KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Erdem SARIKAYA

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
İdari Unvan: A.B.D. Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: erdem.sarikaya@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: dr.erdemsarikaya@gmail.com
Doğum Yeri ve Tarihi: Çanakkale / 1982
Uzmanlık Alanları: Klâsik Türk Edebiyatı, Mesnevi

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktoraİstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk Edebiyatı2014
Yüksek Lisansİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk Edebiyatı2008
LisansÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Fen-Edebiyat FakültesiTürk Dili ve Edebiyatı2005

İDARİ GÖREVLER

 • 2016 - 2019 : Bölüm Başkan Yardımcısı
 • 2019 - Devam Ediyor : Eski Türk Dili Anabilim Dalı Başkanı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Eski Türk Edebiyatında İlk Rüya: Odgurmış'ın Rüyası
 • Hekimbaşı Mecmuası Örneğinde Klâsik Türk Edebiyatı Araştırmaları Açısından Güfte Mecmuaları
 • Esad Muhlis Paşa Divançesi'nde Osmanlı Kültür Coğrafyası
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Kötülüğün Kurgusunda: Dâsitân-ı Ahmed Harâmî Mesnevisi
 • Bağdatlı Rûhî Divanı'nda Osmanlı Savaş Kültürüne Ait Kavramlar

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Geleneğin Son Sedalarından Keçecizâde İzzet Molla ve Gülşen-i Aşk
 • Ebûbekir Celâlî Divanı'nda İstanbul
 • Bahtiyar Vahabzade'nin Gurub Düşünceleri Eserinde Klâsik Türk Edebiyatı Unsurları ve Gazel Şeklinde Yazılmış Şiirleri
 • Hz. Ali ve Kahkaha Sultan Cengi
 • Ad Verme-Ad Koyma Anlam Çerçevesinde Yazılmış Gazeller Üzerine
ULUSAL
 • Sinanoğlu'nun Mevlûdü'n-Nebî Mesnevisi ve Özellikleri

KİTAPLAR

 • Eski Türk Edebiyatında Rüya (Başlangıçtan XV. Asra Kadar)
 • Ebûbekir Celâlî Divanı (Karşılaştırmalı Metin-İnceleme)

DİĞER

YÖNETİLEN TEZLER
 • Zeynep Yazıcı-Yozgat İli İş Yeri İsimleri
 • Adiviye Koç-Abbas Sayar'ın Romanlarında Yozgat Ağzı
JÜRİ ÜYELİĞİ
 • Yusuf Ersin-Bibliotheque Nationale de France 1624 Numaralı Şiir Mecmuası (İncleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım)
 • Muhammed Burak Metin-Yozgatlı Hüznî ve Fuzûlî gazellerinin karşılaştırılması
 • Azmi Kılıç-Bâkî dîvânı'ndan Elif ile biten gazellerin düşünce alanı merkezli (Dam) metin çözümleme yöntemi'ne göre şerhi
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2018Eski Türk Edebiyatı III-IVLisans2
2018Eski Türk Edebiyatına Giriş I-IILisans2
2018Eski Türk Edebiyatı V-VILisans2
2018Eski Türk Edebiyatı I-IILisans2
Son Güncelleme: 03.04.2019 19:47:18