KİŞİSEL BİLGİLER

Arş. Gör. Sema DALKILIÇ

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: Sağlık Yönetimi
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: sema.karatas@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: semadalkilic@hotmail.com.tr
Telefon: 03542421040-6672 / 6672 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Yozgat

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraBOZOK ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜİŞLETMEDevam Ediyor
Yüksek LisansBAŞKENT ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜSAĞLIK YÖNETİMİ2015
LisansBAŞKENT ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİSAĞLIK YÖNETİMİ2010

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
  • Çıraklı, Ü., Dalkılıç, S. ve Hacıhasanoğlu, T. (2017). Kaos Teorisi, Karmaşıklık Teorisi, Karmaşık Uyarlamalı Sistemler: Sağlık Hizmetleri Açısından Bir Derleme. Intermational Journal of Academic Value Studies, 3(16), 330-343
ULUSAL
Diğer Ulusal Makale
  • Çıraklı, Ü., Gözlü, M. ve Dalkılıç, S. (2017). Hastane Personellerinin Örgüt Kültürü Tipi Algısının İncelenmesi: Yozgat’ta Yer Alan İki Hastanede Bir Uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 33-59.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
  • Dalkılıç, S., Bozkurt, G. (2017) Sorgun Kaplıcalarının Yerli Turistler Tarafından Tedavi Amaçlı Kullanımı, II. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU Yozgat’ın Turizm Potansiyelleri ve Sorunları, Mayıs 2017, Yozgat
ULUSAL
  • Dalkılıç,S., Malhan, S. (2016) CAHME Kriterleri Çerçevesinde Sağlık Yönetimi Eğitim Müfredatı Değerlendirmesi, 10. Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi.Aralık 2016. Ankara
Son Güncelleme: 17.09.2018 15:03:02