KİŞİSEL BİLGİLER

Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM

Birim: Spor Bilimleri Fakültesi
Alt Birim: Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanlığı
İdari Unvan: Dekan Yrd.
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: mehmet.yildirim@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: mehmet2682@hotmail.com
Telefon: 0 354 242 10 35 / 1649 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: ESKİŞEHİR / 1982
Uzmanlık Alanları: Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Spor Yönetimi ve Organizasyon, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiAnadolu Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüBeden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve Spor2016
Yüksek LisansDumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüBeden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve Spor2007
LisansAnadolu Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluBeden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği2003

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2003 - 2005 : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Atatürk İlköğretim Okulu, Çandır/Yozgat
 • 2005 - 2007 : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Vakıfbank İlköğretim Okulu, Merkez/Kütahya
 • 2007 - 2017 : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Merkez/Eskişehir
 • 2017 - 2020 : Doktor Öğretim Üyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Spor Yöneticiliği Bölümü
 • 2020 - Devam Ediyor : Doçent Doktor, Yozgat Bozok Üniversitesi / Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği Bölümü

İDARİ GÖREVLER

 • 2017 - Devam Ediyor : BESYO Eğitim - Öğretim Komisyonu Üyeliği
 • 2017 - Devam Ediyor : Spor Yöneticiliği Bölümü Eğitim - Öğretim Komisyonu Üyeliği
 • 2018 - Devam Ediyor : Spor Yöneticiliği Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu Üyeliği
 • 2018 - 2019 : Erasmus Birim Koordinatörü
 • 2018 - 2019 : Farabi Birim Koordinatörü
 • 2018 - 2019 : Mevlana Birim Koordinatörü
 • 2018 - Devam Ediyor : Kalite Komisyonu Üyeliği
 • 2018 - Devam Ediyor : Akademik Teşvik Komisyonu Üyeliği
 • 2019 - 2020 : Kalite Komisyonu Başkanlığı
 • 2019 - 2019 : BESYO Müdür Yardımcılığı
 • 2019 - 2019 : Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2019 - 2019 : Yüksekokul Kurulu Üyeliği
 • 2019 - Devam Ediyor : Burs Komisyonu Üyeliği
 • 2019 - Devam Ediyor : Engellilere Spor Yardımı Komisyonu Üyeliği
 • 2019 - 2020 : Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2020 - Devam Ediyor : Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörü
 • 2020 - Devam Ediyor : Dekan Yardımcılığı
 • 2020 - Devam Ediyor : Fakülte Kuruluğu Üyeliği (Doçent Temsilcisi)

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • 1-) MEHMET YILDIRIM (2017). Spor Tesisleri Müşteri Memnuniyeti Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(16), 157-176. (EBSCO, SOBIAD, ASOS) http://dergipark.gov.tr/uploads/issuefiles/4c1c/8683/5254/5a1567be6945f.pdf#page=158
 • 2-) MEHMET YILDIRIM (2017). Determination of Factors Affecting Sports Participation Motivation of Players Who Make Sports in Universıty Teams. Eskişehir Osmangazi University Journal of Social Sciences, 18(1). 41-51. DOI: 10.17494/ogusbd.330632 http://dergipark.gov.tr/ogusbd/issue/31783/330632 (EBSCO, TR DİZİN)
 • 3-) MEHMET YILDIRIM (2017). Futbol Seyircilerinin Saldırganlık Davranışlarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. The Journal of International Social Research, 10(50), 1046-1057. (EBSCO, SOBIAD, TEİ). DOI: 10.17719/jisr.2017.1733 http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi50_pdf/8diger_sosyalbilimler/yildirim_mehmet.pdf
 • 4-) MEHMET YILDIRIM, Coşkun Bayrak (2017). Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılım Düzeylerinin Demografik Özelliklerine Göre Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği). The Journal of Academic Social Science, 5(54), 310-330. (INDEX COPERNICUS, SOBIAD, ASOS, TEİ). DOI: 10.16992/ASOS.12852 http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=12852&Detay=Ozet
 • 5-) Serpil Altınırmak , İlkay Badurlar , MEHMET YILDIRIM, Orkun Şen, Ahmet Aytekin, Çağlar Karamaşa (2017). Developing Consumption and Saving Scale: A Study of Validıty and Relıability, Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 4(29), 473-499. (EBSCO, SOBIAD, ASOS, TEİ). http://sbedergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/343/files/29-sayi-yazi22-29122017.pdf
 • 6-) Serpil Altınırmak , İlkay Badurlar , MEHMET YILDIRIM, Orkun Şen, Ahmet Aytekin, Basil Okoth, Çağlar Karamaşa (2018).The Measurement of Consumption and Saving Habits of the Children Between the Ages of 6-10: The Case of Eskişehir, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 39(39), 189-221. (International Sciencetific Indexing, INDEX COPERNICUS), DOI: 10.17498/kdeniz.426273 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/543760
 • 7-) MEHMET YILDIRIM, Oğuzhan Ceylan (2018). Lise Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Demografik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması (Amasya İli Örneği), Journal of International Social Research, 11(55), 734-746. (EBSCO, SOBIAD, TEİ). DOI: 10,17719 / jisr.20185537245 http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi55_pdf/5egitim/yildirim_mehmet.pdf
 • 8-) MEHMET YILDIRIM, Ebru Araç Ilgar, Sema Uslu (2018). Lise Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Turkish Studies, 13(27), 1711-1727. DOI: 10.7827/TurkishStudies.14662 http://www.turkishstudies.net/DergiTamDetay.aspx?ID=14662&Detay=Ozet (EBSCO, TR DİZİN)
 • 9-) MEHMET YILDIRIM, Oktay Çoban (2018). Examination of The Aggression Levels of Physical Education and Sport School Students, Asian Journal of Education and Training, 4(4), 380-390. DOI: 10.20448/journal.522.2018.44.380.390 http://www.asianonlinejournals.com/index.php/EDU/article/viewFile/1525/pdf (Journals Indexed in ERIC)
 • 10-) MEHMET YILDIRIM (2018). Investigation of Physical Activity Levels of Physical Education and Sports School Students, Asian Journal of Education and Training, 4(4), 347-355. DOI: 10.20448/journal.522.2018.44.347.355 http://www.asianonlinejournals.com/index.php/EDU/article/view/1480 (Journals Indexed in ERIC)
 • 11-) MEHMET YILDIRIM (2018). Futbolcularda Kuvvet Parametrelerinin İncelenmesi ve Diğer Spor Branşları İle Karşılaştırılması, The Journal of Academic Social Science, 6(78), 195-202 (INDEX COPERNICUS, SOBIAD, ASOS) DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14143 http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=14143&Detay=Ozet
 • 12-) Oktay Çoban, MEHMET YILDIRIM (2018). The Comparison of High School Students’ Level of Aggression Based on Demographic Features, Asian Journal of Education and Training, 4(4), 363-370 DOI: 10.20448/journal.522.2018.44.363.370 http://www.asianonlinejournals.com/index.php/EDU/article/view/1495 (Journals Indexed in ERIC)
 • 13-) MEHMET YILDIRIM, Çağdaş Caz (2018). Analysis of Socialization Situations via Sport-based Physical Activity among Students at a School of Physical Education and Sports, European Journal of Educational Research, 7(4), 999-1010 doi: 10.12973/eu- jer.7.4.999 http://eu-jer.com/EU-JER_7_4_999_Yildirim_etal.pdf (Journals Indexed in ERIC)
 • 14-) MEHMET YILDIRIM, Sema Uslu (2018). Investigation of Reasons of Social Media Usage of Physical Education and Sports School Students, International Journal of Higher Education, 7(6), 129-138. doi:10.5430/ijhe.v7n6p129 http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/article/view/14568/9024 (Journals Indexed in ERIC)
