KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Hülya TOKER

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: Uluslararası İlişkiler Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: hulya.toker@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: hulyatoker@gmail.com
Telefon: 03542421040 / 6631 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Yozgat / 1965

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraHacettepe Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi EnstitüsüAtatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü2004
Yüksek LisansHacettepe Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi EnstitüsüAtatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü1993
LisansHacettepe Üniversitesi / Edebiyat FakültesiTarih1986

YAYINLAR

MAKALE

ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • HÜLYA TOKER; “İstiklal Harbinden Günümüze Türk Savunma Sanayiinin Gelişimi” Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi CTAD, Yıl 1, Sayı 2, Güz 2005, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi.
 • HÜLYA TOKER; “Büyük Taarruzda Takip Harekâtı ve Yunan Macerasının Sonu”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl 5, Ağustos 2007, Sayı 10, Genelkurmay Basımevi
 • HÜLYA TOKER - SEMA DEMİRTAŞ; “Kurmay Yarbay Hayri (Tümgeneral Tarhan)’nin Anafartalar Muharebeleriyle İlgili Harp Akademileri’nde Verdiği Konferansa Dair”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl 6, Ağustos 2008, Sayı 12, Genelkurmay Basımevi
 • HÜLYA TOKER; “Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’nin Lojistik Durumu”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl 13, Aralık 2015, Sayı 26, Genelkurmay Basımevi
 • HÜLYA TOKER; “Irak Cephesi’nin Açılması ve Kutü’l-Amare Muhasarası”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl 14, Mayıs 2016, Sayı 27, Genelkurmay Basımevi
 • HÜLYA TOKER; “Donanma-yı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti'nin (DOMMC) Osmanlı Donanmasına Kazandırdığı Gemiler (1909-1914)”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl 15, Mayıs 2017, Sayı 29, Genelkurmay Basımevi
Diğer Ulusal Makale
 • HÜLYA TOKER;“Osmanlı İmparatorluğu’nda Milliyetçilik Düşüncesinin Uyanışı ve Atatürk Milliyetçiliği, Atatürk Haftası Armağanı, Genelkurmay Basımevi
 • HÜLYA TOKER; “Damat Ferit Paşanın Sadaretleri Döneminde İstanbul Hükümeti’nin Milli Mücadele Karşıtı Faaliyetleri” Atatürk Haftası Armağanı, 10 Kasım 1991, Genelkurmay Basımevi
 • HÜLYA TOKER; “Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya Savaşı’na Girişi ve Bu Savaş İçinde Çanakkale Muharebelerinin Önemi”, Askeri Tarih Bülteni, Sayı 32, Şubat 1992, Genelkurmay Basımevi
 • HÜLYA TOKER - ERDOĞAN KARAKUŞ; “Türk-Yunan Ahali Mübadelesi ve Yunanistan’daki Türklerin Çektiği Acılar”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, sayı 380, Nisan 2004, Genelkurmay Basımevi
 • HÜLYA TOKER; “İstanbul’un Fethinden Günümüze Fener Rum Patrikhanesinin Türkiye’ye Yönelik Faaliyetleri”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 383, Ocak 2005, Genelkurmay Basımevi.
 • HÜLYA TOKER; ”Birinci Dünya Savaşı’nda Avrupa Cepheleri (Galiçya, Romanya, Makedonya) ve Şehitliklerimiz”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 392, Nisan 2007, Genelkurmay Basımevi.
 • HÜLYA TOKER; “İkinci Dünya Savaşı Sonrası Gelişmeler, Türkiye-BM İlişkileri, Kore Savaşı ve Sonrası Gelişmeler”, Türk Silahlı Kuvvetleri Dergisi, Sayı 395, Ocak 2008, Genelkurmay Basımevi.
 • HÜLYA TOKER; “Nusret Mayın Gemisi ve Çanakkale Deniz Zaferi”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 396, Nisan 2008, Genelkurmay Basımevi.
 • HÜLYA TOKER; “Çanakkale’de Kahraman Bir Alay (57’nci Piyade Alayı)”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 400, Nisan 2009, Genelkurmay Basımevi.
 • HÜLYA TOKER; “Kore Savaşı’nda Bir Türk Tugayı”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 405, Temmuz 2010, Genelkurmay Basımevi.
 • HÜLYA TOKER; “Çanakkale Deniz Muharebeleri”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 419, Ocak 2014, Genelkurmay Basımevi.
 • HÜLYA TOKER; “Çanakkale Cephesi’nde Kara Muharebeleri”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 420, Nisan 2014, Genelkurmay Basımevi.
 • HÜLYA TOKER; “Çanakkale Muharebelerinin Unutulmaz Mimarlarından Binbaşı Ahmet Nuri (Tuğg. Diriker)”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 420, Nisan 2014, Genelkurmay Basımevi.
 • HÜLYA TOKER; “Bir Şerefin Zirvesinden Diğerine... Çanakkale'den Galiçya'ya”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 423, Ocak 2015, Genelkurmay Basımevi.
 • HÜLYA TOKER; “Çanakkale Zaferi'ni Kazandıran Ölümsüz Kahramanlar”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 424, Nisan 2015, Genelkurmay Basımevi.
 • HÜLYA TOKER; "Komutanların Kaleminden Balkan Savaşları Sürecinde Ordu-Siyaset İlişkisi ve Bozguna Etkisine Yönelik Eleştiriler", Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 2018/1, ss.1-15.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • HÜLYA TOKER; "Türk İstiklâl Harbi’nde İç Anadolu Bölgesinin Ordu İaşesi Açısından Önemi - Aksaray Örneği", II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu 26-28 Ekim 2017. 2nd International Aksaray Symposıum 26-28 October 2017. (Aksaray Üniversitesi Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını
 • HÜLYA TOKER; "1847 Yılı Sonrası Cezayir’den Osmanlı Devleti’ne Sığınan Muhacirler ve Osmanlı Devleti’nin Muhacirlere Karşı Tutumu", 2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi 20-24 Kasım 2017. 2nd International Archive Congress on Ottoman Lands November, 20-24, 2017
 • HÜLYA TOKER; "The Battles the Turkish Engaged in the Korean War and their Reflections on the Turkish", The International Symposium on the 68th Anniversary of the Turkish Dispatch to the Korean War, Tue. June, 26, 2018, Ministry of National Defense, the Republic of Korea The General Staff of the Armed Forces, the Republic of Turkey, The War Memorial of Korea Institute for Military History, MND. Seul.
ULUSAL
 • “Birinci Dünya Savaşı’nda Mekke Emiri Şerif Hüseyin’in İsyanı” Beşinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri (23-25 Ekim 1995)

