KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIRIM

Birim: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Alt Birim: Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanlığı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: mehmet.yildirim@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: mehmet2682@hotmail.com
Telefon: 0 354 242 10 01 / 1876 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: ESKİŞEHİR / 1982
Uzmanlık Alanları: Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Spor Yönetimi ve Organizasyon, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAnadolu Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüBeden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve Spor2015
Yüksek LisansDumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüBeden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve Spor2007
LisansAnadolu Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluBeden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği2003

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2003 - 2005 : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Atatürk İlköğretim Okulu, Çandır/Yozgat
 • 2005 - 2007 : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Vakıfbank İlköğretim Okulu, Merkez/Kütahya
 • 2007 - 2015 : Öğretim Görevlisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Merkez/Eskişehir
 • 2015 - 2017 : Öğretim Görevlisi Doktor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Merkez/Eskişehir
 • 2017 - Devam Ediyor : Doktor Öğretim Üyesi, Bozok Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Spor Yöneticiliği Bölümü

İDARİ GÖREVLER

 • 2017 - Devam Ediyor : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Eğitim - Öğretim Komisyonu Üyesi
 • 2017 - Devam Ediyor : Spor Yöneticiliği Bölümü Eğitim - Öğretim Komisyonu Üyesi
 • 2018 - Devam Ediyor : Spor Yöneticiliği Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu Üyesi
 • 2018 - Devam Ediyor : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Erasmus Birim Koordinatörü
 • 2018 - Devam Ediyor : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Farabi Birim Koorinatörü
 • 2018 - Devam Ediyor : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mevlana Birim Koordinatörü