 • 15-) Çağdaş Caz, Oktay Çoban, MEHMET YILDIRIM (2019) The Analysis of Test Anxiety among Students at School of Physical Education and Sports in terms of Demographic Variables, Journal of Education and Learning, 8(1), 214-219 DOI: 10.5539/jel.v8n1p214 http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jel/article/view/0/38185 (Journals Indexed in ERIC)
 • 16-) Oktay Çoban, MEHMET YILDIRIM, Çağdaş Caz (2019). An Anaysis of Professional Alienation in Academics, Universal Journal of Educational Research, 7(2), 450-456. DOI: 10.13189/ujer.2019.070217 http://www.hrpub.org/download/20190130/UJER17-19512595.pdf (Journals Indexed in ERIC)
 • 17-) Çağdaş Caz, MEHMET YILDIRIM (2019) Evaluation of Health Promotive and Protective Behaviors in Terms of Differerent Qualities: A Study on Physical Education, World Journal of Education, 9(1), 64-69. DOI: 10.5430/wje.v9n1p64 http://www.sciedupress.com/journal/index.php/wje/article/view/14404/9125 (Journals Indexed in ERIC)
 • 18-) MEHMET YILDIRIM, Coşkun Bayrak (2019). Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 123-144. DOI: 10.16986/HUJE.2017032928 (ESCI (WEB OF SCIENCE) http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/upload/files/2306-published.pdf
 • 19-) MEHMET YILDIRIM, Oktay Çoban (2019). The Analysis of Students’ Special Curiosity in Sports Based on Some Demographic Variables, Journal of Education and Training Studies, 7(3), 50-57. DOI:10.11114/jets.v7i3.3914 http://redfame.com/journal/index.php/jets/article/view/3914/4190 (Journals in Indexed ERIC)
 • 20-) Oğuz Gürkan, Bekir Barış Cihan, MEHMET YILDIRIM, Hayrettin Gümüşdağ (2019). 2018 Dünya Kupasında Müsabakaları Kazanan ve Kaybeden Takımların Bazı Performans Parametrelerinin Karşılaştırılması, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(4), 426-436 (INDEX COPERNICUS) https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaunjss/issue/50141/567109
 • 21-) Bayram Polat, Oğuz Gürkan, MEHMET YILDIRIM (2020). Dünyada ve Türkiye’de Futbolcu Transferi: 2017-2018 Sezonu Bir Ağ Analizi. International Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 6(27), 789-800. DOI: http://dx.doi.org/10.31589/JOSHAS.328 (ESJI)
 • 22-) Oktay Çoban, Erol Baykan, Oğuz Gürkan, MEHMET YILDIRIM (2020). The Analysis of Football Players Percentages of Shot on Target and Levels of Self-Confidence in Different Leagues, African Educational Research Journal, 8(3), 586-596. (Journals Indexed in ERIC)
 • 23-) MEHMET YILDIRIM, Oktay Çoban, Erol Baykan, Oğuz Gürkan (2020). The Analysis of Athletes' Levels of Coronavirüs-19 Phobia
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • 1-) MEHMET YILDIRIM (2017). Üniversitelerde Okul ve Kulüp Takımlarında Oynayan Sporcuların Sporda Fair-Play Anlayışlarının Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği), İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-15. http://dergipark.gov.tr/inubesyo/issue/29864/298582 (GOOGLE SCHOLAR)
 • 2-) MEHMET YILDIRIM (2018). Spor Tesislerinden Yararlanan Kişilerin Tesislerden Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği), Mediterranean Journal of Educational Research, 12(25), 342-360. DOI: 10.29329/mjer.2018.153.18 http://mjer.penpublishing.net/makale/571 (TR DİZİN)

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • 1-) MEHMET YILDIRIM (2007). Eskişehir İli Mevcut Spor Tesislerinin Sportif Faaliyetler Açısından Değerlendirilmesi ve 2015 Yılı Tesis Stratejisinin Belirlenmesi. 4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 9-11 Kasım, 175. (Özet Bildiri)
 • 2-) MEHMET YILDIRIM (2008). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencilerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımlarının Araştırılması, 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 23-25 Ekim, 888-890.(Tam Metin Bildiri)
 • 3-) MEHMET YILDIRIM (2008). Eskişehir İli Mevcut Spor Tesislerinin Yapısı ve 2015 Yılı Tesis Politikası. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 23-25 Ekim, 442-445. (Tam Metin Bildiri)
 • 4-) MEHMET YILDIRIM (2012). Üniversitelerde Okul ve Kulüp Takımlarında Oynayan Sporcuların Sporda Fair-Play Anlayışlarının Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği). 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 12-14 Aralık, 127. (Özet Bildiri)
 • 5-) Serpil Altınırmak , İlkay Badurlar , MEHMET YILDIRIM, Orkun Şen, Çağlar Karamaşa, Onur Lakeç (2017). Tüketim ve Tasarruf Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 26-28 Ekim, 442. http://kayit.asoscongress.com/files/Maras_Ozet.pdf (Sözlü Sunum, Özet Bildiri)
 • 6-) MEHMET YILDIRIM (2018). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi, 10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27-30 Nisan, 407-408. (Sözlü Sunum, Özet Bildiri)
 • 7-) MEHMET YILDIRIM (2018). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Spora Katılım Motivasyonlarının İncelenmesi, Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, 6-8 Eylül, 43-44. (Sözlü Sunum, Özet Bildiri)
 • 8-) MEHMET YILDIRIM (2018). Üniversitelerde Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi, 5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, 16-17 Kasım, 1259, Ankara. (Sözlü Sunum, Özet Bildiri).
 • 9-) MEHMET YILDIRIM, Oktay Çoban, Ali Kemal Taşkın (2018). Yozgat Doğa Sporları Potansiyelinin Bölge Ekonomisine Katkısı, 3. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 3-5 Mayıs, 914-924, Yozgat (Sözlü Sunum, Tam Metin Bildiri)
 • 10-) Ali Kemal Taşkın, MEHMET YILDIRIM, Oktay Çoban (2018). Yozgat’ta Su Sporları Potansiyelinin Sosyo-Kültürel Yapıya Etkisi, 3. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 3-5 Mayıs, 32-33, Yozgat. (Sözlü Sunum, Özet Metin Bildiri)
 • 11-) Oktay Çoban, Ali Kemal Taşkın, MEHMET YILDIRIM (2018). Yozgat Turizmi ve Bölgesel Kalkınma Açısından Sporcu Kamp Potansiyelinin Araştırılması, 3. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 3-5 Mayıs, 1049-1056, Yozgat. (Sözlü Sunum, Tam Metin Bildiri)
 • 12-) Ebru Araç Ilgar, MEHMET YILDIRIM, Bekir Barış Cihan (2018). Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Yöneticilerine Olan Güven Düzeylerinin Belirlenmesi, Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 3-5 Mayıs, 64. (Sözlü Sunum, Özet Bildiri)
 • 13-) Ebru Araç Ilgar, Bekir Barış Cihan, MEHMET YILDIRIM (2018). Spor Yöneticilerinin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi, 2. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi - Sağlık ve Spor Bilimleri, 5-8 Temmuz, 849. (Sözlü Sunum, Özet Bildiri)
 • 14-) Oğuz Gürkan, Bekir Barış Cihan, MEHMET YILDIRIM, Hayrettin Gümüşdağ (2019). 2018 Dünya Kupasında Müsabakalardan Galip Ve Mağlup Ayrılan Takımların Bazı Performans Parametreleri Açısından Karşılaştırılması, 1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 8-10 Mart, 323. (Sözlü Sunum, Özet Bildiri)
 • 15-) MEHMET YILDIRIM, Sema Uslu (2019).Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Liderlik Özelliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, 6. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 13-15 Haziran, 76-77. (Sözlü Sunum, Özet Bildiri)
 • 16-) MEHMET YILDIRIM, Bekir Barış Cihan, Ebru Araç Ilgar, Sema Uslu, Musa Uyar (2019). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, 5. Uluslararası Avrupa Bilim, Sanat ve Kültür Konferansı, 28-29 Eylül, 290-300(Sözlü Sunum, Tam Metin Bildiri).
 • 17-) Bekir Barış Cihan, Ebru Araç Ilgar, MEHMET YILDIRIM, Musa Uyar (2019). Bireysel ve Takım Sporu Yapan Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Aidiyet Duygularının İncelenmesi, 5. Uluslararası Avrupa Bilim, Sanat ve Kültür Konferansı 28-29 Eylül, 301-308. (Sözlü Sunum, Tam Metin Bildiri).
 • 18-) Hayretin Gümüşdağ, Bekir Barş Cihan, Berkan Bozdağ, MEHMET YILDIRIM, Oğuz Gürkan, Hülya İmamlı (2020). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının, Alan Sınavına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 29-31 Ocak, 5. (Sözlü Sunum, Özet Metin Bildiri).
