KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Zuhal AKGÜN

Birim: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Alt Birim: Pazarlama ve Dış Ticaret
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: zuhal.akgun@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: zuhal.akgun@bozok.edu.tr
Telefon: 05065850855 / 4016 (Dahili)

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraHitit Üniversitesi / S.B.E.İşletmeişletmeDevam Ediyor
Yüksek LisansErciyes Üniversitesi / S.B.E.İşletmeişletme2007
LisansSelçuk Üniversitesi / İ.İ.B.Fİşletmeişletme2004

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
  • THE MEASUREMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL AND THE EFFECTS ON FIRM VALUE: AN APPLICATION IN CEMENT INDUSTRY
  • NEW ACTORS OF VENTURE ECOSYSTEM: ANGEL INVESTOR
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
  • Bireysel Finansman Aracı Olarak Kredi Kartı ve Kullanımına Yönelik Kayseri ve Yozgat İllerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma
  • Marka Degerleme Yöntemleri: Hiroshi Yöntemi Ile Gida Sektöründe Bir Uygulama/Brand Appraisal Methods: An Application in Hiroshi Methodi Ile Gida Sector

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
  • Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü Kapsamında Bozok Üniversitesinin Yozgat İli Ekonomisine Katkısı: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği
  • Yozgat Kent İmajı: Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Son Güncelleme: 24.05.2018 11:46:55