KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan DOĞAN

Birim: Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu
Alt Birim: Gıda İşleme Bölümü
İdari Unvan: Bölüm Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: nurcan.dogan@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: nurcan.dogan@bozok.edu.tr
Telefon: 354 290 30 02 / 7026 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul / 1984
Uzmanlık Alanları: Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Kültür Mantarı Yetiştiriciliği, Fonksiyonel Gıda ve Biyoaktif bileşikler

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraHarran Üniversitesi / Zİraat FakültesiGıda MühendisliğiGıda Mühendisliği2016
Yüksek LisansHarran Üniversitesi / Zİraat FakültesiGıda MühendisliğiGıda Mühendisliği2012
LisansHarran Üniversitesi / Zİraat FakültesiGıda MühendisliğiGıda Mühendisliği2008

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2010 - 2016 : Öğretim Görevlisi
 • 2016 - Devam Ediyor : Yardımcı Doçent Doktor

İDARİ GÖREVLER

 • 2013 - Devam Ediyor : Bölüm Başkanlığı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • DOĞAN Nurcan, DOĞAN Cemhan, HAYOĞLU İbrahim, 2017. Pleurotus ostreatus Mantarının Cips Üretiminde Kullanımı. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 2017 21(2): 133-142.
 • DOĞAN Cemhan, ÇELİK Şerafettin, DOĞAN Nurcan, 2017. Siirt Bölgesi Menengiçlerinin Toplam Fenolik Madde Miktarları ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 2017, 21(3): 293-298.
 • DOĞAN Nurcan, DOĞAN Cemhan, BILGIN Sezen, HAYOĞLU İbrahim, 2015. Pleurotus Ostreatus’tan Mantar Tozu Üretiminde Kurutma İşleminin Yanıt Yüzey Metodu Kullanılarak Optimizasyonu. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2015; 21(9): 433-437 | DOI: 10.5505/pajes.2015.82957.
 • Nurcan DOĞAN, Cemhan DOĞAN, İbrahim HAYOĞLU, 2014. Farklı Sıcaklık ve Süre Uygulamalarının Pleurotus ostreatus (İstiridye Mantarı)'un Bazı Özelliklerine Etkisi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 2014 18(4), 10-16, ISSN 2148-5003.
 • Cemhan DOĞAN, Nurcan DOĞAN, Şerafettin ÇELİK, 2014. Farklı Solventlerle Ekstrakte Edilen Ceviz Dış Kabuklarının Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 2014 18(3), 41-47, ISSN 2148-5003.
 • Nurcan DOĞAN, İbrahim HAYOĞLU, 2012. Propolis ve Kullanım Alanları. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2012, 16(3): 39-48.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • DOĞAN Cemhan, ÇELİK Şerafettin, DOĞAN Nurcan, 2017. Menengiç İlaveli Meyveli Yoğurt Üretiminin Optimizasyonu. International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants, Poster Bildiri, sayfa: 548, Malatya.
 • DOĞAN Cemhan, ÇELİK Şerafettin, DOĞAN Nurcan, 2017. Ceviz Dış Kabuğundan Farklı Solventlerle Elde Edilen Ekstraktlarin Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants, Poster Bildiri, sayfa: 530, Malatya.
 • DOĞAN Nurcan, KOCAKAYA Mustafa, DOĞAN Cemhan, ÇAM Mustafa, 2017. Cladonia rangiformis’den Antioksidan ve Fenolik Madde Ekstraktsiyonu için Solvent Optimizasyonu. International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants, Poster Bildiri, sayfa: 386, Malatya.
 • DOĞAN Nurcan, KOCAKAYA Zekiye, DOĞAN Cemhan, ÇAM Mustafa, 2017. Pseudevernia furfuracea’ın Bazı Biyoaktif Özelliklerinin Belirlenmesi ve Solvent Optimizasyonu. International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants, Poster Bildiri, sayfa: 375, Malatya.
 • DOĞAN Nurcan, DOĞAN Cemhan, ÇAM Mustafa, 2017. Yabani Hardal’ın Bazı Biyoaktif Özelliklerini Belirlenmesi. International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants, Poster Bildiri, sayfa: 465, Malatya.
 • DOĞAN Nurcan, DOĞAN Cemhan, HAYOĞLU İbrahim, 2016. TOZ BAL. 5. Uluslararası Muğla Çam Balı ve Arıcılık Kongresi, poster Bildiri, 1-5 kasım 2016 , Muğla.
 • DOĞAN Nurcan, DOĞAN Cemhan, HAYOĞLU İbrahim, 2016. TOZ BAL. 5. Uluslararası Muğla Çam Balı ve Arıcılık Kongresi, poster Bildiri, 1-5 kasım 2016 , Muğla.
 • DOĞAN Cemhan, DOĞAN Nurcan, 2016. Bal Dışındaki Apiterapik Ürünler Gıdalardaki Kullanım Olanakları ve Dünyadaki Pazarlama Şekilleri. 5. Uluslararası Muğla Çam Balı ve Arıcılık Kongresi, poster Bildiri, 1-5 kasım 2016 , Muğla.