 • 19-) Oktay Çoban, Erol Baykan, Oğuz Gürkan, MEHMET YILDIRIM (2020). Farklı Liglerde Oynayan Futbolcuların İsabetli Şut Atma Ve Öz Güven Düzeylerinin İncelenmesi, 3. Uluslararasi Bilim, Teknoloji Ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 19-20 Haziran (Sözlü Sunum, Özet Metin Bildiri)
 • 20-) Oğuz Gürkan, MEHMET YILDIRIM, Oktay Çoban, Erol Baykan (2020). Türkiye Futbol Süper Liginde Covid Öncesi ve Sonrası Oynanan Müsabakaların Bazı Teknik Performans Patrametreleri Açısından Karşılaştırmalı Analizi, Avrasya 7. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 361-362 (Sözlü Sunum, Özet Metin Bildiri)
 • 21-) MEHMET YILDIRIM, Oktay Çoban, Erol Baykan, Oğuz Gürkan (2020). Sporcuların Korona Virüs Fobisi Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi, Avrasya 7. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 363-364 (Sözlü Sunum, Özet Metin Bildiri)

KİTAPLAR

 • 1-) Hayrettin Gümüşdağ, MEHMET YILDIRIM (2018). Spor Bilimlerinde Çocuklarda Motor Gelişim. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-605-320-843-3 (Uluslararası / Bilimsel Kitap)
 • 2-) MEHMET YILDIRIM (2018). Fiziksel Aktivitenin Yaşam Kalitesi, Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-605-320-977-5, (Uluslararası / Bilimsel Kitap)
 • 3-) MEHMET YILDIRIM (2018). Spor Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar-2018, Bölüm Adı: Üniversitelerde Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Öz Güven Düzeylerinin İncelenmesi. Ankara: Gece Kitaplığı. ISBN: 978-605-288-198-9, Bölüm Sayfaları: 1-10 (Uluslararası / Bilimsel Kitap Bölümü)
 • 4-) MEHMET YILDIRIM, Sema Uslu, Çağın Yuluk, Cumaali Gündoğdu (2019). Spor Bilimleri Araştırmaları 1, Bölüm Adı: Fiziksel Aktivite, Oyun ve Sporun Motor Gelişim Üzerine Etkisi. Ankara: Akademisyen Yayınevi. ISBN: 978-605-258-300-5 Bölüm Sayfaları: 57-72 (Uluslararası / Bilimsel Kitap Bölümü)
 • 5-) MEHMET YILDIRIM, Sema Uslu (2019). Spor Bilimleri Araştırmaları 1, Bölüm Adı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Spor Ürünlerine Yönelik Marka Bilinci ve Sadakatlerinin İncelenmesi. Ankara: Akademisyen Yayınevi. ISBN: 978-605-258-300-5 Bölüm Sayfaları: 113-129 (Uluslararası / Bilimsel Kitap Bölümü)
 • 6-) MEHMET YILDIRIM, Sema Uslu (2020). Spor Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar 1. Bölüm Adı: Liderlik ve Spor, Ankara: Gece Kitaplığı, ISBN: 978-625-7938-90-7 Bölüm Sayfaları: 239-257 (Uluslararası / Bilimsel Kitap Bölümü)
 • 7-) MEHMET YILDIRIM (2020). Spor Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar 2. Bölüm Adı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Liderlik Özellikleri, Ankara: Gece Kitaplığı, ISBN: 978-625-7884-74-7 Bölüm Sayfaları: 83-102 (Uluslararası / Bilimsel Kitap Bölümü)
 • 8-) MEHMET YILDIRIM (2020). Spor Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar. Bölüm Adı: Türkiye'de Yapılan Sporda Liderlik Araştırmaları, Ankara: Akademisyen Kitabevi, ISBN: 978-625-7795-55-5 Bölüm Sayfaları: 99-113. (Uluslararası / Bilimsel Kitap Bölümü)

DİĞER

ÖDÜLLER
 • Anadolu Üniversitesi BESYO 2001-2002 Güz Dönemi Onur Belgesi
 • Anadolu Üniversitesi BESYO 2001-2002 Bahar Dönemi Onur Belgesi
 • Anadolu Üniversitesi BESYO 2002-2003 Güz Dönemi Yüksek Onur Belgesi
 • Anadolu Üniversitesi BESYO 2002-2003 Bahar Dönemi Onur Belgesi
ATIFLAR
 • ATIF (Uluslararası): Akgül, S., Özdilek, Ç., (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin Meraklılık Düzeylerinin Araştırılması (Kütahya İli Örneği), Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi, (41), 255-263. ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2008). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencilerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımlarının Araştırılması. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 23-25 Ekim 2008, Bolu, s. 888-890.
 • ATIF (Uluslararası): Yüksel, M., (2015). Eğitim Düzeyi Farklılıklarının Spora Yansıması, The Journal of Academic Social Science Studies, (31), 149-165. ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2008). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencilerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımlarının Araştırılması. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 23-25 Ekim 2008, Bolu, s. 888-890.
 • ATIF (Uluslararası): Körmükçü, Y., Başaran, Z., (2015). The Expectations of Locals About Recreative Activties on Regional Planning Stage, International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), Special Issue 3, 687-700. ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2007). Eskişehir İli Mevcut Spor Tesislerinin Sportif Faaliyetler Açısından Değerlendirilmesi Ve 2015 Yılı Tesis Stratejisinin Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • ATIF (Tez): İlgar, Y. (2016). Kentsel Çevrede Fiziksel Aktivite Ve Mekansal Planlama: Denizli Örneği, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M., (2007), Eskişehir İli Mevcut Spor Tesislerinin Sportif Faaliyetler Açısından Değerlendirilmesi ve 2015 Yılı Tesis Stratejisinin Belirlenmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Kütahya
 • ATIF (Uluslararası): Aygün, M., Yetim, A. A., (2017). Türkiye'de Buz Hokeyi Sporcularının Eğitim Düzeylerine Göre Spora Katılım Güdülerinin İncelenmesi, Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 1 (2), 27-33 ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Üniversite Takımlarında Mücadele Eden Sporcuların Spora Katılım Motivasyonlarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 41-51.
 • ATIF (Tez): Karademir, M., (2017). Sosyal Ağların Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Eğitimi Bilimleri Enstitüsü. ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları Ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı Ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği. (Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Eskişehir
 • ATIF (Uluslararası): Yakut, S. (2018). Öğretmenlerde Öznel İyi Oluş: KKTC Örneği, Social Sciences Studies Journal (SSSJournal), 4(18), 1737-1746. ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları Ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı Ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • ATIF (Uluslararası): Yurtçicek, S., Şahin Hotun, N., Moral, M., (2018). Fiziksel aktivite engelleri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması, The Journal of Academic Social Science, 6 (71), 396-404. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım M, Bayrak C. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılım Düzeylerinin Demografik Özelliklerine Göre Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği), Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (54), 310-330.
 • ATIF (Ulusal): Aslan, Ş., Geyik, B. (2018). Futbol ve Basketbol Taraftarlarının Sporda Şiddet ve İstenmeyen Davranışlara Bakışlarının İncelenmesi, Eurasian Research in Sport Science, 3(1), 1-14. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Futbol seyircilerinin saldırganlık davranışlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(50), 1046-1057.
 • ATIF (UA. Bildiri): Yazıcı Akoğuz, N., Bayraktar, C., Kalkavan, A. (2018). Kamu Kurumlarına ve Özel Sektöre Bağlı Spor Tesislerinin Kullanılmasına Yönelik Müşteri Memnuniyetinin Araştırılması, 6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, 25-27 Nisan, 240-255, Lviv-Ukrayna. ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Spor Tesisleri Müşteri Memnuniyeti Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(16), 157-176.
 • ATIF (Uluslararası): Taş, H. (2018). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları ve Tercihleri Üzerine Bir Değerlendirme, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(3), 1947-1975. ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Yıldırım, M., Ceylan, O. (2018). Lise Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Demografik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması (Amasya İli Örneği), Journal of International Social Research, 11(55), 734-746.
 • ATIF (Tez): Baykan, E. (2018). Y Ve Z Nesil Taekwondocuların Sürekli Öfke Düzeylerinin Saptanması ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Futbol seyircilerinin saldırganlık davranışlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(50), 1046-1057.
 • ATIF (Uluslararası/Alan İndeksli): Uğurlu, M.F. (2018). Satisfaction Levels of Individuals Who Go to Fitness Centers, Universal Journal of Educational Research, 6(10), 2266-2270. ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Sports Facilities Customer Satisfaction Measures Development: Validity and Reliability Study. 21. Journal of Education and Society in the 21st Century, 6(16), 157-176
 • ATIF (Uluslararası/Alan İndeksli): Menevşe, A. (2018). The effect of physical education and ports departments on behavioral changes towards exercising, Educational Research and Reviews, 13(13), 518-525. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım M, Coskun B (2017). The participation of university students in physical activities based on sport and the effect of the students’ quality of life on academic achievement and socialisation (Sample of Eskisehir Osmangazi University. H. U. Journal of Education doi: 10.16986/HUJE.2017032928
 • ATIF (Uluslararası/Alan İndeksli): Cihan, B.B., Bozdağ, B., Var, L. (2018). Examination of Physical Activity and Life Quality Levels of University Students In Terms of Related Factors, Journal of Education and Learning, ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2018). Investigation of Physical Activity Levels of Physical Education and Sports School Students, Asian Journal of Education and Training, 4(4), 347-355.
