KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIRIM

Birim: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Alt Birim: Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanlığı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: mehmet.yildirim@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: mehmet2682@hotmail.com
Telefon: 0 354 242 10 35 / 1649 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: ESKİŞEHİR / 1982
Uzmanlık Alanları: Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Spor Yönetimi ve Organizasyon, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAnadolu Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüBeden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve Spor2015
Yüksek LisansDumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüBeden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve Spor2007
LisansAnadolu Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluBeden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği2003

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2003 - 2005 : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Atatürk İlköğretim Okulu, Çandır/Yozgat
 • 2005 - 2007 : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Vakıfbank İlköğretim Okulu, Merkez/Kütahya
 • 2007 - 2017 : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Merkez/Eskişehir
 • 2017 - Devam Ediyor : Doktor Öğretim Üyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Spor Yöneticiliği Bölümü

İDARİ GÖREVLER

 • 2017 - Devam Ediyor : BESYO Eğitim - Öğretim Komisyonu Üyeliği
 • 2017 - Devam Ediyor : Spor Yöneticiliği Bölümü Eğitim - Öğretim Komisyonu Üyeliği
 • 2018 - Devam Ediyor : Spor Yöneticiliği Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu Üyeliği
 • 2018 - 2019 : Erasmus Birim Koordinatörü
 • 2018 - 2019 : Farabi Birim Koordinatörü
 • 2018 - 2019 : Mevlana Birim Koordinatörü
 • 2018 - 2019 : Kalite Komisyonu Üyeliği
 • 2018 - Devam Ediyor : Akademik Teşvik Komisyonu Üyeliği
 • 2019 - Devam Ediyor : Kalite Komisyonu Başkanlığı
 • 2019 - 2019 : BESYO Müdür Yardımcılığı
 • 2019 - 2019 : Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2019 - 2019 : Yüksekokul Kurulu Üyeliği

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • 1-) MEHMET YILDIRIM (2017). Spor Tesisleri Müşteri Memnuniyeti Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(16), 157-176. (EBSCO, SOBIAD, ASOS) http://dergipark.gov.tr/uploads/issuefiles/4c1c/8683/5254/5a1567be6945f.pdf#page=158
 • 2-) MEHMET YILDIRIM (2017). Determination of Factors Affecting Sports Participation Motivation of Players Who Make Sports in Universıty Teams. Eskişehir Osmangazi University Journal of Social Sciences, 18(1). 41-51. DOI: 10.17494/ogusbd.330632 http://dergipark.gov.tr/ogusbd/issue/31783/330632 (EBSCO, TR DİZİN)
 • 3-) MEHMET YILDIRIM (2017). Futbol Seyircilerinin Saldırganlık Davranışlarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. The Journal of International Social Research, 10(50), 1046-1057. (EBSCO, SOBIAD, TEİ). DOI: 10.17719/jisr.2017.1733 http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi50_pdf/8diger_sosyalbilimler/yildirim_mehmet.pdf
 • 4-) MEHMET YILDIRIM, Coşkun Bayrak (2017). Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılım Düzeylerinin Demografik Özelliklerine Göre Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği). The Journal of Academic Social Science, 5(54), 310-330. (INDEX COPERNICUS, SOBIAD, ASOS, TEİ). DOI: 10.16992/ASOS.12852 http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=12852&Detay=Ozet
 • 5-) Serpil Altınırmak , İlkay Badurlar , MEHMET YILDIRIM, Orkun Şen, Ahmet Aytekin, Çağlar Karamaşa (2017). Developing Consumption and Saving Scale: A Study of Validıty and Relıability, Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 4(29), 473-499. (EBSCO, SOBIAD, ASOS, TEİ). http://sbedergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/343/files/29-sayi-yazi22-29122017.pdf
 • 6-) Serpil Altınırmak , İlkay Badurlar , MEHMET YILDIRIM, Orkun Şen, Ahmet Aytekin, Basil Okoth, Çağlar Karamaşa (2018).The Measurement of Consumption and Saving Habits of the Children Between the Ages of 6-10: The Case of Eskişehir, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 39(39), 189-221. (International Sciencetific Indexing, INDEX COPERNICUS), DOI: 10.17498/kdeniz.426273 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/543760
 • 7-) MEHMET YILDIRIM, Oğuzhan Ceylan (2018). Lise Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Demografik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması (Amasya İli Örneği), Journal of International Social Research, 11(55), 734-746. (EBSCO, SOBIAD, TEİ). DOI: 10,17719 / jisr.20185537245 http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi55_pdf/5egitim/yildirim_mehmet.pdf
 • 8-) MEHMET YILDIRIM, Ebru Araç Ilgar, Sema Uslu (2018). Lise Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Turkish Studies, 13(27), 1711-1727. DOI: 10.7827/TurkishStudies.14662 http://www.turkishstudies.net/DergiTamDetay.aspx?ID=14662&Detay=Ozet (EBSCO, TR DİZİN)
 • 9-) MEHMET YILDIRIM, Oktay Çoban (2018). Examination of The Aggression Levels of Physical Education and Sport School Students, Asian Journal of Education and Training, 4(4), 380-390. DOI: 10.20448/journal.522.2018.44.380.390 http://www.asianonlinejournals.com/index.php/EDU/article/viewFile/1525/pdf (Journals Indexed in ERIC)
 • 10-) MEHMET YILDIRIM (2018). Investigation of Physical Activity Levels of Physical Education and Sports School Students, Asian Journal of Education and Training, 4(4), 347-355. DOI: 10.20448/journal.522.2018.44.347.355 http://www.asianonlinejournals.com/index.php/EDU/article/view/1480 (Journals Indexed in ERIC)
