KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye KOCAKAYA

Birim: Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu
Alt Birim: Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
İdari Unvan: Bölüm Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: zekiye.kocakaya@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: zekiye.kocakaya@bozok.edu.tr
Telefon: 05053417197 / 7025 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Gürün/Sivas / 1986
Uzmanlık Alanları: mantar sistemetiği, liken sistematiği, moleküler sistemetik

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraErciyes Üniversitesi / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜBİYOLOJİBİYOLOJİ2016
Yüksek LisansErciyes Üniversitesi / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜBİYOLOJİ (TEZLİ)BİYOLOJİ2011
LisansErciyes Üniversitesi / FEN FAKÜLTESİBİYOLOJİ BÖLÜMÜ/BİYOLOJİ PR. (İÖ)2009

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2011 - 2013 : UZMAN
 • 2013 - 2016 : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
 • 2016 - Devam Ediyor : Dr. Öğretim Üyesi

İDARİ GÖREVLER

 • 2013 - Devam Ediyor : BÖLÜM BAŞKANI

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Kocakaya, M., Halıcı, M. G., Ahti, T., and Kocakaya, Z., 2018. New or Otherwise Interesting Records of Cladonia Species from Turkey, Herzogia, 31(1):327-331. https://doi.org/10.13158/099.031.0128
 • Hawksworth David Leisle,HALICI MEHMET GÖKHAN,KOCAKAYA ZEKİYE,KOCAKAYA MUSTAFA (2016). Henfellra muriformis gen et sp nov a new dictyosporouspycnidial fungus on Candelariella with a key to thelichenicolous fungi known from that genus. HERZOGIA, 29(2), 329-336. (Yayın No: 3112524)
 • KOCAKAYA ZEKİYE,HALICI MEHMET GÖKHAN (2015). New Acrocordia and Candelariella records from Turkey. Mycotaxon(130), 1203-1208. (Yayın No: 2312983)
 • KOCAKAYA ZEKİYE,HALICI MEHMET GÖKHAN,KOCAKAYA MUSTAFA (2015). Phoma candelariellae sp nov a lichenicolous fungus from Turkey. Mycotaxon(130), 1185-1189. (Yayın No: 2346345)
 • HALICI MEHMET GÖKHAN,KOCAKAYA MUSTAFA,KOCAKAYA ZEKİYE (2014). Lichenized and lichenicolous fungi of Bakırdağ Kayseri Adana. Acta Botanica Hungarica, 56, 319-332., Doi: 10.1556 (Yayın No: 650099)
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • KOCAKAYA MUSTAFA,KOCAKAYA ZEKİYE,BARAK MEHMET ÜNSAL A New Lichenicolous Fungus Record From The Turkey, Tremella macrobasidiata (Basidiomycota, Tremellales). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, KABUL EDİLDİ. (Yayın No: 4077629)
 • Kırış, Z., Halıcı, M.G., Akata, I., Allı, H., 2012, Macrofungi of Akdağmadeni (Yozgat/Turkey) and Gemerek (Sivas/Turkey), Biological Diversity and Conservation, 5/2: 53-58.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Kocakaya, Z., Kocakaya, M., Barak, M. Ü., 2018. Lichenicolous Fungi Species From Çamlık National Park (Yozgat), Oral Presentation, International Ecology 2018 Symposium, 19-23 June 2018, Kastamonu/TURKEY, ISBN: 978-605-4697-17-5.
 • Kocakaya, M., Halıcı, M. G., Barak, M. Ü., Kocakaya, Z, 2018. Ecological Characteristics of Cladonia foliacea Group Lichenes Distribution in Turkey, Oral Presentation, International Ecology 2018 Symposium, 19-23 June 2018, Kastamonu/TURKEY, ISBN: 978-605-4697-17-5.
 • Kocakaya, Z, Şeker Karatoprak, G., Kocakaya, M., 2018. Cytotoxic Effects of Methanolic Extracts from Different Cladonia Species on Human Lung Carcinoma (A549) Cell Line, Poster Presentation, International Ecology 2018 Symposium, 19-23 June 2018, Kastamonu/TURKEY, ISBN: 978-605-4697-17-5.
 • Kocakaya, Z, Şeker Karatoprak, G., Kocakaya, M., Barak, M. Ü., 2018. Cytotoxic Effects of Methanolic Extracts from Different Cladonia Species on Human Colon Cancer Cell Line, Poster Presentation, International Ecology 2018 Symposium, 19-23 June 2018, Kastamonu/TURKEY, ISBN: 978-605-4697-17-5.
 • Kocakaya, M., Halıcı, M. G., Kocakaya, Z, 2018. Ecology of Cladonia furcata Group Distributed In Turkey, Oral Presentations, OP-178, The 4rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, 03-06 July 2018, Kiev – UKRAINE.
 • Kocakaya, M., Şeker Karatoprak, G., Kocakaya, Z, 2018. Cytotoxic Effects of Methanolic Extracts from Different Cladonia Species on Human Lung Carcinoma (A549) Cell Line, Poster Presentations, PP-215, The 4rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, 03-06 July 2018, Kiev – UKRAINE.
 • Kocakaya, Z, Kocakaya, M., Barak, M. Ü., 2018. Türkiye’den Nadir Kabul Edilen Bir Likenikol Fungus Türü Arthonia subfuscicola (Linds) Triebel, Oral Presentations, Bozok University, 3rd International Bozok Symposium Regional Development and Socio-Cultural Structure 03-05 May 2018.
 • Kocakaya, Z, Kocakaya, M., Barak, M. Ü., 2018. Yozgat Bölgesinde Yetişen Bazı Zehirli Mantarlar, Oral Presentations, Bozok University, 3rd International Bozok Symposium Regional Development and Socio-Cultural Structure 03-05 May 2018.
 • Kocakaya, M., Halıcı, M. G., Kocakaya, Z, 2018. Türkiye’den İkinci Kez Rapor Edilen Cladonia Türleri ve Ekolojik Özellikleri, Oral Presentations, 1st. International Plant Biology Congress, 10-12 May 2018, Selçuk University/KONYA.
 • Şeker Karatoprak, G., Kocakaya, Z, Kocakaya, M., 2018. Cytotoxic Effects of Methanolic Extracts from Different Cladonia Species on Human Lung Carcinoma (A549) Cell Line, Poster Presentation, 1st. International Plant Biology Congress, 10-12 May 2018, Selçuk University/KONYA.
 • Kocakaya, Z, Şeker Karatoprak, G., Kocakaya, 2018. Cytotoxic Effects of Methanolic Extracts from Different Cladonia Species on Human Colon Cancer Cell Line, Poster Presentation, 1st. International Plant Biology Congress, 10-12 May 2018, Selçuk University/KONYA.
 • DOĞAN NURCAN,KOCAKAYA ZEKİYE,DOĞAN CEMHAN,ÇAM MUSTAFA (2017). Pseudevernia furfuracea’IN BAZI BİYOAKTİF ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE SOLVENT OPTİMİZASYONU. International Symposium on Medicinal Aromatic and Dye plants (REYHAN 2017) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3840689)
 • KOCAKAYA ZEKİYE,HALICI MEHMET GÖKHAN (2017). Ecology of Candelariella Distributed in Turkey. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4019857)
 • KOCAKAYA ZEKİYE,HALICI MEHMET GÖKHAN (2017). A common but rarely reported calcicole lichen: Candelariellaplumbea and its ecological, morphological and anatomicaldifferences with Candelariella aurella. 1ST INTERNATIONAL EURASIA MYCOLOGY CONGRESS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3840597)
 • KOCAKAYA ZEKİYE (2016). AKDAĞMADENİ YOZGAT NDEN TÜRKİYE İÇİN YENİ KAYIT BİR MAKROMANTAR TÜRÜ CHALCİPORUS AMARELLUS QUÉL BATAİLLE. I. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 4, 221-224. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3249849)
 • Goc Rasgele P, Gokalp FD, Kekecoglu M, Kaya ST, Kırış Z (2013). Evaluation of Genotoxic Effects of Propineb in Mice Using Micronucleus Assay. International conference on Environmental science and Technology, Ürgüp, Nevsehir (/)(Yayın No:650249)
 • Akgül Esra, Halıcı Mehmet Gökhan, Kocakaya Mustafa, Kırış Zekiye (2012). Lichens and Lichenicolous Fungi around Gökpınar Lake Gürün Sivas Turkey. IV Congress of Ecologists of Macedonia (/)(Yayın No:650189)
ULUSAL
 • Kocakaya Mustafa, Aksoy Ahmet, Kırış Zekiye (2012). Gevne Vadisi nden Konya Antalya Türkiye İçin Yeni Kayıt Bir Liken Türü Fulgensia klementii Teloschistaceae liken oluşturan Ascomycetes . 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (/)(Yayın No:464243)