 • ATIF (Uluslararası/Alan İndeksli): Cihan, B.B., Bozdağ, B., Var, L. (2018). Examination of Physical Activity and Life Quality Levels of University Students In Terms of Related Factors, Journal of Education and Learning, ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M., Bayrak, C. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, , DOI: 10.16986/HUJE.2017032928
 • ATIF (Ulusal/Ulakbim): Hazal, Z., Demir Tekkurşun G., Can, B. (2018). Lise Öğrencilerinin Spora Katılım Güdülerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(4), 225-235. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım M. (2017). “Üniversite Takımlarında Mücadele Eden Sporcuların Spora Katılım Motivasyonlarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği)”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 41-51.
 • ATIF (Uluslararası): Cihan, B.B., Baykan, E. (2018). Y Ve Z Nesil Taekwondocuların Sürekli Öfke Düzeylerinin Saptanması Ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi, Turkish Studies, 13(26), 267-280. ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Futbol Seyircilerinin Saldırganlık Davranışlarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. The Journal of International Social Research, 10(50), 1046-1057.
 • ATIF (Uluslararası): Cihan, B.B., Baykan, E. (2018). Y Ve Z Nesil Taekwondocuların Sürekli Öfke Düzeylerinin Saptanması Ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi, Turkish Studies, 13(26), 267-280. ATIF YAPTIĞI ÇALIŞMA: Yıldırım, M., Bayrak, C. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılım Düzeylerinin Demografik Özelliklerine Göre Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği). The Journal of Academic Social Science, 5(54), 310-330.
 • ATIF (Uluslararası): Polat, E., Doğan, B., Mutlu, F. (2018). Rekreatif Yönlü Spor Yapan Bireylerle Yarışma Sporcularının Spora Katılım Güdülerinin İncelenmesi, International Journal of Social Science Research 7 (2), 175-187. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Üniversite takımlarında mücadele eden sporcuların spora katılım motivasyonlarına etki eden faktörlerin belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örneği). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 41-51.
 • ATIF (UA. Bildiri): Özkan, Z., Eraslan, E., Aydın, Ş. (2018). Türkiye’de “Yaşam Kalitesi Ve Spor” Alanında Yapılmış Olan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi, Uluslararası Müzik Dans Ve Sağlık Kongresi, 11-13 Ekim, 346-354, Van-Türkiye. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım M. (2015). Üniversite öğrencilerinin spora dayalı fiziksel aktivitelere katılımları ve yaşam kalitelerinin akademik başarı ve sosyalleşme üzerine etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örneği). Anadolu Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Doktora Tezi.
 • ATIF (Uluslararası): Polat, E., Yıldız, K., Yalçın, K.H. (2018). Özel Spor Merkezi Üyelerinin Spora Katılım Güdüleri Ve Tüketici Tatmini Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(3), 213-222. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Üniversite takımlarında mücadele eden sporcuların spora katılım motivasyonlarına etki eden faktörlerin belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örneği). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 41- 51.
 • ATIF (UA. Bildiri): Karamaşa, Ç., Aytekin, A., Altınırmak, S. (2018). 6-10 Yaş Arası Çocukların Tüketim Alışkanlıklarının Diskriminant Analiziyle İncelenmesi, 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 17-20 Ekim, 477-484. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Altınırmak, S., Badurlar, İ., Yıldırım, M., ŞEN, O, Aytekin, A., & Karamaşa, Ç. (2017). Developing Consumption and Saving Scale: A Study of Validity And Reliability. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Year,4(29), 473-499.
 • ATIF (UA. Bildiri): Yaraşır, E., Pirinçci, E. (2018). Yüksekokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Uluslararası Eğitimde Güncel Sorunlar Ve Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, 6-7 Aralık, 38-50. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M., Bayrak, C., (2017). Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılım Düzeylerinin Demografik Özelliklerine Göre Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği). Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 54: 310-330.
 • ATIF (Tez): Kara, H. (2018). Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktivite Düzeyleri Ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Akademik Başarı İle İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik üniversitesi, Trabzon. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2015). Üniversite öğrencilerinin spora dayalı fiziksel aktivitelere katılımları ve yaşam kalitelerinin akademik başarı ve sosyalleşme üzerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • ATIF (Tez): ATIF (Tez): Altunbaş, F. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Öz-Yeterlik Düzeyleri İle Spora Katılım Motivasyonları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Üniversite takımlarında mücadele eden sporcuların spora katılım motivasyonlarına etki eden faktörlerin belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örneği). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 41-51.
 • ATIF (Tez): Aksu, O. E. (2018). Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Akademik Başarı Ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz teknik Üniversitesi, Trabzon. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2015). Üniversite öğrencilerinin spora dayalı fiziksel aktivelere katılımları ve yaşam kalitelerinin akademik başarı ve sosyalleşme üzerine etkisi (Yayımlanmamış doktora lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • ATIF (Tez): Hasançebi, Ş. (2018). Doğu Ve Güneydoğu Gazilerinin Psikolojik Sağlamlıklarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik üniversitesi Trabzon. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2015). Üniversite öğrencilerinin spora dayalı fiziksel aktivitelere katılımları ve yaşam kalitelerinin akademik başarı ve sosyalleşme üzerine etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örneği) (Yayınlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • ATIF (Uluslararası / Alan İndeksli): Togo, T.O. (2019). The Relationship between Positivity and Fear of Happiness in People Applying to Graduate Programs in Physical Education and Sports Department, AsianJournal ofEducation and Training, 5(1), 93-96. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. and Bayrak, C, 2017. The Participation of University Students in Physical Activities Based on Sport and The Effect of The Students’quality of Life on Academic Achievement and Socialisation (Sample of Eskisehir Osmangazi University). Hacettepe University. Journal of Education, doi: 10.16986/HUJE.2017032928.
 • ATIF (UA. Bildiri): Kaas Tercan, E., Lapa Yerlisu, T., Çerez, H., Girişken, İ. (2019). Leısure Exercıse Partıcıpatıon, Academıc Self-Effıcacy And Leısure Management In Unıversıty Students. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. & Bayrak, C. (2019). Üniversite öğrencilerinin spora dayalı fiziksel aktivitelere katılımları ve yaşam kalitelerinin akademik başarı ve sosyalleşme üzerine etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 34(1), 123-144.
 • ATIF (Uluslararası): Kaya, G.L., Yücedağ, C., Aşıkkutlu, S.H., Keskin, R. (2019). Üniversite Fitness Merkezlerinde Kullanıcı Memnuniyetinin İncelenmesi: MAKÜ ve PAÜ Örneği, Uluslararası Mühendislik, Tasarım ve Teknoloji Dergisi 1(1), 1-9. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Spor tesisleri müşteri memnuniyeti ölçeği geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 6(16), 157-176.
 • ATIF (Uluslararası/Alan İndeksli): Gümüşdağ, H. (2019). Effects of Pre-school Play on Motor Development in Children, Universal Journal of Educational Research 7(2): 580-587. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Gümüşdağ, H., Yıldırım, M. (2018). Spor Bilimlerinde Çoçuklarda Motor Gelişim. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • ATIF (Uluslararası Kitap) : Ilgar Araç, E. (2019). E-Spor ve Dijital Spor Oyunlarının Kullanım Amaçlarının Belirlenmesi: Nitel Bir Çalışma, Spor Bilimleri Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, 63-72. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M . ve Çoban, O . (2019). T he Analysis of Students‟ Special Curiosity in Sports Based on Some Demographic Variables. Journal of Education and Training Studies, 7(3), 50-57.
 • ATIF (Uluslararası): Nacar, E. (2019). Elazığ İl Merkezinde İlk Ve Ortaöğretim Okullarındaki Spor Tesislerinin Nicelik Ve Nitelik Açısından Araştırılması, Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (1), 55 -63. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım M. (2007). Eskişehir İli Mevcut Spor Tesislerinin Sportif Faaliyetler Açısından Değerlendirilmesi ve 2015 yılı Tesis Stratejisinin Belirlenmesi Yüksek Lisans Tezi, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • ATIF (Ulusal/Ulakbim): Ilgar, E.A., Cihan, B.B. (2019). Ogretim Uyelerinin Turk Sporunun Guncel Sorunlari ve Cozum Onerileri Uzerine Gorusleri: Fenomenolojik Bir Cozumleme. Akdeniz Egitim Arastirmalari Dergisi, 13(27), 702-722. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Spor Tesisleri Müşteri Memnuniyeti Ölçeği geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(16), 157-176.