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • MEHMET YILDIRIM (2017). Spor Tesisleri Müşteri Memnuniyeti Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(16), 157-176. (EBSCO, SOBIAD, ASOS) http://dergipark.gov.tr/uploads/issuefiles/4c1c/8683/5254/5a1567be6945f.pdf#page=158
 • MEHMET YILDIRIM (2017). Futbol Seyircilerinin Saldırganlık Davranışlarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. The Journal of International Social Research, 10(50), 1046-1057. (EBSCO, SOBIAD, TEİ). DOI: 10.17719/jisr.2017.1733 http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi50_pdf/8diger_sosyalbilimler/yildirim_mehmet.pdf
 • MEHMET YILDIRIM, Coşkun Bayrak (2017). Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılım Düzeylerinin Demografik Özelliklerine Göre Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği). The Journal of Academic Social Science, 5(54), 310-330. (INDEX COPERNICUS, SOBIAD, ASOS, TEİ). DOI: 10.16992/ASOS.12852 http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=12852&Detay=Ozet
 • Serpil Altınırmak , İlkay Badurlar , MEHMET YILDIRIM, Orkun Şen, Ahmet Aytekin, Çağlar Karamaşa (2017). Developing Consumption and Saving Scale: A Study of Validıty and Relıability, Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 4(29), 473-499. (EBSCO, SOBIAD, ASOS, TEİ). http://sbedergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/343/files/29-sayi-yazi22-29122017.pdf
 • Serpil Altınırmak , İlkay Badurlar , MEHMET YILDIRIM, Orkun Şen, Ahmet Aytekin, Basil Okoth, Çağlar Karamaşa (2018).The Measurement of Consumption and Saving Habits of the Children Between the Ages of 6-10: The Case of Eskişehir, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 39(39), 189-221. (International Sciencetific Indexing (ISI DATABASE, TR DİZİN), DOI: 10.17498/kdeniz.426273 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/543760
 • MEHMET YILDIRIM, Oğuzhan Ceylan (2018). Lise Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Demografik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması (Amasya İli Örneği), Journal of International Social Research, 11(55), 734-746. (EBSCO, SOBIAD, TEİ). DOI: 10,17719 / jisr.20185537245 http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi55_pdf/5egitim/yildirim_mehmet.pdf
 • MEHMET YILDIRIM, Coşkun Bayrak (2018). Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, , DOI: 10.16986/HUJE.2017032928 (ESCI (WEB OF SCIENCE) http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/upload/files/2306-published.pdf
 • MEHMET YILDIRIM, Oktay Çoban (2018). Examination of The Aggression Levels of Physical Education and Sport School Students, Asian Journal of Education and Training (Journals Indexed in ERIC)
 • MEHMET YILDIRIM (2018). Investigation of Physical Activity Levels of Physical Education and Sports School Students, Asian Journal of Education and Training, 4(4), 347-355. DOI: 10.20448/journal.522.2018.44.347.355 http://www.asianonlinejournals.com/index.php/EDU/article/view/1480 (Journals Indexed in ERIC)
 • MEHMET YILDIRIM (2018). Futbolcularda Kuvvet Parametrelerinin İncelenmesi ve Diğer Spor Branşları İle Karşılaştırılması, The Journal of Academic Social Science, 6(78), 195-202 (INDEX COPERNICUS, SOBIAD, ASOS) DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14143 http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=14143&Detay=Ozet
 • MEHMET YILDIRIM, Çağdaş Caz (2018). Analysis of Socialization Situations via Sport-based Physical Activity among Students at a School of Physical Education and Sports, European Journal of Educational Research ( (Journals Indexed in ERIC)
 • Oktay Çoban, MEHMET YILDIRIM (2018). The Comparison of High School Students’ Level of Aggression Based on Demographic Features, Asian Journal of Education and Training, 4(4), 363-370 DOI: 10.20448/journal.522.2018.44.363.370 http://www.asianonlinejournals.com/index.php/EDU/article/view/1495 (Journals Indexed in ERIC)
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • MEHMET YILDIRIM (2017). Üniversitelerde Okul ve Kulüp Takımlarında Oynayan Sporcuların Sporda Fair-Play Anlayışlarının Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği), İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-15. http://dergipark.gov.tr/inubesyo/issue/29864/298582 (GOOGLE SCHOLAR)
 • MEHMET YILDIRIM (2017). Determination of Factors Affecting Sports Participation Motivation of Players Who Make Sports in Universıty Teams. Eskişehir Osmangazi University Journal of Social Sciences, 18(1). 41-51. DOI: 10.17494/ogusbd.330632 http://dergipark.gov.tr/ogusbd/issue/31783/330632 (TR DİZİN)
 • MEHMET YILDIRIM (2018). Spor Tesislerinden Yararlanan Kişilerin Tesislerden Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği), Mediterranean Journal of Educational Research, 12(25), 342-360. DOI: 10.29329/mjer.2018.153.18 http://mjer.penpublishing.net/makale/571 (TR DİZİN)