 • 11-) MEHMET YILDIRIM (2018). Futbolcularda Kuvvet Parametrelerinin İncelenmesi ve Diğer Spor Branşları İle Karşılaştırılması, The Journal of Academic Social Science, 6(78), 195-202 (INDEX COPERNICUS, SOBIAD, ASOS) DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14143 http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=14143&Detay=Ozet
 • 12-) Oktay Çoban, MEHMET YILDIRIM (2018). The Comparison of High School Students’ Level of Aggression Based on Demographic Features, Asian Journal of Education and Training, 4(4), 363-370 DOI: 10.20448/journal.522.2018.44.363.370 http://www.asianonlinejournals.com/index.php/EDU/article/view/1495 (Journals Indexed in ERIC)
 • 13-) MEHMET YILDIRIM, Çağdaş Caz (2018). Analysis of Socialization Situations via Sport-based Physical Activity among Students at a School of Physical Education and Sports, European Journal of Educational Research, 7(4), 999-1010 doi: 10.12973/eu- jer.7.4.999 http://eu-jer.com/EU-JER_7_4_999_Yildirim_etal.pdf (Journals Indexed in ERIC)
 • 14-) MEHMET YILDIRIM, Sema Uslu (2018). Investigation of Reasons of Social Media Usage of Physical Education and Sports School Students, International Journal of Higher Education, 7(6), 129-138. doi:10.5430/ijhe.v7n6p129 http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/article/view/14568/9024 (Journals Indexed in ERIC)
 • 15-) Çağdaş Caz, Oktay Çoban, MEHMET YILDIRIM (2019) The Analysis of Test Anxiety among Students at School of Physical Education and Sports in terms of Demographic Variables, Journal of Education and Learning, 8(1), 214-219 DOI: 10.5539/jel.v8n1p214 http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jel/article/view/0/38185 (Journals Indexed in ERIC)
 • 16-) Oktay Çoban, MEHMET YILDIRIM, Çağdaş Caz (2019). An Anaysis of Professional Alienation in Academics, Universal Journal of Educational Research, 7(2), 450-456. DOI: 10.13189/ujer.2019.070217 http://www.hrpub.org/download/20190130/UJER17-19512595.pdf (Journals Indexed in ERIC)
 • 17-) Çağdaş Caz, MEHMET YILDIRIM (2019) Evaluation of Health Promotive and Protective Behaviors in Terms of Differerent Qualities: A Study on Physical Education, World Journal of Education, 9(1), 64-69. DOI: 10.5430/wje.v9n1p64 http://www.sciedupress.com/journal/index.php/wje/article/view/14404/9125 (Journals Indexed in ERIC)
 • 18-) MEHMET YILDIRIM, Coşkun Bayrak (2019). Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 123-144. DOI: 10.16986/HUJE.2017032928 (ESCI (WEB OF SCIENCE) http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/upload/files/2306-published.pdf
 • 19-) MEHMET YILDIRIM, Oktay Çoban (2019). The Analysis of Students’ Special Curiosity in Sports Based on Some Demographic Variables, Journal of Education and Training Studies, 7(3), 50-57. DOI:10.11114/jets.v7i3.3914 http://redfame.com/journal/index.php/jets/article/view/3914/4190 (Journals in Indexed ERIC)
 • 20-) Oğuz Gürkan, Bekir Barış Cihan, MEHMET YILDIRIM, Hayrettin Gümüşdağ (2019). 2018 Dünya Kupasında Müsabakaları Kazanan ve Kaybeden Takımların Bazı Performans Parametrelerinin Karşılaştırılması, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi (Hakem İncelemesinde)
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • 1-) MEHMET YILDIRIM (2017). Üniversitelerde Okul ve Kulüp Takımlarında Oynayan Sporcuların Sporda Fair-Play Anlayışlarının Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği), İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-15. http://dergipark.gov.tr/inubesyo/issue/29864/298582 (GOOGLE SCHOLAR)
 • 2-) MEHMET YILDIRIM (2018). Spor Tesislerinden Yararlanan Kişilerin Tesislerden Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği), Mediterranean Journal of Educational Research, 12(25), 342-360. DOI: 10.29329/mjer.2018.153.18 http://mjer.penpublishing.net/makale/571 (TR DİZİN)

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • 1-) MEHMET YILDIRIM (2008). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencilerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımlarının Araştırılması, 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 23-25 Ekim, 888-890.(Tam Metin Bildiri)
 • 2-) MEHMET YILDIRIM (2008). Eskişehir İli Mevcut Spor Tesislerinin Yapısı ve 2015 Yılı Tesis Politikası. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 23-25 Ekim, 442-445. (Tam Metin Bildiri)
 • 3-) MEHMET YILDIRIM (2012). Üniversitelerde Okul ve Kulüp Takımlarında Oynayan Sporcuların Sporda Fair-Play Anlayışlarının Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği). 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 12-14 Aralık, 127. (Özet Bildiri)
 • 4-) Serpil Altınırmak , İlkay Badurlar , MEHMET YILDIRIM, Orkun Şen, Çağlar Karamaşa, Onur Lakeç (2017). Tüketim ve Tasarruf Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 26-28 Ekim, 442. http://kayit.asoscongress.com/files/Maras_Ozet.pdf (Sözlü Sunum, Özet Bildiri)
 • 5-) MEHMET YILDIRIM (2018). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi, 10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27-30 Nisan, 407-408. (Sözlü Sunum, Özet Bildiri)
 • 6-) MEHMET YILDIRIM (2018). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Spora Katılım Motivasyonlarının İncelenmesi, Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, 6-8 Eylül, 43-44. (Sözlü Sunum, Özet Bildiri)
 • 7-) MEHMET YILDIRIM (2018). Üniversitelerde Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi, 5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, 16-17 Kasım, 1259, Ankara. (Sözlü Sunum, Özet Bildiri).
