KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Murat KESEBİR

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: Bankacılık ve Finans Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: murat.kesebir@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: murat.kesebir@yobu.edu.tr
Telefon: 0354 242 10 40 / 6684 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul / Kadıköy
Uzmanlık Alanları: Bankacılık

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık Eğitimiİstanbul Okan Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüBankacılıkBankacılık ve Finans2017
Yüksek Lisansİstanbul Ticaret Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsüİşletmeİşletme2011
Lisansİstanbul Ticaret Üniversitesi / Ticari Bilimler FakültesiBankacılık ve Finans2009

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2018 - Devam Ediyor : Dr. Öğretim Üyesi - Bankacılık ve Finans Bölümü

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • KESEBİR, Murat, YILDIRIM, Hakan (2019). Borsa İstanbul'da Yer Alan Bazı Sektör Endekslerinin Aylık İhracat Rakamlarına Etkisi: Robust Regresyon Modeli Uygulaması, Turkish Studies - Social Sciences, Volume 14 Issue 4, 1577-1590.
 • YILDIRIM, Hakan, KESEBİR, Murat (2019). Farklı Büyüklükteki Ekonomi ve Finansal Piyasalara Sahip Ülkelere Ait Borsa Endeksleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29 (1), 249-259.
 • KESEBİR, Murat, GÜNCELER, Bülent (2019). Türkiye’de Bankacılık ve Finans Eğitiminin Kalitesini İyileştirmek İçin, Yapılması Gerekenler Hakkında Çeşitli Öneriler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 110-125.
 • KESEBİR, Murat (2018). 2008 Küresel Finansal Kriz ve Bu Krizin Türkiye’deki Ekonomik Göstergelere Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (4), 531-538.
 • KESEBİR, Murat, GÜNCELER, Bülent (2018). Menkul Kıymetleştirme Banka Kredilerine Kıyasla Firmalar İçin Alternatif Fonlama Kaynağı Olabilir mi? Türkiye’de Hizmet Sağlayan Şirketlere Uygulanabilirliği Bakımından İncelenmesi. International Journal of Entrepreneurship & Management Inquiries (EMI), 2 (3), 75-90.
 • KESEBİR, Murat (2018). GSM Sektöründe Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerinde Reklamın Etkisi ve Bir Uygulama. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 495-514.
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • KESEBİR, Murat, GÜNCELER, Bülent (2019). Kripto Para Birimlerinin Parlak Geleceği. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı 17. ss.605-625.
 • KESEBİR, Murat (2018). Türkiye'de 2001 Krizi Sonrası Bankacılık Sektörünün Durumu, Yapısal Reformlar ile Son Yıllardaki Gelişmeler. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 3 (2), 1-19.
 • GÜNCELER, Bülent, KESEBİR, Murat (2018). Teknolojik Risk Yönetiminde İnternet Bankacılığının Fırsat ve Tehditleri. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (4), 158-171.
 • KESEBİR, Murat (2018). Mobbingin Çalışanların Performansı Üzerine Etkisi: İstanbul’da Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran, 154-169.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • KESEBİR, Murat, AYBAR, Sibel (2019). Örgütlerde Karar Verme Stillerinin Bankacılık Sektörü Açısından İncelenmesi. 3. Uluslararası GAP İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi. 21-23 Haziran. Adıyaman.
 • KESEBİR, Murat, AYBAR, Sibel (2019). İşletmelerde Kriz Yönetimi ve 2001 Krizinde Uygulanan Yönetim Anlayışının Bankacılık Sektörü Açısından İncelenmesi. 2. International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2019). 18-19 Haziran. İstanbul.
 • AKDAĞ, Saffet, YILDIRIM, Hakan, KESEBİR, Murat (2018). Jeopolitik Risk ile Borsa Endeskleri Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi. 1. Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi. 14-16 Aralık, Ankara.
 • GÜNCELER, Bülent, KESEBİR, Murat (2018). Adli Muhasebe Kavramı ve Finans Sektörü Açısından İncelenmesi, 2. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Kasım, Kapadokya.
 • KESEBİR, Murat, GÜNCELER, Bülent (2018). Menkul Kıymetleştirme Kavramı Alternatif Fonlama Kaynağı Olabilir mi? Türkiye’deki Şirketlere Uygulanabilirliği Anlamında İncelenmesi, 1. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, 27-29 Nisan, Lefkoşa.
 • KESEBİR, Murat (2018). Mobbing’in Çalışanların Performansı Üzerine Etkisi: İstanbul’da Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama, 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi, 4-5 Mayıs, Ankara.

