KİŞİSEL BİLGİLER

Prof. Dr. Şevket Hakan ÜNGÖREN

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Kimya Bölümü
İdari Unvan: Dekan V.
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: shakan.ungoren@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: 00000000000@yahoo.com
Telefon: ........... / 2560 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Kayseri / 1974
Uzmanlık Alanları: Organik sentez

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraErciyes Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüKimyaAnalitik Kimya2007
Yüksek LisansErciyes Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüKimyaOrganik Kimya2000
LisansErciyes Üniversitesi / Fen Edebiyat FakültesiKimya1997

İDARİ GÖREVLER

 • 2018 - Devam Ediyor : İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKAN VEKİLİ
 • 2016 - Devam Ediyor : Bozok Üniversitesi Sürekli Egitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BOSUYAM) Müdürü
 • 2017 - 2018 : Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Şevket Hakan ÜNGÖREN, Şerife BOZ, DBU-catalyzed, aromatization-oriented, regioselective domino synthesis of 2-aminopyrimidines from ββ -dicarbonyl compounds, DMF-DMA, and cyanamide. Molecular Divers, 2017, 21(4), 2017, 925-932.
 • Ş. Hakan Üngören, Sırça, F., Novel self-condensation of ammonium dithiocarbamates leading to symmetrical substituted thioureas, Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements, 2017, 192, 1, 2017, 28-33.
 • Ş Hakan ÜNGÖREN, S ALBAYRAK, A GÜNAY, L YURTSEVEN, N YURTTAŞ A new method for the preparation of 5-acylidene and 5-imino substituted rhodanine derivatives and their antioxidant and antimicrobial activities Tetrahedron 2015, 71 (25), 4312-4323.
 • İ KOCA, M SAÇMACI, F YILMAZ, ŞH ÜNGÖREN Synthesis and Structural Characterization of Pyrrole Heterocyclic Systems Bearing Amino Acid Units: Novel Pyrrol-3-ones, Pyrrolo [1,2-a][3,1] benzoxazines, and P... Journal of Heterocyclic Chemistry 2014, 51 (1), 212-218.
 • ŞH ÜNGÖREN, E DİLEKOĞLU, İ KOCA Synthesis of pyrazine-2, 3-dicarbonitrile and 1, 2, 4-triazine-5 (4H)-one derivatives from furan-2,3-diones Chinese Chemical Letters 2013, 24 (12), 1130-1133.
 • ŞH ÜNGÖREN, İ KANİ, A GÜNAY A facile protocol for the preparation of 5-alkylidene and 5-imino substituted hydantoins from N, N′-disubstituted parabanic acids Tetrahedron Letters 2012, 53 (35), 4758-4762.
 • ŞH ÜNGÖREN, Ş KARTAL Synthesis of a novel chelating resin functionalized with β‐dicarbonyl units from a new monomer and its use for selective separation and preconcentration of some tra... Journal of Applied Polymer Science 2013, 127 (4), 2414-2421. (Doktora tezinden)
 • I KOCA, ŞH ÜNGÖREN, İE KIBRIZ, F YILMAZ The synthesis of new pyrrolo [1, 2-a] perimidin-10-one dyes via two convenient routes and its characterizations Dyes and Pigments 2012, 95 (2), 421-426.
 • ŞH ÜNGÖREN, İ KOCA, F YİLMAZ Preparation of perinones via a novel multicomponent synthesis of isoindole scaffold Tetrahedron 2011, 67 (30), 5409-5414.
 • ŞH ÜNGÖREN, M SAÇMACI, C ARICI, E ŞAHİN, T ARSLAN, F KANDEMİRLİ New Heterocyclic Phosphorus Ylides: Synthesis, Crystal Structure, and Theoretical Calculation of Alkyl Substituted 3-(4-Benzoyl-1,5-diphenyl-2,3-dihydro-1H-pyra... Phosphorus Sulfur and Silicon 2009 184 (11), 2877-2890.