 • 8-) MEHMET YILDIRIM, Oktay Çoban, Ali Kemal Taşkın (2018). Yozgat Doğa Sporları Potansiyelinin Bölge Ekonomisine Katkısı, 3. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 3-5 Mayıs, 914-924, Yozgat (Sözlü Sunum, Tam Metin Bildiri)
 • 9-) Ali Kemal Taşkın, MEHMET YILDIRIM, Oktay Çoban (2018). Yozgat’ta Su Sporları Potansiyelinin Sosyo-Kültürel Yapıya Etkisi, 3. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 3-5 Mayıs, 32-33, Yozgat. (Sözlü Sunum, Özet Metin Bildiri)
 • 10-) Oktay Çoban, Ali Kemal Taşkın, MEHMET YILDIRIM (2018). Yozgat Turizmi ve Bölgesel Kalkınma Açısından Sporcu Kamp Potansiyelinin Araştırılması, 3. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 3-5 Mayıs, 1049-1056, Yozgat. (Sözlü Sunum, Tam Metin Bildiri)
 • 11-) Ebru Araç Ilgar, MEHMET YILDIRIM, Bekir Barış Cihan (2018). Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Yöneticilerine Olan Güven Düzeylerinin Belirlenmesi, Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 3-5 Mayıs, 64. (Sözlü Sunum, Özet Bildiri)
 • 12-) Ebru Araç Ilgar, Bekir Barış Cihan, MEHMET YILDIRIM (2018). Spor Yöneticilerinin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi, 2. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi - Sağlık ve Spor Bilimleri, 5-8 Temmuz, 849. (Sözlü Sunum, Özet Bildiri)
 • 13-) Oğuz Gürkan, Bekir Barış Cihan, MEHMET YILDIRIM, Hayrettin Gümüşdağ (2019). 2018 Dünya Kupasında Müsabakalardan Galip Ve Mağlup Ayrılan Takımların Bazı Performans Parametreleri Açısından Karşılaştırılması, 1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 8-10 Mart, 323. (Sözlü Sunum, Özet Bildiri)
 • 14-) MEHMET YILDIRIM, Sema Uslu (2019).Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Liderlik Özelliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, 6. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 13-15 Haziran, 76-77. (Sözlü Sunum, Özet Bildiri)
 • 15-) MEHMET YILDIRIM, Bekir Barış Cihan, Ebru Araç Ilgar, Sema Uslu, Musa Uyar (2019). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, 5. Uluslararası Avrupa Bilim, Sanat ve Kültür Konferansı (Kabul Edildi) (Sözlü Sunum, Tam Metin Bildiri).
 • 16-) Bekir Barış Cihan, Ebru Araç Ilgar, MEHMET YILDIRIM, Musa Uyar (2019). Bireysel ve Takım Sporu Yapan Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Aidiyet Duygularının İncelenmesi, 5. Uluslararası Avrupa Bilim, Sanat ve Kültür Konferansı (Kabul Edildi) (Sözlü Sunum, Tam Metin Bildiri).