KİTAPLAR

 • KESEBİR, Murat (2020). Türk Tekstil ve Giyim Sektöründe Girişim Finansmanı ve Bankacılık Açısından Değerlendirilmesi. Girişimcilik Perspektifinde Türk Tekstil ve Giyim Sektörü. EKİN Basım Yayın Dağıtım. Bölüm 2. 15-24.
 • GAZEL, Sümeyra, KESEBİR, Murat (2019). Döviz Kurunun ve Kredi Temerrüt Takasının Bankacılık Endeksi Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama. İKSAD Publishing House. Bölüm 3. 55-80.
 • AÇIKGÖZ, Betül, MUTLU, Mustafa Doruk ve KESEBİR, Murat (2019). Bankacılık Sektöründe Düzen Bozucu İnovasyon: Kitlesel Fonlama. İşletme ve Yönetim Araştırmaları 2. Akademisyen Kitabevi. Ankara. Bölüm 2. 15-32.
 • AKDAĞ, Saffet, YILDIRIM, Hakan ve KESEBİR, Murat (2019). Jeopolitik Risk ile Borsa Endeksleri Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi. Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya 2. Berikan Yayınevi. Ankara.
 • YILDIRIM, Hakan, KESEBİR, Murat (2018). 2008 ABD Krizinden Küresel Finansal Krize: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Borsa Endeksleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt 1. Gece Akademi. Bölüm 29. 541-574.
 • KESEBİR, Murat, MUTLU, Mustafa Doruk (2019). Türk Bankacılık Sektöründeki Yönetsel ve Örgütsel Uygulamalar Üzerine Eleştiriler ve Yeni Görüşler. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler-2 Alanında Yeni Ufuklar. Gece Akademi. Ankara. Bölüm 20. 363-384.

DİĞER

HAKEMLİKLER
 • Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 5, 2019
 • Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (BUSBED), Yıl 9, Cilt 9, Sayı 17, Bahar 2019.
 • Turkish Studies International Academic Journals
 • Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, Temmuz 2019.
 • Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Eylül 2018.
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2019Finansal Yönetime GirişLisans3
2019Para ve BankaLisans3
2020Türkiye EkonomisiLisans3
2019İşletme YönetimiLisans3
2020Hukukun Temel KavramlarıLisans3
2020Uluslararası Finansal PiyasalarLisans3
2020Rekabet Teori ve PolitikasıLisans3
2020AB ve Türkiye İlişkileriLisans3
2020Para PolitikasıYüksek Lisans3
2020Para ve BankaLisans3
2020Sermaye Piyasası ve Finansal YönetimLisans3
2020Enerji EkonomisiLisans3
2020Çevre ve Doğal Kaynaklar EkonomisiLisans3
2019Araştırma YöntemleriLisans3
2019Uluslararası İktisadi BirleşmelerLisans3
2019Hukukun Temel KavramlarıLisans3
2020Hizmet EkonomisiLisans3
2020Yenilik İktisadıLisans3
2020Meslek EtiğiLisans3
2020Temel HukukLisans3
2020Araştırma Yöntemleri / Bilimsel Araştırma TeknikleriLisans3
Son Güncelleme: 16.01.2021 20:21:01