KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye KOCAKAYA

Birim: Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu
Alt Birim: Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
İdari Unvan: Bölüm Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: zekiye.kocakaya@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: zekiye.kocakaya@bozok.edu.tr
Telefon: 05053417197 / 7025 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Gürün/Sivas / 1986
Uzmanlık Alanları: mantar sistemetiği, liken sistematiği, moleküler sistemetik

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraErciyes Üniversitesi / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜBİYOLOJİBİYOLOJİ2016
Yüksek LisansErciyes Üniversitesi / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜBİYOLOJİ (TEZLİ)BİYOLOJİ2011
LisansErciyes Üniversitesi / FEN FAKÜLTESİBİYOLOJİ BÖLÜMÜ/BİYOLOJİ PR. (İÖ)2009

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2011 - 2013 : UZMAN
 • 2013 - 2016 : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
 • 2016 - Devam Ediyor : YARDIMCI DOÇENT

İDARİ GÖREVLER

 • 2013 - Devam Ediyor : BÖLÜM BAŞKANI

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Hawksworth David Leisle,HALICI MEHMET GÖKHAN,KOCAKAYA ZEKİYE,KOCAKAYA MUSTAFA (2016). Henfellra muriformis gen et sp nov a new dictyosporouspycnidial fungus on Candelariella with a key to thelichenicolous fungi known from that genus. HERZOGIA, 29(2), 329-336. (Yayın No: 3112524)
 • KOCAKAYA ZEKİYE,HALICI MEHMET GÖKHAN (2015). New Acrocordia and Candelariella records from Turkey. Mycotaxon(130), 1203-1208. (Yayın No: 2312983)
 • KOCAKAYA ZEKİYE,HALICI MEHMET GÖKHAN,KOCAKAYA MUSTAFA (2015). Phoma candelariellae sp nov a lichenicolous fungus from Turkey. Mycotaxon(130), 1185-1189. (Yayın No: 2346345)
 • HALICI MEHMET GÖKHAN,KOCAKAYA MUSTAFA,KOCAKAYA ZEKİYE (2014). Lichenized and lichenicolous fungi of Bakırdağ Kayseri Adana. Acta Botanica Hungarica, 56, 319-332., Doi: 10.1556 (Yayın No: 650099)
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • KOCAKAYA MUSTAFA,KOCAKAYA ZEKİYE,BARAK MEHMET ÜNSAL A New Lichenicolous Fungus Record From The Turkey, Tremella macrobasidiata (Basidiomycota, Tremellales). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, KABUL EDİLDİ. (Yayın No: 4077629)
 • Kırış, Z., Halıcı, M.G., Akata, I., Allı, H., 2012, Macrofungi of Akdağmadeni (Yozgat/Turkey) and Gemerek (Sivas/Turkey), Biological Diversity and Conservation, 5/2: 53-58.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • DOĞAN NURCAN,KOCAKAYA ZEKİYE,DOĞAN CEMHAN,ÇAM MUSTAFA (2017). Pseudevernia furfuracea’IN BAZI BİYOAKTİF ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE SOLVENT OPTİMİZASYONU. International Symposium on Medicinal Aromatic and Dye plants (REYHAN 2017) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3840689)
 • KOCAKAYA ZEKİYE,HALICI MEHMET GÖKHAN (2017). Ecology of Candelariella Distributed in Turkey. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4019857)
 • KOCAKAYA ZEKİYE,HALICI MEHMET GÖKHAN (2017). A common but rarely reported calcicole lichen: Candelariellaplumbea and its ecological, morphological and anatomicaldifferences with Candelariella aurella. 1ST INTERNATIONAL EURASIA MYCOLOGY CONGRESS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3840597)
 • KOCAKAYA ZEKİYE (2016). AKDAĞMADENİ YOZGAT NDEN TÜRKİYE İÇİN YENİ KAYIT BİR MAKROMANTAR TÜRÜ CHALCİPORUS AMARELLUS QUÉL BATAİLLE. I. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 4, 221-224. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3249849)
 • Goc Rasgele P, Gokalp FD, Kekecoglu M, Kaya ST, Kırış Z (2013). Evaluation of Genotoxic Effects of Propineb in Mice Using Micronucleus Assay. International conference on Environmental science and Technology, Ürgüp, Nevsehir (/)(Yayın No:650249)
 • Akgül Esra, Halıcı Mehmet Gökhan, Kocakaya Mustafa, Kırış Zekiye (2012). Lichens and Lichenicolous Fungi around Gökpınar Lake Gürün Sivas Turkey. IV Congress of Ecologists of Macedonia (/)(Yayın No:650189)
ULUSAL
 • Kocakaya Mustafa, Aksoy Ahmet, Kırış Zekiye (2012). Gevne Vadisi nden Konya Antalya Türkiye İçin Yeni Kayıt Bir Liken Türü Fulgensia klementii Teloschistaceae liken oluşturan Ascomycetes . 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (/)(Yayın No:464243)

DİĞER

HAKEMLİKLER
 • Biological Diversity and Conservation
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
PROJELER
 • Yozgat Çamlığı Milli Parkı Likenlerinin Moleküler Yönden İncelenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Zekiye KOCAKAYA, Yardımcı araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOCAKAYA 13/12/2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
 • Türkiye de Yayılış Gösteren Candelariella Türlerinin Morfo Anatomik Karakterleri ve Multilokus Moleküler Sekans Analizleri İle Modern Revizyonu , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 30/05/2014 - 11/05/2016 (ULUSAL)
 • Türkiye’de yayılış gösteren bazı Cladonia türlerinin Antioksidan Aktiviteleri ve Sitotoksik etkilerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:KOCAKAYA ZEKİYE,Araştırmacı:KOCAKAYA MUSTAFA,Araştırmacı:ŞEKER KARATOPRAK GÖKÇE, , 15/11/2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
 • Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi tarafından desteklenen (FDK-2014-5259) ''Türkiye’de Yayılış Gösteren Candelariella Türlerinin Morfo-Anatomik Karakterleri ve Multilokus Moleküler Sekans Analizleri İle Modern Revizyonu'' isimli projede yardımcı araştırıcı, proje yürütücüsü Doç. Dr. M. Gökhan HALICI, (2014-2016).
 • Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi (FBY-10-3311) tarafından desteklenen “Akdağmadeni (Yozgat) ve Gemerek (Sivas) Makromantarları“ isimli projede yardımcı araştırıcı, proje yürütücüsü Doç. Dr. M. Gökhan HALICI, (2009-2011 tamamlanmış proje).
 • Çocuk Üniversitesi / Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen 2012.10.01.114 no’lu projede Deney 1 (Biyoloji) öğretmeni (09.07.2012 / 17.08.2012).
 • Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) tarafından yürütülen, TUBİTAK Bilim ve Toplum Programları tarafından desteklenen, ‘Arı Biziz Bal da Bizdedir-2’ isimli, Haziran-Ekim 2012, tarihlerinde düzenlenen projede eğitmen. (TUBİTAK 4004- Proje No: 112B048, 57687 TL.)
 • Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) tarafından yürütülen, TUBİTAK Bilim ve Toplum Programları tarafından desteklenen, ‘Arı Biziz Bal da Bizdedir-3’ isimli, Haziran-Eylül 2013 tarihlerinde düzenlenen projede eğitmen. (TUBİTAK 4004- Proje No: 113B040, 58793 TL.)
Son Güncelleme: 16.01.2018 14:27:57