KİŞİSEL BİLGİLER

Doç. Dr. Çağdaş CAZ

Birim: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Alt Birim: Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanlığı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: cagdas.caz@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: cazcagdas@gmail.com
Doğum Yeri ve Tarihi: Ovacık
Uzmanlık Alanları: Spor Yönetimi, Yönetim Psikolojisi, Spor Psikolojisi

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraMarmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüSpor YönetimiSpor Yönetim Bilimleri2018
Yüksek LisansKaradeniz Teknik Üniversitesi / Eğitim Bilimleri EnstitüsüBeden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve Spor2014
LisansErciyes Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluSpor Yöneticiliği2011

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2014 - 2015 : Araş. Gör. (Yozgat Bozok Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) (ÖYP)
 • 2015 - 2017 : Araş. Gör. (Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi)
 • 2017 - 2019 : Araş. Gör. Dr. (Yozgat Bozok Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)
 • 2019 - Devam Ediyor : Doç. Dr. (Yozgat Bozok Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Bardakçı, S., Caz, Ç. & Kayhan, R.F. (2019). Investigating the effects of Athletic identity on athlete burnout. Medicina dello Sport. 72(4): 552-561.
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Göksel, A.G., Caz.Ç., Yazıcı, O.F. ve İkizler, H.C. (2017). Examination of the Relationship Between Organizational Stress and Employee Performance: A Research on Staff Working on Provincial Directorate of Youthand Sports. Journal of Education and Learning. 6(1): 322-329. (ALAN İNDEKSİ: ERIC).
 • Togo, O.T., Caz, C. ve Kayhan, R.F. (2018). The Relationship between Resilience and Constant Hope in Students Studying Sports Science. European Journal of Educational Research, 7(3), 583-589. (ALAN İNDEKSİ: ERIC).
 • Yıldırım, M., & Caz, C. (2018). Analysis of socialization situations via sport-based physical activity among students at a school of physical education and sports. European Journal of Educational Research, 7(4), 999-1010. doi: 10.12973/eu-jer.7.4.999. (ALAN İNDEKSİ: ERİC).
 • Caz, Ç. & Tanyeri, L. (2018). The Relationship between Life Satisfaction and Academic Performance: An Example of Sports Science. World Journal of Education, 8(5): 192-197. (ALAN İNDEKSİ: ERIC).
 • Caz, C., & Bardakci, S. (2019). Relationship between academicians’ organizational identification levels and cynicism attitudes in sports sciences. European Journal of Educational Research, 8(1), 349-360. doi: 10.12973/eu-jer.8.1.349. (ALAN İNDEKSİ: ERIC)
 • Caz, Ç., Çoban, O. ve Yıldırım, M. (2019). The Analysis of Test Anxiety Among Students at School of Physical Education and Sports in Terms of Demographic Variables. Journal of Education and Learning, 8(1): 214-219. (ALAN İNDEKSİ: ERIC).
 • Caz, Ç. & Yıldırım, M. (2019). Evaluation of Health Promotive and Protective Behaviors in Terms of Different Qualities: A Study on Physical Education Teachers. World Journal of Education. 9(1): 64-69. (ALAN İNDEKSİ: ERIC).
 • TOGO, O.T. & CAZ, Ç. (2019). The Relationship between Positivity and Fear of Happiness in People Applying to Graduate Programs in Physical Education and Sports Department. Asian Journal of Education and Training, 5(1): 93-96. (ALAN İNDEKSİ: ERIC).
 • Çoban, O., Yıldırım, M. ve Caz, Ç. (2019). An Analysis of Professional Alienation in Academics. Universal Journal of Educational Research. 7(2): 450-456. (ALAN İNDEKSİ: ERIC).
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • GÖKSEL, A.G., CAZ, Ç., YAZICI, Ö.F. ve KAYHAN, R.F. (2017). Örgütsel Değişime Uyum: Spor Bilimleri Alanında Çalışan Akademik Personeller Üzerine Bir Uygulama. The Journal of Academic Social Science Studies. 58: 489-496.
 • GÖKSEL, A.G., CAZ, Ç., YAZICI, Ö.F. ve İKİZLER, H.C. (2017). Farklı Bölümlerdeki Öğrencilerin Spora Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması: Marmara Üniversitesi Örneği. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 8(2): 123-134.
 • GÖKSEL, A.G. ve CAZ, Ç. (2016). Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 1(1): 1-9.
 • CAZ, Ç., GÖKSEL, A.G., YAZICI, Ö.F. ve BELLİ, E. (2015). Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde Görevli Personellerin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 17(2): 9-20.
