KİŞİSEL BİLGİLER

Doç. Dr. Halil Erhan EROĞLU

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Biyoloji Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: herhan.eroglu@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: heeroglu@yahoo.com
Telefon: 05448566820 / 2551 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Tarsus / 1977

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraErciyes Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüBiyoloji2008
Yüksek LisansErciyes Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüTıbbi BiyolojiTıbbi Biyoloji2004
LisansErciyes Üniversitesi / Yozgat Fen Edebiyat FakültesiBiyolojiBiyoloji2000

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2015 - Devam Ediyor : Doç. Dr.
 • 2008 - 2015 : Yrd. Doç. Dr.
 • 2001 - 2008 : Araştırma Görevlisi

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Ilbaş, A.I., Eroglu, Y. & Eroglu, H.E. 2005. Effects of Application of Different Concentrations of NaN3 for Different Times on the Morphological and Cytogenetic Characteristics of Barley (Hordeum vulgare L.) Seedlings. Journal of Integrative Plant Biology (Acta Botanica Sinica) 47(9): 1101-1106.
 • Ozkul, Y., Silici, S. & Eroğlu, E. 2005. The Anticarcinogenic Effect of Propolis in Human Lymphocytes Culture. Phytomedicine 12(10): 742-747.
 • Ozkul, Y. Eroglu, H.E. & Ok, E. 2006. Genotoxic Potential of Turkish Propolis in Peripheral Blood Lymphocytes. Pharmazie 61(7): 638-640.
 • Eroğlu, H.E., Özkul, Y., Tatlısen, A. & Silici, S. 2008. Anticarcinogenic and antimitotic effects of Turkish propolis and mitomycin-C on tissue cultures of bladder cancer. Natural Product Research 22(12): 1060-1066.
 • Eroğlu, H.E., Aksoy, A., Hamzaoğlu, E., Budak, Ü. & Albayrak, S. 2009. Cytogenetic Effects of Nine Helichrysum Taxa in Human Lymphocytes Culture. Cytotechnology 59(1): 65-72.
 • Eroglu, H.E. 2009. Toxic Nuclear Effects of the Organophosphorus Insecticide Dichlorvos (DDVP) in Human Peripheral Blood Lymphocytes. Acta Biologica Hungarica 60(4): 409-416.
 • Eroğlu, H.E., Hamzaoğlu, E., Aksoy, A., Budak, Ü. & Albayrak, S. 2009. Genotoxic Potential of Senecio trapezuntinus in Cultured Human Lymphocytes. Caryologia 62(4): 303-308.
 • Eroğlu, H.E., Hamzaoğlu, E., Aksoy, A., Budak, Ü. & Albayrak, S. 2010. Cytogenetic effects of Helichrysum arenarium in human lymphocytes cultures. Turkish Journal of Biology 34: 253-259.
 • Eroğlu, H.E., Hamzaoğlu, E., Aksoy, A., Budak, Ü. & Özkul, Y. 2010. In vitro genotoxic effects of four Helichrysum species in human lymphocytes cultures. Biological Research 43: 177-182.
 • Eroğlu, H.E., Budak, Ü., Hamzaoğlu, E., Aksoy, A. & Albayrak, S. 2010. In vitro cytotoxic effects of methanol extracts of six Helichrysum taxa used in traditional medicine. Pakistan Journal of Botany 42(5): 3229-3237.
 • Eroğlu, H.E., Hamzaoğlu, E., Aksoy, A. & Budak, Ü. 2010. The genotoxic and antimitotic properties of Helichrysum plicatum herbal teas widely consumed in Turkey. Caryologia 63(4): 376-381.
 • Alakoç, C. & Eroğlu, H.E. 2011. Determining mitotic index in peripheral lymphocytes of welders exposure to metal arc welding fumes. Turkish Journal of Biology 35: 325-330.
 • Eroğlu, H.E., Koca, İ. & Yıldırım, İ. 2011. In vitro cytotoxic potential of newly synthesized furo[3,2-c]pyran-4-one derivatives in cultured human lymphocytes. Cytotechnology 63(4): 407-413.
 • Eroğlu, H.E. 2011. The cytogenetic effects of organophosphorus insecticide dichlorvos in barley (Hordeum vulgare L.) seedlings. Pakistan Journal of Botany 43(5): 2441-2443.
 • Eroğlu, H.E. 2011. The cytogenetic effects of black tea and green tea on cultured human lymphocytes. Brazilian Archives of Biology and Biotechnology 54(6): 1159-1165.
 • Öcal, A. & Eroğlu, H.E. 2012. In vitro cytogenetic effects of Hypericum heterophyllum in human peripheral blood lymphocytes. Bangladesh Journal of Pharmacology 7: 36-41.
 • Eroglu, H.E., Şimşek, N., Koç, M. & Hamzaoğlu, E. 2013. Karyotype analysis of some Minuartia L. (Caryophyllaceae) taxa. Plant Systematics and Evolution 299: 67-73.
