KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Esra Özge AYGÜL

Birim: Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu
Alt Birim: Ormancılık Bölümü
İdari Unvan: Bölüm Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: esra.ozge.aygul@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: esra.ozge.aygul@bozok.edu.tr
Telefon: 0 354 290 30 02 / 7000 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: ISPARTA / 1994
Uzmanlık Alanları: Biyolojik Çeşitlilik, Orman Ekolojisi, Tür Çeşitliliği

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraSüleyman Demirel Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüOrman MühendisliğiToprak İlmi ve EkolojiDevam Ediyor
Yüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüOrman MühendisliğiToprak İlmi ve Ekoloji2017
LisansSüleyman Demirel Üniversitesi / Orman FakültesiOrman Mühendisliği2015

AKADEMİK GÖREVLER

  • 2018 - Devam Ediyor : Öğretim Görevlisi

İDARİ GÖREVLER

  • 2018 - Devam Ediyor : Ormancılık Bölüm Başkanı V.

YAYINLAR

MAKALE

ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
  • Kurt E.Ö., Negiz, M.G., 2018. Orman Ekolojisinde Odunsu Vejetasyonun Sınıflandırmasına Yönelik Bir Çalışma (Isparta-Yenişarbademli Örneği). Bilge International Journal of Science and Technology Research, 2(1), 98-109.
  • Negiz, M.G., Kurt, E.Ö., Şentürk, Ö., 2017. Isparta-Yenişarbademli Yöresi Ormanlık Alanlarında Tür Merkezli Tıbbi ve Aromatik Bitki Tür Zenginliğinin Hesabı Üzerine Örnek Bir Çalışma. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi,18(4), 282-288.
  • Negiz, M.G., Kurt E.Ö., 2017. Orman Yetişme Ortamında Alfa Tür Çeşitliliğinin Hesaplanması ve Çevresel Değişkenlerle İlişkileri. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21(1), 93-98.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
  • Negiz, M.G., Kurt, E.Ö., Şentürk, Ö., 2017. A Case Study on the Account of Medical and Aromatic Plant Species Richness in Yenişarbademli (Isparta) Region. Ecology 2017 -11-13 May 2017 Kayseri. Proceding Abstract pp. 14.

DİĞER

PROJELER
  • Negiz, M.G., Kurt, E.Ö. SDÜ-BAP-4817YL1-16. Dedegöl (Yenişarbademli) Yöresinde Alfa Bitkisel Tür Çeşitliliği İle Yetişme Ortamı Değişkenleri Arasındaki İlişkiler.
Son Güncelleme: 12.04.2018 09:57:12