KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Emine Saka AKIN

Birim: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Alt Birim: Mimarlık
İdari Unvan: Bölüm Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: eminesaka.akin@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: sakin7@hotmail.com
Doğum Yeri ve Tarihi: Trabzon / 1970
Uzmanlık Alanları: Restorasyon, Tarihi ÇevredeTasarım. Yeniden İşlevlendirme, Kentsel Koruma, Mimarlık Tarihi,

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraKaradeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüMimarlıkMimarlık2009
Yüksek LisansKaradeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüMimarlıkMimarlık1996
LisansKaradeniz Teknik Üniversitesi / Mühendislik Mimarlık FakültesiMimarlık1992

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2016 - Devam Ediyor : Bozok Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yardımcı Doçent
 • 2014 - 2016 : Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yardımcı Doçent
 • 2010 - 2014 : Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Yardımcı Doçent
 • 2005 - 2007 : Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Meslek Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi
 • 1993 - 1996 : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Araştırma Görevlisi

İDARİ GÖREVLER

 • 2017 - Devam Ediyor : Bozok Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı
 • 2016 - Devam Ediyor : Bozok Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Restorayon Anabilim Dalı Başkanı
 • 2017 - Devam Ediyor : Bozok Üniversitesi, Teknik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı
 • 2017 - Devam Ediyor : Bozok Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Erasmus Değişim Programı Koordinatörü
 • 2017 - Devam Ediyor : Bozok Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bologna Koordinatörü
 • 2014 - 2016 : Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı
 • 2015 - Devam Ediyor : Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Teknopark A.Ş, Archtech Mimarlık, Restorasyon, Danışma Ltd., Şirket Müdürü
 • 2007 - 2010 : Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı, Yüksek Mimar

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • AKIN, E.S. (2018). Conservations and Rehabilitation in Historical Urban Centres: Halit and Gaziosmanpaşa 22nd Streets, Tokat, Turkey, ICONARP, International Journal of Architecture & Planning, Volume 6, Issue 2, DOI: 10.15320, pp. 274- 303
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • • AKIN, E. S., KALINBAYRAK ERCAN, A., MUMCUĞLU, S. S., YAPRAK BAŞARAN, E. (2018). A Refunctioned Traditional House; Vasfi Süsoy House, Tokat, TÜBA-KED 17, DOI Number: 10.22520, pp. 119-139
 • • AKIN, E. S., HANOĞLU, C., KALINBAYRAK ERCAN, A., BAŞARAN, E. (2018). Amasya Saraçhane Mosque, 2018. Journal of History School,Sayı XXXIII, DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/Joh1237, pp. 269-316.
 • • AKIN, E.S. ve ÖZEN, H. (2013). Tarihi Yapılarda Yeniden Kullanım Sorunları- Tokat Meydan ve Sulu Sokak, GOÜ Sosyal Bilimler Dergisi,
 • • AKIN, E.S. ve ÖZEN, H. (2010). Tokat Geleneksel Evlerinin Beyhamam ve Bey Sokak Örneğinde İncelenmesi, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:2.
