KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Rukiye YORULMAZ

Birim: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Alt Birim: Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: rukiye.yorulmaz@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: yorulmaz.rukiye@hotmail.com
Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraSüleyman Demirel Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüSağlık YönetimiSağlık YönetimiDevam Ediyor
Yüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüSağlık YönetimiSağlık Yönetimi2016
LisansSüleyman Demirel Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSağlık Yönetimi2014

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
  • Tüfekçi, N., Yorulmaz, R. ve Cansever, İ.H., (2018), Dijital Hastane, Journal of Current Researches on Health Sector, 7 (2): 143-156.
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
  • Çelik, R., Durmaz, M., Yorulmaz, R., Varol, T., Polat, F.N., Yalçın, B., ve Türkmen Z., (2016), Risk İletişimi Kapsamında Sigara Paketleri Üzerindeki Görsel Uyarı Niteliği Taşıyan Mesajların Sigara Kullanımına Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2016/3, Sayı:25, s.1-22
  • Yorulmaz, R. ve Erdem, R., (2017), Hastane Çalışanlarında Kontrol Odağının Öz Ve Kolektif Yeterlilik Üzerine Etkisi Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 2017, Cilt: 8, Sayı: 19, ss.77-92.

BİLDİRİ

ULUSAL
  • Tüfekçi, N., Cansever, İ.H., ve Yorulmaz, R., (2017), Dijital Hastane, 1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi.
  • Yorulmaz, R., ve Palabıyık, N., (2017), Hastane Yöneticilerinin İnovasyon Yeterlilikleri Üzerine Bir Çalışma, 1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi.
  • Tüfekçi, N., Korucu, K.S. ve Yorulmaz, R:, (2018), Akademisyenlerin İmkan, İtibar ve İmaj Ekseninde Değerlendirilmesi, II. Yönetimde Eleştirel Perspektifler Çalıştayı “Akademide Arka Sokaklar: Türkiye’de Üniversitelerin İnformal Yüzü”
  • Ağırkaya, K., Yorulmaz, R. ve Erdem, R., (2018), Hastane Çalışanlarında Kişisel Zaman Yönetimi ve Sosyal Tembellik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi.
Son Güncelleme: 10.09.2019 16:59:05