KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gül ÖNDER

Birim: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Alt Birim: Şehir ve Bölge Planlama
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: haticegul.onder@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: hgulukavak@gmail.com
Doğum Yeri ve Tarihi: Kırıkkale / 1986
Uzmanlık Alanları: Ulaşım Planlama, Kentsel Tasarım, Şehir Planlama

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraGazi Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüŞehir ve Bölge Planlama BölümüŞehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı2018
Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüŞehir ve Bölge Planlama BölümüŞehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı2012
LisansSelçuk Üniversitesi / Mühendislik-Mimarlık FakültesiŞehir ve Bölge Planlama Bölümü2009

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2018 - Devam Ediyor : Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Dr. Öğr. Üyesi
 • 2012 - 2018 : Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Araştırma Görevlisi
 • 2010 - 2012 : Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Araştırma Görevlisi

İDARİ GÖREVLER

 • 2018 - Devam Ediyor : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kalite Komisyonu Başkanı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Ankara’da Park Et-Devam Et Sisteminin Modellenmesi İle Yolculuk Değişimine Bağlı Emisyon Azaltımının Ölçülmesi

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • KENTSEL ULAŞIMDA KADININ YERİ: KADIN DUYARLI ULAŞIM ÖNCELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME
 • SPATIAL ANALYSIS OF MOSQUE AREAS IN TURKEY WITH THE HELP OF GIS APPLICATIONS: A CASE STUDY OF ERZİNCAN
 • Kent Merkezine Yapılan Otomobil Yolculuklarının Oluşturduğu Emisyonun Çevreye Olan Etkisinin İncelenmesi: Ankara Kızılay Örneği
 • PARK ET DEVAM ET OTOPARKLARININ YER SEÇİMİNDE UZMAN GÖRÜŞLERİNİN VE FARKINDALIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ DELFİ YÖNTEMİ ANALİZİ
 • Ulaşımın Bütünleştirilmesinde Akılcı Başlangıçlar Toplu Ulaşımda Hat Optimizasyonu ile Türler Arası Entegrasyon
 • Kentlerimizde Sürdürülebilir ve Bütünleşik Ulaşım Bağlamında Park et Devam et Sistemlerinin Yeri
 • Kentlerimizde Sürdürülebilir Bütünleşik Ulaşıma Doğru Sorun ve Olanakların İrdelenmesi
ULUSAL
 • Toplu Ulaşımı Planlamaya Taşıtlardan Başlamak Hafif Raylı Sistem Taşıtlarında Oturma Düzeninin Yeniden Tasarlanması
 • Ulaşım Altyapısının Planlanmasında Çağdaş Yaklaşımlar Ankara Kent Merkezine Erişimin Park et Devam et Sistemiyle Yeniden Kurgulanması Kuramsal Çalışması
 • Sürdürülebilir Bütünleşik Ulaşım Kurgusunun Binek Taşıtı Ağırlıklı Kentlerde Park Et Devam Et Sistemi İle Modellenmesi Ankara Metropoliten Alanı Kent Merkezi Örneği Doktora Atölyesi Çalışması
 • Kentsel Ulaşımın Kentlerimiz İçin Yeni Bir Bİleşeni Park et Devam et Sisteminin Sürdürülebilirlik Yönünden İrdelenmesi

KİTAPLAR

 • Adana Çukurova Belediyesi Kentsel Tasarım Rehberi-DÜNYA VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİNDE KENTSEL TASARIM REHBERLERİNİN YERİ
 • Adana Çukurova Belediyesi Kentsel Tasarım Rehberi-KENTSEL TASARIM REHBERİ HAZIRLIK AŞAMASI
 • Adana Çukurova Belediyesi Kentsel Tasarım Rehberi-KENTSEL SİSTEMLER
 • Ecology, Planning and Design-PRINCIPLES AND GOALS OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION

DİĞER

EDİTÖRLÜKLER
 • Adana Çukurova Belediyesi Kentsel Tasarım Rehberi
HAKEMLİKLER
 • Resilience Journal
 • Journal of Transport and Land Use
PROJELER
 • Otopark Yönetmeliğinin Hazırlanması
 • Erzincan Kenti Ulaşım Ana Planı Ortak Hizmet Projesi
 • Erzincan Raylı Sistem Fizibilite Etüdü Ve Avan Projelerinin Hazırlanması Ortak Hizmet Projesi
 • Ankara Metropoliten Alanı ve Yakın Çevresi Ulaşım Ana Planı
 • Rize Ulaşım Ana Planı Projesi
 • Adana Çukurova Belediyesi Kentsel Tasarım Rehberinin Hazırlanması
 • Kayseri Erkilet Bizim Şehir Projesi
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • ROTRASA 2015 Sürdürülebilir Ulaşım için Yol ve Trafik Güvenliği Ulusal Kongresi
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2018ŞBP 3011-Stüdyo 5Lisans8
2018ŞSD 408-Geleneksel Dokuda Fiziki Çevre AnlayışıLisans3
Son Güncelleme: 12.12.2018 12:11:41