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • • AKIN, E.S., KALINBAYRAK ERCAN, A., BAŞARAN, E. (2017). Şeyh Nusrettin Türbe ve Camii, Tokat-Zile. Vakıflar Dergisi, Sayı:47, s: 67-98
 • • AKIN, E.S. ve HANOĞLU, C. (2013). Tokat Geleneksel Konut Mimarisinde İç Mekân Alçı Süslemeleri, Vakıflar Dergisi, Sayı:40, s: 163-184
Diğer Ulusal Makale
 • • AKIN, E.S. (2010). Tarihten Günümüze Tokat, Heerlife Dergisi, Sayı:13-14.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • • AKIN, E.S., ERTÜRK, S., TAPKI, S. Urban Interventions and Urban Identity Interactions in the Reconstruction Process: Akçaabat Example, From the Past to Today, International Symposium on 12th-13th October 2018, Akçaabat, (Full Paper), (Basılmamış)
 • • TAPKI, S., AKIN, E.S., ERTÜRK, S. Evalution of the Facades of Akçaabat Residential Buildings Interm of Architectural Identity, From the Past to Today, International Symposium on 12th-13th October 2018, Akçaabat, (Full Paper), (Basılmamış)
 • • FUL, Ş.D., TEKİN, M., AKIN, E.S. (2018) Sebastopolis Antik Kenti ve Çevresi 2016 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması
 • • FUL, Ş.D., TEKİN, M., AKIN, E.S. (2018). 2016 Yılı Sebastopolis Antik Kenti Kazı Çalışmaları
 • • AKIN, E.S., Öztürk, E., 2017. Turizm ve Tarihi Çevre Koruma Etkileşiminin Yozgat Kenti Örneğinde İncelenmesi, II. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat’ın Turizm Potansiyelleri ve Sorunları, 40 - 06 Mayıs 2017, Bozok Üniversitesi Yayınları, I.Cilt, s: 179-210, (Full Paper)
 • • FUL, Ş.D., TEKİN, M., AKIN, E.S., SUSAM, T., 2017. Sebastopolis Antik Kenti Merkezli Bölgenin Peyzaj Görünümü ve Yerleşim Yapısı 2015 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması, 34. Araştırma Sonuçları Toplantısı.
 • • FUL, Ş.D., TEKİN, M., AKIN, E.S., SUSAM, T., HANOĞLU, C., 2017. 2015 Yılı Sebastopolis Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, 37. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, 23-27 Mayıs 2016 Edirne, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3490-2 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 175-2, Ankara, s: 315-330, (Full Paper)
 • • FUL, Ş.D., TEKİN, M., AKIN, E.S., SUSAM, T., 2016. 2014 Yılı Tokat İli-Sulusaray İlçesi-Sebastopolis Antik Kenti Arkeolojik Kazı Çalışması, 37. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Erzurum Atatürk Üniversitesi, 37. Kazı Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No:3474-1, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No:171-1, İsmail Aygül Ofset Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti., Ankara, s: 379-390, (Full Paper)
 • • FUL, Ş.D., TEKİN, M., SUSAM, T., AKIN, E.S., (2016). Sebastopolis Antik Kenti ve Çevresi 2014 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması, 33. Araştırma Sonuçları Toplantısı
 • • FUL, Ş.D., TEKİN, M., AKIN, E.S., HANOĞLU, C., SUSAM, T. ve YAPRAK, S. 2015. Sebastapolis Antik Kenti 2014 Yılı Kazı Sonuçları, 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 11-15 Mayıs, 2015, Erzurum, (Full Paper)
 • • AKIN, E.S., KALINBAYRAK ERCAN, A. and YAPRAK BAŞARAN, E., 2015. Standardization for Livable Spaces in Historic Environments, 12th International Conference on Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries’ Colloboration, October 22-24 2015, Kocaeli University, İzmit, Turkey, (Full Paper)
 • • FUL, Ş.D., TEKİN, M., AKIN, E.S., SUSAM, T. (2014). Tokat İli-Sulusaray İlçesi-Sebastopolis Antik Kenti ve Çevresi, 32. Araştırma Sonuçları Toplantısı
 • • FUL, Ş.D., TEKİN, M., AKIN, E.S., HANOĞLU, C., SUSAM, T. ve YAPRAK, S. 2014. Sebastapolis Antik Kenti 2013 Yılı Kazı Sonuçları, 36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 02-06 Haziran, 2014, Gaziantep, (Full Paper)
 • • AKIN, E.S. 2014. Reuse in Traditional Textures: Tokat, Bey Hamam and Bey Street, 1st International Urban Planning-Architecture-Design Congress, 8-11 May 2014, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, (Full Paper)
 • • AKIN, E.S. and ÖZEN, H. 2012. Vernacular and Contemporary Together: Ortamahalle, Akçaabat, ISVS-6, International Seminar on Vernacular Settlements, International Conference, 19.04.2012/21.04.2012, Eastern Mediterranean University, North Cyprus, Famagusta, (Full Paper)
 • • AKIN, E.S. and ÖZEN, H. 2011. Cultural Heritage and Earthquakes-Tokat City Example, ECCE-WCCE-TCCE Seismic Protection of Cultural Heritage, International Conference 2, 31.10.2011/01.11.2011, Antalya.
