KİŞİSEL BİLGİLER

Arş. Gör. Emre ÖRÜN

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: İktisat Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: emre.orun@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: emre.orun@yobu.edu.tr
Uzmanlık Alanları: Makro İktisat, Kompleksite İktisadı, Ekonomik Coğrafya, Yeni Ekonomik Coğrafya, Bilim Felsefesi

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraYıldız Teknik Üniversitesi / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜİKTİSATİKTİSATDevam Ediyor
Yüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüiKTİSATİKTİSAT2017
LisansSüleyman Demirel Üniversitesi / İ.İ.B.F.iKTİSAT2014

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
  • Dogan, I., Orun, E., Aydın, B., & Afsal, M. S. (2020). Non-parametric Analysis of the Relationship between Inflation and Interest Rate in the context of Fisher Effect for Turkish Economy. International Review of Applied Economics. DOI: 10.1080/02692171.2020.1782852
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
  • ÖZKUL, Gökhan & ÖRÜN, Emre, (2016), "Girişimcilik ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Araştırma", Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, ss.17-51.
  • AFSAL, M.Ş., DOĞAN, İ., ÖRÜN, E. & AYDIN, B. (2018), "Enflasyonun Stokastik Belirleyicileri: Türkiye Ekonomisi İçin Bir NARDL Yaklaşımı", Journal of Life Economics, Cilt:5, Sayı:4, ss. 57-74
  • ÖRÜN, Emre (2020). “Kompleksite İktisadı ve Ajan Bazlı Kompütasyonel İktisat”. Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 7, S. 19, s. 48-62.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
  • DOĞAN, İ., AFSAL, M. Ş., ÖRÜN E. (2018), "Türkiye’de Fısher Etkisi Bağlamında Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Non-Parametrik Analizi", IERFM, 12-14 Nisan, Nevşehir.
  • DOĞAN, İ., AYDIN B., ÖRÜN E., AFSAL, M. Ş. (2018), "Türkiye’de Hayvancılığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Rolü: Gelişmekte Olan Bölgeler İçin Panel Veri Analizi", III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 03-05 Mayıs, Yozgat
ULUSAL
  • DULUPÇU, Murat Ali, ÖZKUL, Gökhan ve ÖRÜN, Emre, (2016), "Girişimcilik Politikalarının Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkisi: 10.08.2016 Tarih Ve 29797 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliği’nin Getirdiği Düzenlemeler Üzerine Bir İnceleme", 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 1-2 Aralık 2016, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
Son Güncelleme: 28.06.2020 14:19:59