KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Dr. Ebru SÖNMEZ SARI

Birim: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Alt Birim: Sağlık Bakım Hizmetleri
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: ebru.sari@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: ebrusonmez85@hotmail.com
Telefon: 0354 212 11 90 / 7102 (Dahili)
Uzmanlık Alanları: Halk Sağlığı Hemşireliği, Geriatri, Kronik Hastalıklar

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiGazi Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüHalk Sağlığı HemşireliğiHemşirelik2020
Yüksek LisansTrakya Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüHalk Sağlığı HemşireliğiHemşirelik2013
LisansTrakya Üniversitesi / Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHemşirelik2007

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2012 - Devam Ediyor : Öğretim Görevlisi

İDARİ GÖREVLER

 • 2012 - 2015 : Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı V.
 • 2012 - 2015 : Müdür Yardımcısı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Ayaz‐Alkaya, S., Terzi, H., Işık, B., & Sönmez, E. (2020). A healthy lifestyle education programme for health literacy and health‐promoting behaviours: A pre‐implementation and post‐implementation study. International Journal of Nursing Practice, 26(2), e12793.
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Sönmez, E. & Kitiş, Y. (2021). THE EFFECT OF TRANS-THEORETICAL MODEL BASED-MOTIVATIONAL INTERVIEWING ON PROMOTING EXERCISE BEHAVIOR IN HEALTHY OLDER ADULTS: STUDY PROTOCOL OF A RANDOMIZED-CONTROLLED TRIAL. Journal of Scientific Perspectives, 5(1). https://doi.org/10.26900/jsp.5.1.01
 • Kitiş, Y., Gürhan, N. ve Sönmez, E. (2018). When the fear of cold becomes uncontrollable: Reporting Two Cases of Frigophobia. Cukurova University Faculty of Medicine, Cukurova Medical Journal, 4(43), p. 1028-1033 (DOI: 10.17826/cumj.338163)
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Yıldırım Gürkan, D., Sönmez, E. ve Korkmaz, M. (2017). Bir Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğine Başvuran Adli Olguların İncelenmesi. (2018). Bozok Tıp Dergisi, 8(3):11-15.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Sönmez, E. & Kitiş, Y. (2021). Saglikli Yaslilarda Hemsire Tarafindan Yapilan Transteoretik Model Temelli Motivasyonel Gorusmenin Fiziksel Aktiviteyi Artirmaya Etkisi: Randomize Kontrollu Deney. 2. Uluslararasi 3. Ulusal Halk Sagligi Hemsireligi Kongresi. 7-9 Ocak. Ankara. (Sözel Bildiri- Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği Özel Ödülü)
 • Terzi, H. & Sönmez, E. (2021). Huzurevinde yasayan yaslilarin sosyal destek algilari ve olum ile ilgili dusunceleri: nitel bir calisma. 2. Uluslararasi 3. Ulusal Halk Sagligi Hemsireligi Kongresi. 7-9 Ocak. Ankara (Sözel Bildiri)
 • Sönmez, E. & Kitiş, Y. Effect of Motivational Interview Based on Transtheoretical Model PromotingHealthy Elderly to Exercise Behavior: A Randomized Controlled Study Protocol. 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi. 19-21 Aralık 2019 (Poster presentation).
 • Kitiş, Y., Gürhan, N. ve Sönmez, E. (2018). When the fear of cold becomes uncontrollabe two older adults with frigophobia. International Congress on Multidisiplinary Approach to Elderly Health and Care, Ankara (Poster Presentation) 2018
 • Sönmez, E. (2018). Kronik Hastalıklarda Halk Sağlığı Hemşireliği. 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara (Poster Bildiri)
 • Sönmez, E., Yıldırım Gürkan, D. (2018). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Obezite Durumu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara (Poster Bildiri)
 • Sönmez, E., Yıldırım Gürkan, D. (2018). Yaşlı Bakımı Programı Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara (Sözel Bildiri)
 • Yıldırım Gürkan, D., Sönmez, E. (2018). Yaşlı Bakımı Programı Öğrencilerinin ”Yaşlı” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara (Poster Bildiri)
 • Yıldırım Gürkan, D., Sönmez, E. ve Korkmaz, M. (2017). Bir Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğine Başvuran Adli Olguların İncelenmesi. Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet 1. Adli Gerontoloji Kongresi, Yozgat (Sözel Bildiri)
 • Ayaz Alkaya, S., Terzi, H., Işık, B. ve Sönmez, E. (2017). Kadınlara Uygulanan Sağlıklı Yaşam Eğitim Programının Sağlık Okuryazarlığı Düzeyine Etkisi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara (Sözel Bildiri)
 • Yıldırım Gürkan, D., Çimke, S. ve Sönmez, E. (2017). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundaki Öğrencilerin Çiftler Arası Şiddeti Kabul Düzeyinin Değerlendirilmesi. Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet 1. Adli Gerontoloji Kongresi, Yozgat (Sözel Bildiri)
ULUSAL
 • Sarı, E., Dindar, İ. ve Ekuklu, G. (2013). Edirne Merkez İlçede Ev Ortamında Yaşayan 65 Yaş ve Üstü Yaşlılarda Yaşam Kalitesi. VI. Akademik Geriatri Kongresi, İzmir. (Sözel Bildiri)
 • Sarı, E., Yıldırım, D. (2015). Halk sağlığı hemşireliği eğitiminde simülasyon teknolojisinin kullanımı. 1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İzmir (Poster Bildiri)