 • • ÖZEN, H. and AKIN, E.S. 2009. “Rehabilitation of the Historic Urban Quarter in Tokat”,Iaps-Csbe&Housing Network, International Symposium 12-16 October 2009, İstanbul, (Full Paper)
ULUSAL
 • • AKIN, E.S., KOÇ ÜNLÜSOY, A., ÖZTÜRK, E., 2017. Yozgat Cumhuriyet İlkokulu, Docomomo Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, Modenizmin Yerel Açılımları, Balıkesir Üniversitesi, Nisan 2017, Balıkesir, (Özet, poster)
 • • AKIN, E.S., HANOĞLU, C. 2014. Tokat’ta Bir Konut Örneği; Madımağın Celal’in Evi, Tarihi ve Kültürüyle Tokat Sempozyumu, Eylül 2014, GOÜ, Tokat, (Tam Metin)
 • • AKIN, E.S., ERTÜRK, S. ve ÖZEN, H. 2013. Akçaabat Geleneksel Evleri’nin Miras Değeri, Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, 26-28 Nisan 2013, Akçaabat Belediyesi, Trabzon, (Tam Metin)
 • • AKIN, E.S., HANOĞLU, C. 2012. Tokat Geleneksel Konut Mimarisinde Alçı Lambalıklar, Tokat Sempozyumu, 1-3 Kasım 2012, GOÜ, Tokat, (Tam Metin)
 • • AKIN, E.S. ve ÖZEN, H. 2011. Tarihi Çevre Korumanın İnsan Boyutu, Tarihi Yapıları Koruma ve Onarım Sempozyumu, 26-29 Ekim 2011, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, (Tam Metin)
 • • AKIN, E.S. ve SEÇKİN, A. 2011. Tarihi Amasya Caddesi Üzerinde Zile Evleri, Tarihi ve Kültürüyle II. Zile Sempozyumu, 6-9 Ekim 2011, Zile Belediyesi, (Tam Metin)

KİTAPLAR

 • • AKIN, E.S. (2013). Turkish-Islamic Architectural Heritage of Tokat, International Islamic Urban Heritage Summer School 2012, IRCICA, 103-111, ISBN: 978-92-9063-253-5.

DİĞER

ATIFLAR
 • 1. Durak, Ş., Ayyıldız, S. (2017). Akköy (Yalova/Türkiye) Kırsal Mimarisinde Konut Cephelerinin Tipolojik Analizi, Online Journal of Art and Design, Volume 5, issue 4, 1-21 (Uluslar Arası Makale), (Akın, E.S. ve Özen, H. (2010). Tokat Geleneksel Evlerinin Beyhamam ve Bey Sokak Örneğinde İncelenmesi, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2, 167-182 (Tam Makale)
 • 2. Arslan Konak, T., Eyüpoğlu Özeş, A., Oruç, O ve Ünsal Topaç, G. (2018). Yöresel Mimari Özelliklere Uygun Konut Projeleri – 3, T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gökçe Ofset Matbaacılık, ISBN: 978-605-5294-76-2 (Ulusal Kitap), Akın, E.S. ve Özen, H. (2010). Tokat Geleneksel Evlerinin Beyhamam ve Bey Sokak Örneğinde İncelenmesi, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2, 167-182 (Tam Makale)
 • 3. Yılmaz, Ş. (2014). Tokat Bey Sokağı Evleri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara (Tez), Akın, E.S. ve Özen, H. (2010). Tokat Geleneksel Evlerinin Beyhamam ve Bey Sokak Örneğinde İncelenmesi, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2, 167-182 (Tam Makale)
 • 4. Seyfi, S. ve Demirbağ, U. (2018). Sokak Sağlıklaştırılmasının Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Tokat Beyhamam ve Bey Sokağı Örneği, VII. Ulusal III. Uluslar arası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 20-21 Nisan 2018, İskenderun (Uluslararası Sempozyum)