 • ŞH ÜNGÖREN Transformation of Furan-2,3-diones with 1,8-Diaminonaphthalene to Naphtho-[1,8-ef][1,4] diazepin-2 (1H)-ones Synthetic Communications 2009, 39 (20), 3657-3662.
 • ŞH ÜNGÖREN Synthesis of New Naphtho [2, 3-f] quinoxaline-2, 7, 12 (1H)-trione and Anthra-9, 10-quinone Dyes from Furan-2, 3-diones Molecules 2009, 14 (4), 1429-1437.
 • M SAÇMACI, ŞH ÜNGÖREN, Y AKÇAMUR Preparation and characterization of novel pyrrol-3-ones attached to α/β-amino acids, esters and amides Amino Acids 2006 31 (4), 397-401.
 • SH UNGOREN, M SACMACİ, Y AKCAMUR, C ARİCİ, D ULKU Synthesis and Characterization of new alpha, beta-unsaturated gamma-lactones: Alkyl 3-acetyl-4-hydroxy-2-methyl-5-oxo-2, 5-dihydrofuran-2-ylcarbamates Journal of Heterocyclic Chemistry 2005 42 (4), 685-689.
 • M SAÇMACI, ŞH ÜNGÖREN, Y AKÇAMUR, C ARICI, D ÜLKÜ 2,4,5‐Substituted furan‐3(2H)‐ones: Synthesis, reactions with amino acid and hydrazine derivatives Heteroatom Chemistry 2005, 16 (3), 235-241.
 • H ADAMS, M SAÇMACİ, ŞH ÜNGÖREN, Y AKÇAMUR 4,7-Bis (4-methoxyphenyl)-1,3,7-triphenyl-2,3,5,6,7,7a-hexahydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,5,6-trione Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 2005, 61 (3), o635-o636.
 • H ADAMS, SM HAWXWELL, M SAÇMACI, ŞH ÜNGÖREN, Y AKÇAMUR, R ŞAHİNGÖZ 4,7a-Bis(4-methoxyphenyl)-1,3,7-tris(4-methylphenyl)-2,3,5,6,7,7a-hexahydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,5,6-trione Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 2005 61, 3953-3955.
 • H ADAMS, SM HAWXWELL, M SAÇMACI, ŞH ÜNGÖREN, Y AKÇAMUR, R ŞAHİNGÖZ 5-(4-Methoxybenzoyl)-6-(4-methoxyphenyl)-3-phenyl-3,4-dihydro-2H-1,3-oxazine-2,4-dione Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 2005 61, 3910-3911.
 • C ARICI, D ÜLKÜ, M SAÇMACI, ŞH ÜNGÖREN, Y AKÇAMUR 4-Acetyl-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 2004 60 (5), o865-o867.
 • SH ÜNGÖREN, B DENİZ, B ALTURAL Synthesis of novel 2,3-dihydro-2,3-furandione and 1H-pyrazole-3-carboxylic acid derivatives Asian Journal of Chemistry 2004, 16 (2), 805.
 • ŞH ÜNGÖREN, M SACMACİ, Y AKCAMUR, C ARİCİ, D ÜLKÜ Synthesis of new 2, 3‐dihydrofuran‐3‐one derivative and its reactions with some primary amines Journal of Heterocyclic Chemistry 2004, 41 (2), 151-155.
 • C ARICI, D ÜLKÜ, ŞH ÜNGÖREN, M SAÇMACI, Y AKÇAMUR, 2,4,5-Structure and characterization of methyl (±)-1-(2-aminophenyl)-2-hydroxy-4-(4-methoxybenzoyl)-5-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrole-2-acetate Zeitschrift fur Kristallographie 2004, 219(9), 554-557.
 • S. ÖZTÜRK, M. SAÇMACI, Ş. HAKAN ÜNGÖREN, M. AKKURT, H. K. FUN, Y. AKÇAMUR 2(R)-hydroxy-4-(4-methoxybenzoyl)-2-methoxycarbonylmethyl-5-(4-methoxyphenyl)-1-(2-methylphenyl)-2,3-dihydro-1H-3-pyrrolone Acta Crystallogr E 2003, 59, 881-882.
 • M AKKURT, S ÖZTÜRK, ŞH ÜNGÖREN, M. SAÇMACI, H. K. FUN, Y. AKÇAMUR Methyl (+/-)-1-ethyl-2-hydroxy-4-(4-methoxybenzoyl)-5-(4-methoxy-phenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrole-2-acetate Acta Crystallogr C 2003, 59, 598-600.
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • İ KOCA, M BÖYÜKATA, S CİNAKLİ, Y ORUÇ, Ş H ÜNGÖREN, Spectroscopic and structural study of the newly synthesized pyrrolo [1,2-a] perimidin-10-one derivatives. Organic Communications 2016, 9(4), 2016, 108-118.

