KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi İskender KARAKAYA

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: Uluslararası İlişkiler Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: iskender.karakaya@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: iskenderkarakaya@gmail.com
Telefon: 0354 242 10 40 / 6628 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: İzmit / 1984
Uzmanlık Alanları: Terörizm, Ortadoğu Çalışmaları, Irak-Suriye, Selefilik, ABD Dış Politikası, Savaş Çalışmaları

DOSYALAR / DERS NOTLARI

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAnkara Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüUluslararası İlişkilerUluslararası İlişkiler2017
Yüksek LisansAnkara Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüUluslararası İlişkilerUluslararası İlişkiler2010
LisansKocaeli Üniversitesi / İdari ve İktisadi Bilimler FakültesiUluslararası İlişkiler2007
LisansKocaeli Üniversitesi / İdari ve İktisadi Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Çift Anadal Programı)2007

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2018 - Devam Ediyor : Dr. Öğretim Üyesi / Bozok Üniversitesi / İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (Nisan 2018 - )
 • 2018 - 2018 : Dr. Öğretim Üyesi / Bozok Üniversitesi / İletişim Fakültesi / Genel Gazetecilik Anabilim Dalı (Mart - Nisan 2018)
 • 2016 - 2016 : Visiting Research Student / Department of Politics / University of York (Nisan - Haziran 2016)
 • 2015 - 2016 : Visiting Research Fellow / The Changing Character of War Program / University of Oxford ( Ekim 2015 - Mart 2016)
 • 2012 - 2018 : Araştırma Görevlisi / Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
 • 2011 - 2012 : Araştırma Görevlisi / Yalova Üniversitesi / İ.İ.B.F. / Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
 • 2009 - 2010 : Araştırma Görevlisi / Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi / İ.İ.B.F. / Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
 • 2008 - 2009 : Erasmus Öğrenci Değişim Programı / Charles University in Prague – Faculty of Social Science – Political Science/International Relations(MA) September 2008 – February 2009

İDARİ GÖREVLER

 • 2011 - 2012 : Yalova Üniversitesi / İ.İ.B.F. / Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler A.B.D. / Bölüm Web Sayfası Sorumlusu
 • 2011 - 2012 : Yalova Üniversitesi / İ.İ.B.F. / Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler A.B.D. / Bölüm Erasmus Koordinatörü

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • KARAKAYA, İ., "Küresel Terörizmle Mücadele: Yerel, Bölgesel ve Küresel Güçlerin IŞİD ile Mücadele Politikaları", Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 1, 2020, ss. 92 - 108.
 • KARAKAYA, İ., "Küresel Terörizmin Dönüşümü: Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) Örneği", Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 38, S. 1, 2019, ss. 149-198.
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • KARAKAYA, İ. 2015, “Soğuk Savaş Sonrası ABD Dış Politikası: Süreklilik ve Değişim Bağlamında ABD’nin Küreselleşme, İşbirliği, Güvenlik Politikalarının Değerlendirilmesi”, 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler, Sayı 11, ss. 441–461.
 • KARAKAYA, İ., 2010, “ABD’nin Küreselleşme ve İşbirliğine Yaklaşımı: Bill Clinton (1993-2000) ve George W. Bush (2000-2008) Dönemleri”, Stratejik Öngörü, Sayı 14, ss. 49-57.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • KARAKAYA, İ., “Arap Baharı Sonrası İsrail’in Ulusal Güvenlik Stratejisi ve Dış Politikası", 11. Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, 14-15 Ekim 2019.
 • KARAKAYA, İ, ATAŞ, A., "Iran-Saudi Arabia Competition in the Middle East after the Arab Spring", 2nd International Congress on People, Power and Politics, Kiev/Ukraine, 26-28 September 2019.
 • KARAKAYA, İ., "U.S. Middle East Policy After Arab Spring", 2nd International Congress on People, Power and Politics, Kiev/Ukraine, 26-28 September 2019.
 • KARAKAYA, İ., "Arap Baharı Sonrası Ortadoğu’da “Statükoculuktan Revizyonizme” Değişen Suudi Arabistan Dış Politikası", Uluslararası Güvenlik Kongresi: Kuram, Yöntem, Uygulama, Ankara, 19-20 Eylül 2019.
 • KARAKAYA, İ., "Rusya Federasyonu'nun IŞİD ile Mücadele Politikası", 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, 12-13 Eylül 2019
 • KARAKAYA, İ., “İran İslam Devrimi Sonrası İran’ın Ulusal Güvenlik Stratejisi ve Dış Politikası", Giresun Üniversitesi II. Uluslararası Giresun Güvenlik Sempozyumu, Giresun, 2-3 Mayıs 2019.
 • KARAKAYA, İ., "Suriye İç Savaşı ve Devlet Dışı Silahlı Aktörlerin (DDSA) Ortaya Çıkışı, Özellikleri ve Sonuçları", İstanbul Gelişim Üniversitesi V. Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu, İstanbul, 9-11 Nisan 2019.
 • KARAKAYA, İ., "Küresel Bir Terör Örgütü Olarak El-Kaide", 2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, 15-16 Kasım 2018 (Tam Metin Bildiri)
 • KARAKAYA, İ., "Arap Baharı Sonrası Ortadoğu'nun Güvenlik Krizi: Suriye İç Savaşı", 1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi, Yozgat, 24-26 Ekim 2018.
 • KARAKAYA, İ., "Soğuk Savaş Sonrası “Savaş”ın Dönüşümü: Clausewitzci Yaklaşımdan “Yeni Savaşlar” Tartışmasına Afganistan ve Suriye İç Savaşı Örnekleri", 10. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, 8-10 Ekim 2018. (Tam Metin Bildiri)
 • KARAKAYA, İ., “Din Motifli Terörizmin Kaynağı Olarak İslami Köktencilik”, 4. Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu: Ortadoğu’da Barışı Tesis Etmek, İstanbul, 17-18 Nisan 2018. (Tam Metin Bildiri)
 • KARAKAYA, İ., “Türkiye’nin IŞİD ile Mücadele Politikası”, Quo Vadis Türkiye: Medeniyetler Düzeyinde Ekonomik, Siyasal, Sosyal ve Güvenlik Boyutları İle Türkiye’nin Gelecekteki Konumu, TESAM II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Bursa, 1-2 Kasım 2017. (Tam Metin Bildiri)
ULUSAL
 • KARAKAYA, İ., "ABD’nin Dış Politikası ve Terörizmle Mücadele Politikalarında Değişim ve Dönüşüm: Barrack Obama ve Donald Trump Dönemleri ABD Dış Politikası ve Terörizmle Mücadele Politikalarının Karşılaştırılması", V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, 13-15 Aralık 2018 (Özet Metin Bildiri)
 • KARAKAYA, İ, “Küresel Terörizmin Dönüşümü: IŞİD”, IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, 20-21 Aralık 2017 (Özet Metin Bildiri)