 • 1. Yazıcı, A.D., Öztürk, D. ve Ayazlı, E.İ., (2018). Tokat İlinde Kentsel Büyümenin Sleuth Modeli İle Simülasyonu, Nature Sciences (NWSANS), 13(4):71-79, DOI: 10.12739/NWSA.2018.13.4.4A0061 (Uluslar Arası Makale), Akın, E.S. (2009). “Tokat Kenti’nin Fiziksel Gelişimi, Anıtsal ve Sivil Mimari Örneklerinin Analizi ve Değerlendirilmesi“ Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Anabilim Dalı (Doktora Tezi)
 • 2. Demirtaş, H. (2014). Arşiv Belgeleri Işığında Şeyh Meknun (Bektut)/ Açıkbaş Zaviyesi ve Türbesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 25-26 Eylül 2014, Cilt II, Tokat (Ulusal Sempozyum), Akın, E.S. (2009). “Tokat Kenti’nin Fiziksel Gelişimi, Anıtsal ve Sivil Mimari Örneklerinin Analizi ve Değerlendirilmesi“ Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Anabilim Dalı (Doktora Tezi)
 • 3. Yılmaz, Ş. (2012). Tokat Bey Sokağı Evleri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara (Tez), Akın, E.S. (2009). “Tokat Kenti’nin Fiziksel Gelişimi, Anıtsal ve Sivil Mimari Örneklerinin Analizi ve Değerlendirilmesi“ Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Anabilim Dalı (Doktora Tezi)
 • Cömertler Aktuğ, E., Pektaş, K. (2017). 19. Yüzyıdan Kalemişi ve Ahşap Süslemeli Bir Ev: Koçarlı Hidayet İlhan Evi, STD, XXVI / 1, Nisan | April 2017, 45 – 67 (Uluslar Arası Makale), Akın, E.S., Hanoğlu, C. (2014). Tokat’ta Bir Konut Örneği; Madımağın Celal’in Evi, Tarihi ve Kültürüyle Tokat Sempozyumu, Eylül 2014, GOÜ, Tokat, 363-3823 (Tam Makale)
 • 1. Kubat, A.S., İnce Güney, Y., Özer, Ö. (2014). Historic City Centers under Threat: The Case of Sharjah, UAE, ITU A|Z VOL: 11, NO: 2, 131-151, 2014-2 (Uluslar Arası Makale). Özen, H. and Akın, E.S. (2009). “Rehabilitation of the Historic Urban Quarter in Tokat”,Iaps-Csbe&Housing Network, International Symposium 12-16 October 2009, İstanbul (Full Paper)
 • 2. İbrahimzade K., Atak E. (2010). Tokat’da Bir Konut Örneği, Vakıflar Dergisi, Sayı: 34 (Ulusal Makale), Özen, H. and Akın, E.S. (2009). “Rehabilitation of the Historic Urban Quarter in Tokat”,Iaps-Csbe&Housing Network, International Symposium 12-16 October 2009, İstanbul (Full Paper)
 • Kaynakçı Elinç, Z., Kaya, L.G. ve Elinç, H. (2018). Portable Garden Complex in Protected Urban Areas, International Journal of Current Research, Vol. 10, Issue, 07, pp.71095-71097 (Uluslar Arası Makale), Akın, E.S., Kalınbayrak Ercan, A. and Yaprak Başaran, E. (2015). Standardization for Livable Spaces in Historic Environments, 12th International Conference on Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries’ Colloboration, October 22-24 2015, Kocaeli University, İzmit, Turkey, (Full Paper)
 • 1. Dursun, N. (2017). Tarihi Çorum Evleri Alçı Süslemeleri, Karadeniz Araştırmaları, XIV/55 - Güz 2017 - s.1-16 (Uluslar Arası Makale), Akın, E.S. ve Hanoğlu, C. (2013). Tokat Geleneksel Konut Mimarisinde İç Mekân Alçı Süslemeleri, Vakıflar Dergisi, Sayı:40, s: 163-184.
