KİŞİSEL BİLGİLER

Arş. Gör. Gülşife GÖK

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Biyoloji Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: gulsife.gok@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: gulsife_candemir@hotmail.com
Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul / 1988
Son Güncelleme: 17.05.2018 13:44:14