 • CAZ, Ç. ve TUNÇKOL, H.M. (2015).Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 6(2): 91-100.
 • CAZ, Ç. ve TUNÇKOL, H.M. (2015). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 8(2): 23-29.
Diğer Ulusal Makale
 • Caz, Ç. ve Togo, O. T. (2018). Medya ve Televizyon Okuryazarlığı: Beden Eğitimi ve Spor Ana-bilim Dalı Lisansüstü Programlara Başvuran Bireyler Üzerine Bir Çalışma, Jass Studies- The Journal of Academic Social Science Studies, Doi num-ber:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7531, 68: Summer I, p. 593-600.
 • GÖKSEL, A.G., CAZ, Ç., Yazıcı, Ö.F. ve PALA, A. (2016). Spor Lisesi Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 9(44): 1440-1445.
 • GÖKSEL, A.G., PALA, A. ve CAZ, Ç. (2016). Futbol Hakemlerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Tercihleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi.11: 15-28.
 • GÖKSEL, A.G., CAZ, C., ZORBA, E. ve GÜMÜŞDAĞ, H. (2016). Kitap Okuma Alışkanlığı: Bireysel ve Takım Sporu İle İlgilenen Üniversite Öğrencileri Örneği. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi. 55: 195-206.
 • YAZICI, Ö.F., CAZ, Ç., TUNÇKOL, H.M. (2016). Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde Görev Yapan Personelin Sosyal Görünüş Kaygısı. Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi.2(2): 60-65.
 • CAZ, Ç., YILMAZ, S., GÖKSEL, A.G. ve GÜMÜŞDAĞ, H. (2016). Spor Organizasyonlarında Gönüllü Katılımın İncelenmesi: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 9(43): 2557-2564.
 • YAZICI, Ö.F., CAZ, Ç. ve TUNÇKOL, H.M. (2016). Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında Çalışan Personelin Öznel Mutluluk Düzeyleri.Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi. 2(1): 125-131.
 • CAZ, Ç., AYDOĞDU, V., TUNÇKOL, H.M. ve ÖNCÜ. E. (2015).Zaman Yönetimi Becerisi ve Stres İlişkisi: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri Örneği. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi. 50: 278-287.
 • Göksel, A.G., CAZ, Ç., Yazıcı, Ö.F. ve Zorba, E. (2018). Spor Hizmeti Alan Bireylerin Sosyal Görünüş Kaygısı ve Öznel Mutluluklarının İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 3(3): 88-101.
 • Caz, Ç. ve Göksel, A.G. (2018). Spor Bilimleri Alanında Görev Yapan Akademik Personelin Facebook Kıskançlığının İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi. 12(25): 194-202.
 • Caz, Ç. (2018). Çatışma Eylem Stilinin Demografik Nitelikler Açısından Değerlendirilmesi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Öğrenciler Üzerine Bir Uygulama. Tarih Okulu Dergisi. 11(36): 75-87.
 • Caz, Ç. (2018). Yozgat Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Giriş Sınavına Katılan Adayların Sınav Hakkındaki Görüşleri: Nitel Bir Çalışma. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(4): 138-152.
 • Caz C, Kayhan RF, Bardakci S. (2019). Adaptation of the sport injury anxiety scale to Turkish: Validity and reliability study. Turk J Sports Med. Published online: 10th January, 2019.
 • Caz, C., & İkizler, H.C. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranış Düzeyleri ve Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi [Students of University’ Sportsmanship Behavior Levels and Relationship with Sociodemographic Characteristics], Spor Eğitim Dergisi, 3 (1), 25-35.
 • Caz, Ç. (2019). Antrenörlerin Sergilemiş Olduğu Etik Dışı Davranışların Sporcu Gözüyle Değerlendirilmesi. Gelecek Vizyonlar Dergisi (fvj: Future Visions Journal) 3(1): 2019, 20-25.
 • Caz, Ç., İmamlı, H., Kaplan, E. ve Özçelik, A. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi Ve Oyun Öğretimi Dersi Hakkındaki Genel Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 21(1): 19-29.
 • Caz, Ç. ve Bardakçı, S. (2019). Sosyal medya bozukluğu: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 1100-1124.
 • Caz Ç., Göksel A. G., & Yazıcı Ö. F., (2019). The relationship between mobbing and subjective happiness among teaching staff training program research assistants. Journal of Higher Education and Science/Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 9(1), 37-42.
 • Caz, Ç. & Bardakçı, S. (2019). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Algılamış Oldukları Sosyal Desteğin Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumu Yordama Gücü: Marmara Üniversitesi Örneği. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(28), 186-197.