 • Peruzzi, L. & Eroglu, H.E. 2013. Karyotype asymmetry: again, how to measure and what to measure? Comparative Cytogenetics 7(1): 1-9.
 • Şener, C. & Eroğlu, H.E. 2013. The in vitro determination of genotoxicity in peripheral lymphocytes of welders exposed to fumes from metal arc welding. Turkish Journal of Medical Sciences 43: 411-416.
 • Kuş, C. & Eroğlu, H.E. 2015. Genotoxic and cytotoxic effects of sunset yellow and brilliant blue, colorant food additives, on human blood lymphocytes. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences 28: 227-230.
 • Eroğlu, H.E. 2015. Which chromosomes are subtelocentric or acrocentric? A new karyotype symmetry/asymmetry index. Caryologia 68(3): 239-245.
 • Eroğlu, H.E. & Per, S. 2016. Karyotype analysis of Zygoribatula cognata (Oudemans) (Acari: Oribatida: Oribatulidae). Turkish Journal of Entomology 40 (1): 33-38.
 • Şahin, E., Eroğlu, H.E., Hamzaoğlu, E. & Koç, M. 2016. Karyotype analysis of four species of Dianthus section Fimbriati (Caryophyllaceae, Sileneae). Caryologia 69(3): 267-272.
 • Yüce, O., Eroğlu, H.E., Koç, M. & Hamzaoğlu, E. 2016. Karyotype analysis of Minuartia mesogitana subsp. mesogitana and Minuartia elmalia (Caryophyllaceae, Alsinoideae). Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica 51(3): 463-467.
 • Altay. D., Eroğlu, H.E., Hamzaoğlu, E. & Koç, M. 2017. Karyotype analysis of some taxa of Dianthus section Verruculosi (Caryophyllaceae, Sileneae). Turkish Journal of Botany 41: 367-374.
 • Gümüş, N., Per, S. & Eroğlu, H.E. 2018. Karyotype analysis of Phauloppia lucorum (Koch, 1841) (Oribatida: Oribatulidae). Turkish Journal of Entomology 40(2): 77-83.
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • İlbaş, A.İ., Eroğlu, Y. & Eroğlu, H.E. 2006. Effects of Dosages and Application Periods of EDTA on Morphological and Cytogenetic Characters of Barley (Hordeum vulgare L.) Seedlings. Turkish Journal of Biology 30(2): 59-63.
 • Eroglu, Y., Eroglu H.E. & Ilbas, A.I. 2007. Gamma Ray Reduces Mitotic Index in Embriyonic Roots of Hordeum vulgare L. Advances in Biological Research 1(1-2): 26-28.
 • Öcal, A. & Eroğlu, H.E. 2012. Genotoxic Effects of Hypericum heterophyllum Vent. in Human Lymphocytes Cultures. Advances in Life Sciences 2(3): 65-67.
 • Koca, I., Eroğlu, H.E. & Şahin, E. 2014. Synthesis and in vitro cytotoxic effect of some novel 4H furo (3,2 c)pyran 4 one derivatives. Organic Communications 7(4): 106-113.
 • Eroğlu, H.E. 2016. The comparison of the genus Alburnus (Cyprinidae) species with karyotype symmetry/asymmetry index (S/AI). Yunus Araştırma Bülteni 16(4): 293-298.
 • Eroğlu, H.E., Doğan, H., Altay, D. & Budak, Ü. 2017. The medicinal plant of genus Paronychia and the karyotype analysis of Paronychia adalia. International Journal of Secondary Metabolite 4(3): 103-107.
 • Eroğlu, H.E. 2017. The comparison of the Felidae species with karyotype symmetry/asymmetry index (S/AI). Punjab University Journal of Zoology 32(2): 229-235.
 • Eroğlu, H.E. 2018. The names in Turkish and other languages of Turkey Helichrysum taxa. Avrasya Terim Dergisi 6(1): 26-34.
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Eroğlu, H.E., Tatlışen, A. & Özkul, Y. 2004. Mesane Kanserli Doku Kültürlerindeki Mikronükleus Üzerine Propolis ve Mitomisin-C’nin Etkileri. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (E.U. Journal of Health Sciences). 13(2): 15-20.
 • Eroğlu, Y., Şahin, S. & Eroğlu, H.E. 2007. Çemenotu (Trigonella foenum-graecum L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Bazı Kimyasal Maddelerin Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13: 1-9.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Ozkul, Y., Silici, S., Eroglu, H.E., Ok, E. & Dundar, M. 2003. The Effect of Turkish Propolis on Micronucleus and Mitotic Index in Peripheral Blood Lymphocytes. Second German Bee Products and Apitherapy Congress. Passau-Germany.
 • Eroğlu, H.E., Doğan, H., Altay, D. & Budak, Ü. 2017. The medicinal plant of genus Paronychia and the karyotype analysis of P. adalia. 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants. 228. Necmettin Erbakan Üniversitesi-Konya.
