KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Seda SABAH ÖZCAN

Birim: Tıp Fakültesi
Alt Birim: Temel Tıp Bilimleri-Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: seda.sabah@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: seda.sabah@bozok.edu.tr
Telefon: 03542127010 / 3181 (Dahili)
Uzmanlık Alanları: Moleküler Biyoloji ve Genetik, Gen Ekspresyonları, Eksozomlar

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Post DoktoraKarolinska Institutet, Stockholm, Sweden / Karolinska InstitutetCancer Center KarolinskaDepartment of Oncology-Pathology2016
DoktoraPamukkale Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüTemel Tıp BilimleriTıbbi Biyoloji AD2015
Yüksek LisansPamukkale Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüTemel Tıp BilimleriTıbbi Biyoloji AD2010

İDARİ GÖREVLER

 • 2016 - 2019 : Anabilim Dalı Başkanlığı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • S100B as a glial cell marker in diabetic peripheral neuropathy.Neurosci Lett. 2014 Jan 13;558:53-7. doi: 10.1016/j.neulet.2013.10.067. Epub 2013 Nov 7.
 • Is serum S100B protein an useful biomarker in migraine?Neurol Sci. 2014 Aug;35(8):1197-201. doi: 10.1007/s10072-014-1679-7. Epub 2014 Feb 16.
 • The Serum S100B Level as a Biomarker of Enteroglial Activation in Patients with Ulcerative Colitis.Int J Inflam. 2014;2014:986525. doi: 10.1155/2014/986525. Epub 2014 Mar 30.
 • Elevated neurofilament light chain (NFL) mRNA levels in prediabetic peripheral neuropathy.Mol Biol Rep. 2014 Jun;41(6):4017-22. doi: 10.1007/s11033-014-3270-y. Epub 2014 Apr 15.
 • Promoter polymorphism (T-1486C) of TLR-9 gene is associated with knee osteoarthritis in a Turkish population.J Orthop Res. 2017 Nov;35(11):2484-2489. doi: 10.1002/jor.23559. Epub 2017 Mar 29.
 • Human TLR gene family members are differentially expressed in patients with urothelial carcinoma of the bladder.Urol Oncol. 2017 Dec;35(12):674.e11-674.e17.
 • Polymorphisms in the Growth Differentiation Factor 5 (GDF 5) Gene in Knee Osteoarthritis.J Coll Physicians Surg Pak. 2017 Oct;27(10):602-605. doi: 2717.
 • Decreased expression of LIF mRNA in patients withmyoma uteri.J Cell Biochem. 2019 Mar;120(3):3423-3427. doi: 10.1002/jcb.27613. Epub 2018 Sep 22.
 • Increased level of plasma salusin-α and salusin-β in patients with multiple sclerosis.Mult Scler Relat Disord. 2019 May;30:76-80. doi: 10.1016/j.msard.2019.02.003. Epub 2019 Feb 5.
 • Evaluation of Toll-like receptor expression profile in patients with psoriasis vulgaris.Gene. 2019 Jun 20;702:166-170. doi: 10.1016/j.gene.2019.03.058. Epub 2019 Mar 29.
 • The polymorphism rs4696480 in the TLR2 gene is associated with psoriasis patients in the Turkish population.https://doi.org/10.1016/j.imlet.2019.05.008.Immunology Letters
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • A Case of Unilateral Pityriasis Rosea. Gülhan Gürel, Vugar Ali Türksoy, Seda Sabah, Sevinç Şahin and Emine Çölgeçen. Case Report. JOJ Case Stud 7(4) JOJCS.MS.ID.555716 (2018). DOI: 10.19080/JOJCS.2018.07.555716
 • Evaluation of Endometrial Receptivity by Measuring HOXA-10, HOXA-11, and LIF Expression in Patients with Polycystic Ovary Syndrome.Gynecology and Minimally Invasive Therapy. Ahead of print.
ULUSAL
Diğer Ulusal Makale
 • Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit E, Hepatit G ve TTV Seroprevalansı, Ortadoğu Tıp Dergisi, 8 (3): 2016.
 • Pankreas Hastalıklarında Eksozomlar. Seda Sabah Özcan. Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol-Special Topics 2017;10(3):146-50.
 • Yozgat Çevresinde Yaşayan Çocuklarda Brusella Antikor Seropozitifliği. Seda Sabah Özcan, Ghania DAAR Ede, Neziha Yılmaz. Turk Hij Den Biyol Derg, 2019; 76(2): 125 - 130
 • Hemodiyaliz hastalarında okült hepatit B ve hepatit C enfeksiyonu sıklığı. Ortadoğu Tıp DergisiYıl 2018, Cilt 10, Sayı 2, Sayfalar 174 - 178

KİTAPLAR

 • Sabah Özcan S, Kılgöz HÖ, Gürsel İ. Eksozomların Enfeksiyon İmmünitesinde ve Enfeksiyondan Korunmadaki Rolleri. Yılmaz N, editör. Enfeksiyon Hastalıklarının Patogenezi ve Tanısında Eksozomların Rolü: Tanı Ve Tedavide Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.40-8.
 • Sabah Özcan S. Eksozomlar ve Biyogenezi. Yılmaz N, editör. Enfeksiyon Hastalıklarının Patogenezi ve Tanısında Eksozomların Rolü: Tanı Ve Tedavide Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.1-8
 • Sabah Özcan S. Genetik Hastalıklar. Yalvaç S, editör. Gebelikte Riskli Durumlar ve Yaklaşımlar.Baskıda.

DİĞER

EDİTÖRLÜKLER
 • Bozok Tıp Dergisi
PROJELER
 • • Kronik Hepatit B ve Hepatoselüler Karsinoma Hastalarında Eksozomların Rolünün Araştırılması, Bozok Üniversitesi BAP Projesi, Proje Yürütücüsü, Proje No: 6602c-TF/17-99. 2017- Devam Ediyor.
 • • Hücre Dışı Keseciklerin İzolasyonu, Karakterizasyonu Ve İmmün Tedaviye Yönelik Uygulamaları, Bozok Üniversitesi BAP Projesi, Proje Yürütücüsü, Proje No: 6602c-TF/17-63. 2017- Devam Ediyor.
 • Psoriasis vulgaris hastalarında toll-like reseptör-(TLR)-2 rs11938228 ve rs4696480 gen polimorfizminin belirlenmesi. Proje Yürütücüsü.
Son Güncelleme: 28.05.2019 09:46:11