 • Caz, Ç., Bıçakçı Y.S. ve Nakipoğlu, F.F. (2019). Spora yönelik tutum ile yaşam doyumu arasındaki ilişki: Marmara üniversitesi sosyal bilimler meslek yüksekokulu öğrencileri örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(3), 484-491.
 • Caz, Ç. & Bardakçı, S. (2019). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Yatkınlıklarının İncelenmesi. Journal of History School, 42, 1140-1151.
 • Caz, Ç ve İkizler, H.C. (2017). Örgütsel Sinizm: Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumları’nda Görevli Akademik Personel Üzerine Bir Araştırma. ASOS, 5(55): 373-382.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • YAZICI, Ö.F., CAZ, Ç. ve SOMOĞLU, M.B. (2018). Sportif Rekreasyon Dersi Alan ve Almayan Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sağlık Çıktılarının Belirlenmesi.Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi.10-13 Mayıs, Bodrum (Sözel Sunum).
 • GÖKSEL, A.G., CAZ, Ç. (2018).Üniversite Öğrencilerinin Yeni Medya Okuryazarlığının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi.6 th International Conference on Science, Culture, and Sport, 25-27 Nisan, Ukrayna. (Sözel Sunum).
 • GÖKSEL, A.G., ZORBA, E., YILDIZ, M. ve CAZ, Ç. (2018).Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Taraftarı Oldukları Futbol Takımına Karşı Psikolojik Bağlılıklarının İncelenmesi. 6 th International Conference on Science, Culture, and Sport, 25-27 Nisan, Ukrayna.(Sözel Sunum).
 • GÖKSEL, A.G., CAZ, Ç., EKİCİ, S. ve ZORBA, E. (2018). Basketbol Sporcularının Sportmenlik Yönelimlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. 1.Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi, 26-28 Nisan, İstanbul. (Sözel Sunum).
 • CAZ, Ç. ve GÖKSEL, A.G. (2018). Spor Bilimleri Alanında Görev Yapan Akademik Personelin Facebook Kıskançlığının İncelenmesi. 1.Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi, 26-28 Nisan, İstanbul. (Sözel Sunum).
 • TOGO, O.T., CAZ, Ç. ve KAYHAN, R.F. (2017). Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlıkları İle Sürekli Umutları Arasındaki İlişki. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 23-26 Kasım, Manisa. (Sözel Sunum).
 • CAZ, Ç. ve TOGO, O.T. (2017). Medya ve Televizyon Okuryazarlığı: Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Lisansüstü Programlara Başvuran Bireyler Üzerine Bir Çalışma. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 15-18 Kasım, Antalya. (SözelSunum).
 • TOGO, O.T. ve CAZ, Ç. (2017). Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Lisansüstü Programlara Başvuran Bireylerde Pozitiflik İle Mutluluk Korkusu İlişkisi. 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi. 21-23 Mayıs, Bursa. (Sözel Sunum).
 • ZORBA, E., GÖKSEL, A.G., CAZ, Ç., ZORBA, H.N. ve EKİCİ, S. (2017). Basketbol Hakemlerinin Sürekli Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri. 20-23 Nisan, İstanbul. (Sözel Sunum).
 • Ekici, S., GÖKSEL, A.G., ZORBA, H.N. ve CAZ, Ç. (2017). Futbol Hakemlerinin Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi: Muğla İlindeki Futbol Hakemleri Üzerine Bir Uygulama. 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri. 20-23 Nisan, İstanbul. (Sözel Sunum).
 • GÖKSEL, A.G. ve CAZ, Ç. (2016). Spor Hizmeti Alan Bireylerin Kullandıkları Spor Ürünlerinde Marka İmajının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. 10. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Terapi Kongresi.18-20 Kasım, Elazığ. (Sözel Sunum).
 • GÖKSEL, A.G., CAZ, Ç., YAZICI, Ö.F. ve ZORBA, E. (2016). Spor Hizmeti Alan Bireylerde Sosyal Görünüş Kaygısı İle Mutluluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 14.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 1-4 Kasım, Antalya. (Poster Sunum).
 • GÖKSEL, A.G., CAZ, Ç., YAZICI, Ö.F. ve İKİZLER, H.C. (2016). Örgütsel Stres ile İşgören Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. 14.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 1-4 Kasım, Antalya. (Sözel Sunum).
 • GÖKSEL, A.G., CAZ, Ç., YAZICI, Ö.F. ve KAYHAN, R.F. (2016). Spor Bilimleri Alanında Çalışan Akademik Personelin Örgütsel Değişime Uyumlarının İncelenmesi.6.Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi. 13-15 Ekim, Rize. (Sözel Sunum).
