KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Behiye ÇİÇEK

Birim: Şefaatli Meslek Yüksek Okulu
Alt Birim: Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
İdari Unvan: Yüksekokul Müd. Yrd.
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: behiye.cicek@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: cicekbehiye66@gmail.com
Telefon: 0354 564 40 07 / 7204 (Dahili)

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Yüksek LisansBOZOK ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜİŞLETMEİŞLETME2015
LisansBOZOK ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİŞLETME2011
ÖnlisansANADOLU ÜNİVERSİTESİ / AÇIKÖĞRETİMİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ2011

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2018 - Devam Ediyor : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İDARİ GÖREVLER

 • 2018 - Devam Ediyor : Yüksekokul Müdür Yardımcısı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Çok Katlı Pazarlama Sistemi ve Uygulaması: Yozgat İli Tupperware Firması Örneği
 • Deneyimsel Pazarlama ve Satın Alma Karar Sürecine Etkisi: Termal Turizm Sektöründe Bir Uygulama
 • Tüketicilerin Helal Ürünler Hakkındaki Algılama, Tutum ve Beklentilerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINDA MARKA FARKINDALIĞININ ETKİSİ
 • MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PROGRAMINDA VERİLEN EĞİTİMLERİN SEKTÖRÜN BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
 • SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA SEKTÖR UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 • MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN STRES DÜZEYLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞINA ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ
 • MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS MÜFREDATININ SEKTÖRÜN BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 • YEREL YÖNETİMLERİN KÜLTÜREL HİZMETLERİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ: YOZGAT İLİ ÖRNEĞİ
Son Güncelleme: 14.11.2018 09:35:56