KİTAPLAR

 • 1-) Hayrettin Gümüşdağ, MEHMET YILDIRIM (2018). Spor Bilimlerinde Çocuklarda Motor Gelişim. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-605-320-843-3 (Uluslararası / Bilimsel Kitap)
 • 2-) MEHMET YILDIRIM (2018). Fiziksel Aktivitenin Yaşam Kalitesi, Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-605-320-977-5, (Uluslararası / Bilimsel Kitap)
 • 3-) MEHMET YILDIRIM (2018). Spor Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar-2018, Bölüm Adı: Üniversitelerde Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Öz Güven Düzeylerinin İncelenmesi. Ankara: Gece Kitaplığı. ISBN: 978-605-288-198-9, Bölüm Sayfaları: 1-10 (Uluslararası / Bilimsel Kitap Bölümü)
 • 4-) MEHMET YILDIRIM, Sema Uslu, Çağın Yuluk, Cumaali Gündoğdu (2019). Spor Bilimleri Araştırmaları 1, Bölüm Adı: Fiziksel Aktivite, Oyun ve Sporun Motor Gelişim Üzerine Etkisi. Ankara: Akademisyen Yayınevi. ISBN: 978-605-258-300-5 Bölüm Sayfaları: 57-72 (Uluslararası / Bilimsel Kitap Bölümü)
 • 5-) MEHMET YILDIRIM, Sema Uslu (2019). Spor Bilimleri Araştırmaları 1, Bölüm Adı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Spor Ürünlerine Yönelik Marka Bilinci ve Sadakatlerinin İncelenmesi. Ankara: Akademisyen Yayınevi. ISBN: 978-605-258-300-5 Bölüm Sayfaları: 113-129 (Uluslararası / Bilimsel Kitap Bölümü)

DİĞER

ÖDÜLLER
 • Anadolu Üniversitesi BESYO 2001-2002 Güz Dönemi Onur Belgesi
 • Anadolu Üniversitesi BESYO 2001-2002 Bahar Dönemi Onur Belgesi
 • Anadolu Üniversitesi BESYO 2002-2003 Güz Dönemi Yüksek Onur Belgesi
 • Anadolu Üniversitesi BESYO 2002-2003 Bahar Dönemi Onur Belgesi
ATIFLAR
 • 1. ATIF (Uluslararası): Akgül, S., Özdilek, Ç., (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin Meraklılık Düzeylerinin Araştırılması (Kütahya İli Örneği), Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi, (41), 255-263. ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2008). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencilerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımlarının Araştırılması. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 23-25 Ekim 2008, Bolu, s. 888-890.
 • 2. ATIF (Uluslararası): Yüksel, M., (2015). Eğitim Düzeyi Farklılıklarının Spora Yansıması, The Journal of Academic Social Science Studies, (31), 149-165. ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2008). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencilerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımlarının Araştırılması. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 23-25 Ekim 2008, Bolu, s. 888-890.
 • 3. ATIF (Uluslararası): Körmükçü, Y., Başaran, Z., (2015). The Expectations of Locals About Recreative Activties on Regional Planning Stage, International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), Special Issue 3, 687-700. ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2007). Eskişehir İli Mevcut Spor Tesislerinin Sportif Faaliyetler Açısından Değerlendirilmesi Ve 2015 Yılı Tesis Stratejisinin Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • 4. ATIF (Uluslararası): Aygün, M., Yetim, A. A., (2017). Türkiye'de Buz Hokeyi Sporcularının Eğitim Düzeylerine Göre Spora Katılım Güdülerinin İncelenmesi, Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 1 (2), 27-33 ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Üniversite Takımlarında Mücadele Eden Sporcuların Spora Katılım Motivasyonlarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 41-51.
 • 5. ATIF (Tez): Karademir, M., (2017). Sosyal Ağların Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Eğitimi Bilimleri Enstitüsü. ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları Ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı Ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği. (Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Eskişehir
 • 6. ATIF (Uluslararası): Yakut, S. (2018). Öğretmenlerde Öznel İyi Oluş: KKTC Örneği, Social Sciences Studies Journal (SSSJournal), 4(18), 1737-1746. ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları Ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı Ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • 7. ATIF (Uluslararası): Yurtçicek, S., Şahin Hotun, N., Moral, M., (2018). Fiziksel aktivite engelleri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması, The Journal of Academic Social Science, 6 (71), 396-404. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım M, Bayrak C. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılım Düzeylerinin Demografik Özelliklerine Göre Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği), Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (54), 310-330.
 • 8. ATIF (Ulusal): Aslan, Ş., Geyik, B. (2018). Futbol ve Basketbol Taraftarlarının Sporda Şiddet ve İstenmeyen Davranışlara Bakışlarının İncelenmesi, Eurasian Research in Sport Science, 3(1), 1-14. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Futbol seyircilerinin saldırganlık davranışlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(50), 1046-1057.
 • 9. ATIF (UA. Bildiri): Yazıcı Akoğuz, N., Bayraktar, C., Kalkavan, A. (2018). Kamu Kurumlarına ve Özel Sektöre Bağlı Spor Tesislerinin Kullanılmasına Yönelik Müşteri Memnuniyetinin Araştırılması, 6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, 25-27 Nisan, 240-255, Lviv-Ukrayna. ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Spor Tesisleri Müşteri Memnuniyeti Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(16), 157-176.
 • 10. ATIF (Uluslararası): Taş, H. (2018). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları ve Tercihleri Üzerine Bir Değerlendirme, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(3), 1947-1975. ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Yıldırım, M., Ceylan, O. (2018). Lise Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Demografik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması (Amasya İli Örneği), Journal of International Social Research, 11(55), 734-746.
 • 11. ATIF (Tez): Baykan, E. (2018). Y Ve Z Nesil Taekwondocuların Sürekli Öfke Düzeylerinin Saptanması ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Futbol seyircilerinin saldırganlık davranışlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(50), 1046-1057.
