KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Hikmet SAÇMACI

Birim: Tıp Fakültesi
Alt Birim: Dahili Tıp Bilimleri
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: hikmet.sacmaci@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: hsacmaci@hotmail.com
Telefon: - / 3628 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Kayseri / 1983
Uzmanlık Alanları: Nöroloji

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraErciyes Üniversitesi / Tıp fakültesiNörolojiNöroloji2014
Yüksek LisansErciyes Üniversitesi / Tıp fakültesitıp2007

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2014 - 2017 : Uzmanlık
 • 2017 - Devam Ediyor : Yrd.Doç. Dr

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Saçmacı, H., Mirza, M., Yetkin, M.F., Ersoy, A.Ö., Baldane, E.G., “Atypical Cause of Abducens Paralysis : A Case Report”, J. Neurol. Res. 2013; 3(6): 181-183.
ULUSAL
Diğer Ulusal Makale
 • . Erdoğan, F., Yetkin, M.F., Saçmacı, H., İsmailoğulları, S., Ersoy, A.Ö., “Intraserebral Hemoraji Zeminimde İmipenem ile Tetiklenen Nonkonvulsif Status Epileptikus Olgu Sunumu”, Türkiye Klinikleri Journal of Neurology, 2012; 7(1): 17-22.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Saçmacı, Ş., Gün, İ. Saraymen, B., Saraymen, B., Saçmacı, H., Saraymen, R., “Determination of Nitrate and Nitrite ion Levels in the drinking Waters in Kayseri, Turkey METEAU (Metals and Related Substances in Drinking Water) Cost Action 637, 2007 PP 22.
ULUSAL
 • Erdoğan, F.F., Saçmacı, H., Ersoy, A.Ö., “İntraserebral Hemoraji Zemininde İmipenem ile Tetiklenen Nonkonvulsif Status Epileptikus: Olgu Sunumu”, 7. Ulusal Epilepsi Kongresi, 2010.
 • Saçmacı, H., Mirza, M., Yetkin, M.F., Baldane, E.G, “6. Kranial Sinir Paralizisinin Nadir Bir Nedeni: Sjögren Sendromu”, 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2011.
 • Baldane, E.G, Erdoğan, F.F., Saçmacı, H., Ersoy, A.Ö., “Valproik Aside Bağlı Hiperamonemik Ensefalopati Olgusu”, 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2011.
 • Saçmacı, H., Yetkin, M. F., İsmailoğulları, S., Mirza, M., Talaslıoğlu, A., “Arı Sokması ile İndüklenen Sinüs Ven Trombozu Olgu Sunumu”, 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2013.
 • Mirza, M., Saçmacı, H., Koçyiğit, M., Ersoy A.Ö., “Ailesel Hungtington Hastalığı ve Westpal Varyantı Olgu Sunumu”, 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2013.
 • Karakuş, K., Saçmacı, H., Demirci, S., Beyhan, M., “Geçici Abducens Paralizisine Neden Olmuş Nörobehçet Hastalığında MRG Bulguları; Olgu Sunumu”, 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2014.
 • Saçmacı, H., Sönmez, H.K., Mirza, M., Şenol, S., Dönmez, H., “Diplopi ve Tinnitus ile Prezente olan Olguda Karotikokavernöz Fistülün Endovasküler Tedavisi”, 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2014.
 • Saçmacı, H, Sönmez, H.K., Köseoğlu, E., Kütük, E., “Nörobehçet ve Hematolojik Parametrelerle İlişkisi”, 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2014.
 • Saçmacı, H., Hamamcı, M., Tanık, N., Albayrak, G., İnan, LE: “İpratropiuma bağli anizokori vakası”, 12. Uludağ Nöroloji Günleri, Bursa, 2017.
 • Saçmaci, H., Tanik, N., Aktürk, T., Inan, LE. “İzole 6. Sinir Tutulumu: Ms Vaka Sunumu” 5-7 Mayıs 2017 Nörooftalmoloji-Nörootoloji Sempozyomu, Ankara, 2017.
 • Saçmaci, H., Tanik, N., Aktürk, T, Inan, LE. “İzole 6. Sinir Tutulumu: MS Vaka Sunumu” 5-7 Mayıs 2017 Nörooftalmoloji-Nörootoloji Sempozyomu, Ankara, 2017.
 • Tülin Aktürk, Nermin Tanık, Hikmet Saçmacı, Levent Ertuğrul İnan. “Olfaktör Halüsinasyonları Olan Migren Hastaları: 5 Olgu Sunumu”. 53. Ulusal Nöroloji Kongresi. 24-30 Kasım 2017.
 • Güneş Seda Albayrak, Hikmet Saçmacı, Emine Meşe, Tülin Aktürk, Nermin Tanık, Levent Ertuğrul İnan. “Endotelyal Büyüme Faktörü Uygulaması Sonrası Gelişen Epileptik Nöbet”. 53. Ulusal Nöroloji Kongresi. 24-30 Kasım 2017.
 • Hikmet Saçmacı, Nermin Tanık, Tülin Aktürk, İsmail Meşe, Emine Meşe, Güneş Seda Albayrak, Gür Akansel, Levent Ertuğrul İnan. Hemiballismus İle Prezente Olan Yeni Tanı Diabet Vakası. 53. Ulusal Nöroloji Kongresi. 24-30 Kasım 2017.

DİĞER

ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR
 • Türk Nöroloji Derneği
 • Türk Uyku Tıbbı Derneği
HAKEMLİKLER
 • Bozok Tıp Dergisi
PROJELER
 • Migrende endotel disfonksiyonu ve serebral görüntüleme ile korelasyonu, Erciyes Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi, Yardımcı Araştırmacı, Proje Türü: Tıpta Uzmanlık, Proje Kodu: TSU-12-3785.
 • Multiple Sklerozlu Hastalarda Çevresel Faktörler, Ağır Metal ve Sialik Asit Düzeyleri, Erciyes Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi, Yardımcı Araştırmacı, Proje Türü: NAP, Proje Kodu: TSA-14-5165.
Son Güncelleme: 31.07.2019 08:30:56