 • Eroğlu, H.E., Doğan, H. & Hamzaoğlu, E. 2017. Used in folk medicine and biological activities of Helichrysum taxa in our country. 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants. 469. Necmettin Erbakan Üniversitesi-Konya.
ULUSAL
 • Özkul, Y., Silici, S. & Eroğlu, H.E. 2004. Periferal Kan Lenfositlerinde Türk Propolisinin Mitotik İndeks ve Mikronükleus Üzerine Etkisi. VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi: 127. Belek-Antalya.
 • Eroğlu, H.E., Tatlışen, A. & Özkul, Y. 2004. Mesane Kanserinde Türk Propolisi ve Mitomisin-C’nin Mitotik İndeks ve Mikronükleus Parametrelerinin Karşılaştırılması. VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi: 131. Belek-Antalya.
 • Özkul, Y., Eroğlu, H.E. & Ok E. 2004. Propolisin Kan Dokusunda Kardeş Kromatid Değişimi (SCE) Üzerine Etkisinin İncelenmesi. XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi: Turkish Journal of Hematology (Supplement) 21(3): 199. Belek-Antalya.
 • Ölmez, E. & Eroğlu, H.E. (Danışman). 2007. Cinsiyet ve Sigara Kullanımının İnsan Periferal Kan Lenfositlerinde Mikronükleus Üzerine Etkisi. 14. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi: 71. Selçuk Üniversitesi-Konya.
 • Kabasakal, B., Dinçer, M. & Eroğlu, H.E. (Danışman). 2007. Organofosfat İnsektisit Olarak Kullanılan Dichlorvos’un Allium cepa L.’nin Kök Ucu Hücrelerinde Sitogenetik Etkileri. 14. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi: 74. Selçuk Üniversitesi-Konya.
 • Ölmez, E. & Eroğlu, H.E. (Danışman). 2007. Yaşa Bağlı Olarak İnsan Periferal Kan Lenfositlerinde Mitotik İndeks Değişimleri. 14. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi: 90. Selçuk Üniversitesi-Konya.
 • Eroğlu, H.E., Hamzaoğlu, E., Aksoy, A., Budak, Ü. & Albayrak, S. 2008. Periferal Kan Lenfositlerinde Senecio trapezuntinus Boiss. Türünün Mitotik İndeks, Replikasyon İndeksi ve Mikronükleus Üzerine Etkisi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi: 475. Trabzon.
 • Eroğlu, H.E., Hamzaoğlu, E., Aksoy, A., Budak, Ü. & Albayrak, S. 2008. Geleneksel Halk Tıbbında Yaygın Olarak Kullanılan Helichrysum plicatum DC. subsp. plicatum Taksonunun Genotoksik Potansiyeli. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi: 475-476. Trabzon.
 • Koca, İ., Eroğlu, H.E., Yıldırım, İ. & Şahin, E. 2011. Furo[3,2-c]piran-4-on Türevi Bileşiklerin Çok Bileşenli Reaksiyonlar ile Sentezi ve Sitotoksik Etkilerinin İncelenmesi. 25. Ulusal Kimya Kongresi: 204. Erzurum.
 • Eroğlu, H.E., Şimşek, N., Koç, M. & Hamzaoğlu, E. 2012. Minuartia corymbulosa var. gypsophilloides Taksonunun Karyotip Analizi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi: 550. İzmir.
 • Eroğlu, H.E., Öcal, A. & Hamzaoğlu, E. 2012. Geleneksel Halk Tıbbında Yaygın Olarak Kullanılan Hypericum heterophyllum Türünün Genotoksik Potansiyeli. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi: 587. İzmir.
 • Koca, İ., Eroğlu, H.E., Babaarslan, D. & Şahin, E. 2014. Furo[3,2-c]piran-4-on Türevi Bileşiklerinin Sentezi ve Bu Bileşiklerin İnsan Lenfosit Kültürlerinde Sitogenetik Etkileri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi: 1260. Eskişehir.
 • Yüce, O., Eroğlu, H.E. & Koç, M. 2014. Minuartia mesogitana subsp. mesogitana Taksonunun Karyotip Analizi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi: 392. Eskişehir.
 • Yüce, O., Eroğlu, H.E. & Koç, M. 2014. Minuartia elmalia (Caryophyllaceae) Türünün Karyotip Analizi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi: 603. Eskişehir.
 • Babaarslan, D. & Eroğlu, H.E. 2014. Dünden Bugüne Bitkilerde Simetri Asimetri İndeksleri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi: 606. Eskişehir.
 • Babaarslan, D., Eroğlu, H.E., Koç, M. & Hamzaoğlu E. 2015. Dianthus cyri (Caryophyllaceae) Türünün Karyotip Analizi. 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi. 237. Bolu.
 • Babaarslan, D., Eroğlu, H.E., Koç, M. & Hamzaoğlu E. 2015. Dianthus strictus var. axilliflorus Taksonunun Farklı Lokalitelerden Karyotip Analizi. 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi. 238. Bolu.