 • 2. Yelen, R. (2017). İran’da Bir Sivil Mimari Örneği Üzerine Gözlemler “Hoy-Hane- İ Kebir”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, TheJournal of Social Sciences Institute Sayı/Issue:35 – Sayfa / Page: ISSN: 1302-6879 , Van, Turkey (Uluslar Arası Makale), Akın, E.S. ve Hanoğlu, C. (2013). Tokat Geleneksel Konut Mimarisinde İç Mekân Alçı Süslemeleri, Vakıflar Dergisi, Sayı:40, s: 163-184.
 • 3. Karaoğlu, M. (2018). Reading the Summer Palace Culture’ in Three Interior Item: A Research Study from İstanbul, Time, Space and Mobility, IRF Press, Edited by Konstantinos D. Karatzas, Warsow, ISBN 978-83-949577-1-1, 252-261 (Uluslar Arası Kitap), Akın, E.S. ve Hanoğlu, C. (2013). Tokat Geleneksel Konut Mimarisinde İç Mekân Alçı Süslemeleri, Vakıflar Dergisi, Sayı:40, s: 163-184.
 • 4. Yılmaz, Ş. (2014). Tokat Bey Sokağı Evleri Alçı Lambalık Örnekleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 25-26 Eylül 2014, Tokat (Ulusal Sempozyum), Akın, E.S. ve Hanoğlu, C. (2013). Tokat Geleneksel Konut Mimarisinde İç Mekân Alçı Süslemeleri, Vakıflar Dergisi, Sayı:40, s: 163-184.
 • 5. Seyfi, S. ve Demirbağ, U. (2018). Sokak Sağlıklaştırılmasının Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Tokat Beyhamam ve Bey Sokağı Örneği, VII. Ulusal III. Uluslar arası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 20-21 Nisan 2018, İskenderun (Uluslararası Sempozyum), Akın, E.S. ve Hanoğlu, C. (2013). Tokat Geleneksel Konut Mimarisinde İç Mekân Alçı Süslemeleri, Vakıflar Dergisi, Sayı:40, s: 163-184.
 • 1. Kuş, A. (2014). XIX Yüzyılın İkinci Yarısında Amerikalı Misyoner H. J. Van Lennep’in Tokat İzlenimleri, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Journal of SocialSciences Sayı/Number 52, Haziran/June 2014, 125-140 (Uluslar Arası Makale), Akın, E.S., Hanoğlu C. (2012). Tokat Geleneksel Konut Mimarisinde Alçı Lambalıklar, Tokat Sempozyumu, 1-3 Kasım 2012, GOÜ, Tokat (Tam Makale)
 • 2. Yılmaz, Ş. (2014). Tokat Bey Sokağı Evleri Alçı Lambalık Örnekleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 25-26 Eylül 2014, Tokat (Ulusal Sempozyum), Akın, E.S., Hanoğlu C. (2012). Tokat Geleneksel Konut Mimarisinde Alçı Lambalıklar, Tokat Sempozyumu, 1-3 Kasım 2012, GOÜ, Tokat (Tam Makale)
 • Zorlu, T., Keskin, K. (2017). Kültür-Konut Etkileşiminde Mahremiyet Olgusu: Geleneksel Urfa- Akçaabat/Ortamahalle Evleri Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Analiz, Online Journal of Art and Design volume 5, issue 2 (Uluslar Arası Makale), Akın, E.S. and Özen, H. (2012). Vernacularand Contemporary Together: Ortamahalle, Akçaabat, ISVS-6, International Seminar on Vernacular Settlements, International Conference, 19.04.2012/21.04.2012, Eastern Mediterranean University, North Cyprus, Famagusta (Full Paper).
