KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi İskender KARAKAYA

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: Uluslararası İlişkiler Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: iskender.karakaya@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: iskenderkarakaya@gmail.com
Telefon: 0354 242 10 40 / 6628 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: İzmit / 1984
Uzmanlık Alanları: Terörizm, Ortadoğu Çalışmaları, Irak-Suriye, Selefilik, ABD Dış Politikası,

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAnkara Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüUluslararası İlişkilerUluslararası İlişkiler2017
Yüksek LisansAnkara Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüUluslararası İlişkilerUluslararası İlişkiler2010
LisansKocaeli Üniversitesi / İdari ve İktisadi Bilimler FakültesiUluslararası İlişkiler2007
LisansKocaeli Üniversitesi / İdari ve İktisadi Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Çift Anadal Programı)2007

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2018 - Devam Ediyor : Dr. Öğretim Üyesi / Bozok Üniversitesi / İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (Nisan 2018 - )
 • 2018 - 2018 : Dr. Öğretim Üyesi / Bozok Üniversitesi / İletişim Fakültesi / Genel Gazetecilik Anabilim Dalı (Mart - Nisan 2018)
 • 2016 - 2016 : Visiting Research Student / Department of Politics / University of York (Nisan - Haziran 2016)
 • 2015 - 2016 : Visiting Research Fellow / The Changing Character of War Program / University of Oxford ( Ekim 2015 - Mart 2016)
 • 2012 - 2018 : Araştırma Görevlisi / Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
 • 2011 - 2012 : Araştırma Görevlisi / Yalova Üniversitesi / İ.İ.B.F. / Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
 • 2009 - 2010 : Araştırma Görevlisi / Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi / İ.İ.B.F. / Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
 • 2008 - 2009 : Erasmus Öğrenci Değişim Programı / Charles University in Prague – Faculty of Social Science – Political Science/International Relations(MA) September 2008 – February 2009

İDARİ GÖREVLER

 • 2011 - 2012 : Yalova Üniversitesi / İ.İ.B.F. / Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler A.B.D. / Bölüm Web Sayfası Sorumlusu
 • 2011 - 2012 : Yalova Üniversitesi / İ.İ.B.F. / Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler A.B.D. / Bölüm Erasmus Koordinatörü

YAYINLAR

MAKALE

ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • KARAKAYA, İ. 2015, “Soğuk Savaş Sonrası ABD Dış Politikası: Süreklilik ve Değişim Bağlamında ABD’nin Küreselleşme, İşbirliği, Güvenlik Politikalarının Değerlendirilmesi”, 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler, Sayı 11, ss. 441–461.
 • KARAKAYA, İ., 2010, “ABD’nin Küreselleşme ve İşbirliğine Yaklaşımı: Bill Clinton (1993-2000) ve George W. Bush (2000-2008) Dönemleri”, Stratejik Öngörü, Sayı 14, ss. 49-57.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • KARAKAYA, İ., "Küresel Bir Terör Örgütü Olarak El-Kaide", 2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, 15-16 Kasım 2018
 • KARAKAYA, İ., "Arap Baharı Sonrası Ortadoğu'nun Güvenlik Krizi: Suriye İç Savaşı", 1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi, Yozgat, 24-26 Ekim 2018.
 • KARAKAYA, İ., "Soğuk Savaş Sonrası “Savaş”ın Dönüşümü: Clausewitzci Yaklaşımdan “Yeni Savaşlar” Tartışmasına Afganistan ve Suriye İç Savaşı Örnekleri", 10. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, 8-10 Ekim 2018.
 • KARAKAYA, İ., “Din Motifli Terörizmin Kaynağı Olarak İslami Köktencilik”, 4. Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu: Ortadoğu’da Barışı Tesis Etmek, İstanbul, 17-18 Nisan 2018.
 • KARAKAYA, İ., “Türkiye’nin IŞİD ile Mücadele Politikası”, Quo Vadis Türkiye: Medeniyetler Düzeyinde Ekonomik, Siyasal, Sosyal ve Güvenlik Boyutları İle Türkiye’nin Gelecekteki Konumu, TESAM II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Bursa, 1-2 Kasım 2017.
ULUSAL
 • KARAKAYA, İ, “Küresel Terörizmin Dönüşümü: IŞİD”, IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, 20-21 Aralık 2017.

DİĞER

ÖDÜLLER
 • 2015-2016, Tokyo Foundation, Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) Fellow, Yurtiçi Araştırma Bursu
ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR
 • Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) - 2013.
 • Diplomasi Araştırmaları Derneği (DARD) - 2018
HAKEMLİKLER
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi
 • Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi
 • Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • “Sekizinci Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi,” Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK), 3-6 Mayıs 2018, Side/Antalya.
 • 1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi- Yürütme ve Organizasyon Komitesi Üyeliği
 • “Dış Politika Akademisi”, Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK), 5-8 Mart 2015, Kartalkaya/Bolu.
 • “Güvenlik Akademisi IX”, Uluslararası İlişkiler Konseyi(UİK), 17-21 Aralık 2014, Kartepe/Kocaeli.
 • “Beşinci Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi”, Uluslararası İlişkiler Konseyi(UİK), 19-22 Nisan 2013, KKTC.
 • “Güvenlik Akademisi VI”, Uluslararası İlişkiler Konseyi(UİK), 21-25 Aralık 2011, Ilgaz/Kastamonu.
 • “Türkiye’de Demokrasi: AB’ye Üyelik Sürecinde Bir Yol Haritası”, Liberal Düşünce Topluluğu, 14-16 Mayıs 2010, Ankara.
DİĞER FAALİYETLER
 • Erasmus Internship Program, Independent Researcher, Institute of International Relations in Prague, June-September 2009 (Prague/Czech Republic, www.iir.cz)
 • 01 Ağustos – 31 Ağustos 2006 Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Avrupa Masası Çalışma Grubu (Staj).
 • 19 Haziran – 30 Haziran 2006 İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (Staj)
 • 01 Ağustos – 15 Eylül 2005 Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi(TASAM) Avrupa Birliği Çalışma Grubu (Staj).
Son Güncelleme: 19.10.2018 23:44:14