 • ATIF (Uluslararası / Alan İndeksli): Lee Y., Kim, P.,Yang, J. (2019). Building a Knowledge Base for QA System by Linking Korean Vocabulary and Wikipedia, International Journal of Higher Education, 8(3), 103-116. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M., Çoban, O. (2018). Examination of the Aggression Levels of Physical Education and Sport School Students. Asian Journal of Education and Training, 4(4), 380-390.
 • ATIF (Uluslararası / Alan İndeksli): Lee Y., Kim, P.,Yang, J. (2019). Building a Knowledge Base for QA System by Linking Korean Vocabulary and Wikipedia, International Journal of Higher Education, 8(3), 103-116. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2018). Investigation of Physical Activity Levels of Physical Education and Sports School Students, Asian Journal of Education and Training, 4(4), 347-355.
 • ATIF (Uluslararası): Doğar, Y. (2019). Farklı Gruplara Göre Spor Eğitim İlişkisi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(34), 281-291. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. Bayrak, C. (2017) Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi: SS-SS [201] doi: 10.16986/HUJE.2017032928
 • ATIF (Ulusal / Ulakbim): Doğaner, S., Akman, P. (2019). Özel Spor Merkezlerine Aktif Olarak Devam Eden Kişilerin Müşteri Memnuniyetinin Belirlenmesi, Spormetre, 17(2), 199-210. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım M. (2017). Spor Tesisleri Müşteri Memnuniyeti Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(16), 157-176.
 • ATIF (Tez): Balkis, F. (2019). Elit seviyedeki tenisçilerin görev ve ego yönelimi hedeflerinin başarı motivasyonlarına etkisinin araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Ağrı Çeçan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ağrı. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M., “Üniversite Takımlarında Mücadele Eden Sporcuların Spora Katılım Motivasyonlarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği)”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 41-51.
 • ATIF (UA. Bildiri): Yaşar, O. M., Turğut, M. (2019). Futbol Taraftarlığı Ve E-Fanjelizm, II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 21-24 Mart, Manisa. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Futbol seyircilerinin saldırganlık davranışlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Journal of International Social Research, 10(50), 1046-1057.
 • ATIF (UA. Bildiri): Küçük, V., Tınaz, V. (2019). Spor eğitimi gören öğrencilerin spora katılım motivasyonu ve başarı algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 21-24 Mart, Manisa. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım M. (2018). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Spora Katılım Motivasyonlarının İncelenmesi, Uluslararası Öğrenme, Öğretim Ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, 6-8 Eylül, 43-44, Amasya
 • ATIF (UA. Bildiri): Küçük, V., Tınaz, V. (2019). Spor eğitimi gören öğrencilerin spora katılım motivasyonu ve başarı algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 21-24 Mart, Manisa. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım M. (2017). Üniversite Takımlarında Mücadele Eden Sporcuların Spora Katılım Motivasyonlarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran, 18(1), 41-51
 • ATIF (UA / SSCI, SCI-EXP): Bopp, T., Vadeboncoeur, J.D., Stellefson, M., Weinsz, M. (2019). Moving Beyond the Gym: A Content Analysis of YouTube as an Information Resource for Physical Literacy, International Journal of Environmental Research and Public Health, 16, 3335; doi:10.3390/ijerph16183335 ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yildirim, M.; Uslu, S. Investigation of reasons of social media usage of physical education and sports school students. Int. J. High. Educ. 2018, 7, 129–138
 • ATIF (UA. Bildiri): Türkeli, A., Namlı, S. (2019). Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Motivasyonlarının İncelenmesi, 5-8 Eylük, 12-18, Erzurum. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Üniversite Takımlarında Mücadele Eden Sporcuların Spora Katılım Motivasyonlarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 41-51.
 • ATIF (Tez): Koç, K. (2019). Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Okuldan Mezuniyet Düzeyleri ve Akademik Başarı Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Balıkesir. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M., Bayrak, C. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOI: 10.16986/HUJE.2017032928
 • ATIF (Uluslararası): Akıncı, Y. A. (2019). Lise öğrencilerinde fiziksel aktivitelere ve sosyal etkinliklere katılımın akademik motivasyon üzerindeki etkisinin incelenmesi, Journal Of Socıal, Humanıtıes And Admınıstratıve Scıences, 5(20), 1003-1008. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Üniversite takımlarında mücadele eden sporların spora katılım motivasyonlarına etki eden faktörlerin incelenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örneği). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 41-51.
 • ATIF (Uluslararası): Akıncı, Y. A. (2019). Lise öğrencilerinde fiziksel aktivitelere ve sosyal etkinliklere katılımın akademik motivasyon üzerindeki etkisinin incelenmesi, Journal Of Socıal, Humanıtıes And Admınıstratıve Scıences, 5(20), 1003-1008. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M., Bayrak, C. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 123-144.
 • ATIF (Uluslararası): Akıncı, Y. A. (2019). Lisanslı olarak spor yapma, rekreasyonel olarak spora katılım ve sosyal etkinliklere katılımın sosyal görünüş kaygısına etkisinin incelenmesi, International Socıal Mentalıty And Researcher Thınkers Journal (Smart Journal), 5(25), 1640-1644. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M., Bayrak, C. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılım Düzeylerinin Demografik Özelliklerine Göre Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği). The Journal of Academic Social Science, 5(54), 310-330.
 • ATIF (Uluslararası): Akıncı, Y. A. (2019). Lisanslı olarak spor yapma, rekreasyonel olarak spora katılım ve sosyal etkinliklere katılımın sosyal görünüş kaygısına etkisinin incelenmesi,International Socıal Mentalıty And Researcher Thınkers Journal (Smart Journal), 5(25), 1640-1644. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M., Bayrak, C. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 123-144.
 • ATIF (Uluslararası): Yakubi, Y.A.Y., Basuki, B., Purwono, R. (2019). Financial Inclusion and Digital Finance in the Arab World: Current Status and Future Priorities, International Journal of Innovation, Creativity and Change, 6(3), 132-144. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yildirim, M. (2018). Investigation of Physical Activity Levels of Physical Education and Sports School Students. Asian Journal of Education and Training,4(4), 347-355.
 • ATIF (Uluslararası / Bildiri): Kalkavan, A., Çakır, İ.H., Kavasoğlu, H. (2019). Türkiye Trambolin Cimnastik Şampiyonasina Katilan Sporcularin Müsabaka Öncesi Durumluk Kaygi Düzeylerinin Araştirilmasi, 3. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi,7-9 Ekim, Gürcistan. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Caz Ç., Çoban O., Yıldırım M. (2019). The Analysis of Test Anxiety Among Students at School of Physical Education and Sports in Terms of Demographic Variables. Journal of Education and Learning. 8(1). 214-219
 • ATIF (Uluslararası / Bildiri): Akın, S. (2019). Üniversiteler Arası Karate ve Voleybol Müsabakalarına Katılan Sporcularının Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi, 3. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, 7-9 Ekim, Gürcistan. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M., (2017). Üniversitelerde okul ve kulüp takımlarında oynayan sporcuların sporda fairplay anlayışlarının belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği). İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1),01-15.
 • ATIF (Uluslararası) : Şirin. F. E., Sevilmiş A. (2019). Spor Toto Süper Ligi Turgay Şeren Sezonunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kararlarının İçerik Analizi, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 10(3), 325-334. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım M. Futbol seyircilerinin saldırganlık davranışlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017: 10(50), 1046-1057.
 • ATIF (Ulusal / Ulakbim): Yıldırım, B.N., Göral, K. (2019). Gençlik ve Spor Merkezinde Düzenlenen Kurslara Katılan Gençlerin Fair-Play Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(4), 227-233. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Üniversitelerde Okul ve Kulüp Takımlarında Oynayan Sporcuların Sporda Fair-Play Anlayışlarının Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği). İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-15.
 • ATIF (Uluslararası): 1- Gunavan, H., Sari, P. (2019). Sense Relations in Restrictive Appositives, Universal Journal of Educational Research, 7(4A), 27-34. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Çoban, O., Yildirim, M. (2018). The Comparison of High School Students' Level of Aggression Based on Demographic Features. Asian Journal of Education and Training, 4(4), 363-370.
