KİŞİSEL BİLGİLER

Arş. Gör. Özlem BAPBACI

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: Maliye Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: ozlem.bapbaci@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: ozlem.bapbaci@bozok.edu.tr
Telefon: 03542421040 / 6618 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: KADIKÖY / 1987

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüMaliyeDevam Ediyor
Yüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüMaliye2017
LisansSüleyman Demirel Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMaliye2011

YAYINLAR

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
  • Karagöz, Berkan & Bapbacı, Özlem (2018), 1980 Askeri Rejim Hükümeti'nin Kamu Harcamaları, Uluslararası 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Sempozyumu, 21-23 Mart 2018, Yozgat.
  • Temel, Recep & Bapbacı, Özlem (2018), 6360 Sayılı Kanun Sonrası Yerel Yönetimlerin Mali Yapısında Meydana Gelen Değişimler, Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu (Alanya International Local Goverments Symposium), 1-3 Kasım 2018, Alanya.
  • Temel, Recep & Samancı, Muhammed & Karagöz, Berkan & Bapbacı, Özlem (2018), Terörizm ve Ekonomik/Malî Terörizm, 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), 16-17 Kasım 2018, Ankara.
  • Samancı, Muhammed & Temel, Recep & Karagöz, Berkan & Bapbacı, Özlem (2018), Türkiye’de 1960 ve 1980 Askeri Müdahalelerinin Maliye Politikalarına Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), 16-17 Kasım 2018, Ankara.

KİTAPLAR

  • Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları, Nobel Yayıncılık, 2018
  • Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar - 2018 - Cilt IV, "Türkiye’de 1960 ve 1980 Askeri Müdahalelerinin Maliye Politikalarına Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi" Gece Kitaplığı, 2018.
  • Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar - 2018 - Cilt IV, "Terörizm ve Ekonomik/Malî Terörizm", Gece Kitaplığı, 2018
Son Güncelleme: 11.01.2019 13:23:52