KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Aysun ŞEHİT

Birim: Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu
Alt Birim: Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
İdari Unvan: Yüksekokul Müd. Yrd.
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: aysun.sehit@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: gokdemiraysun@gmail.com
Telefon: 0 354 290 30 02 / 7039 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: KAYSERİ / 1988

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAnkara Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüBahçe BitkileriBahçe Bitkileri ABDDevam Ediyor
Yüksek LisansÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüBahçe BitkileriBahçe Bitkileri ABD2013
LisansÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Ziraat FakültesiBahçe Bitkileri2011

İDARİ GÖREVLER

  • 2016 - Devam Ediyor : Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
  • Dardeniz, A., Engin, H., Şeker, M., Gündoğdu, M. A., & Gökdemir, A. (2013). Üzüm çeşitlerinin yıllık dallarında boğuma göre farklı seviye ve konumlardaki kabuk, floem ve ksilem kalınlıklarındaki değişimlerin belirlenmesi. TABAD Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi. Tarım Sempozyumu Özel Sayısı (Prof. Dr. Selahattin İptaş anısına), 6(1), 112-117.
  • Gökdemir, A., & Dardeniz, A. (2014). Kozak Beyazı ve Müşküle Üzüm Çeşidi Kalemlerinin İçyapı Parametrelerindeki Zamana Bağlı Değişimlerin Belirlenmesi. ÇOMÜ Zir. Fak. Derg. (COMU J. Agric. Fac.) 2 (2): 23 – 33
  • Dardeniz, A., Ateş, F., Çoban, H., Kahraman, K. A., Savaş, Y., Ali, B., & Gökdemir, A. (2015). Günümüz asma fidancılık işletmelerinde yürütülen asma fidanı üretim faaliyetlerinin irdelenmesi. ÇOMÜ Zir. Fak. Derg.(COMU J. Agric. Fac.), 3(2), 127-143.
  • Dardeniz, A., Akın, M. A. G. A., Ateş, F., Çelik, M., Gökdemir, A., & Kahraman, K. A. (2016). Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin 5BB Amerikan Asma Anacı Üzerindeki Vejetatif Gelişim Performanslarının Belirlenmesi. ÇOM Ü Zir. Fak. Derg. (COMU J. Agr i c. Fac.) : 4 (1): 69 – 75
  • DARDENİZ, A., GÜNDOĞDU, M. A., Baboo, ALİ, R, EREN., & GÖKDEMİR, A. Yerinde Aşılanan Köklü Amerikan Asma Fidanlarında Bayramiç/Çanakkale Koşulları İçin En Uygun Aşı Tarihinin Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 ( 1 ): 14 – 21 , 2017

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
  • Şehit, A., Kunter, B. ve Cantürk, S. Determining Effective Heat Summation of Yozgat Province Depending on Viticultural Subregions, EKOLOJİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 11-13 MAYIS 2017 Kayseri, TÜRKİYE
  • Şehit, A., Cantürk, S. and Kunter, B. Evaluation of Rootstock Effects on Pollen Quality and Germination in Some Self Fertile Grape Cultivars. International Agricultural Science Congress. 09-12 May 2018 Van/TURKEY
  • Kunter, B., Keskin, N. and ŞEhit, A. The Role Of Viticulture And GrapeProducts On Tourism Movements Of The Capital Ankara: Beypazarı And Kalecik Districts, 2017. VAN/TÜRKİYE
Son Güncelleme: 04.09.2018 18:09:19