KİTAPLAR

 • HÜLYA TOKER; İstanbul Hükümetleri ve Millî Mücadele Karşıtı Faaliyetleri (4 Mart 1919 – 16 Ekim 1920)
 • HÜLYA TOKER - NURCAN ASLAN; Balkan Savaşına Katılan Komutanların Yaşam Öyküleri
 • HÜLYA TOKER; Mütareke Dönemi İstanbul Rumları
 • HÜLYA TOKER - NURCAN ASLAN; Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Komutanların Biyografileri, C.I
 • HÜLYA TOKER - NURCAN ASLAN; Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Komutanların Biyografileri, C.II
 • HÜLYA TOKER - NURCAN ASLAN; Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Komutanların Biyografileri, C.III
 • Mustafa Kemal, Arıburnu Muharebeleri Raporu, Günümüz Türkçesine Çev. HÜLYA TOKER - SEMA DEMİRTAŞ
 • Mustafa Kemal, Anafartalar Muharebelerine Ait Tarihçe, Günümüz Türkçesine Çev. HÜLYA TOKER - SEMA DEMİRTAŞ
 • A. İhsan Sabis, Balkan Savaşı'nda Neden Bozguna Uğradık? Yay. Haz. HÜLYA TOKER;
 • Abdullah Paşa’nın Balkan Savaşı Hatıratı ve Mahmut Muhtar Paşa’nın Cevabı, Günümüz Türkçesine Çev. HÜLYA TOKER - SEMA DEMİRTAŞ, MUSTAFA TOKER
 • HÜLYA TOKER; Çanakkale Muharebelerine Katılan Komutanların Biyografileri
 • HÜLYA TOKER - MUSTAFA TOKER; Çanakkale Muharebeleri Kronolojisi
 • HÜLYA TOKER; Birinci Dünya Savaşında Galiçya Cephesi 15. Kolordunun Harekatı
 • HÜLYA TOKER - TUNCA ÖRSES; Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Cepheleri
 • HÜLYA TOKER - TUNCA ÖRSES; Fotoğraflarla Kore Savaşı’nda Türk Askeri
 • HÜLYA TOKER; Birinci Dünya Savaşı’nda Mısır Seferi Çerçevesinde Birinci Kanal Akını (2. Baskıya hazırlama ve güncelleme)
 • HÜLYA TOKER; Sakarya Meydan Muharebesi’nde 1 nci Grup (2. Baskıya hazırlama ve güncelleme)
 • HÜLYA TOKER; Birinci Dünya Savaşında Çanakkale Cephesi Harekâtı, V. Cilt I. Kitap (2. Baskıya hazırlama ve güncelleme)
 • HÜLYA TOKER – ÖZLEM DEMİREĞEN – BETÜL SAYIN; Birinci Dünya Savaşında Çanakkale Cephesi Harekatı (Haziran 1914 – Ocak 1916), Genişletilmiş Yeni Baskı
 • Naci; Balkan Savaşı’nda Edirne Kuşatmasına Ait Harp Ceridesi, Günümüz Türkçesine Çev. HÜLYA TOKER
 • HÜLYA TOKER; “The Çanakkale naval battles in Turkish official records” The Gallipoli Campain The Turkish perspective. (Kitapta Bölüm)
 • HÜLYA TOKER; “Milli Mücadele Döneminde Türk-Bulgar İlişkileri ve 1 nci Kolordunun Bulgaristan’a Sığınması”, XX. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Bulgar Askeri-Siyasi İlişkileri (Kitapta Bölüm)
 • HÜLYA TOKER: International Review Of Military History, “Turkish Army from the Ottoman Period until today”, The Turkish General Staff Military History and Strategic Studies Directorate Puplications (Kitapta Bölüm)