 • 1. Bekar, M.,Pulatkan, M., Güneroğlu, N. (2017). Tarihi Bir Sokak Analizi; Trabzon “Orta Mahalle” Örneği, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 44, Nisan 2017, s. 487-503 (Uluslar Arası Makale), Saka. E. (1996). “Akçaabat Geleneksel Konutları Örneğinde Yöresel Kimlik Arayışı”, Yüksek Lisans Tezi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Anabilim Dalı, 1996 (Yüksek Lisans Tezi)
 • 2. Zorlu, T., Keskin, K. (2017). Kültür-Konut Etkileşiminde Mahremiyet Olgusu: Geleneksel Urfa- Akçaabat/Ortamahalle Evleri Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Analiz, Online Journal of Art and Design volume 5, issue 2 (Uluslar Arası Makale), Saka. E. (1996). “Akçaabat Geleneksel Konutları Örneğinde Yöresel Kimlik Arayışı”, Yüksek Lisans Tezi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Anabilim Dalı, 1996 (Yüksek Lisans Tezi)
 • 3. Vural, N., Engin, N., Vural, S. (2016). The Applicability of Ecological LessonsLearnt from Traditional Houses to Mass Housing Projects: A Case Study of Akçaabat, Trabzon/Turkey, Online Journal of Art and Design, Volume 4, issue 2 (Uluslar Arası Makale), Saka. E. (1996). “Akçaabat Geleneksel Konutları Örneğinde Yöresel Kimlik Arayışı”, Yüksek Lisans Tezi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Anabilim Dalı, 1996 (Yüksek Lisans Tezi)
 • Kocaman, M., Memiş Kocaman, E. (2014). The Importance of Culturaland Gastronomic Tourism in Local Economic Development: Zile Sample 1, Economics and Financial Issues Vol. 4, No. 4, 2014, pp.735-744 ISSN: 2146-4138 (Uluslar Arası Makale), Akın, E.S. ve Seçkin, A. (2011). Tarihi Amasya Caddesi Üzerinde Zile Evleri, Tarihi ve Kültürüyle II. Zile Sempozyumu, 6-9 Ekim 2011, Zile Belediyesi, Tokat (Tam Makale)
PROJELER
 • Amasya Saraçhane Camii Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi, 2017. (28.07.2016/14.12.2017). Tokat Teknopark Archtech Ltd.Şti.
 • Cami Tasarım Fikir Yarışması, 1. Kategori, Katılımcı
 • Tokat Vasfi Süsoy Evi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi, 2016. (09.11.2015/28.03.2016). Tokat Teknopark Archtech Ltd.Şti..
 • Tokat,Turhal, Karkın Köyü Aziz Baba Türbesi Peyzaj ve Rekreasyon Projesi, 2015. (27.10.2015/26.12.2015). Tokat Teknopark Archtech Ltd.Şti..
 • Tokat Erbaa, Keçeci Köyü, Keçeci Baba Türbesi Peyzaj ve Rekreasyon Projesi, 2015. (27.10.2015/26.12.2015). Tokat Teknopark Archtech Ltd.Şti..
 • Tokat İli Zile İlçesi Şeyh Nusrettin Türbe ve Cami’si Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi, 2015.
 • Tokat Kültür Sokağı Fizibilite Projesi, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2015.
 • BAP 2010/45 nolu “Rusya Federasyonu Derbent Bölgesi’ndeki Türk İslam Eserleri başlıklı G.O.P. Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Destekleme Fonu’nda proje üyesi.
 • “Yozgat İli ve İlçelerinde Arkeolojik Yüzey Araştırması, 2017.
 • “Tokat İli Sulusaray İlçesi Sebastapolis Antik Kenti Arkeolojik Kazı Çalışma Projesi’nde ekip üyesi, 2017.
 • “Sebastopolis Antik Kenti ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırması ” ekip üyesi, 2017.
 • “Tokat İli Sulusaray İlçesi Sebastapolis Antik Kenti Arkeolojik Kazı Çalışma Projesi’nde ekip üyesi, 2016.
 • “Sebastopolis Antik Kenti ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırması ” ekip üyesi, 2016.
 • “Tokat İli Sulusaray İlçesi Sebastapolis Antik Kenti Arkeolojik Kazı Çalışma Projesi’nde ekip üyesi, 31.07.2015/14.09.2015.
 • “Sebastopolis Antik Kenti ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırması ” ekip üyesi, 2015.
 • “Tokat İli Sulusaray İlçesi Sebastapolis Antik Kenti Arkeolojik Kazı Çalışma Projesi’nde ekip üyesi, 17.06.2014/14.08.2014.
 • “Sebastopolis Antik Kenti ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırması” ekip üyesi, 2014.
