KİŞİSEL BİLGİLER

Bilg. İşl. Yasin REYHAN

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: İdari Birim
Personel Tipi: İdari
Kurumsal E-posta: yasin.reyhan@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: yasin.reyhan@bozok.edu.tr
Telefon: 05416220880 / 6698 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: YOZGAT / 1980
Uzmanlık Alanları: Kamu Satınalma,Maaş ve Diğer Özlük Hakları(Ekders Ücreti,Yolluk Ücreti) Tahakkuk İşlemleri,SGK İşyeri Tescil İşlemleri,SGK E-Bildirge, SGK Emekli Kesenek Bildirge İşlemleri,Kalite Yönetim Sistemi Kurum İç Tetkikçi,Muhasebe Finansman, Muhasebe Denetim, Kantin Kafeterya Denetim Komisyonu Üyeliği.

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraYOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜMuhasebe Finansman Bilim DalıİŞLETME ANABİLİM DALIDevam Ediyor
Yüksek LisansYOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜMuhasebe Finansman Bilim DalıİŞLETME ANABİLİM DALI2019
LisansANADOLU ÜNİVERSİTESİ / İKTİSAT FAKÜLTESİSİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ2012
LisansANKARA ÜNİVERSİTESİ / SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİMALİYE2004
ÖnlisansANADOLU ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİİŞLETME (Ön Lisans)2010

DİĞER

ÜYELİKLER
 • EĞİTİM BİR SEN (2009).
 • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Başkanlığı (2009)
 • YOZGAT ŞAİRLER YAZARLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ
HİZMET İÇİ EĞİTİM
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi ,Yozgat Bozok Üniversitesi,15.10.2018,Yozgat.
 • 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Eğitimi,Yozgat Bozok Üniversitesi,18.12.2018,Yozgat.
 • İş Yaşamında Beden Dili Kullanımı ve Etkili İletişim Eğitimi, Yozgat Bozok Üniversitesi,18.01.2019,Yozgat.
 • İş Stresi ve Öfke Yönetimi,Yozgat Bozok Üniversitesi,15.02.2019,Yozgat
 • İş Hayatında Etik Kurallar ,Yozgat Bozok Üniversitesi,26.02.2019,Yozgat.
 • Turnitin Veri Tabanı Eğitimi,TÜBİTAK,26.02.2019,Yozgat.
 • Konya Ovası Projeleri (KOP) Genel Bilgilendirme Eğitimi,26 Mart 2019, Yozgat Bozok Üniversitesi
 • Ayniyat ve Taşınır İşlemleri Eğitimi,12.06.2019,Yozgat Bozok Üniversitesi.
 • Temel Bilirkişilik Eğitimi,12-15 Temmuz 2019,Başkent Üniversitesi,Ankara.
 • İdari Soruşturmalar ile İlgili Usuller,25.09.2019,Yozgat Bozok Üniversitesi.
 • TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi
 • TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi
 • "KAMU İHALE KANUNU,TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ, 657 SAYILI DMK,2547 SAYILI YÖK VE UYGULAMALARI,BÜTÇE UYGULAMALARI, EN SON DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİM KANUNU" EĞİTİMİ,2017,Yozgat.
 • SGK KESENEK BİLGİ SİSTEMİ EĞİTİMİ,Hitit Üniversitesi,2014,Çorum.
 • BOZOK ÜNİVERSİTESİ , HARCAMA YÖNETİM SİSTEMLERİ (HYS ) EĞİTİMİ
 • BOZOK ÜNİVERSİTESİ , İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
 • ORAN KALKINMA AJANSI PROJE DÖNGÜSÜ VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • ULUSAL AJANS,AB GENÇLİK PROJELERİ YAZARLIĞI VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • TOBB ETÜ SEM Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı ve Kamu İhale Sözleşmeleri Uygulamaları Eğitimi
 • M.E.B. , BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ,YARDIMCI PROGRAMCILIK (AUTOCAD) VE PROGRAMCILIK KURSU (400 SAAT ) SERTİFİKALARI
 • YOZGAT HALK EĞİTİM MERKEZİ OSMANLI TÜRKÇESİ 1. KUR / 2. KUR
 • YOZGAT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ
 • ERASMUS + PERSONEL EĞİTİM HAREKETLİLİĞİ (State University of Tetova , MAKEDONYA,2017 - Berlin Yunus Emre Enstitüsü , ALMANYA,2016 - University of Humanities and Economics in Wloclawek , POLONYA , 2015 - University of Crete , YUNANİSTAN , 2014 )
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Finansal Yeniliklerin İşletme Performansına Etkisi: Yozgat’ taki Turizm İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma (II. Uluslararası Bozok Sempozyumu “Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, 04-06 Mayıs 2017, http://turizmsempozyumu.bozok.edu.tr/dosya/bildiriler/4.cilt.pdf )
 • CDS Primlerinin Borsa Endeksi Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama,( 1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi "Geçmişten Günümüze Yerel, Bölgesel ve Küresel Krizler" ,24-26 Ekim 2018, Yozgat Bozok Üniversitesi )
Son Güncelleme: 03.10.2019 13:55:44