvik Edici Azot Fikseri ve Fosfat Çözücü Bakterilerin Kombine Uygulamalarının Armut Fidanlarının Vejetatif Gelişim Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (JAFAG, Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University). 35 (Ek Sayı), 13-22.
 • Koç, A., Keles, H., 2018. Yozgat ili Karanlıkdere Vadisinde Ayva Ön Seleksiyonu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (JAFAG, Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University). 35 (Ek Sayı), 23-29.
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Koc, A., Balcı, G., Erturk, Y., Keles, H., Bakoglu, N., 2015. San Andreas Çilek Çeşidinde Farklı Tuz Konsantrasyonlarında Mikroorganizma Uygulamalarının Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 8 (2): 47-51.
 • Koç, A., Balcı, G., Ertürk, Y., Dinler, B.S., Keles, H., Bakoğlu, N., 2016. Farklı Tuz Konsantrasyonlarının ve Uygulamaların Çilek Gelişimi Üzerine Etkileri. Bahçe, Cilt 45 (1), Özel Sayı (Türkiye VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos, Çanakkale), 468-473.
 • Uçaral, H., Koç, A., 2016. Yozgat’ta Doğal Olarak Yetişen Kuşburnuların (Rosa spp.) Seleksiyon Yoluyla Islahı. Bahçe, Cilt 45 (2), Özel Sayı (V. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 27-30 Eylül, Adana), 27-36.Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Balcı, G., Koç, A., Keles, H., Kılıç, H., 2017. Yozgat Koşullarında Bazı Çilek Çeşitlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi. Meyve Bilimi, 4(2): 6-12.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Koc, A., Celik, Z., Akbulut, M., Bilgener, S., Ercisli, S., Gercekcioglu, R., Esitken, A. and Gunes, M., 2013. Clonal Selection of Cherry Rootstock Candidates in the Central and Eastern Black Sea Region in Turkey. International Plant Breeding Congress, November 10-14, 2013, Antalya
 • Koc, A., Celik, Z., Akbulut, M., Bilgener, S., Ercisli, S., Gercekcioglu, R., Esitken, A. and Gunes, M., 2014. Some Qualitative Properties of Cherry Rootstock Candidates Selected from Central and East Black Sea Regions in Turkey. International Agriculture Congress, September 02-06, 2014, University of South-East Europe Lumina, Bucuresti, Romania.
 • Kılıç, T., Koç, A., Balcı, G., Koç, M., 2017. Sustainability of Genetic Resorcues: Yozgat-Akdağmadeni Salep Orchids. International Final Cenference. Interactive Conservation Platform for Orchids Native to Greece and Turkey (ICON). 18-21 April 2017, Antalya/Turkey. (poster presentation)
 • N. Aksu Uslu, E. Aydın, A. Koç, S. Eti and M. Akbulut, 2018. Determination of Fruit Retention Rates of Some Species of Persimmon in Relation to Pollination. Acta Hortic. 1195. ISHS 2018. DOI 10.17660/ActaHortic.2018.1195.20 Proc. VI Int. Symp. on Persimmon Eds.: M.L. Badenes and M.M. Naval. pp 119-126.
 • Keles, H., Aras, S., Koç, A., Balcı, G., Güney, M., 2018. Yozgat Ceviz Yetiştiriciliği, Geleceği ve Ekonomik Önemi. III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018, sf. 677-681, Yozgat.
 • Koç, A., 2018. Yozgat’ta Kuşburnu Yetiştiriciliğinin Yeri ve Önemi. III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018, sf. 145-150Yozgat.
 • Koç, A., Balcı, G., Keles, H., Aras, S., 2018. Yozgat’tan Selekte Edilen Kuşburnu Genotiplerinin Bazı Fiziksel Özellikleri. III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018, sf. 151-160, Yozgat.
ULUSAL
 • Kaplan,N., Akbulut, M., Koç, A., 2003. Samsun Çarşamba Ovası Koşullarına Uygun Ahududu Çeşitlerinin Belirlenmesi. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu 23-25 Ekim 2003, 353-356, Ordu.
 • Akbulut,M., Kaplan,N., Macit,İ., Koç,A., 2004. Karadeniz Bölgesi Trabzonhurması (Diospyros kaki L.) Seleksiyonu II. Ünye I. Trabzonhurması Sempozyumu, 25-26.11.2004, Ordu, sf.32-40.
 • Macit, İ., Koç, A., Akbulut, M., 2006. Bazı Çilek Çeşitlerinin Samsun Sahil Koşullarında Verim Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, GOP Üniversitesi, 14-16 Eylül 2006, TOKAT, sf. 70-74.
 • Kaplan,N., Bilgener, S., Akbulut, M., Koç, A., 2007. Samsun Koşullarında Elma Yetiştiriciliğinde AnaçXÇeşitXDikim Sıklığı Kombinasyonlarının Meyve Verim ve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. V. Bahçe Bitkileri Kongresi, Atatürk Üniversitesi, 04-07.09.2007,Erzurum, sf.453-458.
 • Akbulut, M., Koç, A., Macit, İ., 2007. Farklı Ambalaj Materyallerinin Karadeniz Bölgesi’nde Selekte Edilen Trabzonhurması Tiplerine Ait Meyvelerin Muhafaza Durumlarına Etkisi. V. Bahçe Bitkileri Kongresi, Atatürk Üniversitesi, 04-07.09.2007,Erzurum, sf.801-804.
 • Koç, A., M. Akbulut, Z. Çelik, Ş. Bilgener, 2009. Taşkirazı’nın (Cerasus angustifolia ) Üzümsü Meyve Olarak Kullanım Olanakları. III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Sütçü İmam Üniversitesi, 10-12.06.2009, Kahramanmaraş, sf. 282-286.
 • Kaplan, N., Özcan, M., Koç, A., Macit, İ., 2011. Amasya Elması Genotiplerinin Bitkisel Gelişimi Üzerine Klon Anaçların Etkisi. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Bahçe Bilimi Yayın No:2, 04-08.10.2011, Şanlıurfa, sf.79-86.
 • Koç, A., 2011. Kiraz-Vişne Anaç Islahında Son Gelişmeler. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Bahçe Bilimi Yayın No:2, 04-08.10.2011, Şanlıurfa, sf. 258-265.
 • Murat Doğru, Ş., Er, E., Aydın, E. ve Koç, A. 2014. Hasat Sonrası Muhafaza Uygulamalarının Farklı Olgunlaşma Gruplarındaki Şeftali Çeşitlerinin Muhafaza ve Kalite Özelliklerine Etkisi. V. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu (22-25 Eylül 2014), Bursa.
 • Er, E., Murat Doğru, Ş., Aydın, E. ve Koç, A. 2014. Bazı Nektarin Çeşitlerinin Soğukta Muhafaza Performanslarının İncelenmesi. V. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu (22-25 Eylül 2014), Bursa.
 • Balcı, G., Koç, A., Keles, H., Kılıç, T., Ertürk, Y., 2015. Yozgat Koşullarında Bazı Nötr Gün Çilek Çeşitlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi. II. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan, Nevşehir.