 • “Tokat İli Sulusaray İlçesi Sebastapolis Antik Kenti Arkeolojik Kazı Çalışma Projesi’nde ekip üyesi, 15.06.2013/15.08.2013.
 • “Tokat İli Sulusaray İlçesi Sebastapolis Antik Kenti Arkeolojik Kazı Çalışma Projesi”nde ekip üyesi, 17.06.2013/15.08.2013.
 • “Sulusaray 2012 Yılı Çevre Düzenleme ve Temizlik Çalışması”nda ekip üyesi, 02.11.2012/ 10.11.2012, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
 • Amasya Saraçhane Camii Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Raporu, Camiye ait tüm envanterin ortaya konulması ve korunmasına yönelik müdahalelerin oluşturulması., Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Rapor, 09.09.2016 (Ulusal)
 • Amasya Saraçhane Camii Sanat Tarihi Raporu, Caminin sanat tariihi açısından değerlendirilmesi., Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Rapor, 09.09.2016 (Ulusal)
 • Tokat Süsoy Evi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Raporu, Tescilli geleneksel konuta ait tüm envanterin ortaya konulması ve korunmasına yönelik raporun hazırlanması., Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Rapor, 06.11.2015 -24.06.2016 (Ulusal
 • Tokat Süsoy Evi Sanat Tarihi Raporu, Tescilli geleneksel konutun sanat tarihi açısından değerlendirilmesi., Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Rapor, 06.11.2015 -24.06.2016 (Ulusal)
 • Şeyh Nusrettin Türbe ve Camii Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Raporu, Türbe ve camiye ait tüm envanterin değerlendirilmesi ve korunmasına yönelik raporun oluşturulması., Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Rapor, 21.07.2015 -17.11.2015 (Ulusal
 • Şeyh Nusrettin Türbe ve Camii Sanat Tarihi Raporu, Türbe ve camii içinde bulunan sanat tarihi konusu içinde bulunan öğelerin sanat tarihi açısından değerlendirilmesi., Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Rapor, 21.07.2015 -17.11.2015 (Ulusal)
 • Tokat Kültür Sokağı Fizibilite Projesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Raporu, Tescilli ve geleneksel konutların bulunduğu Tokat Halit Sokak'ın Kültür Sokağı olarak projelendirmesinde sokağa ait tüm tarihi ve kültürel mirasın değerlendirilmesi., Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Rapor, 17.02.2015 -03.04.2015 (Ulusal)
ÜYELİKLER
 • TMMOB MİMARLAR ODASI TRABZON ŞUBESİ ÜYESİ
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • ULUSLARARASI DÜNDEN BUGÜNE AKÇAABAT SEMPOZYUMU- INTERNATIONAL SYMPOSIUM AKCAABAT FROM THE PAST TO PRESENT-12-14 Ekim (October) 2018. BİLİM KURULU ÜYESİ
 • Ulusal, SERGİLER/Grup Sergiler /, 19.12.2017-21.12.2017, Yozgat İli Ve İlçelerinde ”Klasik, Lellenistik, Roma ve Bizans Dönemleri” Arkeolojik Yüzey Araştırması 2017 Yılı Çalışmaları ,
 • II. Uluslararası Bozok Sempozyumu,04 - 06 Mayıs 2017, Bozok Üniversitesi , Yozgat. BİLİM KURULU ÜYESİ
 • Tarihi ve Kültürüyle Tokat Sempozyumu, Eylül 2014, GOÜ, Tokat, BİLİM KURULU ÜYESİ.
 • Tokat Sempozyumu, 1-3 Kasım 2012, GOÜ, Tokat . BİLİM KURULU ÜYESİ
 • Akın, E.S., 2012. History of Tokat, Ircica Yaz Okulu kursiyerlerine.
 • Akın, E.S., 2012. Tokat’taki Vakıf Eserlerinin Restorasyonu, 2012 Yılı Vakıf Haftası Kutlama Etkinlikleri.
 • Akın, E.S., 2010. Tokat’taki Vakıf Eserlerinin Restorasyonu, 2010 Yılı Vakıf Haftası Kutlama Etkinlikleri.
Son Güncelleme: 24.07.2019 11:07:38