DİĞER

ÖDÜLLER
 • Erciyes Üniversitesi Bilimsel Yayın Onur Ödülü (2005 yılı).
 • Erciyes Üniversitesi Bilimsel Yayın Onur Ödülü (2006 yılı).
 • XXIII. Ulusal Kimya Kongresi Poster Ödülü (2009, Cumhuriyet Ünv.).
YÖNETİLEN TEZLER
 • Potansiyel Herbisit Olarak Yeni 1,2,4-Triazin Ve Pirazin-2,3-Dikarbonitril Türevi Heterohalkalı Bileşiklerin Sentezi - Bozok Üniversitesi (2011).
 • -Dioksotiyazol Sistemlerinin Olefinasyonu Ve İminasyonunda Yeni Metotların Geliştirilmesi İle Çeşitli Antibakteriel Organik Boyar Maddelerin Sentezi Ve Karakterizasyonu - Bozok Üniversitesi (2013).
 • Yeni Rodanin Bileşiklerinin Tiyazol-4,5-dionlardan Wittig Reaksiyonuyla Sentezi-Bozok Üniversitesi (2014).
 • Bazı 1,3-Tiyazolidin-4-on Bileşiklerinin Hidrazinlerle Reaksiyonlarının Araştırılması- Bozok Üniversitesi (2016).
 • Amonyum Ditiyokarbamatların Kendine Kondenzasyon Reaksiyonundan Tiyourelerin Sentezi- Bozok Üniversitesi (2016).
 • Piruvik Asit Grubu İhtiva Eden Boyar Maddelerin Sentezi Ve Karakterizasyonu - Bozok Üniversitesi (2016).
 • Beta-Dikarbonil Bileşiklerinin Multikomponent-Domino Reaksiyonları ile Çeşitli Pirimidin Türevlerine Dönüşümleri-Bozok Üniversitesi (2017)
 • 2-Aminopirimidinlerin Tek-Kap Çok Bileşenli Sentezleri- Bozok Üniversitesi (2017).
PROJELER
 • Proje Yürütücüsü; 110T033'nolu TÜBİTAK PROJESİ; 'Yeni Perinon Türevleri: Pirrolo[1,2-a]Perimidin-10-On Türevi Yeni Boyaların İki Yeni Metot İle Sentezi ve Spektroskopik Karakterizasyonu.' 2010-2011.
 • Yardımcı Araştırmacı; TBAG 107T140'nolu TÜBİTAK PROJESİ; 'Heterosiklik α,β-Amino Asitler: Pirrol-3-on, Pirrolo[2,1b][1,3]oksazin ve Pirrolo[1,2a][3,1]benzoksazin Türevlerinin Sentezleri ve Karakterizasyonu.' 2007-2009.
 • Proje Yürütücüsü; IFE 2011/46 BAB PROJESİ; 'Potansiyel Herbisit Olarak Yeni 1,2,4-Triazin ve Prazin-2,3-dikarbonitril Türevi Heterohalkalı Bileşiklerin Sentezi.' 2011.
 • Yardımcı Araştırmacı; FEA/0427'nolu BAB PROJESİ; '2,3-Dihidrofuran-3-on ve betain bileşiklerinin amino grubu içeren nükleofillerle reaksiyonlarının incelenmesi.' 2004-2006.
 • Beta-Dikarbonil Bileşiklerinin Multikomponent Ve Multikomponent-Domino Reaksiyonları Ile Çeşitli Pirimidin Türevlerine Dönüşümleri (TÜBİTAK 2016-2017))-
Son Güncelleme: 09.12.2018 21:16:00