 • HAYOĞLU İbrahim, DOĞAN Nurcan, HEPSAĞ Fatma, DOĞAN Cemhan, HEPSAĞ Bülent, 2015. Spices That Are Used as Ornamental Plants in Turkey. The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Sarayevo/ BOSNA HERSEK.
 • Nurcan DOĞAN, Cemhan DOĞAN, Sezen BİLGİN, İbrahim HAYOĞLU, 2015. Pleurotus Ostreatus’tan Mantar Tozu Üretimin Cevap Yüzey Yöntemi Kullanilarak Optimizasyonu, Pamukkale Gıda Sempozyumu III; “Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar”, Sözlü Bildiri,13-15 Mayis 2015, sayfa:27, Denizli.
 • Cemhan DOĞAN ,Nurcan DOĞAN, Sezen BİLGİN, Fatma HEPSAĞ, İbrahim HAYOĞLU, 2015. Pleurotus ostreatus’un Mantar Tozuna İşlenmesinde Farkli Sicaklik Ve Süre Uygulamalarinin Su Aktivitesi Üzerine Etkisi, Pamukkale Gıda Sempozyumu III; “Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar”, Poster Bildiri,13-15 Mayis 2015, sayfa:226, Denizli.
 • Nurcan DOĞAN, Cemhan DOĞAN, Hasan CANKURT, İbrahim HAYOĞLU, 2014. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Günlük yaşamda Alkali Beslenme, 17-19 Nisan 2014, Adana.
 • Cemhan DOĞAN, Nurcan DOĞAN, Hasan CANKURT, Fatma HAYIT, 2014. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Geleneksel Türk Mutfağında Toprak Kullanımı ve Yozgat Testi Kebabı, 17-19 Nisan 2014, Adana.
 • Nurcan DOĞAN, Cemhan DOĞAN, Hüseyin TÜRKOĞLU, İbrahim HAYOĞLU, 2014. Propolis and Possibilities of Using in Food Products, 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi eş zamanlı olarak 20. Apislavia Kongresi, Sözlü Bildiri, 5-9 kasım 2014, sayfa:56-57, Muğla.
 • Nurcan DOĞAN, Cemhan DOĞAN, Hüseyin TÜRKOĞLU, İbrahim HAYOĞLU, 2014. Effect of Various Bee Products in Apiterapik Applications, 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi eş zamanlı olarak 20. Apislavia Kongresi, Poster Bildiri 5-9 kasım 2014, sayfa:349-350, Muğla.
 • Cemhan DOĞAN, Nurcan DOĞAN, Hüseyin TÜRKOĞLU, İbrahim HAYOĞLU, 2014. Antimicrobial Activity of Propolis Collected from Pervari, 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi eş zamanlı olarak 20. Apislavia Kongresi, Poster Bildiri, 5-9 kasım 2014, sayfa:351-352, Muğla.
 • Hasan CANKURT, Osman SAĞDIÇ, Hasan YETİM, Cemhan DOĞAN, Nurcan DOĞAN, 2014. Tadı Eski Kendisi Yeni Bir Ürün: Şalgam Ketçabı, 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 17-19 Nisan 2014, Adana
 • HAYOGLU, I., DOGAN, N., DOGAN, C. 2013. Some Properties of Traditional Turkish Fermented Turnip Beverage (Bınardık). The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” 24-26 October 2013 Struga (Ohrid Lake) / Macedonia. Bildiri Kitabı S: 405. TFP:2143
 • Cemhan DOĞAN, Nurcan DOĞAN, Şerafettin ÇELİK, 2013. Siirt Fıstığı (pistacia vera) Dış Kabuğunun Antimikrobiyal Özelliğinin Belirlenmesi, 4. Gıda Güvenliği Kongresi 14-15 Mayıs 2013, Harbiye Askeri Müzesi /Istanbul.
 • Nurcan DOĞAN, Cemhan DOĞAN, Hüseyin TÜRKOĞLU, 2013. Some Microbiological Properties of Siirt Herby Cheese, 4. Gıda Güvenliği Kongresi, 14-15 Mayıs 2013 Harbiye Askeri Müzesi /Istanbul.
 • Hüseyin TÜRKOĞLU, Nurcan DOĞAN, 2012. Siirt Otlu Peynirinin Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi, Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu 15-16 Kasım 2012 Sayfa:104-105, Acıpayam, Denizli.
 • Nurcan DOĞAN, Cemhan DOĞAN, 2012. Siirt İlinde Ekonomik Önem Taşıyan Gıdaların Belirlenmesi, Türkiye 11. Gıda Kongresi 10-12 Ekim 2012 Sayfa: 366, Hatay.
 • Cemhan DOĞAN, Nurcan DOĞAN, 2012. Farklı Oranlarda Sirmo (Allium Ursinum) İlavesinin Yoğurdun Antioksidan Kapasitesine Etkisi, Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, 15-16 Kasım 2012 Sayfa: 155 Acıpayam, Denizli.
 • Nurcan DOĞAN, Cemhan DOĞAN, 2012. Türkiye’de Süt Sektörü, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu 15-16 Kasım 2012 Sayfa:156-157 Acıpayam, Denizli.
 • Nurcan DOĞAN, İbrahim HAYOĞLU, 2012. Siirt Piyasasında Farklı İşleme Metotlarıyla Satışa Sunulan Menengiç (Pistacia Terebinthus)’in Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi, Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012 sayfa:371 Hatay.