DİĞER

ATIFLAR
 • Attila Rácz; “The Pathway to the First Ottoman Constitution”, Studia Iurdica Auctoritate Üniversitatis Pécs Puplicata, 151, Essays of Faculty of Law University of Pécs Yearbook of 2013,
 • Lokman Erdemir; “Mehmet Halit Bayrı’nın Hatıratından (Cephe Arkadaşı) 16. Piyade Tümeni’nin Çanakkale Cephesi’ndeki Harekatı”, 100’üncü Yılında Çanakkale Zaferi Sempozyumu 28-29 Nisan 2015, Sempozyum Bildirileri
 • Rezzan Ünalp; “Balkan Savaşlarına İlişkin Örneklerle Askeri ve Psikolojik İncelemeler” 100. Yılında Balkan Savaşları (1912-1913): İhtilaflı Duruşlar
 • Zekeriya Türkmen; “Çanakkale Muharebeleri’nde 9. Piyade Tümen Komutanı Miralay (Albay) Halil Sami Bey”, Çanakkale Muharebelerinin İdaresi Komutanlar ve Stratejiler (2)
 • Zekeriya Türkmen; “Çanakkale Muharebeleri’nde 9. Piyade Tümen Komutanı Miralay (Albay) Halil Sami Bey”, Çanakkale Muharebelerinin İdaresi Komutanlar ve Stratejiler (1)
 • Lokman Erdemir; “Çanakkale Muharebeleri’nde 27. Alay Komutanı Yarbay Şefik (Aker) Bey”, Çanakkale Muharebelerinin İdaresi Komutanlar ve Stratejiler
 • Hakan Bacanlı; “Çanakkale Muharebeleri’nde Fevzi Çakmak Paşa’nın Rolü”, Çanakkale Muharebelerinin İdaresi Komutanlar ve Stratejiler
 • Hakan Bacanlı; “Balkan Savaşları Kaynakçası”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Balkan Savaşları
 • Hamiyet Sezer; “Hatıraların Işığında Balkan Savaşları” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Dergisi
 • İrfan Paksoy; “Halil Kut Paşa’nın Hatıraları, Erhan Çifci”, Tarih Kritik
 • Berfin Melikoğlu Gölcü – Nigar Yerlikaya; “Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusunda Develer ve Develi Birliklere İlişkin Düzenlemeler”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Mustafa Şahin; “Çanakkale Cephesi’nde Türk Ordusunun Menzil Teşkilatı ve Askeri Ulaştırma Hizmetleri”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi Çanakkale Muharebeleri 100. Yıl Özel Sayısı
 • İsmail Bilgin; “Maydos Mıntıka Komutanı: Kurmay Yarbay Mustafa Kemal ve Cephedeki Görev Süresi ve Cepheden Ayrılışı”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi Çanakkale Muharebeleri 100. Yıl Özel Sayısı
 • Zekeriya Türkmen; “Birinci Dünya Harbinde Irak Cephesinde Türk-İngiliz Mücadelesi” 1914’ten 2014’e 100’üncü Yılında Birinci Dünya Savaşı’nı Anlamak, Uluslararası Sempozyum
 • Necdet Aysal; “Osmanlı ve Yunan Demiryollarının Karşılaştırmalı Bir Analizi”, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi
 • Mustafa Göleç; “Hakimiyet-i Milliye Gazetesine Göre Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye-Bulgaristan İlişkileri (1923-1930)”, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Mecmuası
 • Taner Aslan; “Arşiv Vesikalarına Göre Batı Anadolu’da Yunanlılara Karşı Kazanılan Askeri Başarılar Karşısında Duyulan Memnuniyete Dair Yazışmalar”, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları
