KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Fatih Oğuz BEKDEMİR

Birim: Şefaatli Meslek Yüksek Okulu
Alt Birim: Veteriner Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: fatih.bekdemir@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: bekdemirfatihoguz@gmail.com
Telefon: 03545644007 / 7203 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Tokat / 1993

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Yüksek LisansYozgat Bozok Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüBiyolojiGenel Biyoloji2018
LisansBozok Üniversitesi / Fen Edebiyat FakültesiBiyoloji2016
ÖnlisansAnadolu Üniversitesi / Açık Öğretim FakültesiLaborant ve Veteriner Sağlık Pr.2019

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2019 - Devam Ediyor : Öğretim Görevlisi

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Pandır D. Per S, Doğanyiğit Z. Bekdemir FO. İlçe Z. Gök G. Demirbağ A. 2019. All aspects of the toxic effect of lipopolysaccharide on rat liver and the protective effect of Vitamin E and Sodium Selenite. Turkish journal of zoology. DOI:10.3906/zoo-1907-15
 • İlce Z, Pandır D, Bekdemir FO. 2019. Acute toxic effect of lipopolysaccharides to blood tissue in rats and responses Vitamin E and Sodium selenite. Journal of Food Biochemistry. DOI: 10.1111/jfbc.13060
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Pandır D, Bekdemir FO, Doğanyiğit Z, Per S. 2017. Protective effects of Sodium Selenite and Vitamin E on LPS induced endotoxemia of rats. ARC Journal of Nutrition and Growth (AJNG). DOI: http://dx.doi.org/10.20431/2455-2550.0301004
 • Pandır D. Bekdemir FO, Demirbağ A. 2018. Protective role of sodium selenite on the toxic effect of lead nitrate on human erythrocytes. ARC Journal of Nutrition and Growth (AJNG). DOI: http://dx.doi.org/10.20431/2455-2550.0401006

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Bekdemir FO, Demirbağ A, Per S, Pandır D. Determination of benzoic acid-induced molecular toxicity with PCR-RAPD techniuge. International DNA Day and Genome Congress (IDDGC). 24-28 April 2017, Kırşehir.
 • Bekdemir FO, Demirbağ A, Per S, Pandır D. Mercury chloride-induced DNA damage in blood cells evaluated by the single-cell electrophoresis (SCGE) assay. International DNA Day and Genome Congress (IDDGC). 24-28 April 2017, Kırşehir.
 • Bekdemir FO, Pandır D. Usage random amplified polymorphic DNA (RAPD) fingerprint in ecotoxicologic study on Allium cepa. International Symposium Ecology. 11-13 May 2017, Kayseri.
 • Bekdemir FO, Pandır D. Effect of carcinogen food contaminant with comet assay in rats’ blood. International Symposium Ecology. 11-13 May 2017, Kayseri.
 • Per S, Bekdemir FO, Hilooğlu M, Pandır D. Toxicity effect of furan on the morphology of human erythrocytes. International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2017). 05-08 July 2017, Belarus.
 • Demirbağ A, Doğanyiğit Z, Bekdemir FO, İlçe Z, Koç K, İlçe F, Pandır D, Per S. Usage random amplified polymorphic DNA (RAPD) fingerprint in liver tissue on male rats. 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018). 26-27 April 2018 Ankara.
 • Demirbağ A, Doğanyiğit Z, Bekdemir FO, İlçe Z, Koç K, İlçe F, Pandır D, Per S. Endotoxemia Induced DNA Damage in Rat Lung. 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018). 26-27 April 2018 Ankara.
 • Demirbağ A, Koç K, İlçe F, Bekdemir FO, İlçe Z, Pandır D. Evaluate the toxicity of mercury chloride on human erythrocytes form in vitro. 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018). 26-27 April 2018 Ankara.
 • Bekdemir FO, Pandır D. Determination toxicity of Titanium diokside with FRAP and TEAC in A. Cepa. 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018). 26-27 April 2018 Ankara.
 • Bekdemir FO, Pandır D. Assesment of Zinc oxide nanoparticles on DNA damage. 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018). 26-27 April 2018 Ankara.
 • Demirbağ A, Per S, Bekdemir FO, İlçe Z, Koç K, İlçe F, Pandır D, Doğanyiğit Z. Effect of lipopolysaccharide on antioxidant capacity of rat brain. 9th Ecology Symposiums 2018, 19-23 June, 2018 Kastamonu.
 • Demirbağ A, İlçe Z, Bekdemir FO, Koç K, İlçe F, Per S, Pandır D, Doğanyiğit Z. Determination toxicity of lipopolysaccharide with antioxidant capacity in rat pancreas. 9th Ecology Symposiums 2018, 19-23 June, 2018 Kastamonu.
 • Demirbağ A, Bekdemir FO, İlçe F, Koç K, İlçe Z, Pandır D. Determination toxicity of lead nitrate with antioxidant capacity in A. cepa. 9th Ecology Symposiums, 19-23 June, 2018 Kastamonu.
 • Demirbağ A, Bekdemir FO, İlçe F, Koç K, İlçe Z, Pandır D. Protective effect of sodium selenite against H2O2 in A. cepa. 9th Ecology Symposiums, 19-23 June, 2018 Kastamonu.

DİĞER

PROJELER
 • Ratlarda LPS’nin sebep olduğu endotoksemi üzerine sodyum selenit ve Vitamin E’nin koruyucu rolü. Bozok Üniversitesi BAP Projesi, 6602b-FEF/17-69, Proje Araştırmacısı (14.911,75 TL).
 • Kurşun nitrat’ın insan eritositleri üzerine toksik etkisine sodyum selenit’in koruyucu rolünün istatistiksel olarak incelenmesi. Bozok Üniversitesi BAP Projesi, 6602b-FEF/17-73, Proje Araştırmacısı (14.993,00 TL).
 • Titanyum dioksit (TiO2) ve Çinko oksit (ZnO) Nanopartiküllerinin Allium cepa L. Kök Ucu Meristem Hücreleri Üzerine Toksik Etkileri. Bozok Üniversitesi BAP Projesi (Yüksek Lisans Projesi), 6602b-FEF/18-180, Proje Araştırmacısı (7.995,00 TL).
Son Güncelleme: 14.01.2020 10:13:13