 • 12. ATIF (Uluslararası/Alan İndeksli): Uğurlu, M.F. (2018). Satisfaction Levels of Individuals Who Go to Fitness Centers, Universal Journal of Educational Research, 6(10), 2266-2270. ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Sports Facilities Customer Satisfaction Measures Development: Validity and Reliability Study. 21. Journal of Education and Society in the 21st Century, 6(16), 157-176
 • 13. ATIF (Uluslararası/Alan İndeksli): Menevşe, A. (2018). The effect of physical education and ports departments on behavioral changes towards exercising, Educational Research and Reviews, 13(13), 518-525. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım M, Coskun B (2017). The participation of university students in physical activities based on sport and the effect of the students’ quality of life on academic achievement and socialisation (Sample of Eskisehir Osmangazi University. H. U. Journal of Education doi: 10.16986/HUJE.2017032928
 • 14. ATIF (Uluslararası/Alan İndeksli): Cihan, B.B., Bozdağ, B., Var, L. (2018). Examination of Physical Activity and Life Quality Levels of University Students In Terms of Related Factors, Journal of Education and Learning, ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2018). Investigation of Physical Activity Levels of Physical Education and Sports School Students, Asian Journal of Education and Training, 4(4), 347-355.
 • 15. ATIF (Uluslararası/Alan İndeksli): Cihan, B.B., Bozdağ, B., Var, L. (2018). Examination of Physical Activity and Life Quality Levels of University Students In Terms of Related Factors, Journal of Education and Learning, ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M., Bayrak, C. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, , DOI: 10.16986/HUJE.2017032928
 • 16. ATIF (Ulusal/Ulakbim): Hazal, Z., Demir Tekkurşun G., Can, B. (2018). Lise Öğrencilerinin Spora Katılım Güdülerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(4), 225-235. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım M. (2017). “Üniversite Takımlarında Mücadele Eden Sporcuların Spora Katılım Motivasyonlarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği)”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 41-51.
 • 17. ATIF (Uluslararası): Cihan, B.B., Baykan, E. (2018). Y Ve Z Nesil Taekwondocuların Sürekli Öfke Düzeylerinin Saptanması Ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi, Turkish Studies, 13(26), 267-280. ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Futbol Seyircilerinin Saldırganlık Davranışlarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. The Journal of International Social Research, 10(50), 1046-1057.
 • 18. ATIF (Uluslararası): Cihan, B.B., Baykan, E. (2018). Y Ve Z Nesil Taekwondocuların Sürekli Öfke Düzeylerinin Saptanması Ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi, Turkish Studies, 13(26), 267-280. ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Yıldırım, M., Bayrak, C. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılım Düzeylerinin Demografik Özelliklerine Göre Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği). The Journal of Academic Social Science, 5(54), 310-330.
 • 19. ATIF (Uluslararası): Polat, E., Doğan, B., Mutlu, F. (2018). Rekreatif Yönlü Spor Yapan Bireylerle Yarışma Sporcularının Spora Katılım Güdülerinin İncelenmesi, International Journal of Social Science Research 7 (2), 175-187. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Üniversite takımlarında mücadele eden sporcuların spora katılım motivasyonlarına etki eden faktörlerin belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örneği). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 41-51.
 • 20. ATIF (UA. Bildiri): Özkan, Z., Eraslan, E., Aydın, Ş. (2018). Türkiye’de “Yaşam Kalitesi Ve Spor” Alanında Yapılmış Olan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi, Uluslararası Müzik Dans Ve Sağlık Kongresi, 11-13 Ekim, 346-354, Van-Türkiye. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım M. (2015). Üniversite öğrencilerinin spora dayalı fiziksel aktivitelere katılımları ve yaşam kalitelerinin akademik başarı ve sosyalleşme üzerine etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örneği). Anadolu Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Doktora Tezi.
 • 21. ATIF (Uluslararası): Polat, E., Yıldız, K., Yalçın, K.H. (2018). Özel Spor Merkezi Üyelerinin Spora Katılım Güdüleri Ve Tüketici Tatmini Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(3), 213-222. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Üniversite takımlarında mücadele eden sporcuların spora katılım motivasyonlarına etki eden faktörlerin belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örneği). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 41- 51.
 • 22. ATIF (UA. Bildiri): Karamaşa, Ç., Aytekin, A., Altınırmak, S. (2018). 6-10 Yaş Arası Çocukların Tüketim Alışkanlıklarının Diskriminant Analiziyle İncelenmesi, 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 17-20 Ekim, 477-484. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Altınırmak, S., Badurlar, İ., Yıldırım, M., ŞEN, O, Aytekin, A., & Karamaşa, Ç. (2017). Developing Consumption and Saving Scale: A Study of Validity And Reliability. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Year,4(29), 473-499.
 • 23. ATIF (UA. Bildiri): Yaraşır, E., Pirinçci, E. (2018). Yüksekokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Uluslararası Eğitimde Güncel Sorunlar Ve Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, 6-7 Aralık, 38-50. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M., Bayrak, C., (2017). Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılım Düzeylerinin Demografik Özelliklerine Göre Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği). Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 54: 310-330.
 • 24. ATIF (Uluslararası / Alan İndeksli): Togo, T.O. (2019). The Relationship between Positivity and Fear of Happiness in People Applying to Graduate Programs in Physical Education and Sports Department, AsianJournal ofEducation and Training, 5(1), 93-96. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. and Bayrak, C, 2017. The Participation of University Students in Physical Activities Based on Sport and The Effect of The Students’quality of Life on Academic Achievement and Socialisation (Sample of Eskisehir Osmangazi University). Hacettepe University. Journal of Education, doi: 10.16986/HUJE.2017032928.