 • GÖKSEL, A.G., CAZ, Ç., YAZICI, Ö.F. ve İKİZLER, H.C. (2016). Farklı Bölümlerdeki Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması: Marmara Üniversitesi Örneği. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi.29 Eylül-2 Ekim, Muğla. (Sözel Sunum).
 • GÖKSEL, A.G., PALA, A. ve CAZ, Ç. (2016). Futbol Hakemlerinin Boş Zamanlarını Değerlendirmeleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 24-25 Mart 2016, Kocaeli. (Sözel Sunum).
 • GÖKSEL, A.G., CAZ, Ç., YAZICI, Ö.F. ve PALA, A. (2016). Spor Lisesi Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. 1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 24-25 Mart 2016, Kocaeli. (Sözel Sunum).
 • CAZ, Ç., GÖKSEL, A.G. ve YAZICI, Ö.F. (2016). Mobbing ve Öznel Mutluluk: Öyp Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Uygulama. 8.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5-8 Mayıs 2016, Çanakkale. (Sözel Sunum).
 • KIRATLI, E., İKİZLER, H.C. ve CAZ, Ç. (2016).Tenis Hakemlerinin Karar Verme Stilleri ve Empatik Eğilim Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi.8.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5-8 Mayıs 2016, Çanakkale. (Sözel Sunum).
 • CAZ, Ç., TUNÇKOL, H.M. ve YAZICI, Ö.F. (2015). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndaki Öğrencilerin Mutluluk ve Öznel Zindelikleri. 3.Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, 23-25 Ekim, İstanbul. (Poster Sunum).
 • YAZICI, Ö.F., CAZ, Ç. ve TUNÇKOL, H.M. (2015). Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında Çalışan Personelin Öznel Mutluluk Düzeyleri. 4. Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi, 10-13 Eylül 2015, Çanakkale. (Sözel Sunum).
 • GÖKSEL, A.G., CAZ, Ç., ZORBA, E. ve GÜMÜŞDAĞ, H. (2015).Bireysel ve Takım Sporlarıyla İlgilenen Üniversite Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. 4. Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi, 10-13 Eylül 2015, Çanakkale. (Sözel Sunum).
 • CAZ, Ç., YILMAZ, S., GÖKSEL, A.G. ve GÜMÜŞDAĞ, H. (2015). Spor Organizasyonları Açısından Gönüllü Katılımın İncelenmesi: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. 4. Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi, 10-13 Eylül 2015, Çanakkale. (Sözel Sunum).
 • CAZ, Ç., AYDOĞDU, V., TUNÇKOL, H.M. ve ÖNCÜ, E. (2014). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Zaman Yönetimi ve Stres İlişkisi.13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 7-9 Kasım 2014, Konya. (Sözel Sunum).
 • BARCAKÇI, S. ve CAZ, Ç. (2018). Güreş Sporuna Yönelik Guttman Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies. 30 Kasım-2 Aralık, Samsun (Sözel Sunum).
 • CAZ, Ç., KAYHAN, R.F. ve BARCAKÇI, S. (2018). Spor Yaralanması Kaygı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies. 30 Kasım-2 Aralık, Samsun (Sözel Sunum).
 • CAZ, Ç., İKİZLER, H.C. ve ÖZTÜRK, O. (2018). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Akademik Beklentilere Yönelik Stres Düzeyinin İncelenmesi. 7-9 Aralık, Malatya (Sözel Sunum).
 • Caz, Ç. (2019). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Akademik Mükemmeliyetçiliğin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 2.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi. 30 Ocak- 2 Şubat, Nevşehir. (Sözel Sunum).
 • Caz, Ç., Kayhan, R.F. ve Bardakçı, S. (2019). Takım Sporlarında Etkili İletişim Düzeyinin İncelenmesi. 12. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. 25-28 Nisan, Rize. (Sözel Sunum).
 • Kayhan, R.F., Caz, Ç. ve Bardakçı, S. (2019). Farklı Spor Dalları İle İlgilenen Sporcuların Yaralanma Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. 12. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. 25-28 Nisan, Rize. (Sözel Sunum).
 • Caz, Ç., Kayhan, R.F. ve Bardakçı, S. (2019). Spor Takımları Taraftarlarının Evangelizm Eğilimlerinin İncelenmesi. 10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu. 7-10 Kasım, Antalya. (Sözel Sunum).
