KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Ali KAYAHAN

Birim: Ziraat Fakültesi
Alt Birim: Bitki Koruma Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: ali.kayahan@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: aalikayahan@gmail.com
Telefon: 0354 242 10 94 / 4423 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Isparta / 1988
Uzmanlık Alanları: Entomoloji, Biyolojik Mücadele, Ekoloji

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraSüleyman Demirel Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüBitki KorumaEntomoloji2018
Yüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüBiyoloji2014
LisansSüleyman Demirel Üniversitesi / Fen Edebiyat FakültesiBiyoloji2011

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Karaca, İ., Kayahan, A., Şimşek, B., Çelikpençe, Y., 2015. First record of Glycaspis brimblecombei Moore (Hemiptera: Aphalaridae), in Turkey. Phytoparasitica, 43:171 – 175.
 • Şimşek, B., Karaca, İ., Kayahan, A., 2016. Determination of developmental and life table parameters of Rhyzobius lophanthae Blaisdell (Coleoptera: Coccinellidae) on three armored scale insects (Hemiptera: Diaspididae). REDIA, XCIX, 2016: 219-223. (XIV International Sympsium of Scale Insect Studies, 13-16 June 2016, İtaly)(Sözlü Sunum)
 • Kayahan, A., Tabur, M.A., 2016. Diet composition of Little Owl (Athene noctua, Scopoli, 1769) in Turkey. Pakistan Journal of Zoology, 48(4), 943-948. (6th International Little Owl Symposium, 20 March 2015, Nederlands)(Sözlü Sunum)
 • Kayahan, A., Karaca, İ., 2020. Development periods of immature stages of Rhyzobius lophanthae Blaisdell (Coleoptera: Coccinellidae) at different temperatures. Fresenius Environmental Bulletin, 29(09A), 8186-8192. (XIV International Symposium of Scale Insect Studies, 13-16 June 2016, İtaly) (Sözlü Sunum)
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Kayahan, A., Şimşek, B., Özgökçe, M.S., Karaca, İ., 2014. Development and Survival of Chrysoperla carnea on Two Different Preys. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences. Special Issue-I, ISSN: 2148-3647, 1944-1948 p. (AgriBalkan 2014, 8-11 September 2014, Edirne, Turkey) (Sözlü sunum)
 • Karaca, G., Kayahan, A., Şimşek, B., Karaca, İ., 2016. Effects of some entomopathogenic fungi on Citrus Mealybug Planococcus citri (Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae). Entomologica, Bari, 47, 39-44. (XIV International Sympsium of Scale Insect Studies, 13-16 June 2016, İtaly) (Poster Sunum)
 • Kayahan, A., Şimşek, B., Karaca, İ., Aktaş, H., 2018. Determination of the responses of different tomato species to Tuta absoluta. Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol. LXII, 62,431-435. (Domates Yetiştiriciliğinde Entegre Ürün Yönetimi Sempozyumu, 20-22 Kasım 2014, Antalya)(Poster sunum)
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Kayahan, A., Karaca, İ., 2015. Biyolojik mücadelede önemli entomofag kuşlar. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 6(1): 51-65.
 • Karaca, İ., Kayahan, A., Şimşek, B., Avcı, M., 2015. Türkiye faunası için yeni bir kayıt: Chrysocharis gemma Walker (Hymenoptera: Eulophidae). Türk. Entomol. Bült., 5(4): 217-221
 • Kayahan, A., Şimşek, B., Karaca, C., Karaca, İ., 2016. Bazı Uçucu Yağların Myzus persicae ve Avcısı Chrysoperla carnea Üzerindeki Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(2): 364-368. (International Conference on Biopesticides 7, 19-25 Ekim 2014, Antalya) (Poster Sunum)
 • Alsabte, A., Kayahan, A., Karaca, İ., 2018. Aonidiella aurantii (Hemiptera: Diaspididae) ile Bulaşık ve Temiz Turunçgillerin Salgıladıkları Uçucu Organik Bileşiklerin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2), 1007-1009.
 • Manavoğlu, M., Kayahan, A., Karaca, İ. 2019. Tuta absouta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae) il mücadelede topraktan uygulana bazı pestisitlerin etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23 (1), 122-128.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Karaca, İ., Şimşek, B., Kayahan, A., Karaca, C., 2014. Effects of some essential oils on Myzus persicae and its predator Chrysoperla carnea, International Conference on Biopesticides 7, 19-25 October 2014, Antalya, Turkey
 • Kayahan, A, Şimşek, B., Özgökçe, M.S., Karaca, İ., 2014. Development and survival of Chrysoperla carnea on two different preys. AgriBalkan, 8-11 September 2014, Edirne, Turkey
 • Şimşek, B., Kayahan, A., Özgökçe, M.S., Karaca, İ., 2014. Effects of some essential oils on Aphis fabae and Rhyzobius lophanthae. International Conference on Biopesticides 7, 19-25 October 2014, Antalya, Turkey
 • Şimşek, B., Kayahan, A., Karaca, İ., 2015. Determination of the maternal effect of Rhyzobius lophanthae Blaisdell (Coleoptera: Coccinellidae) by using life table. 6. International Scientific Agricultural Symposium, Book of Proceeding, ISBN: 978-99976-632-2-1.
 • Kayahan, A. and Tabur, M.A., 2015. Feeding characteristic of Little Owl (Athene noctua) in Isparta centrum and its surroundings, Turkey. 6th International Little Owl Symposium, 20 March 2015, Nieuwvliet,Nederlands
 • Karaca, İ., Güven, Ö., Kayahan, A., Şimşek, B., Çelikpençe, Y., Butt, T.M., 2015. Natural plant oils kill pine processionary moth larvae. Biopesticide Conference, 7 September 2015, Swansea, England.
 • Karaca, G., Şimşek, B., Kayahan, A., Karaca, İ., 2016. Effects of some enthomopathogenic fungi on Citrus Mealybug Planococcus citri (Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae). XIV International Symposium on Scale Insect Studies ISSIS, 13-16 June 2016, Catania, Italy.
 • Şimşek, B., Kayahan, A., Karaca, İ., 2016. Development and life table parameters of predator Rhyzobius lophanthae Blaisdell (Coleoptera: Coccinellidae) on three armored scale insects (Hemiptera: Diaspididae). XIV International Symposium on Scale Insect Studies ISSIS, 13-16 June 2016, Catania, Italy.
 • Kayahan, A., Karaca, İ., 2016. The temperature-dependent development and life table parameters of Rhyzobius lophanthae Blaisdell (Coleoptera: Coccinellidae) on Aspidiotus nerii (Hemiptera: Diaspididae). XIV International Symposium on Scale Insect Studies ISSIS, 13-16 June 2016, Catania, Italy.
 • Taki, S., Kayahan, A., Karaca, İ., 2017. Functional response of the predator Hippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on Macrosiphum rosae (L.) (Hemiptera: Aphididae). 2. Iranian International Congress of Entomology, September 2-4, 2017, Tehran, Iran.
 • Khattawi, S., Kayahan, A., Karaca, İ., 2018. Hippodamia variegata (Goeze, 1777) (Coleoptera: Coccinellidae)'nın Macrosiphum rosae (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Aphididae) üzerindeki sayısal tepkisi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi, 14-17 Kasım 2018, Muğla
 • Alsabte, A., Kayahan, A., Karaca, İ., 2018. Trialeurodes vaporarioum Westwood (Hemiptera: Aleyrodidae)'un iki farklı bitki üzerinde yaşam çizelgesi parametreleri. Uluslararası Katılımlı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi, 14-17 Kasım 2018, Muğla
 • Kayahan, A. and Karaca, İ., 2019.Development periods of immature stages of Rhyzobius lophanthae Blaisdell (Coleoptera: Coccinellidae) at different temperatures. XVth International Symposium on Scale Insect Studies, 17-20 June 2019 Zagreb, CROATIA.
ULUSAL
 • Tabur, M.A., Kayahan, A., Soylu, A., Karaceylan, İ.B., 2012. Kuş Tüyü Teşhiste Kullanılabilir mi?. Ekoloji 2012 Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2012, Kilis.
 • Ayvaz, Y., Tabur, M.A., Kayahan, A., Karaceylan, İ.B., 2013.Isparta'daki Porsuk Meles meles (Linneaus, 1758)'un Populasyon Özellikleri. Porsuk ve Sansarların Türkiye'deki Durumu Sempozyum I, 10-11 Mayıs 2013, Muğla.
 • Özgökçe, M.S., Şimşek, B., Kayahan, A., Karaca, İ., 2014. Chrysoperla carnea'nın en uygun gelişme sıcaklığının belirlenmesi için linear ve nonlinear modeller, Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014, Antalya.
 • Kayahan, A., Şimşek, B., Karaca, G., Karaca, İ., 2014. Beauveria bassiana ve Paecilomyces fumosoroseus'un Tuta absoluta larvalarına etkisi, Domates Yetiştiriciliğinde Entegre Ürün Yönetimi Sempozyumu, 20-22 Kasım 2014, Antalya.
 • Kayahan, A., Şimşek, B., Aktaş, H., Karaca, İ., 2014. Farklı Genetik Yapıdaki Domates Çeşitlerinin Tuta absoluta'ya Karşı Dayanıklılığı, Domates Yetiştiriciliğinde Entegre Ürün Yönetimi Sempozyumu, 20-22 Kasım 2014, Antalya.