 • 25. ATIF (Uluslararası): Kaya, G.L., Yücedağ, C., Aşıkkutlu, S.H., Keskin, R. (2019). Üniversite Fitness Merkezlerinde Kullanıcı Memnuniyetinin İncelenmesi: MAKÜ ve PAÜ Örneği, Uluslararası Mühendislik, Tasarım ve Teknoloji Dergisi 1(1), 1-9. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Spor tesisleri müşteri memnuniyeti ölçeği geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 6(16), 157-176.
 • 26. ATIF (Uluslararası/Alan İndeksli): Gümüşdağ, H. (2019). Effects of Pre-school Play on Motor Development in Children, Universal Journal of Educational Research 7(2): 580-587. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Gümüşdağ, H., Yıldırım, M. (2018). Spor Bilimlerinde Çoçuklarda Motor Gelişim. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • 27. ATIF (Uluslararası Kitap) : Ilgar Araç, E. (2019). E-Spor ve Dijital Spor Oyunlarının Kullanım Amaçlarının Belirlenmesi: Nitel Bir Çalışma, Spor Bilimleri Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, 63-72. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M . ve Çoban, O . (2019). T he Analysis of Students‟ Special Curiosity in Sports Based on Some Demographic Variables. Journal of Education and Training Studies, 7(3), 50-57.
 • 28. ATIF (Uluslararası): Nacar, E. (2019). Elazığ İl Merkezinde İlk Ve Ortaöğretim Okullarındaki Spor Tesislerinin Nicelik Ve Nitelik Açısından Araştırılması, Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (1), 55 -63. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım M. (2007). Eskişehir İli Mevcut Spor Tesislerinin Sportif Faaliyetler Açısından Değerlendirilmesi ve 2015 yılı Tesis Stratejisinin Belirlenmesi Yüksek Lisans Tezi, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 29. ATIF (Ulusal/Ulakbim): Ilgar, E.A., Cihan, B.B. (2019). Ogretim Uyelerinin Turk Sporunun Guncel Sorunlari ve Cozum Onerileri Uzerine Gorusleri: Fenomenolojik Bir Cozumleme. Akdeniz Egitim Arastirmalari Dergisi, 13(27), 702-722. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Spor Tesisleri Müşteri Memnuniyeti Ölçeği geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(16), 157-176.
 • 30. ATIF (Uluslararası / Alan İndeksli): Lee Y., Kim, P.,Yang, J. (2019). Building a Knowledge Base for QA System by Linking Korean Vocabulary and Wikipedia, International Journal of Higher Education, 8(3), 103-116. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M., Çoban, O. (2018). Examination of the Aggression Levels of Physical Education and Sport School Students. Asian Journal of Education and Training, 4(4), 380-390.
 • 31. ATIF (Uluslararası / Alan İndeksli): Lee Y., Kim, P.,Yang, J. (2019). Building a Knowledge Base for QA System by Linking Korean Vocabulary and Wikipedia, International Journal of Higher Education, 8(3), 103-116. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2018). Investigation of Physical Activity Levels of Physical Education and Sports School Students, Asian Journal of Education and Training, 4(4), 347-355.
 • 32. ATIF (Uluslararası): Doğar, Y. (2019). Farklı Gruplara Göre Spor Eğitim İlişkisi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(34), 281-291. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. Bayrak, C. (2017) Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi: SS-SS [201] doi: 10.16986/HUJE.2017032928
 • 33. ATIF (Ulusal / Ulakbim): Doğaner, S., Akman, P. (2019). Özel Spor Merkezlerine Aktif Olarak Devam Eden Kişilerin Müşteri Memnuniyetinin Belirlenmesi, Spormetre, 17(2), 199-210. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım M. (2017). Spor Tesisleri Müşteri Memnuniyeti Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(16), 157-176.
 • 34. ATIF (Tez): Balkis, F. (2019). Elit seviyedeki tenisçilerin görev ve ego yönelimi hedeflerinin başarı motivasyonlarına etkisinin araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Ağrı Çeçan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ağrı. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M., “Üniversite Takımlarında Mücadele Eden Sporcuların Spora Katılım Motivasyonlarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği)”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 41-51.
 • 35- ATIF (UA. Bildiri): Yaşar, O. M., Turğut, M. (2019). Futbol Taraftarlığı Ve E-Fanjelizm, II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 21-24 Mart, Manisa. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Futbol seyircilerinin saldırganlık davranışlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Journal of International Social Research, 10(50), 1046-1057.