 • Biçer, T., Togo, O.T. ve Caz, Ç. (2019). Taraftarların Psikolojik Bağlılığının Sosyo-Demografik Nitelikler Açısından İncelenmesi (Futbol Örneği). 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 13-16 Kasım, Antalya. (Sözel Sunum).
ULUSAL
 • YAZICI, Ö.F., CAZ, Ç. ve TUNÇKOL, H.M. (2015). Sosyal Görünüş Kaygısı: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde Görev Yapan Personeller Üzerine Bir Uygulama. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, Mersin. (Sözel Sunum).
 • CAZ, Ç. ve TUNÇKOL, H.M. (2014). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi. 7.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 17-19 Mayıs 2014, Karaman. (Sözel Sunum).
 • CAZ, Ç., TUNÇKOL, H.M., DOĞAN, M. ve AYDOĞDU, V. (2013). Kayseri ve Malatya illerindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Personellerin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi.6.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 17-19 Mayıs 2013, Kayseri. (Poster Sunum).

KİTAPLAR

 • Spor Öyküleri Kitabı: “Her Sporcunun Hayatı Bir Öyküdür”/ “MADALYA KADAR ALTIN YÜREK” isimli öykü. Editör: Prof.Dr.Cengiz ARSLAN. Eylül, 2014. Elazığ. (Kitap Bölümü).
 • İkizler, H.C., Bulgurcuoğlu, A., Donuk, B., CAZ, Ç., Göksel, A.G., Kepoğlu, A., Seraslan, M.Z., Şahin, S. ve Yazıcı, Ö.F. (2017). Spor Bilimleri. Editöre: Hüseyin Can İKİZLER. İstanbul: Doğu Kütüphanesi Yayınları. (Sporda Liderlik Bölüm Yazarı).
 • Caz, Ç ve İkizler, H.C. (2019). Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarında Açık Liderlik. Ankara: Akademisyen Kitabevi.
 • Caz, Ç., Tunçkol, H. M. ve Yazıcı, Ö.F. (2019). The Relationship Between Happiness and Subjective Vitality: a School of Physical Education and Sport Students Example. Ankara: Akademisyen Kitabevi.
 • Caz, Ç. (2019). Spor Kulübü Taraftarlarının Facebook Kullanımını Etkileyen Değişkenler. Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Caz, Ç. ve Tanyeri, L. (2019). The Analysis of Individuals’ Attitudes Towards Wrestling in Terms of Socio-Demographic Variables. Ankara: Gece Kitaplığı.

DİĞER

ÖDÜLLER
 • 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Kayseri Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü/Bölüm Üçüncülüğü Ödülü
ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR
 • T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 26 EYLÜL-16 EKİM 2016 ( SPOR KONDİSYONERLİĞİ )
 • T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 19-30 NİSAN 2010 ( 1. KADEME FUTSAL YARDIMCI ANTRENÖR BELGESİ )
 • T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 25 TEMMUZ- 6 AĞUSTOS 2019 ( SPOR MASÖRLÜĞÜ)
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • YALIN ÜRETİM EĞİTİMİ KAYSERİ AB İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ 17.12.2011
 • DİKSİYON VE ETKİLİ HİTABET BECERİLERİ EĞİTİMİ EDUCON 14.05.2011
 • İŞ YAŞAMINDA ETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ EĞİTİMİ EDUCON 13.03.2011
 • PROFESYONEL SATIŞ TEKNİKLERİ EDUCON 14.05.2011
 • PAZARLAMA STRATEJİLERİ EĞİTİMİ EDUCON 13.03.2011
 • ISO 9001;2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ACADEMY EDUCATİON 16.12.2010
 • TOPLANTI YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU EĞİTİMİ KAYSERİ AB İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ 17.12.2010
 • LİDERLİK VE YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMİ ACADEMY EDUCATİON 16.12.2010
 • YÖNETİM TEKNİKLERİ VE STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ EDUCON 04.02.2010
 • PROJE DÖNGÜSÜ EĞİTİMİ KAYSERİ AB İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ 18.12.2010-19.12.2010
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2018Spor MasajıLisans2
2018RekreasyonLisans2
2018Spor Tesisleri Planlaması ve İşletmesiLisans4
2018KondisyonerlikLisans4
2019Atletizm IILisans4
2019BadmintonÖnlisans2
2019RekreasyonLisans2
2019Spor MasajıLisans2
2019Türkiye'nin Yönetim YapısıLisans3
2019Spor Yönetiminde LiderlikLisans3
2019Spor Organizasyon TeknikleriLisans3
2019Beden Eğitimi ve Oyun ÖğretimiLisans4
Son Güncelleme: 14.01.2020 17:54:33