KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Dr. Emre EKİNCİ

Birim: Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu
Alt Birim: Sosyal Güvenlik Programı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: emre.ekinci@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: emrekinci@gmail.com
Telefon: 03545166681 / 4642 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul / 1987
Uzmanlık Alanları: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İdare Hukuku, İdari Yargı Hukuku, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Yerel Yönetimler

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiKırıkkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi2020
Yüksek LisansCumhuriyet Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüKamu YönetimiSiyaset Bilimi2013
LisansCumhuriyet Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiKamu Yönetimi2009

İDARİ GÖREVLER

 • 2016 - 2017 : Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • EKİNCİ, E. (2020). Hizmet Sunumundan Hukukilik Boyutuna: 6360 Sayılı Kanuna Ait Akademik Eleştiriler. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi. 3 (1) , s. 89-115
 • Ekinci, E . (2020). Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Yeni Büyükşehir Modelinde Kırsal Mahallelerin Değerlendirilmesi . Kent Akademisi , 13 (4) , 771-784.
 • EKİNCİ, E. (2016). Devrimden Günümüze Fransız Siyasal Sisteminin Evrimi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 150-171.
 • EKİNCİ, E. (2015). Mesleki Yüksekögrenimde Sosyal Güvenlik Programları ve Kariyer Olanakları. Paradoks Ekonomi,Sosyoloji ve Politika Dergisi, 11(1), 350-363.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Ekinci Emre, Ertaş Seyyid Ali, Can Hasan, (2018). Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi Sistemi ve 6360 Sayılı Kanun Sonrası Sistemdeki Yapısal-İşlevsel Değişim: Hatay Örneği, İSASOR (İnterational Symposium On Strategic and Social Researches)
 • Yaslıkaya, Refik, Ekinci, Emre, (2018). Tasarıdan Uygulamaya: 6360 Sayılı Yasa’ya İlişkin Literatür Taraması, KAYSEM 12, Kırıkkale. (Özet Bildiri)
 • Ekinci, E. Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye'de Yeni Büyükşehir Modelinde Kırsal Mahalleler, 3. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, 13-15 Kasım 2020. (Özet Bildiri)
 • Ertaş Seyyid Ali, Ekinci Emre, Can Hasan, (2018). Terör Olaylarının Yoğun Olarak Yaşandığı Bazı Ülkelerde Kalkınma Göstergelerinin Karşılaştırılması: İstatistiksel Bir Analiz , İSASOR (İnterational Symposium On Strategic and Social Researches)
 • Can Hasan, Ertaş Seyyid Ali, Ekinci Emre, (2018). 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre İkinci El Araç Satışında Satıcının Ayıplı Maldan Sorumluluğu , İSASOR (İnterational Symposium On Strategic and Social Researches)
 • Yaylı, Hasan, Ekinci, Emre, (2017). Uluslararası Göç Sorunun Çözümünde Kamu Yönetimi Eğitiminin Önemi,KAYSEM 11 (Kamu Yönetimi Sempozyumu 11) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum), Elazığ.
 • Ekinci Emre, Mesleki Yüksekögrenimde Sosyal Güvenlik Programları ve Kariyer Olanakları. IVETS 2014 (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1312912)
ULUSAL
 • Ekinci Emre, Can Hasan, Meslek Yüksekokullarında Sınavsız Geçişin Başarı Üzerine Etkisi: Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Örneği. Ulusal 3. Adalet Meslek Yüksekokulu Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3597473)

KİTAPLAR

 • Ekinci, E. (2020). Yeni Büyükşehir Modelinde Temsil, Katılım ve Hizmet Kalitesi, Ankara: Gazi Kitabevi.

DİĞER

ATIFLAR
 • EKİNCİ, E. (2016). Devrimden Günümüze Fransız Siyasal Sisteminin Evrimi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 150-171. (4 Atıf)
 • EKİNCİ, E. (2013). Atatürk Döneminde Türkiye'de Milli Eğitim ve İdeoloji. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.(1 Atıf)
 • EKİNCİ, E. (2020). Hizmet Sunumundan Hukukilik Boyutuna 6360 Sayılı Kanuna Ait Akademik Eleştiriler . Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 3(1), 89–115. (1 Atıf)
 • EKİNCİ, E. (2013). Atatürk Döneminde Türkiye'de Milli Eğitim ve İdeoloji. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.(1 Atıf)
HİZMET İÇİ EĞİTİM
 • Yozgat Bozok Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim (İdari Soruşturma Usül ve Esaslar)
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • İklim Değişikliği İle Mücadele ve Türkiye, Çevrimiçi Birim Semineri
Son Güncelleme: 13.01.2021 14:36:04