DİĞER

PROJELER
 • Tatlışen, A., Özkul, Y., Silici, S. & Eroğlu, H.E. 2003. Mesane Kanserinde Propolis ve Mitomisin-C’nin Mikronükleus, Sister Chromatid Exchange, DNA Metilasyonu, Kromozom Analizi ve Mitotik İndeks Parametrelerinin Karşılaştırılması. E.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje No: EUBAP 01.02.106. Yardımcı Araştırıcı (Tamamlandı). 3.000,00 TL.
 • İlbaş, A.İ., Eroğlu, Y. & Eroğlu, H.E. Çeşitli Fiziksel ve Kimyasal Mutagenlerin Hordeum vulgare L. Üzerine Sitogenetik ve Morfolojik Etkileri. E.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje No: FBA-03-31. Yardımcı Araştırıcı (Tamamlandı) (01.01.2004-09.06.2006). 30.000,00 TL.
 • Hamzaoğlu, E. Eroğlu, H.E. Bazı Türkiye Helichrysum Gaertn. (Asteraceae) Taksonlarının Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi. E.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje No: FBT-07-05. Yardımcı Araştırıcı (Tamamlandı) (25.06.2007-29.01.2009). 9.930,00 TL.
 • Eroğlu, H.E. & Öcal, A. İnsan Periferik Kan Lenfositlerinde Hypericum heterophyllum Vent. Türünün Mikronükleus, Mitotik İndeks ve Replikasyon İndeksi Üzerine Etkileri. Bozok Üniversitesi BAP. Proje No: I.F.E-2011/49. Proje Yöneticisi (Tamamlandı) (01.09.2011-21.09.2012). 2.960,00 TL.
 • Eroğlu, H.E. & Şimşek, N. Bazı Minuartia Taksonlarının Karyotip Analizi. Bozok Üniversitesi BAP. Proje No: I.F.E-2011/50. Proje Yöneticisi (Tamamlandı) (01.09.2011-21.09.2012). 2.900,00 TL.
 • Eroğlu, H.E. & Koca, I. Furo[3,2-c]piran-4-on Türevi Bileşiklerinin Sentezi ve Bu Bileşiklerin İnsan Periferal Lenfosit Kültürlerinde Genotoksik Etkilerinin Araştırılması. Bozok Üniversitesi BAP. Proje No: 2012-FEF/A16. Proje Yöneticisi (Tamamlandı) (18.06.2012-26.02.2013). 8.500,00 TL.
 • Eroğlu, H.E. & Kuş, E. Renklendirici Gıda Katkı Maddelerinden Brillant Blue ve Sunset Yellow’un İnsan Periferal Lenfosit Kültürlerinde Genotoksik Etkilerinin Araştırılması. Bozok Üniversitesi BAP. Proje No: 2012-FBE/T12. Proje Yöneticisi (Tamamlandı) (18.05.2012-27.09.2013). 2.987,00 TL.
 • Eroğlu, H.E. Bazı Dianthus L. (Caryophyllaceae) Taksonlarının Karyolojisi. Bozok Üniversitesi BAP. Proje No: 2015FBE/T183. Proje Yöneticisi (Tamamlandı) (21.07.2015-28.09.2016). 2.105,00 TL.
 • Eroğlu, H.E & Yüce, O. Minuartia L. (Caryophyllaceae) Taksonları Üzerine Karyolojik Çalışmalar. Bozok Üniversitesi BAP. Proje No: 2014FBE/T105. Proje Yöneticisi (Devam Ediyor) (08.05.2014-14.03.2017). 4.500,00.
 • Eroğlu, H.E & Babaarslan, D. Bazı Türkiye Dianthus L. Taksonlarının Karyotip Analizi. Bozok Üniversitesi BAP. Proje No: 2015FBE/T184. Proje Yöneticisi (Devam Ediyor) (21.07.2015-14.03.2017). 4.494,00 TL.
Son Güncelleme: 18.09.2018 15:08:09