KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Dr. Zuhal AKGÜN

Birim: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Alt Birim: Pazarlama ve Dış Ticaret
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: zuhal.akgun@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: zuhal.akgun@bozok.edu.tr
Telefon: 05065850855 / 4101 (Dahili)

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraHitit Üniversitesi / S.B.E.İşletmeişletme2018
Yüksek LisansErciyes Üniversitesi / S.B.E.İşletmeişletme2007
LisansSelçuk Üniversitesi / İ.İ.B.Fİşletmeişletme2004

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • KENDIRLI, S , AKGUN, Z , YARDIMCIOGLU, M . "NEW ACTORS OF VENTURE ECOSYSTEM: ANGEL INVESTOR". Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 5 (2015): 30-45
 • Kendirli, S., Akgun, Z. ve Ozcetin, N. (2015)., "THE MEASUREMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL AND THE EFFECTS ON FIRM VALUE: AN APPLICATION IN CEMENT INDUSTRY", Journal of Economics, Finance and Accounting – (JEFA), Volume:2 Issue: 4, pp. 533-545, DOI: 10.17261/Pressacademia.2015414366, ISSN: 2148‐6697
 • KENDİRLİ SELÇUK,ÇAĞIRAN KENDİRLİ HÜLYA,AKGÜN ZUHAL (2016). Marka Değerleme Yöntemleri: Hiroshi Yöntemi İle Gıda Sektöründe Bir Uygulama. MUFAD Journal(71), 67-88. (Yayın No: 2913111)
 • KENDİRLİ, Selçuk; AKGÜN, Zuhal ve Çağıran KENDİRLİ, Hülya (2017), “Bireysel Finansman Aracı Olarak Kredi Kartı ve Kullanımına Yönelik Kayseri ve Yozgat İllerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ocak, 9 (1) 63-78.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü Kapsamında Bozok Üniversitesinin Yozgat İli Ekonomisine Katkısı: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği, III. Uluslararası Bozok Sempozyumu,3-5 Mayıs, Yozgat
 • Yozgat Kent İmajı: Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, III. Uluslararası Bozok Sempozyumu,3-5 Mayıs, Yozgat
 • KENDİRLİ SELÇUK,AKGÜN ZUHAL, "NEW ACTORS OF VENTURE ECOSYSTEM ANGEL INVESTOR", International Scientific Conference: STUDIES IN MODERN SOCIETY 2015, Litvanya
ULUSAL
 • Akgün, Zuhal, Kendirli Çağıran H., "Marka Değerleme Yöntemleri: Hiroshi Yöntemi ile Gıda Sektöründe Bir Uygulama", 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 7-9 Mayıs 2015, Aksaray.
 • Kendirli S., Akgün Zuhal,Özçetin N., "Entellektürel Sermayenin Ölçülmesi ve Firma Değerine Etkileri: Çimento Sektöründe Bir Uygulama", 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 7-9 Mayıs 2015, Aksaray.

KİTAPLAR

 • PAZARLAMADA DİJİTAL DÖNÜŞÜM: DİJİTAL PAZARLAMA VE C KUŞAĞI

DİĞER

PROJELER
 • Dijital Pazarlamada C kuşağının Dijital Ürünleri Benimseme Düzeyi Farklılıklarının Belirlenmesine Dair bir Alan Araştırması, Proje No: IBF19004.17.001, Hitit Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi
Son Güncelleme: 16.05.2019 11:43:26