KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZTÜRK

Birim: Ziraat Fakültesi
Alt Birim: Bitki Koruma Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: murat.ozturk@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: muratzm66@gmail.com
Doğum Yeri ve Tarihi: Sorgun
Uzmanlık Alanları: Fitopatoloji, Bakteriyoloji, Bitki Bakteri Hastalıkları, Moleküler Tanı Yöntemleri

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraOndokuz Mayıs Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüBitki KorumaFitopatoloji2017
LisansAkdeniz Üniversitesi / Ziraat FakültesiBitki Koruma2011

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Aksoy, H.M., Saruhan, I. Akca, Kaya, Y., Onder, H., M. Ozturk and O. Aker. Isolation and characterization of Bacillus thuringiensis Isolated from soil and their possible ımpact on Culex pipiens larvae, Egyptian Journal of Biological Pest Control, 25 (2), 2015, 439-444
 • M. Ozturk, H.M. Aksoy, S. Ozturk, M. Potrykus and E. Lojkowska. First report of potato blackleg and soft rot caused by Pectobacterium wasabiae in Turkey, New disease report BSPP, 34, 2016, 17-17.
 • M. Ozturk and Aksoy, H.M. First report of Pectobacterıum carotovorum subsp. brasiliense causing blackleg and soft rot of potato in Turkey, Journal of Plant Pathology, 98 (3), 2016, 692-692.
 • M. Ozturk and H.M. Aksoy. First report of Dickeya solani associated with potato blackleg and soft rot in Turkey, Journal of Plant Pathology, 99 (1), 2017, 298-298.
 • H.M. Aksoy, M. Ozturk and A. Aktas. First report of Pseudomonas viridiflava causing cabbage bacterial leaf spot in Turkey. Journal of Plant Pathology, 99 (3), 2017, 801-801
 • H.M. Aksoy, M. Ozturk and A. Aktas. First report of Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum causing soft rot on white head cabbage in Turkey. Journal of Plant Pathology, 99 (3), 2017, 810-810.
 • H.M. Aksoy, M. Ozturk and N. Kılıc First report on Pseudomonas viridiflava causing bacterial leaf spot of curly lettuce in Turkey
 • H.M. Aksoy, M. Ozturk and S. Tufan. First report on Xanthomonas campestris pv. campestris causing bacterial black rot disease of cauliflower in Turkey
 • Aksoy, H.M., Kaya, Y., Ozturk, M., Secgin, Z., Onder, H., Okumus, A. Pseudomonas putida - Induced Response in Phenolic Profile of Tomato Seedlings (Solanum lycopersicum L.) Infected by Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Biological control, 105, 2017, 6-12.
 • M. Ozturk. H. M. Aksoy, M. Potrykus, E. Lojkowska. Genotypic and phenotypic variability of Pectobacterium strains causing blackleg and soft rot on potato in Turkey, European Journal of Plant Pathology, 2018
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Ozturk, M. and Aksoy H. M. Isolation and identification of Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli and Pseudomonas savastonoi pv. phaseolicola causing disease in common bean producing areas in Samsun province of Turkey, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 2018,33 (2).
 • Aksoy H.M., Tuncer C., Saruhan I., Erper I., Ozturk M. and Akca I. 2018. Isolation and characterization of Bacillus megaterium isolates from dead pentatomids and their insecticidal activity to Palomena prasina nymphs. Akademik Ziraat Dergisi 7(1):21-28.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Aksoy, M., Saruhan, I. and Ozturk, M. Acaricidal effects of fluorescens pseudomonads against to two spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch), 5th International Entomopathogens and Microbial Control Congress, 9-11 September, 2015, p:61, Ankara, Turkey. (Poster, Abstract)
 • Aksoy, M., Saruhan, I. and Ozturk, M. Insecticidal effects of Bacillus megaterium isolates against fall webworm (Hyphantria cunea Drury, (Lepidoptera: Arctiidae), 5th International Entomopathogens and Microbial Control Congress, 9-11 September, 2015, p:62, Ankara, Turkey. (Poster, Abstract)
 • Ozturk, M. and Aksoy, H.M. Identification of potato blackleg and soft rot bacterial disease agents, Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation, 5-8 September, 2016, p:645, Konya, Turkey. (Poster, Abstract)
 • Ozturk, M., Aksoy, H. M., Ozturk, S., Potrykus, M. and E. Lojkowska. Application of multiplex PCR for detection and ıdentification of Pectobacterium spp., Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation, 5-8 September, 2016, p:544, Konya, Turkey. (Oral, Abstract)
 • Ozturk, M., Aksoy, H. M., Potrykus, M. and E. Lojkowska. Rep-PCR analysis and recA gene phylogeny of Pectobacterium spp. strains isolated from potato in Turkey, 20th EAPR Triennial Conference, 9-14 July, 2017, p:242, Versailles, France. (Poster, Abstract)
 • Ozturk, M. and Aksoy H. M. Occurence and characterisation of Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliense strains causing blackleg and soft rot of potato in Turkey, 20th EAPR Triennial Conference, 9-14 July, 2017, p:29, Versailles, France. (Oral, Abstract)
 • Kaya, Y., Kuyumcu, G., Ozturk, M. and Aksoy, H.M. Agrobacterium mediated transformation of Turkish upland rice (Oryza sativa L.) with dehE gene dalapon tolerance, International Conference on Biosciencee Medical Engieering, 10-11 November, 2016, p:12, Johor Bahru, Malaysia (Oral, Invited speaker, Abstract)
 • Kaya, Y., Kuyumcu, G., Ozturk, M. and Aksoy, H.M. Isolation and Identification of 2,2 dichloropropionic degrading bacterium from agricultural land, International Conference on Recent Trends in Biotechnology and Bidiversity Conversation for Sustainable Development, 26-29 September, 2017, p:36, Sabah, Malaysia (Oral, Abstract)
 • Öztürk, M., Seçgin, Z., Kavas, M. CRISPR is a new tool to better understand population diversity of plant pathogenic bacteria, 7th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 25-27 April 2018, Konya, Turkey, (Poster, Abstract)
 • Ozturk, M. and Aksoy H. M. Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum is an important risk factor on potato plants in Turkey. 4th International Agriculture Congress, 02 - 05 July 2018, Nevsehir, Turkey (Oral, Abstract).
ULUSAL
 • Aksoy, H.M., M. Ozturk, Kılıç, N. Samsun İli Marul Üretim Alanlarında Yumuşak Çürüklüğe Neden Olan Pseudomonas viridiflava’nın Belirlenmesi, Ulusal Tarım Kongresi, 19-22 Ekim, 2017, s: 76, Afyon, Türkiye (Poster, Özet)
 • Aksoy, H.M., M. Ozturk, Tufan, S. Samsun ili Bafra Ovası Karnabahar yetiştirilen alanlarda Siyah damar çürüklüğüne neden olan Xanthomonas campestries pv. campestris’in (Pammel) Dowson izolasyonu ve tanılanması, Ulusal Tarım Kongresi, 19-22 Ekim, 2017, s:84, Afyon, Türkiye (Poster, Özet)