 • ATIF (Uluslararası): Cengiz Şarvan, Ş., Delen, B. (2019). Gençlerde Fiziksel Aktivite Düzeyi, International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), 5(2), 110-122. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M., Bayrak, C. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 123-144.
 • ATIF (Tez): Çubuk, A. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı, Fiziksel Aktivite Düzeyleri Ve Akademik Başarı Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M., & Bayrak, C. (2019) Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 123-144.
 • ATIF (Uluslararası Kitap): Turhan, H.F., Köktaş, E. (2019). Fıtness Salonları Çalışanlarının İş Doyumu Düzeylerının İncelenmesı: Karabük İlı Örneğı, Herkes İçın Spor ve Wellness Araştırmaları, Akademisyen Kitabevi, 177-1784. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Spor tesisleri müşteri memnuniyeti ölçeği geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 6(16), 157-176.
 • ATIF (Uluslararası): Mariawati O. (2019). Perceptions of Corporate Customers towards Islamic Banking in Brunei, Darussalam, International Journal of Innovation, Creativity and Change, 6(3), 144-163. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yildirim, M., & Çoban, O. (2018). Examination of the Aggression Levels of Physical Education and Sport School Students. Asian Journal of Education and Training, 4(4), 380-390.
 • ATIF (Uluslararası): Çavuşoğlu, G., Kabadayı, M., Yılmaz, K. A., Taşmektepligil, Y. M. (2020). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İnsan Haklarına Yönelik Tutumları, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(1), 462-469. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Üniversitelerde okul ve kulüp takımlarında oynayan sporcuların sporda fair-play anlayışlarının belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği). İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1),01-15.
 • ATIF (Ulusal): Tatlısu, B., Bayraktar, G. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Lisans Öğrencilerine Göre Sporda Hoşgörü Kavramı (Bayburt Üniversitesi Örneği), Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 22 (1) , 44-54. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Üniversitelerde Okul ve Kulüp Takimlarinda Oynayan Sporcuların Sporda Fair-Play Anlayışlarının Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği) İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-15
 • ATIF (Uluslararası Kitap): Kalenikova, N., Morozova, A. (2020). Physical Health of Young People as a Factor of Human Capital Development. Smart Innavation, System and Techonologies. Vladivostok (Russian): Springer Singapore. ISBN 978-981-15-2244-4 ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2018). Investigation of Physical Activity Levels of Physical Education and Sports School Students, Asian Journal of Education and Training 4(4), 347-355.
 • ATIF (Uluslararası): Richard L. Light, Ricardo Pimenta (2020). Why Adolescent Girls Play Basketball in Australia and its Meaning for them, World Journal of Social Science Research, 7(2), 52-65. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yildirim, M., & Caz, C. (2018). Analysis of Socialization Situations via Sport-based Physical Cctivity among Students at a School of Physical Education and Sports. European Journal of Educational Research, 7(4), 999-1010.
 • ATIF (Uluslararası) : Tatlı, S. H., Kazan, H. (2020). Sağlık Hizmetlerinde Memnuniyeti Etkileyen Faktörler: Güven ve Kalite, İstanbul İktisat Dergisi, 70(1), 1-23. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M., (2017). Spor tesisleri müşteri memnuniyeti ölçeği geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 6(16), 157–176.
 • ATIF (Uluslararası): Koç, M. C. (2020). The Role Of Leısure Motıvatıon On Socıalızatıon, IJOEEC (International Journal of Eurasian Education and Culture), 5(9), 862-887. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi, Doktora Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • ATIF (Uluslararası / Alan İndeksli): Akıncı, Y. A. (2020). The Relationship Between Teacher Candidates Self-Efficacy and Attitudes of Sport History, International Education Studies, 13(7), 105-112. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M., Bayrak, C. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 123-144.
 • ATIF (Uluslararası / Alan İndeksli): Akıncı, Y. A. (2020). The Relationship Between Teacher Candidates Self-Efficacy and Attitudes of Sport History, International Education Studies, 13(7), 105-112. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M., Araç Ilgar, E., Uslu, S. (2018). Lise Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Turkish Studies, 13(27), 1711-1727.
 • ATIF (Uluslararası): Polat, B., Gürkan, O. (2020). Türkiye Spor Toto Süper Liginin Fiziksel Performans Parametrelerinin Analiz Edilmesi ve Değerlendirilmesi, International Sport Science Student Studies, 2(1), 48-59. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Gürkan, O., Cihan, B.B., Yıldırım, M. & Gümüşdağ, H. (2019). 2018 Dünya kupasında müsabakaları kazanan ve kaybeden takımların bazı performans parametrelerinin karşılaştırılması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(4), 426-436. DOI: 10.31680/gaunjss.567109
 • ATIF (Uluslararası / Alan İndeksli): Bozdağ, B. (2020). Examination of Psychological Resilience Levels of High School Students, World Journal of Education, 10(3), 65-78. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M., & Bayrak, C. (2017). Determining the level of participation of university students in physical activities according to their demographic characteristics (Eskişehir Osmangazi University example). The Journal of Academic Social Science, 5(54), 310-330.
 • ATIF (Uluslararası / Alan İndeksli): Bozdağ, B. (2020). Examination of Psychological Resilience Levels of High School Students, World Journal of Education, 10(3), 65-78. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M., & Bayrak, C. (2019). Participation of university students in physical activities based on sports and the effect of their quality of life on academic achievement and socialization (Eskişehir Osmangazi University example). Hacettepe University Faculty of Education Journal, 34(1), 123-144. https://dx.doi.org/10.16986/HUJE.2017032928
 • ATIF (Uluslararası / Alan İndeksli): Akıncı, Y.A. (2020). A Research on the Relationship Between Academic Self-Efficacy of Prospective Physical Education and Sports Teachers and Their Attitudes Towards the Turkish Education History Couse, Journal of Education and Learning, 9(4), 131-139 ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M., Araç, I. E., & Uslu, S. (2018). Investigation of High School Students’ Attitudes towards Sports. Turkish Studies Educational Sciences, 13(27), 1711−1727.
 • ATIF (Uluslararası / Alan İndeksli): Akıncı, Y.A. (2020). A Research on the Relationship Between Academic Self-Efficacy of Prospective Physical Education and Sports Teachers and Their Attitudes Towards the Turkish Education History Couse, Journal of Education and Learning, 9(4), 131-139 ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M., & Bayrak, C. (2019). The Participation of University Students in Physical Activities Based on Sport and The Effect of The Students’ quality of Life on Academic Achievement and Socialization (Sample of Eskisehir Osmangazi University). Hacettepe University. Journal of Education, 34(1), 123−144.
 • ATIF (Uluslararası): Günal, A. (2020). Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Kalitesi Dersinin Sonuçlarının İncelenmesi, 7(1), 55-68 ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. & Bayrak, C. (2019). Üniversite öğrencilerinin spora dayalı fiziksel aktivitelere katılımları ve yaşam kalitelerinin akademik başarı ve sosyalleşme üzerine etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 123-144
 • ATIF (Uluslararası): Türksoy B., Aksoy, A. (2020). Spor Merkezlerinde Sunulan Hizmetlere Yönelik Kalite Algısının Değerlendirilmesi, BAİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(24), 89-508. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2018), Spor Tesislerinden Yararlanan Kişilerin Tesislerden Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği), Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12(25), 341-360
 • ATIF (Ulusal / Ulakbim): Başkonuş, T. (2020). Ortaöğretim Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği), Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6(2), 365-376. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M., Araç Ilgar, E. ve Uslu, S. (2018). Lise öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 13(27), 1712-1727.
 • ATIF (Uluslararası): Arıcı, F. A., Sallabaş, E. M. (2020). Lise Öğrencilerine Bir Okuma Listesi Önerisi: Edebiyat Öğretmenleri ile Mülakatlar, Türk Eğitim Dergisi, 5(1), 162-174. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. ve Ceylan O. (2018). Lise öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarının demografik özelliklerine göre karşılaştırılması (Amasya ili örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(55), 734-746.
 • ATIF (Uluslararası): Gürkan, O., Polat, B. (2020). 2018 Dünya Kupasında Kısa Aralıklarla Oynanan Maçların Teknik Performans Parametreleri Açısından Karşılaştırılması, Socıal Mentalıty And Researcher Thınkers Journal, 6(34):1396-1401. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Gürkan, O., Cihan, B.B., Yıldırım, M., Gümüşdağ, H. (2019). 2018 dünya kupasında müsabakaları kazanan ve kaybeden takımların bazı performans parametrelerinin karşılaştırılması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(4), 426-436.