KİTAPLAR

 • KARAKAYA, İ., "IŞİD Tarihi (ISIS: A History) (Kitap İncelemesi, 376 s.)", İstanbul, Doruk Yayınları, 2019.
 • KARAKAYA, İ., "Terörizm Kavramı, Nedenleri , Çeşitleri ve Tarihsel Gelişimi Bağlamında El-Kaide ve IŞİD Örnekleri", Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar, Mehmet Seyfettin Erol ve Muharrem Ekşi(der.), Ankara, Akçağ Yayınları, 2019, ss. 137-159.

DİĞER

ÖDÜLLER
 • 2015-2016, Tokyo Foundation, Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) Fellow, Yurtiçi Araştırma Bursu
 • 30.06.2009 - 16.07.2009 - Erasmus Bursu, Erasmus Staj Programı, Institute of International Relations - Prague / Çekya
 • 01.10.2008 - 20.02.2009 - Erasmus Bursu, Erasmus Öğrenci Değişim Programı, Charles University in Prague / Çekya
ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR
 • Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) - 2013
 • Diplomasi Araştırmaları Derneği (DARD) - 2018
 • Yozgat Bozok Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu (BOZOKUİT) - Akademik Danışman - 2018
HAKEMLİKLER
 • Bölgesel Araştırmalar Dergisi (BAD)
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi
 • Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi (UKSAD)
 • Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • International Journal of Politics and Security
 • The Journal of Academic Social Science (ASOS Journal)
 • Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 • İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi
 • Gazi Akademik Bakış Dergisi
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • 1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi, 24-26 Ekim 2018, Yozgat - Yürütme ve Organizasyon Komitesi Üyeliği
 • “Sekizinci Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi,” Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK), 3-6 Mayıs 2018, Side/Antalya.
 • “Dış Politika Akademisi”, Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK), 5-8 Mart 2015, Kartalkaya/Bolu.
 • “Güvenlik Akademisi IX”, Uluslararası İlişkiler Konseyi(UİK), 17-21 Aralık 2014, Kartepe/Kocaeli.
 • “Beşinci Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi”, Uluslararası İlişkiler Konseyi(UİK), 19-22 Nisan 2013, KKTC.
 • “Güvenlik Akademisi VI”, Uluslararası İlişkiler Konseyi(UİK), 21-25 Aralık 2011, Ilgaz/Kastamonu.
 • “Türkiye’de Demokrasi: AB’ye Üyelik Sürecinde Bir Yol Haritası”, Liberal Düşünce Topluluğu, 14-16 Mayıs 2010, Ankara.
JÜRİ ÜYELİĞİ
 • Tekin, Tuğba, Algılama Kuramları Açısından Birinci Dünya Savaşı'nın Aktör Çiftleri Düzeyinde İncelenmesi (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir, 2019), Jüri Tarihi, 29/08/2019
 • Gönen, Talha, Mısır'da Arap Baharı Süreci ve Türkiye'nin Mısır Politikası (Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 2019), Jüri Tarihi, 12/07/2019
 • Ekinci, Onur, Soğuk Savaş Sonrası Savaşın Değişen Yapısı (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir, 2018), Jüri Tarihi; 22/06/2018
DİĞER FAALİYETLER
 • Erasmus Internship Program, Independent Researcher, Institute of International Relations in Prague, June-September 2009 (Prague/Czech Republic, www.iir.cz)
 • 01 Ağustos – 31 Ağustos 2006 Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Avrupa Masası Çalışma Grubu (Staj).
 • 19 Haziran – 30 Haziran 2006 İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (Staj)
 • 01 Ağustos – 15 Eylül 2005 Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi(TASAM) Avrupa Birliği Çalışma Grubu (Staj).
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2018Uluslararası İlişkilere Giriş - 1Lisans3
2018Uluslararası İlişkilere Giriş - 1 (İkinci Öğretim)Lisans3
2019Uluslararası İlişkilere Giriş - 2Lisans3
2019Uluslararası İlişkilere Giriş - 1Lisans3
2019Bölgesel Politika: OrtadoğuLisans3
2020Uluslararası İlişkilere Giriş - 2Lisans3
2020Uluslararası PolitikaLisans3
2020Uluslararası İlişkilerde Güncel SorunlarLisans3
Son Güncelleme: 30.03.2020 03:18:08