DİĞER

ÖDÜLLER
 • Erasmus Öğrenci Değişimi Bursu, Wageningen University and Research Centre, Wageningen, Hollanda
 • Erasmus Öğrenci Değişimi Bursu,Agriculture University of Cracow, Krakow, Polonya
 • Erasmus Öğrenci Değişimi Bursu, Gdansk University, Intercollegiate Faculty of Biotechnology (IFB), Gdansk, Polonya
 • Fakülte Birinciliği, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
PROJELER
 • Samsun ili fasulye üretim alanlarında enfeksiyon oluşturan bakteriyel etmenlerin belirlenmesi, Araştırmacı, PYO.ZRT.1901.13.009 Nolu BAP projesi (OMÜ)
 • Domates hatlarının bakteriyel kanser ve solgunluk etmeni (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis)’nin biyolojik mücadelesinde floresan Pseudomonadların kullanımı, Araştırmacı, PYO.ZRT.1901.14.008. Nolu BAP projesi (OMÜ)
 • Karadeniz Bölgesi’ndeki patates üretim alanlarında sorun olan Pectobacterium ve Dickeya’ya ait türlerin tanısı ve bu türlere karşı yerel patates ıslah klonlarının dayanıklılık derecelerinin belirlenmesi, Araştırmacı, PYO.ZRT.1901.15.011. Nolu BAP projesi (OMÜ)
 • Marul üretim alanlarında hastalık oluşturan bakteriyel patojenler üzerine araştırmalar, Araştırmacı, . OMU.PYO.ZRT.1901.17.002 Nolu BAP projesi (OMÜ)
 • Yozgat İli Elma ve Armut Üretim Alanlarında Ateş Yanıklığına Neden Olan Erwinia amylovora Bakteriyel Hastalık Etmeni Üzerine Araştırmalar, BAP projesi (BOZOK)
Son Güncelleme: 02.12.2018 22:17:47