KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Güvenç GÖKALP

Birim: Veteriner Fakültesi
Alt Birim: Klinik Bölümü
İdari Unvan: Bölüm Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: guvenc.gokalp@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: guvencgokalp@hotmail.com
Telefon: 03542903002 / 7053 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara / 1982
Uzmanlık Alanları: Veteriner Gastroenteroloji

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraOndokuz Mayıs Üniversitesi / Veteriner FakültesiVeteriner Hekimliğiİç hastalıkları2013
LisansAnkara Üniversitesi / Veteriner FakültesiVeteriner Hekimliği2006

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2007 - 2013 : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
 • 2016 - Devam Ediyor : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ
 • 2018 - Devam Ediyor : KLİNİK BİLİMLER BÖLÜM BAŞKAN V.

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Mitral kapak yetmezlik gelişen atlarda kardiyak fonksiyonların belirlenmesi
 • Trombiculidae larvae (Neotrombicula autumnalis) infestation in a Little Bittern (Ixobrychus minutus) in Turkey.” Parasitology Research
 • A feline tuberculosis case
 • Status of lipid peroxidation, cell destruction and the antioxidant capacity in foals with lower respiratory tract disease
 • A case of auricular, anal and umbilical myiasis caused by the larvae of Phormia regina (Meigen) (Diptera: Calliphoridae) in neonatal kittens
 • Efficacy of amitraz plus inactivated parapoxvirus ovis in the treatment of canine generalised demodicosis
 • Köpeklerde Helikobakter Enfeksiyonlarının C14 Üre Nefes Testi (C14 UNT) ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile Belirlenmesi ve Tedavisi
 • A New Approach to Blood Parameters in Dogs with Hemorrhagic Enteritis
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Yeni doğan buzağılarda çeşitli hematolojik ve biyokimyasal parametreler ile kolostral immun globulinler arasındaki ilişkinin belirlenmesi
 • Bir Köpekte Serebrokortikal Nekroz Olgusu

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Effects of live yeast culture (Saccharomyces cerevisiae) on milk production and blood lipid levels of Jersey cows
 • Efficacy of amitraz plus inactivated parapoxvirus ovis in the treatment of canine generalised demodicosis
ULUSAL
 • Klinik olarak sağlıklı atlarda renkli ve spektral ekokardiyografi
 • Daha önce yarışmamış taylar ile yarışan İngiliz atlarında M-Mod, 2-D, spektral dopler ve renkli dopler ekokardiyografik muayeneler
 • Bir köpekte sol ventrikül tümörünün ekokardiyografik teşhisi
 • Bir kedide tüberküloz olgusu
 • Köpeklerde Helikobakter Enfeksiyonlarının c14 Ure Nefes Testi ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Belirlenmesi ve Tedavisi
 • From a devastating to a promising case with a new approach in the treatment: generalized demodicosis in a dog
 • Yeni doğan üç kedi yavrusunda Black Blowfly, Phormia regina (Meigen)’e bağlı aurikülar, anal ve umbilikal myiasis
 • Köpeklerde Helikobakter Enfeksiyonlarında 14C Üre Nefes Testinin Yeni Bir Tanı Yöntemi Olarak Kullanılması
 • Persistent Anemia in Helicobacter Infected Dogs
 • Yetişkin Bir Terierde Kauçuk Çene Sendromu
 • Bir Köpekte Serebrokortikal Nekroz Olgusu

DİĞER

PROJELER
 • Yeni doğan buzağılarda çeşitli hematolojik ve biyokimyasal parametreler ile kolostral immunglobulinler arasındaki ilişkinin belirlenmesi
 • Köpeklerde sistoskopi yöntemiyle idrar yolları ve sidik kesesi bozukluklarının belirlenmesi
 • Köpeklerde Helikobakter pylori enfeksiyonunun C14 Üre nefes testi ve PCR ile belirlenmesi ve tedavisi
 • Status of Lipid peroxidation, cell destruction and the antioxidant capacity in foals with lower respiratory tract disease
 • Generalize Demodikozisli Köpeklerde Amitraz ile Birlikte İnaktif Parapoxvirus Ovis Suşunun Kullanımının Tedavideki Etkinliğinin Araştırılması
Son Güncelleme: 30.11.2018 09:43:51