KİŞİSEL BİLGİLER

Doç. Dr. Nilüfer İLHAN

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
İdari Unvan: Bölüm Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: nilufer.ilhan@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: nil.66@hotmail.com
Telefon: 03542422641 / 2641 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Çiçekdağı/ Kırşehir
Uzmanlık Alanları: Yeni Türk Edebiyatı

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAtatürk Üniversitesi / Fen-edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk Edebiyatı2010
Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi / Fen-edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk Edebiyatı2001
LisansAtatürk Üniversitesi / Fen-edebiyat FakültesiTürk Dili ve Edebiyatı1998

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2010 - 2018 : Dr.Öğretim Üyesi
 • 2018 - Devam Ediyor : Doçent

İDARİ GÖREVLER

 • 2017 - 2019 : Türk Dili ve Edebiyat Bölüm Başkan Yardımcısı
 • 2019 - Devam Ediyor : Bölüm Başkanı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • İki Dünya Arasında Eşikte Olmak: Necip Fazıl Kısakürek'in Hikâyelerinde Kumar
 • Masumiyet Müzesi, Ruh Adam ve Şanzelize Düğün Salonu Adlı Romanlarda Aşkın Delilik hâlleri
 • Edebiyat Sosyolojisi Açısından Abbas Sayar'ın Romanları
 • Servet-İ Fünûn ve Cumhuriyet Dönemi Kimliğini Buluşturan Bir Roman Olarak Açlık
 • Üstüninsan Kavramı Merkezinde Açık Deniz Kenarında ve Yaban Romanları Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi
 • Murathan Mungan'ın Fantastik Bir Polisiye Romanı: Şairin Romanı
 • Türk Öykücülüğünde 1940 Kuşağı ve Toplumcu Gerçekçi Yönelişler
 • Abürd (uyumsuz) Tiyatro Bağlamında Nuri Pakdil'in Umut Adlı Oyunu Üzerine Bir İnceleme
 • Gülten Akın Şiirinde Kent, Göç ve Gecekondu Algısı
 • Yabancılaşma Olgusu ve Kürk Mantolu Madonna Romanı
 • Yeninin İçinde Eski: Tanzimat Dönemi Romanlarına Divan Şiirinin Yansıması
 • Hikâyenin Hikâyesi ya da Bir Üstkurmaca Düzleminde Ayışığında Çalışkur
 • Cemal Süreya'nın Şiirinde Ölüm Teması
 • Feyyaz Kayacan'ın Çocuktaki Bahçe Romanında Ev ve Sokak Karşıtlığı ya da İçerdekiler ve Dışardakiler
ULUSAL
Diğer Ulusal Makale
 • Gominis İmam Romanında Toplumcu Gerçekçilik
 • Siyasal Öznenin Hayvan Zihnine Yansıma Biçimi Olarak Kedi Mektupları
 • Hüsrev Hatemi'nin Anılarında İstanbul'un Sosyal ve Kültürel Ortamı
 • Çanakkale Savaşı'nda Kahraman Bir Kadının Romnaı: Safiye Hüseyin

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Cahit Zarifoğlu'nun Yaşamak Adlı Eserini Kopuk Yapıt Kavramı Işığında Okumak
 • Sınıfsal Bir Farklılığın Romanı Olarak Yarın Yarın
 • Aşk-ı Memnû ve Bıçağın Ucu Romanlarında Elektra Kompleksi
 • İsrail-Filistin Savaşı ve Bu Savaşın Türkçe Şiire Yansıması
 • İktidarın Kıskacında Sıkıştırılmış Hayatların Romanları: Bin Dokuz Yüz Seksen Dört ve Gizli Emir Romanlarına Mukayeseli Bakış Denemesi
 • Hastane Önünde İncir Ağacı Adlı Türküyü Fenemolojik Açıdan Çözümleme Denemesi
 • Buz Çölünden Gözyaşı Çetesine yahut Adaletten Merhamete Bir Geçişin Serencamı
 • Cemal Süreya Şiirinde Aleviliğin Dinî, Edebî ve Siyasî Boyutu
ULUSAL
 • İki Dünya Arasında Eşikte Olmak: Necip Fazıl Kısakürek'in Hikâyelerinde Kumar

KİTAPLAR

 • 1960-1980 Arası Türk Romanında Özne ve İktidar İlişkileri
 • Osmanlı Meşâhir-i Üdebası Muallim Naci Efendi
 • Batı Edebiyatında Akımlar (Bölüm Adı: Egzistansiyalizm/ Varoluşçuluk)
 • Edebiyatın İzinde Fantastik ve Bilimkurgu (Bölüm Adı: Murathan Mungan'ın Fantastik Bir Polisiye Romanı)
 • Türk Sosyal ve Siyasi Hayatında Yahudiler (Bölüm Adı: Elif Şafak'ın Romanlarında Yahudi İmgesi)

DİĞER

ÖDÜLLER
 • İbn Rushd (Averroes) Award of Merit
PROJELER
 • 1960-1980 Arası Türk Romanında Özne ve İktidar İlişkileri
Son Güncelleme: 22.04.2019 14:52:14