KİTAPLAR

 • Sönmez, E. (2020). Osteoporoz., Korkmaz, M. (Editör). Yaşlılarda Ortopedik ve Romatolojik Sorunlar. Ankara. Akademisyen Yayınevi.

DİĞER

ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR
 • Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği
 • Türk Hemşireler Derneği
 • Geriatri Hemşireliği Derneği
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Yaşlılık ve Alzheimer Sempozyumu (Yaşlılara Saygı Haftası-2015)-Düzenleme Kurulu
 • Yaşlılık ve Osteoartrit Sempozyumu Ortopedi-Fizyoterapi Buluşması (Yaşlılara Saygı Haftası-2014)-Düzenleme Kurulu
 • Yaşlılık ve Osteoporoz Sempozyumu (Yaşlılara Saygı Haftası-2013)-Düzenleme Kurulu-Konuşmacı
DİĞER FAALİYETLER
 • Randomize Kontrollü Deneyler Kursu- 8-10 Aralık 2020. Lokman Hekim Ünv. Sürekli Eğitim Merkezi Sürekli Eğitim Merkezi.
 • Motivasyonel Görüşme Tekniği Kursu 2. Aşama (Prof. Dr. Kültegin ÖGEL-MENTHA) 2018
 • Motivasyonel Görüşme Tekniği Kursu 1. Aşama (Prof. Dr. Kültegin ÖGEL-MENTHA) 2017
 • IV. Halk Sağlığı Hemşireliği Çalıştayı (Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi-2015)
 • Geriatri Hemşireliği Kursu - Yozgat (Geriatride Güncel Hemşirelik Yaklaşımları Sempozyumu kapsamında-Bozok Üniversitesi) 2014
 • Aromaterapi Kursu (Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu-2014)
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2017Kronik HastalıklarÖnlisans2
2018İş Sağlığı ve GüvenliğiÖnlisans2
2018Temel GerontolojiÖnlisans2
2018Geriatrik Enfeksiyon HastalıklarıÖnlisans2
2018Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları IVÖnlisans2
2017Halk SağlığıÖnlisans2
2018Araştırma Yöntem ve TeknikleriÖnlisans2
2018Temel FizyolojiÖnlisans2
2018Sağlık YönetimiÖnlisans2
2018Geriatrik PsikiyatriÖnlisans2
2018Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları IÖnlisans4
2018Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları III (Staj)Önlisans10
2018Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları IV (Staj)Önlisans10
Son Güncelleme: 23.04.2021 14:10:26