 • ATIF (Uluslararası): Keskin, B., Dedeoğlu, B. B. (2020). Günlük tur deneyiminde cinsiyetin rolü: Kapadokya örneği, Journal of tourism research institute, 1 (1), 59-70. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. ve Ceylan, O. (2018). Lise Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Demografik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması (Amasya İli Örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(55), 734-746.
 • ATIF (Uluslararası): Alıncak, F., Öztürk, H., Koç, S. (2020). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Spor Tesislerinin Öğrencilere Hangi Değerleri Kazandırdığının Değerlendirilmesi, International Social Sciences Studies Journal, 6(59), 1358-1363. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2007). Eskişehir İli Mevcut Spor Tesislerinin Sportif Faaliyetler Açısından Değerlendirilmesi ve 2015 Yılı Tesis Stratejisinin Belirlenmesi Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • ATIF (Uluslararası / Alan İndeksli): Karaoğlu, B., Turan, B. M. (2020). Examining the Relationship between Metacognitive Awareness and Success Orientations of Physical Education and Sports Teacher Candidates, European Journal of Educational Sciences,7(3), 36-47. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M., & Bayrak, C. (2019). Üniversite öğrencilerinin spora dayalı fiziksel aktivitelere katılımları ve yaşam kalitelerinin akademik başarı ve sosyalleşme üzerine etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 123- 144.
 • ATIF (Tez): Patrik Vu (2020). The Impact Of Interpersonal Relations Between Teachers And Principals On Orgazinational Change And Cynicism In Public Elementary Schools Through The Lens Of The Leader-Member Exchange Theory, Doctorate Thesis, Major in Educational Leadership in the Department of Graduate Education, Northwest Nazarene University. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Caz, C., Coban, O., & Yildirim, M. (2020). The analysis of test anxiety among students at school of physical education and sports in terms of demographic variables. Journal of Education and Learning, 8(1), 214-219
 • ATIF (Uluslararası Kitap): Başkonuş, T. (2020). Ortaöğretim Öğrencilerinin Ders Dışı Sportif Etkinliklere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Spor Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar 2, Editör: Özgür Karataş, Gece Kitaplığı, Ankara. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M., Araç Ilgar, E. ve Uslu, S. (2018). Lise öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 13(27).1712-1727.
 • ATIF (Uluslararası / Alan İndeksli): Duyan, M., Günel, İ. (2020). Determınıng The Sports Partıcıpatıon Motıvatıons Of Skı Athletes, European Journal of Physical Education and Sport Science, 6(4), 33-46. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Determination of Factors Affecting Sports Participation Motivationof Players Who Make Sports in University Teams (Sampleof Eskişehir Osmangazi University) Eskişehir Osmangazi University Journal of Social Sciences, 18(1), 41-51.
 • ATIF (SSCI): Polat, E., Yıldız, K. (2020). The Efect of Gambling Motivation of Sport Spectators on Propensity for Violence in Sport, Journal of Gambling Studies, ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım, M. (2017). Determination of the views of football spectator’s about aggressive attitudes. Journal of International Social Research, 10(50), 1046–1057
 • ATIF (Ulusal / Ulakbim): Karademir, Y., Kurnaz, K. H. (2020). Examination Of The Relationship Between The Identification Levels And Aggression Levels Of The Fans; Example Of Alanyaspor Fans, 22(2), 230-243. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım M. Futbol Seyircilerinin Saldırganlık Davranışlarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Journal Of International Social Research, 2017, 10(50): 1046-1057
 • 87-) ATIF (Uluslararası): Kumartaşlı, M. (2020). Spora ve Sosyal Etkinliklere Katılımın Özgüven Üzerine Katılımın Araştırılması, International Social Sciences Studies Journal, 6(71), 4400-4404. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Yıldırım M. (2018). Üniversitelerde Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Öz Güven Düzeylerinin İncelenmesi. Ed. Meriç Eraslan, Gece Kitaplığı Ankara: 1-10.
ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR
 • Spor Bilimleri Derneği
EDİTÖRLÜKLER
 • Uluslararası Bozok Spor Bilimleri Dergisi (Bozok International Journal of Sport Science, Editör)
HAKEMLİKLER
 • 2017 - Hacettepe University Journal of Education, Emerging Sources Citation Index (Web of Science), ISSN: 1300-5340, e-ISSN: 2536-4758 MAKALE 1- Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Sertifika Programlarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğretim Stilleri. MAKALE 2- Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Düzeylerinin İncelenmesi: Anadolu Üniversitesi Örneği. MAKALE 3- The Role of Teacher’s Feedback in Physical Education: Motivational Climate as Mediator
 • 2018 - Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları, (ULAKBİM, EBSCO, Index Copernıcus), ISSN: 1308-2140, MAKALE 1- Y ve Z nesil taekwondocuların sürekli öfke düzeylerinin saptanması ve ilişkili faktörlerin incelenmesi
 • 2019 - International Journal of Eurasia Social Sciences, (ULAKBİM, EBSCO), ISSN: 2146-1961 MAKALE 1: Measurement of Empathy Levels of National Athletes
 • 2019- Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi (ULAKBİM), ISSN: 1309-0682 MAKALE: Öğretim Üyeleri Türk Sporunun Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Görüşleri: Fenomenolojik Bir Çözümleme
 • 2019 - Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları, (ULAKBİM, EBSCO, Index Copernıcus), ISSN: 1308-2140, MAKALE 1- Tenis Oyuncularının Isınma İle Birlikte Yapılan Yin Yoga Esneklik Pozlarının Esnekliğe Etkisi. MAKALE 2- (2019): Spordaki Milliyetçilik Anlayışının Şiddete Yansıması Üzerine Çalışma MAKALE 3- (2019): Ankara İlindeki Küçük Ölçekli Spor Merkezlerinin Sürdürülebilirliklerinin Swot Yaklaşımıyla İlişkilendirilmesi. MAKALE 4- (2019): Geleneksel Öğretim Yaklaşımı Ve Taktik Oyun Yaklaşımının Tenis Becerisine Etkisi. MAKALE 5- (2019): Eğitim Fakültesinin Farklı Bölümlerinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Mental Rotasyon Ve Reaksiyon Zamanı Performanslarının İncelenmesi; (Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği)
 • 2019- Spor Eğitim Dergisi, ISSN: 2602-4756. MAKALE: Spor Yöneticiliği Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Sektörel Beklenti, Mesleki Belirsizlik Ve Gelecek Kaygılarının İncelenmesi: Fenomonolojik Bir Çözümleme
 • 2020 - Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları, (ULAKBİM, EBSCO, Index Copernıcus), ISSN: 1308-2140), MAKALE 1: Türk Spor Tarihinde Geleneksel Türk Sporları Ve Çorumlu Sporcular - Asamblaj Tekniği İle Sanatsal Sunumu. MAKALE 2: Okçuların İmgeleme Becerileri ile Dikkat Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi MAKALE 3: Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Rekreasyon Fayda ve Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • 2020- Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi (ULAKBİM), ISSN: 1309-0682 MAKALE: Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Akademik Ertelemeleri ile Akademik Kontrol Odakları Arasındaki İlişki
YÖNETİLEN TEZLER
 • Sema Uslu, Kamu ve Özel Spor İşletmelerinde Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yozgat. (Tez Aşamasında)
 • Memiş Keskin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin İletişim ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yozgat. (Tez Aşamasında)
 • Murat Ezen (Ders Aşamasında)
 • Seyit Nizam Türk (Ders Aşamasında)
 • Osman Köksaldı (Ders Aşamasında)
 • Mukaddes Ertürk (Ders Aşamasında)
 • Muhammed Doğan (Ders Aşamasında)
PROJELER
 • 27.01.2016 - 29.09.2017 Proje Numarası: 1601E006 / 6-10 Yaş Aralığındaki Çocukların Tüketim Alışkanlıkları ve Tasarruf Davranışlarının Ölçülmesi: Eskişehir İli Örneği, (Anadolu Üniversitesi BAP), Araştırmacı. (Tamamlandı)
ÜYELİKLER
 • Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi Danışma Kurulu
HİZMET İÇİ EĞİTİM
 • Beden Eğitimi Öğretmenleri Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı
 • 16.07.2018 - 17.08.2018 TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • 18.07.2018 - 19.07.2018 TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi
 • 23.07.2018 - 27.07.2018 TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Çalıştay / Uygulama Eğitimi
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Oturum Başkanı, 10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, 2018
 • Oturum Başkanı, Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, Amasya, 2018
 • Oturum Başkanı, 5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalari Sempozyumu, Ankara, 2018
JÜRİ ÜYELİĞİ
 • Asya Kezban Taşkın (2018). Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Öğrenme Tutkusunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yozgat.