KİTAPLAR

 • Koç, A., 2012. Trabzon Hurması Yetiştiriciliği. TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Çiftçi Eğitim Serisi Yayın No:2012/49, 38 s., ANKARA

DİĞER

ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR
 • Bahçe Bitkileri Derneği
YÖNETİLEN TEZLER
 • Yozgat ve İlçelerinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnuların (Rosa Spp.) Seleksiyon Yoluyla Islahı. Hatice UÇARAL, 10.07.2017
 • Bitki Büyümesini Teşvik Edici Azot Fikseri ve Fosfat Çözücü Bakterilerin Kombine Uygulamalarının Armut Fidanlarının Vejetatif ve Generatif Gelişim Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi. Umut ERDOĞAN, 10.07.2017
PROJELER
 • Samsun Çarsamba Ovası Kosullarına Uygun Ahududu Çesitlerinin Belirlenmesi, ARASTIRMA PROJESI, Arastırmacı, , 02/08/1999 - 10/03/2003
 • Samsun Ekolojisinde Bazı Meyve Türlerinde Modern Meyvecilik Tekniklerinin Uygulanması Ile Anaç Ve Çesit Adaptasyonları Arastırılması, ARASTIRMA PROJESI, Arastırmacı, , 07/08/2000 - 13/03/2006
 • Bazı Çilek Çesitlerinin Samsun Sahil Kosullarında Verim Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, ARASTIRMA PROJESI, Arastırmacı, , 11/08/2003 - 13/03/2006
 • Karadeniz Bölgesi Karayemis Seleksiyonu, ARASTIRMA PROJESI, Arastırmacı, , 16/08/1999 - 05/03/2007
 • Karadeniz Bölgesi Trabzonhurması Seleksiyonu, ARASTIRMA PROJESI, Arastırmacı, , 22/08/1994 - 09/03/2009
 • Samsun Ilinde Kiraz-Visne Anacı Seleksiyonu Ve Bunların Vegetatif Çogaltma Potansiyellerinin Araştırılması (Doktora Projesi), 07/03/2007 - 14/12/2009
 • Orta ve Dogu Karadeniz Bölgesi Kiraz-Visne Anaç Islahı Projesi, TÜBITAK PROJESI, Arastırmacı, 11/09/2006 - 14/12/2009
 • Farklı Tuz Stresi Kosullarında 1- aminocyclopropane - 1- carboxylate (ACC) deaminase Aktivitesine Sahip Bakteri ve Mikoriza Uygulamalarının Çilek Yetistiriciliginde Etkilerinin Arastırılması, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yönetici, , 07/03/2013 - 26/12/2014
 • Fosfat Çözücü ve Azot Fikseri Bazı Rizobakterilerin (PGPR) ve Mikorizal Mantarların Yozgat Kosullarında Organik Çilek Yetistiriciliginde Kullanım Olanaklarının Arastırılması., Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, 07/03/2013 - 20/10/2015
 • Yozgat ve ilçelerinde dogal olarak yetisen Kusburnuların seleksiyon yoluyla ıslahı, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü, 02/03/2015-10/07/2017
 • Yozgat ili bahçe bitkileri genetik kaynaklarının seleksiyonu, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü, , 21/10/2015- 2.11.2018
 • Yozgat İli Bahçe Bitkileri Genetik Kaynaklarının Muhafazası, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 12.2017- (Devam ediyor)
 • Yozgat İli Yerköy İlçesi Modern Meyve Yetiştiriciliği Projesi. Kalkınma Bakanlığı, KOPTEYAP, Proje No: 2017/1359, 2017-2020
 • Yozgat İli Meyve Genetik Kaynaklarının Muhafazası. Yozgat İl Özel İdare, 2019
Son Güncelleme: 27.02.2020 15:30:00