KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Aytül UZUN AKGEYİK

Birim: Rektörlük
Alt Birim: Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: aytul.uzun@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: aytul_uzun_4488@hotmail.com
Telefon: 6222 / 6222 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: TRABZON / 1990
Uzmanlık Alanları: Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, ICP-MS, ELISA, AAS

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiGİRESUN ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜBİYOLOJİMOLEKÜLER BİYOLOJİDevam Ediyor
Yüksek LisansRECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜBİYOLOJİMOLEKÜLER BİYOLOJİ2016
LisansRECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ / FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİBİYOLOJİBİYOLOJİ2012

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2019 - Devam Ediyor : Öğretim Görevlisi

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • In vivo epiclorohidrine toxicity: cytogenetic, biochemical, physiological, and anatomical evidences
 • Investigation of The Frequency And Distribution of Beta-lactamase Genes In The Clinical Isolates Of Acinobacter Baumanni Collected From Different Regions Of Turkey: Multicenter Study.
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Ornithogalum umbellatum L. Ekstraktının Fitokimyasal İçerikle İlişkili Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Toxic Effect of Industrial Epichlorohydrin on Cellular Dimension. Uluslararası Endüstriel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi 26-29 Ekim 2019, Antalya, Türkiye.
 • Hazır İçme Sularının Toksikolojik Değerlendirmesi.Uluslararası Endüstriel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi 26-29 Ekim 2019, Antalya, Türkiye.
 • Molecular Techniques and Applications in Toxicology at Yozgat Bozok University. Uluslararası Endüstriel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi 26-29 Ekim 2019, Antalya, Türkiye.
 • İdrar Örneklerinde Fenol, Hippürikasit ve 3-Metil Hüppürik Asit Toksisite Tayini. Uluslararası Endüstriel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi 26-29 Ekim 2019, Antalya, Türkiye.
 • Böbrek Taşlarının XRD Yöntemi ile Karakterizasyonu ve Tür Oranlarının Belirlenmesi.Uluslararası Endüstriel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi 26-29 Ekim 2019, Antalya, Türkiye.
 • Comparision of MIC values of blaOXA-1 and blaOXA-320 variants grouped in Class D Beta lactamase", 7th Eurasia Congress of Infectious Disease, Tiflis, Gürcistan
 • Determining of Antibiotic Susceptibility and β-Lactamases Genes in Clinical Isolates of Proteus mirabilis. The 6th Eurasian Congress of Infectious Diseases.Belgrad, Serbia.
 • Determining of Antibiotic Susceptibility and β-Lactamases Genes in Clinical Isolates of Klebsiella pneumoniae. The 6th Eurasian Congress of Infectious Diseases.Belgrad, Serbia.
ULUSAL
 • Termofilik Anoxybacillus flavithermus Bakterisine Ait B-Glukosidaz Geninin Klonlanması, Ekspresyonu ve Enzim Karakterizasyonu.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi 21-24 Ağustos 2015, Afyon.

DİĞER

ÖDÜLLER
 • YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ, TÜBİTAK, 2019
 • RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜM 1.liği,
 • RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1.liği,
 • RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTE 3.lüğü
YÖNETİLEN TEZLER
 • Termofilik Anoxybacillus flavithermus Bakterisinin Isıl Kararlı β-glukosidaz Geninin Klonlanması, Ekspresyonu ve Biyokimyasal Karakterizasyonu
PROJELER
 • Türkiye’nin Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde yayılım gösteren Culex pipiens kompleks (Diptera: Culicidae) türlerinde insektisit direnci (Tübitak Araştırma Projesi)
 • Termofilik Anoxybacillus flavithermus Bakterisinin Isıl Kararlı β-glukosidaz Geninin Klonlanması, Ekspresyonu ve Biyokimyasal Karakterizasyonu (RTEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)
 • OXA-1/N266 ve OXA-320/I266 beta- laktamaz varyantlarının karşılaştırmalı biyokimyasal karakterizasyonu ve mutasyonel analizi (OXA/A266) (TÜBİTAK Araştırma Projesi)
HİZMET İÇİ EĞİTİM
 • Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Uygulamalı Eğitimi ve Sertifikası (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
 • Fizik ve Yenilikçi Teknolojiler Çalıştayı ( RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ)
 • Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifikası (RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ)
 • 2013-2014 Güz ve Bahar Dönemi Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji Bölümü’nde Farabi Öğrencisi Öğrenimi
DİĞER FAALİYETLER
 • STAJ: Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Son Güncelleme: 11.01.2022 14:34:09