KİTAPLAR

 • Karaca, İ., Kayahan, A., Şimşek, B., 2014. Turunçgillerde Biyolojik Mücadele Etmenleri. ISBN: 978-605-64748-0-4.

DİĞER

HAKEMLİKLER
 • Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi
 • Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi
 • International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences
PROJELER
 • PROJE NO: 3358-YL2-12 PROJE ADI: Isparta'da Kukumav'ın (Athene noctua Scopoli, 1769) beslenme biyolojisi. DESTEKLEYEN KURULUŞ: SDÜ BAP Koordinasyon Birimi (Yüksek Lisans), ARAŞTIRMA YILI: 2012-2014, PROJE LİDERİ: Mehmet Ali TABUR, YARDIMCI ARAŞTIRICI: Ali Kayahan, BÜTÇE: 5000 TL
 • PROJE NO: 4636-D2-16 PROJE ADI: Rhyzobius lophanthae Blaisdell (Coleoptera: Coccinellidae)’nin sıcaklığa bağlı gelişmesi ve yaşam çizelgesi parametreleri. DESTEKLEYEN KURULUŞ: SDÜ BAP Koordinasyon Birimi (Doktora), ARAŞTIRMA YILI: 2016-2018, PROJE LİDERİ: İsmail Karaca, YARDIMCI ARAŞTIRICI: Ali Kayahan, BÜTÇE: 22481,37 TL
 • BOZOK BAP 6602b-ZF/18-232. Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae)’nın İki Farklı Yaprakbiti Türü Üzerindeki İşlevsel ve Sayısal Tepkisi. 2018-Devam ediyor (Yürütücü)
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi ve Bilimsel Sekretarya – Domates Yetiştiriciliğinde Entegre Ürün Yönetimi Sempozyumu, 20-22 Kasım 2014, Antalya.
Son Güncelleme: 11.09.2020 16:43:33