DİĞER

HAKEMLİKLER
 • Biological Diversity and Conservation
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
PROJELER
 • Yozgat Çamlığı Milli Parkı Likenlerinin Moleküler Yönden İncelenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Zekiye KOCAKAYA, Yardımcı araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOCAKAYA 13/12/2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
 • Türkiye de Yayılış Gösteren Candelariella Türlerinin Morfo Anatomik Karakterleri ve Multilokus Moleküler Sekans Analizleri İle Modern Revizyonu , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 30/05/2014 - 11/05/2016 (ULUSAL)
 • Türkiye’de yayılış gösteren bazı Cladonia türlerinin Antioksidan Aktiviteleri ve Sitotoksik etkilerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:KOCAKAYA ZEKİYE,Araştırmacı:KOCAKAYA MUSTAFA,Araştırmacı:ŞEKER KARATOPRAK GÖKÇE, , 15/11/2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
 • Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi tarafından desteklenen (FDK-2014-5259) ''Türkiye’de Yayılış Gösteren Candelariella Türlerinin Morfo-Anatomik Karakterleri ve Multilokus Moleküler Sekans Analizleri İle Modern Revizyonu'' isimli projede yardımcı araştırıcı, proje yürütücüsü Doç. Dr. M. Gökhan HALICI, (2014-2016).
 • Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi (FBY-10-3311) tarafından desteklenen “Akdağmadeni (Yozgat) ve Gemerek (Sivas) Makromantarları“ isimli projede yardımcı araştırıcı, proje yürütücüsü Doç. Dr. M. Gökhan HALICI, (2009-2011 tamamlanmış proje).
 • Çocuk Üniversitesi / Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen 2012.10.01.114 no’lu projede Deney 1 (Biyoloji) öğretmeni (09.07.2012 / 17.08.2012).
 • Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) tarafından yürütülen, TUBİTAK Bilim ve Toplum Programları tarafından desteklenen, ‘Arı Biziz Bal da Bizdedir-2’ isimli, Haziran-Ekim 2012, tarihlerinde düzenlenen projede eğitmen. (TUBİTAK 4004- Proje No: 112B048, 57687 TL.)
 • Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) tarafından yürütülen, TUBİTAK Bilim ve Toplum Programları tarafından desteklenen, ‘Arı Biziz Bal da Bizdedir-3’ isimli, Haziran-Eylül 2013 tarihlerinde düzenlenen projede eğitmen. (TUBİTAK 4004- Proje No: 113B040, 58793 TL.)
Son Güncelleme: 10.08.2018 10:13:13