 • Rezzan Ünalp; “Çanakkale Zaferi: Çanakkale’de Savaşan Türk Komutanlar ve Muharebe Etkinlikleri”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi ve Küresel Sonuçları, Uluslararası Sempozyumu Bildirileri Özel Sayısı
 • Erol Evcin; “Kazım Karabekir Paşa’nın Basında Neşredilen Tarihi Mektupları ve Bunların Kamuoyundaki Yansımaları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi
 • Abdullah İlgazi-Mustafa Bıyıklı; “Mehmet Vehip (Kaçi) Paşa’nın Çanakkale Muharebelerindeki Yeri ve Önemi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi
 • Taner Bilgin; “Savaş Yıllarında Anadolu Rumlarının Yaşadığı İkilem (1919-1922)”, Vakanüvis Uluslararsı Tarih Araştırmaları Dergisi
 • Ö. Kürşad Karacagil; “Bir Yunan Gizli Cemiyeti Kordos”, Türk Dünyası Araştırmaları, Prof. Dr. Turan Yazgan’a Armağan Üçlemesi-2
 • Mehmet Bilgin; Teşkilat-ı Mahsusa’nın Kafkasya Misyonu ve Operasyonları
 • Yüksel Nizamoğlu; Vehip Paşa Kahramanlıktan Sürgüne
 • Mehmet Biçici; “Hatıratlarla Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Girişi”, Gaziantep University Journal of Social Sciences
 • Necmi Uyanık; “Bir Devrin Gizli Çehresi: M. Razi Yalkın ve Eserleri Üzerine” Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi
 • Necdet Aysal; “Harp Tarihi Yazımına Dair Özgün Bir Yaklaşım: Osman Senaî Bey”, Turkish Studies, Sanat Tarihi Araştırmaları Kültürel Kimlikte Gelenek, Çeşitlilik ve Değişim Prof. Dr. Hakkı Acun Armağanı
 • Çağla D. Tağmat; “İstanbul’da Sosyo-Kültürel Hellenizm’in Temsilcisi Bir Cemiyet:’Syllogos’ (1861-1923)”, Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uğur Üçüncü; “Fener Rum Ortodoks Patriği IV. Meletios’un Büyük Taarruzdaki Faaliyetleri”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Hasan Ali Polat; “Millî Mücadele Yıllarında Marmara Bölgesi’nde Faaliyet Gösteren Rum ve Ermeni Çeteleri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ahmet Yurttakal; Cevat Çobanlı Paşa Çanakkale Kahramanı
 • Ahmet Diriker; 42. Alay Gelibolu 1915, (1)
 • Ahmet Diriker; 42. Alay Gelibolu 1915, (2)
 • Yüksel Nizamoğlu; "Çanakkale Savaşları Komutanlarından Esat Paşa'nın (Bülkat) Balkan Savaşları Sonuna Kadar Olan Hayatı", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi
HAKEMLİKLER
 • Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi (2016-2018)
 • Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi
 • Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ÜYELİKLER
 • Türk Askerî Tarih Komisyonu (TATK) (devam ediyor)
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • 1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi- Yürütme ve Organizasyon Komitesi Üyeliği
Son Güncelleme: 11.07.2018 19:59:07