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • MEHMET YILDIRIM (2007). Eskişehir İli Mevcut Spor Tesislerinin Sportif Faaliyetler Açısından Değerlendirilmesi ve 2015 Yılı Tesis Stratejisinin Belirlenmesi. 4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 9-11 Kasım, 175. (Özet Bildiri)
 • MEHMET YILDIRIM (2008). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencilerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımlarının Araştırılması, 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 23-25 Ekim, 888-890.(Tam Metin Bildiri)
 • MEHMET YILDIRIM (2008). Eskişehir İli Mevcut Spor Tesislerinin Yapısı ve 2015 Yılı Tesis Politikası. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 23-25 Ekim, 442-445. (Tam Metin Bildiri)
 • MEHMET YILDIRIM (2012). Üniversitelerde Okul ve Kulüp Takımlarında Oynayan Sporcuların Sporda Fair-Play Anlayışlarının Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği). 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 12-14 Aralık, 127. (Özet Bildiri)
 • Serpil Altınırmak , İlkay Badurlar , MEHMET YILDIRIM, Orkun Şen, Çağlar Karamaşa, Onur Lakeç (2017). Tüketim ve Tasarruf Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 26-28 Ekim, 442. http://kayit.asoscongress.com/files/Maras_Ozet.pdf (Sözlü Sunum, Özet Bildiri)
 • MEHMET YILDIRIM (2018). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi, 10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27-30 Nisan, 407-408. (Sözlü Sunum, Özet Bildiri)
 • MEHMET YILDIRIM (2018). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Spora Katılım Motivasyonlarının İncelenmesi, Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, 6-8 Eylül, 43-44. (Sözlü Sunum, Özet Bildiri)
 • MEHMET YILDIRIM (2018). Üniversitelerde Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi, 5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, (Sözlü Sunum, Özet Bildiri).
 • MEHMET YILDIRIM, Oktay Çoban, Ali Kemal Taşkın (2018). Yozgat Doğa Sporları Potansiyelinin Bölge Ekonomisine Katkısı, 3. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 3-5 Mayıs. (Sözlü Sunum, Tam Metin Bildiri)
 • Ali Kemal Taşkın, MEHMET YILDIRIM, Oktay Çoban (2018). Yozgat’ta Su Sporları Potansiyelinin Sosyo-Kültürel Yapıya Etkisi, 3. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 3-5 Mayıs. (Sözlü Sunum, Tam Metin Bildiri)
 • Oktay Çoban, Ali Kemal Taşkın, MEHMET YILDIRIM (2018). Yozgat Turizmi ve Bölgesel Kalkınma Açısından Sporcu Kamp Potansiyelinin Araştırılması, 3. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 3-5 Mayıs. (Sözlü Sunum, Tam Metin Bildiri)
 • Ebru Araç Ilgar, MEHMET YILDIRIM, Bekir Barış Cihan (2018). Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Yöneticilerine Olan Güven Düzeylerinin Belirlenmesi, Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 3-5 Mayıs, 64. (Sözlü Sunum, Özet Bildiri)
 • Ebru Araç Ilgar, Bekir Barış Cihan, MEHMET YILDIRIM (2018). Spor Yöneticilerinin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi, 2. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi - Sağlık ve Spor Bilimleri, 5-8 Temmuz, 849. (Sözlü Sunum, Özet Bildiri)

KİTAPLAR

 • Hayrettin Gümüşdağ, MEHMET YILDIRIM (2018). Spor Bilimlerinde Çocuklarda Motor Gelişim. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-605-320-843-3 (Uluslararası / Bilimsel Kitap)
 • MEHMET YILDIRIM (2018). Fiziksel Aktivitenin Yaşam Kalitesi, Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-605-320-977-5, (Uluslararası / Bilimsel Kitap)
 • MEHMET YILDIRIM (2018). Üniversitelerde Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Öz Güven Düzeylerinin İncelenmesi, IVPE Yayınları (Uluslararası / Bilimsel Kitap Bölümü)

