KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Esra Özge AYGÜL

Birim: Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu
Alt Birim: Ormancılık Bölümü
İdari Unvan: Bölüm Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: esra.ozge.aygul@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: esra.ozge.aygul@bozok.edu.tr
Telefon: 0 354 290 30 02 / 7050 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: ISPARTA / 1994
Uzmanlık Alanları: Biyolojik Çeşitlilik, Orman Ekolojisi, Tür Çeşitliliği

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraSüleyman Demirel Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüOrman MühendisliğiToprak İlmi ve EkolojiDevam Ediyor
Yüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüOrman MühendisliğiToprak İlmi ve Ekoloji2017
LisansSüleyman Demirel Üniversitesi / Orman FakültesiOrman Mühendisliği2015

AKADEMİK GÖREVLER

  • 2018 - Devam Ediyor : Öğretim Görevlisi

İDARİ GÖREVLER

  • 2018 - Devam Ediyor : Ormancılık Bölüm Başkanı V.

YAYINLAR

MAKALE

ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
  • Kurt E.Ö., Negiz, M.G., 2018. Orman Ekolojisinde Odunsu Vejetasyonun Sınıflandırmasına Yönelik Bir Çalışma (Isparta-Yenişarbademli Örneği). Bilge International Journal of Science and Technology Research, 2(1), 98-109.
  • Negiz, M.G., Kurt, E.Ö., Şentürk, Ö., 2017. Isparta-Yenişarbademli Yöresi Ormanlık Alanlarında Tür Merkezli Tıbbi ve Aromatik Bitki Tür Zenginliğinin Hesabı Üzerine Örnek Bir Çalışma. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi,18(4), 282-288.
  • Negiz, M.G., Kurt E.Ö., 2017. Orman Yetişme Ortamında Alfa Tür Çeşitliliğinin Hesaplanması ve Çevresel Değişkenlerle İlişkileri. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21(1), 93-98.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
  • Aygül, E.Ö., Negiz, M.G., 2018. Relationships Between Alpha Plant Diversity and Environmental Factors in the Dedegöl Mountain (Yenişarbademli) District. ICONST 2018. 05-09 Eylül 2018 Prizren, Kosovo.
  • Negiz, M.G., Aygül, E.Ö., Aygül, T.İ., 2018. Determination of Indicator Species of Some Important Non-Woody Forest Products in Kurucuova (Beyşehir) Region and Relationships with Environmental Factors. BİLMES 2018 -05-08 Temmuz 2018 Nevşehir.
  • Negiz, M.G., Aygül, E.Ö., Çınar, K., Aygül, T.İ., 2018. Assessment of the Environmental Factors Affecting on the Productivity of (Pinus nigra J. F. Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. pallasiana) Species in the Yenişarbademli Region of Isparta. Uluslararası Ekoloji Sempozyumu Özet Bildiri Kitabı. 385 pp. 19-23 Haziran 2018 Kastamonu.
  • Negiz, M.G., Kurt, E.Ö., Şentürk, Ö., 2017. A Case Study on the Account of Medical and Aromatic Plant Species Richness in Yenişarbademli (Isparta) Region. Ecology 2017 -11-13 May 2017 Kayseri. Proceding Abstract pp. 14.

DİĞER

PROJELER
  • Negiz, M.G., Kurt, E.Ö. SDÜ-BAP-4817YL1-16. Dedegöl (Yenişarbademli) Yöresinde Alfa Bitkisel Tür Çeşitliliği İle Yetişme Ortamı Değişkenleri Arasındaki İlişkiler.
Son Güncelleme: 12.09.2018 11:31:52