 • Murat Türker (2019) Rekreasyona Katılımın Problem Çözme Becerilerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Eskişehir
 • Hüseyin Özdemir (2019). Sporcuların Algıladıkları Antrenör Liderlik Davranışlarının Öz Yeterlilik Düzeylerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yozgat.
 • Dilek Palaz (2019). Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılımlarının Öz Güvenleri Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yozgat.
 • Sıtkı Özbek (2019). Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılımını Engelleyen Faktörler Ölçeğinin Geliştirilmesi, Doktora Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı,Kırıkkale.
 • Aytaç Dağdever (2019). Bireysel ve Takım Sporu Yapan Sporcuların Çoklu Zeka ve Kinestetik Zeka Türlerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yozgat.
DİĞER FAALİYETLER
 • 2009-2010: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Futbol/Futsal Takımı Antrenörü
 • 2011-2012: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Voleybol Takımı Antrenörü
 • 2013-2015: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Voleybol Takımı İdarecisi
 • 2015-2017: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Masa Tenisi Takımı Antrenörü
 • 2018- Devam Ediyor: Yozgat Bozok Üniversitesi Masa Tenisi Takımı Antrenörü
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2017Beden Eğitimi ve Sporun TemelleriLisans2
2017Spor Bilimine Giriş (Antrenörlük Eğitimi 1. Öğretim)Lisans3
2017Spor Bilimine Giriş (Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim)Lisans3
2017Spor Bilimine Giriş (Spor Yöneticiliği 1. Öğretim)Lisans3
2017Spor Bilimine Giriş (Spor Yöneticiliği 2. Öğretim)Lisans3
2017Sporda Organizasyon TeknikleriLisans2
2017Grup Dinamiği ve LiderlikLisans2
2017Masa Tenisi (Antrenörlük Eğitimi 2. Sınıf 1. Öğretim)Lisans4
2017Beden Eğitimi 1 (Hemşirelik Bölümü)Lisans2
2017Beden Eğitimi 1 (Ebelik Bölümü)Lisans2
2018Step-Aerobik (SHMYO 1. Öğretim Seçmeli Ders)Önlisans2
2018Step-Aerobik (SHMYO 2. Öğretim Seçmeli Ders)Önlisans2
2018Masa Tenisi (Antrenörlük Eğitimi 1.Sınıf 2. Öğretim)Lisans4
2018Ölçme ve DeğerlendirmeLisans3
2018Masa Tenisi (Antrenörlük Eğitimi 1.Sınıf 1. Öğretim)Lisans4
2018Masa Tenisi (Antrenörlük Eğitimi 2.Sınıf 1. Öğretim)Lisans4
2018Masa Tenisi (Antrenörlük Eğitimi 2.Sınıf 2. Öğretim)Lisans4
2018Masa Tenisi (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2. Sınıf)Lisans4
2018Masa Tenisi (Spor Yöneticiliği 1. Sınıf 1. Öğretim)Lisans4
2018Beden Eğitimi ve Sporun TemelleriLisans2
2018Spor Bilimine Giriş (Antrenörlük 1. Öğretim)Lisans3
2018Spor Bilimine Giriş (Antrenörlük 2. Öğretim)Lisans3
2018Spor Bilimine Giriş (Spor Yöneticiliği 1. Öğretim)Lisans3
2018Spor Bilimine Giriş (Spor Yöneticiliği 2. Öğretim)Lisans3
2018Özel Öğretim Yöntemleri 1 (Öğretmenlik 3. Sınıf)Lisans4
2018Masa Tenisi (SHMYO 1. Öğretim Seçmeli Ders)Önlisans2
2018Masa Tenisi (SHMYO 2. Öğretim Seçmeli Ders)Önlisans2
2018Futbol (Antrenörlük Eğitimi 3. Sınıf 1. Öğretim)Lisans4
2018Futbol (Antrenörlük Eğitimi 3. Sınıf 2. Öğretim)Lisans4
2018Motor Gelişim ve Beceri ÖğrenimiYüksek Lisans3
2018Uzmanlık Alan Dersi IYüksek Lisans8
2018DanışmanlıkYüksek Lisans2
2019Ölçme ve DeğerlendirmeLisans3
2019Spor Ekonomisi (Spor Yöneticiliği 2. Sınıf 1. Öğretim)Lisans3
2019Spor Ekonomisi (Spor Yöneticiliği 2. Sınıf 2. ÖğretimLisans3
2019Masa Tenisi (SHMYO 1. Öğretim Seçmeli Ders)Önlisans2
2019Masa Tenisi (SHMYO 2. Öğretim Seçmeli Ders)Önlisans2
2019Futbol (Beden Eğitimi Öğretmenliği 1. Sınıf)Lisans3
2019Masa Tenisi (Antrenörlük Eğitimi 3.Sınıf 1.Öğretim)Lisans4
2019Masa Tenisi (Antrenörlük Eğitimi 3.Sınıf 2.Öğretim)Lisans4
2019Sporda LiderlikYüksek Lisans3
2019Masa Tenisi (Spor Yöneticiliği 1.Sınıf 2. Öğretim)Lisans4
2019Uzmanlık Alan Dersi 2Yüksek Lisans8
2019Beden Eğitimi ve Sporun TemelleriLisans2
2019Spor Bilimlerine Giriş (Antrenörlük Eğitimi 1. Öğretim)Lisans3
2019Spor Bilimlerine Giriş (Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim)Lisans3
2019Spor Bilimlerine Giriş (Spor Yöneticiliği 1. Öğretim)Lisans3
2019Spor Bilimlerine Giriş (Spor Yöneticiliği 2. Öğretim)Lisans3
2019Spor Sosyolojisi (Spor Yöneticiliği 1. Öğretim)Lisans3
2019Spor Sosyolojisi (Spor Yöneticiliği 2. Öğretim)Lisans3
2019Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiLisans2
2019Özel Öğretim Yöntemleri 1Lisans4
2019Masa Tenisi (Antrenörlük Eğitimi 1. Sınıf 1. Öğretim)Lisans4
2019Masa Tenisi (Antrenörlük Eğitimi 1. Sınıf 2. Öğretim)Lisans4
2019Uzmanlık Alan Dersi 1Yüksek Lisans8
2019Bilimsel Araştırma Teknikleri ve EtikYüksek Lisans3
2019DanışmanlıkYüksek Lisans4
2020Araştırma Teknikleri ve İstatistik (Antrenörlük Eğitimi 1 Öğretim)Lisans3
2020Araştırma Teknikleri ve İstatistik (Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim)Lisans3
2020Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Öğretmenlik)Lisans2
2020Spor Turizmi (Spor Yöneticiliği 2. Öğretim)Lisans3
2020Spor Ekonomisi (Spor Yöneticiliği 1. Öğretim)Lisans3
2020Spor Ekonomisi (Spor Yöneticiliği 2. Öğretim)Lisans3
2020Ölçme ve DeğerlendirmeLisans3
2020FutbolLisans4
2020Okul DeneyimiLisans5
2020Öğretmenlik UygulamasıLisans5
2020Uzmanlık Alan DersiYüksek Lisans8
2020DanışmanlıkYüksek Lisans2
2020Bilimsel Araştırma Teknikleri ve EtikYüksek Lisans3
2020Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (Öğretmenlik 1. Sınıf)Lisans2
2020Spor Bilimine Giriş (Antrenörlük Eğitimi 1. Sınıf 1. Öğretim)Lisans2
2020Spor Bilimine Giriş (Antrenörlük Eğitimi 1. Sınıf 2. Öğretim)Lisans2
2020Spor Bilimine Giriş (Spor Yöneticiliği 1. Sınıf 1. Öğretim)Lisans3
2020Spor Bilimine Giriş (Spor Yöneticiliği 1. Sınıf 2. Öğretim)Lisans3
2020Spor Sosyolojisi (Spor Yöneticiliği 1. Öğretim)Lisans3
2020Spor Sosyolojisi (Spor Yöneticiliği 2. Öğretim)Lisans3
2020Spor İşletmeciliği (Spor Yöneticiliği 1. Öğretim)Lisans3
2020Spor İşletmeciliği (Spor Yöneticiliği 2. Öğretim)Lisans3
2020Bilimsel Araştırma Teknikleri ve EtikYüksek Lisans3
2020Uzmanlık Alan DersiYüksek Lisans8
Son Güncelleme: 26.10.2020 19:41:58