 • 36- ATIF (UA. Bildiri): Küçük, V., Tınaz, V. (2019). Spor eğitimi gören öğrencilerin spora katılım motivasyonu ve başarı algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 21-24 Mart, Manisa. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım M. (2018). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Spora Katılım Motivasyonlarının İncelenmesi, Uluslararası Öğrenme, Öğretim Ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, 6-8 Eylül, 43-44, Amasya
 • 37- ATIF (UA. Bildiri): Küçük, V., Tınaz, V. (2019). Spor eğitimi gören öğrencilerin spora katılım motivasyonu ve başarı algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 21-24 Mart, Manisa. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım M. (2017). Üniversite Takımlarında Mücadele Eden Sporcuların Spora Katılım Motivasyonlarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran, 18(1), 41-51
 • 38- ATIF (UA / SSCI, SCI-EXP): Bopp, T., Vadeboncoeur, J.D., Stellefson, M., Weinsz, M. (2019). Moving Beyond the Gym: A Content Analysis of YouTube as an Information Resource for Physical Literacy, International Journal of Environmental Research and Public Health, 16, 3335; doi:10.3390/ijerph16183335 ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yildirim, M.; Uslu, S. Investigation of reasons of social media usage of physical education and sports school students. Int. J. High. Educ. 2018, 7, 129–138
ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR
 • Spor Bilimleri Derneği
HAKEMLİKLER
 • 2017 - Hacettepe University Journal of Education, Emerging Sources Citation Index (Web of Science), ISSN: 1300-5340, e-ISSN: 2536-4758 MAKALE 1- Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Sertifika Programlarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğretim Stilleri. MAKALE 2- Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Düzeylerinin İncelenmesi: Anadolu Üniversitesi Örneği. MAKALE 3- The Role of Teacher’s Feedback in Physical Education: Motivational Climate as Mediator
 • 2018 - Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları, (ULAKBİM, EBSCO, Index Copernıcus), ISSN: 1308-2140, MAKALE 1- Y ve Z nesil taekwondocuların sürekli öfke düzeylerinin saptanması ve ilişkili faktörlerin incelenmesi
 • 2019 - International Journal of Eurasia Social Sciences, (ULAKBİM, EBSCO), ISSN: 2146-1961 MAKALE 1: Measurement of Empathy Levels of National Athletes
 • 2019- Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi (ULAKBİM), ISSN: 1309-0682 MAKALE: Öğretim Üyeleri Türk Sporunun Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Görüşleri: Fenomenolojik Bir Çözümleme
 • 2019 - Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları, (ULAKBİM, EBSCO, Index Copernıcus), ISSN: 1308-2140, MAKALE 1- Tenis Oyuncularının Isınma İle Birlikte Yapılan Yin Yoga Esneklik Pozlarının Esnekliğe Etkisi. MAKALE 2- (2019): Spordaki Milliyetçilik Anlayışının Şiddete Yansıması Üzerine Çalışma MAKALE 3- (2019): Ankara İlindeki Küçük Ölçekli Spor Merkezlerinin Sürdürülebilirliklerinin Swot Yaklaşımıyla İlişkilendirilmesi
 • 2019- Spor Eğitim Dergisi, ISSN: 2602-4756. MAKALE: Spor Yöneticiliği Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Sektörel Beklenti, Mesleki Belirsizlik Ve Gelecek Kaygılarının İncelenmesi: Fenomonolojik Bir Çözümleme
YÖNETİLEN TEZLER
 • Sema Uslu, Kamu ve Özel Spor İşletmelerinde Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yozgat. (Tez Aşamasında)
 • Memiş Keskin, Yüksek Lisans Tezi (Ders Aşamasında)
 • Gökhan Çal, Yüksek Lisans Tezi (Ders Aşamasında)
 • Ali Şahin, Yüksek Lisans Tezi (Ders Aşamasında)
PROJELER
 • 27.01.2016 - 29.09.2017 Proje Numarası: 1601E006 / 6-10 Yaş Aralığındaki Çocukların Tüketim Alışkanlıkları ve Tasarruf Davranışlarının Ölçülmesi: Eskişehir İli Örneği, (Anadolu Üniversitesi BAP), Araştırmacı. (Tamamlandı)
HİZMET İÇİ EĞİTİM
 • Beden Eğitimi Öğretmenleri Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı
 • 16.07.2018 - 17.08.2018 TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • 18.07.2018 - 19.07.2018 TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi
 • 23.07.2018 - 27.07.2018 TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Çalıştay / Uygulama Eğitimi
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Oturum Başkanı, 10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, 2018
 • Oturum Başkanı, Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, Amasya, 2018
 • Oturum Başkanı, 5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalari Sempozyumu, Ankara, 2018
JÜRİ ÜYELİĞİ
 • Asya Kezban Taşkın (2018). Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Öğrenme Tutkusunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yozgat.
 • Murat Türker (2019) Rekreasyona Katılımın Problem Çözme Becerilerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Eskişehir
 • Hüseyin Özdemir (2019). Sporcuların Algıladıkları Antrenör Liderlik Davranışlarının Öz Yeterlilik Düzeylerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yozgat.
 • Dilek Palaz (2019). Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılımlarının Öz Güvenleri Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yozgat.
 • Sıtkı Özbek (2019). Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılımını Engelleyen Faktörler Ölçeğinin Geliştirilmesi, Doktora Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı,Kırıkkale.
 • Aytaç Dağdever (2019). Bireysel ve Takım Sporu Yapan Sporcuların Çoklu Zeka ve Kinestetik Zeka Türlerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yozgat.