DİĞER

PROJELER
 • Ülkemizde Üretim Potansiyeli Bulunan Bazı Mantar Türlerinin (Pleurotus ostreatus, Pleurotus eryngii, Hericium erinaceus) Biyoaktif ve Gastronomik Özelliklerinin Belirlenmesi , Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, 29.09.2017 (devam ediyor, Ulusal)
 • Yabani hardal’ın (Sinapis arvensis L.) Biyoaktif ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi, Araştırma Projesi, Araştırmacı, 23.03.2017 (Devam ediyor, Ulusal)
 • İstiridye Mantarından Cips ve Gevrek Üretiminin Optimizasyonu, Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2014-2016.
 • Multifonksiyonel Sucuk ve Köfte, KOSGEB Projesi Ar-Ge İnovasyon Desteği, Araştırmacı, 2013.
 • Kaşar Peynirinde Termofilik ve Mezofilik Starter Kültürlerin Kullanımı, SİÜBAP, Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2012.
 • Bilinçli Anne, Sağlıklı Çocuk, Ümitli gelecek, SODES, Kurs Öğreticiliği Ders Verme (Çocuk Beslenmesi), 2012.
 • Siirt İlinde Üretilen ‘‘ Siirt Otlu Peynirinin’’ Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Projesi, 2011.
Son Güncelleme: 18.01.2018 00:07:16