DİĞER

ÖDÜLLER
 • Anadolu Üniversitesi BESYO 2001-2002 Güz Dönemi Onur Belgesi
 • Anadolu Üniversitesi BESYO 2001-2002 Bahar Dönemi Onur Belgesi
 • Anadolu Üniversitesi BESYO 2002-2003 Güz Dönemi Yüksek Onur Belgesi
 • Anadolu Üniversitesi BESYO 2002-2003 Bahar Dönemi Onur Belgesi
ATIFLAR
 • ATIF: Yakut, S. (2018). Öğretmenlerde Öznel İyi Oluş: KKTC Örneği, Social Sciences Studies Journal (SSSJournal), 4(18), 1737-1746.ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi.
 • ATIF: Yurtçicek, S., Şahin Hotun, N., Moral, M., (2018). Fiziksel aktivite engelleri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması, The Journal of Academic Social Science, 6 (71), 396-404. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivitelere katılımlarının demografik özelliklerine göre belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği)
 • ATIF: Aslan, Ş., Geyik, B. (2018). Futbol ve Basketbol Taraftarlarının Sporda Şiddet ve İstenmeyen Davranışlara Bakışlarının İncelenmesi, Eurasian Research in Sport Science, 3(1), 1-14. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Futbol seyircilerinin saldırganlık davranışlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi
 • ATIF: Yazıcı Akoğuz, N., Bayraktar, C., Kalkavan, A. (2018). Kamu Kurumlarına ve Özel Sektöre Bağlı Spor Tesislerinin Kullanılmasına Yönelik Müşteri Memnuniyetinin Araştırılması, 6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, 25-27 Nisan, 240-255, Lviv-Ukrayna. ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Spor Tesisleri Müşteri Memnuniyeti Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • ATIF: Taş, H. (2018). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları ve Tercihleri Üzerine Bir Değerlendirme, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(3), 1947-1975. ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Lise Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Demografik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması (Amasya İli Örneği)
 • ATIF: Baykan, E. (2018). Y Ve Z Nesil Taekwondocuların Sürekli Öfke Düzeylerinin Saptanması ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Futbol seyircilerinin saldırganlık davranışlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi
 • ATIF: Cihan, B.B., Baykan, E. (2018). Y Ve Z Nesil Taekwondocuların Sürekli Öfke Düzeylerinin Saptanması ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi, CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(2), ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Futbol seyircilerinin saldırganlık davranışlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi
 • ATIF: Aygün, M., Yetim, A. A., (2017). Türkiye'de Buz Hokeyi Sporcularının Eğitim Düzeylerine Göre Spora Katılım Güdülerinin İncelenmesi, Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 1 (2), 27-33 ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Üniversite Takımlarında Mücadele Eden Sporcuların Spora Katılım Motivasyonlarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği)
 • ATIF: Karademir, M., (2017). Sosyal Ağların Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Eğitimi Bilimleri Enstitüsü. ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi.
 • ATIF: Yüksel, M., (2015). Eğitim Düzeyi Farklılıklarının Spora Yansıması, The Journal of Academic Social Science Studies, (31), 149-165. ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencilerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımlarının Araştırılması.
 • ATIF: Körmükçü, Y., Başaran, Z., (2015). The Expectations of Locals About Recreative Activties on Regional Planning Stage, International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), Special Issue 3, 687-700. ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Eskişehir İli Mevcut Spor Tesislerinin Sportif Faaliyetler Açısından Değerlendirilmesi ve 2015 Yılı Tesis Stratejisinin Belirlenmesi.
 • ATIF: Akgül, S., Özdilek, Ç., (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin Meraklılık Düzeylerinin Araştırılması (Kütahya İli Örneği), Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi, (41), 255-263. ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencilerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımlarının Araştırılması.
ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR
 • Spor Bilimleri Derneği
HAKEMLİKLER
 • 2016 - Hacettepe University Journal of Education, Emerging Sources Citation Index (Web of Science), ISSN: 1300-5340, e-ISSN: 2536-4758
 • 2017 - Hacettepe University Journal of Education, Emerging Sources Citation Index (Web of Science), ISSN: 1300-5340, e-ISSN: 2536-4758 MAKALE 1- Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Sertifika Programlarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğretim Stilleri. MAKALE 2- Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Düzeylerinin İncelenmesi: Anadolu Üniversitesi Örneği. MAKALE 3- The Role of Teacher’s Feedback in Physical Education: Motivational Climate as Mediator
 • 2018 - Hacettepe University Journal of Education, Emerging Sources Citation Index (Web of Science), ISSN: 1300-5340, e-ISSN: 2536-4758
PROJELER
 • 27.01.2016 - 29.09.2017 Proje Numarası: 1601E006 / 6-10 Yaş Aralığındaki Çocukların Tüketim Alışkanlıkları ve Tasarruf Davranışlarının Ölçülmesi: Eskişehir İli Örneği, (Anadolu Üniversitesi BAP), Araştırmacı. (Tamamlandı)
HİZMET İÇİ EĞİTİM
 • Beden Eğitimi Öğretmenleri Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Oturum Başkanı, 10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, 2018
 • Oturum Başkanı, Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, Amasya, 2018
JÜRİ ÜYELİĞİ
 • Asya Kezban Taşkın (2018). Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Öğrenme Tutkusunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yozgat.
 • Erol Baykan (2018). Y Ve Z Nesil Taekwondocuların Sürekli Öfke Düzeylerinin Saptanması ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yozgat.
 • Meltem Kurt (2018). Farklı Spor Branşlarında Eğitim Alan İlköğretim Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yozgat.
DİĞER FAALİYETLER
 • 2009-2010: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Futbol/Futsal Takımı Antrenörü
 • 2011-2012: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Voleybol Takımı Antrenörü
 • 2013-2015: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Voleybol Takımı İdarecisi
 • 2015-2017: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Masa Tenisi Takımı Antrenörü
 • 2018- Devam Ediyor: Yozgat Bozok Üniversitesi Masa Tenisi Takımı Antrenörü
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2017Beden Eğitimi ve Sporun TemelleriLisans2
2017Spor Bilimine Giriş (Antrenörlük Eğitimi 1. Öğretim)Lisans3
2017Spor Bilimine Giriş (Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim)Lisans3
2017Spor Bilimine Giriş (Spor Yöneticiliği 1. Öğretim)Lisans3
2017Spor Bilimine Giriş (Spor Yöneticiliği 2. Öğretim)Lisans3
2017Sporda Organizasyon TeknikleriLisans2
2017Grup Dinamiği ve LiderlikLisans2
2017Masa Tenisi (Antrenörlük Eğitimi 2. Sınıf 1. Öğretim)Lisans4
2017Beden Eğitimi 1 (Hemşirelik Bölümü)Lisans2
2017Beden Eğitimi 1 (Ebelik Bölümü)Lisans2
2018Step-Aerobik (SHMYO 1. Öğretim Seçmeli Ders)Önlisans2
2018Step-Aerobik (SHMYO 2. Öğretim Seçmeli Ders)Önlisans2
2018Masa Tenisi (Antrenörlük Eğitimi 1.Sınıf 2. Öğretim)Lisans4
2018Ölçme ve DeğerlendirmeLisans3
2018Masa Tenisi (Antrenörlük Eğitimi 1.Sınıf 1. Öğretim)Lisans4
2018Masa Tenisi (Antrenörlük Eğitimi 2.Sınıf 1. Öğretim)Lisans4
2018Masa Tenisi (Antrenörlük Eğitimi 2.Sınıf 2. Öğretim)Lisans4
2018Masa Tenisi (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2. Sınıf)Lisans4
2018Masa Tenisi (Spor Yöneticiliği 1. Sınıf 1. Öğretim)Lisans4
2018Beden Eğitimi ve Sporun TemelleriLisans2
2018Spor Bilimine Giriş (Antrenörlük 1. Öğretim)Lisans3
2018Spor Bilimine Giriş (Antrenörlük 2. Öğretim)Lisans3
2018Spor Bilimine Giriş (Spor Yöneticiliği 1. Öğretim)Lisans3
2018Spor Bilimine Giriş (Spor Yöneticiliği 2. Öğretim)Lisans3
2018Özel Öğretim Yöntemleri 1 (Öğretmenlik 3. Sınıf)Lisans4
2018Masa Tenisi (SHMYO 1. Öğretim Seçmeli Ders)Önlisans2
2018Masa Tenisi (SHMYO 2. Öğretim Seçmeli Ders)Önlisans2
2018Futbol (Antrenörlük Eğitimi 3. Sınıf 2. Öğretim)Lisans4
2018Futbol (Antrenörlük Eğitimi 3. Sınıf 1. Öğretim)Lisans4
2018Motor Gelişim ve Beceri ÖğrenimiYüksek Lisans3
2018Uzmanlık Alan Dersi IYüksek Lisans8
2018DanışmanlıkYüksek Lisans2
Son Güncelleme: 19.10.2018 11:51:01