DİĞER FAALİYETLER
 • 2009-2010: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Futbol/Futsal Takımı Antrenörü
 • 2011-2012: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Voleybol Takımı Antrenörü
 • 2013-2015: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Voleybol Takımı İdarecisi
 • 2015-2017: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Masa Tenisi Takımı Antrenörü
 • 2018- Devam Ediyor: Yozgat Bozok Üniversitesi Masa Tenisi Takımı Antrenörü
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2017Beden Eğitimi ve Sporun TemelleriLisans2
2017Spor Bilimine Giriş (Antrenörlük Eğitimi 1. Öğretim)Lisans3
2017Spor Bilimine Giriş (Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim)Lisans3
2017Spor Bilimine Giriş (Spor Yöneticiliği 1. Öğretim)Lisans3
2017Spor Bilimine Giriş (Spor Yöneticiliği 2. Öğretim)Lisans3
2017Sporda Organizasyon TeknikleriLisans2
2017Grup Dinamiği ve LiderlikLisans2
2017Masa Tenisi (Antrenörlük Eğitimi 2. Sınıf 1. Öğretim)Lisans4
2017Beden Eğitimi 1 (Hemşirelik Bölümü)Lisans2
2017Beden Eğitimi 1 (Ebelik Bölümü)Lisans2
2018Step-Aerobik (SHMYO 1. Öğretim Seçmeli Ders)Önlisans2
2018Step-Aerobik (SHMYO 2. Öğretim Seçmeli Ders)Önlisans2
2018Masa Tenisi (Antrenörlük Eğitimi 1.Sınıf 2. Öğretim)Lisans4
2018Ölçme ve DeğerlendirmeLisans3
2018Masa Tenisi (Antrenörlük Eğitimi 1.Sınıf 1. Öğretim)Lisans4
2018Masa Tenisi (Antrenörlük Eğitimi 2.Sınıf 1. Öğretim)Lisans4
2018Masa Tenisi (Antrenörlük Eğitimi 2.Sınıf 2. Öğretim)Lisans4
2018Masa Tenisi (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2. Sınıf)Lisans4
2018Masa Tenisi (Spor Yöneticiliği 1. Sınıf 1. Öğretim)Lisans4
2018Beden Eğitimi ve Sporun TemelleriLisans2
2018Spor Bilimine Giriş (Antrenörlük 1. Öğretim)Lisans3
2018Spor Bilimine Giriş (Antrenörlük 2. Öğretim)Lisans3
2018Spor Bilimine Giriş (Spor Yöneticiliği 1. Öğretim)Lisans3
2018Spor Bilimine Giriş (Spor Yöneticiliği 2. Öğretim)Lisans3
2018Özel Öğretim Yöntemleri 1 (Öğretmenlik 3. Sınıf)Lisans4
2018Masa Tenisi (SHMYO 1. Öğretim Seçmeli Ders)Önlisans2
2018Masa Tenisi (SHMYO 2. Öğretim Seçmeli Ders)Önlisans2
2018Futbol (Antrenörlük Eğitimi 3. Sınıf 1. Öğretim)Lisans4
2018Futbol (Antrenörlük Eğitimi 3. Sınıf 2. Öğretim)Lisans4
2018Motor Gelişim ve Beceri ÖğrenimiYüksek Lisans3
2018Uzmanlık Alan Dersi IYüksek Lisans8
2018DanışmanlıkYüksek Lisans2
2019Ölçme ve DeğerlendirmeLisans3
2019Spor Ekonomisi (Spor Yöneticiliği 2. Sınıf 1. Öğretim)Lisans3
2019Spor Ekonomisi (Spor Yöneticiliği 2. Sınıf 2. ÖğretimLisans3
2019Masa Tenisi (SHMYO 1. Öğretim Seçmeli Ders)Önlisans2
2019Masa Tenisi (SHMYO 2. Öğretim Seçmeli Ders)Önlisans2
2019Futbol (Beden Eğitimi Öğretmenliği 1. Sınıf)Lisans3
2019Masa Tenisi (Antrenörlük Eğitimi 3.Sınıf 1.Öğretim)Lisans4
2019Masa Tenisi (Antrenörlük Eğitimi 3.Sınıf 2.Öğretim)Lisans4
2019Sporda LiderlikYüksek Lisans3
2019Masa Tenisi (Spor Yöneticiliği 1.Sınıf 2. Öğretim)Lisans4
2019Uzmanlık Alan Dersi 2Yüksek Lisans8
2019Beden Eğitimi ve Sporun TemelleriLisans2
2019Spor Bilimlerine Giriş (Antrenörlük Eğitimi 1. Öğretim)Lisans3
2019Spor Bilimlerine Giriş (Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim)Lisans3
2019Spor Bilimlerine Giriş (Spor Yöneticiliği 1. Öğretim)Lisans3
2019Spor Bilimlerine Giriş (Spor Yöneticiliği 2. Öğretim)Lisans3
2019Spor Sosyolojisi (Spor Yöneticiliği 1. Öğretim)Lisans3
2019Spor Sosyolojisi (Spor Yöneticiliği 2. Öğretim)Lisans3
2019Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiLisans2
2019Özel Öğretim Yöntemleri 1Lisans4
2019Masa Tenisi (Antrenörlük Eğitimi 1. Sınıf 1. Öğretim)Lisans4
2019Masa Tenisi (Antrenörlük Eğitimi 1. Sınıf 2. Öğretim)Lisans4
2019Bilimsel Araştırma TeknikleriYüksek Lisans3
2019Uzmanlık Alan Dersi 1Yüksek Lisans8
2019DanışmanlıkYüksek Lisans4
Son Güncelleme: 13.09.2019 13:00:34