KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇAKIR

Birim: Tıp Fakültesi
Alt Birim: Temel Tıp Bilimleri
İdari Unvan: A.B.D. Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: murat.cakir@yobu.edu.tr
Kişisel E-posta: murat.cakir@yobu.edu.tr
Telefon: 05056682719 / 3181 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Malatya
Uzmanlık Alanları: Nörofizyoloji, iskemi-reperfüzyon hasarı, oksidatif stres, sepsis

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktoraİnönü Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüTemel Tıp BilimleriFizyoloji2015

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Cakir M, Duzova H, Tekin S, Taslıdere E, Kaya GB, Cigremis Y, Ozgocer T, Yologlu S. ACA, an inhibitor phospholipases A2 and transient receptor potential melastatin-2 channels, attenuates okadaic acid induced neurodegeneration in rats. Life Sci. 2017 May 1;176:10-20.
 • Cakir M, Duzova H, Baysal I, Gül CC, Kuşcu G, Kutluk F, Çakin H, Şeker Ş, İlbeği E, Uslu S, Avci U, Demir S, Akinci C, Atli S. The effect of hypericum perforatum on kidney ischemia/reperfusion damage. Ren Fail. 2017;39(1):385-391.
 • Çakır M, Sabah-Özcan S, Saçmacı H. Increased level of plasma salusin-α and salusin-β in patients with multiple sclerosis.Mult Scler Relat Disord. 2019 May;30:76-80.
 • Cakir M, Polat A, Tekin S, Vardi N, Taslidere E, Duran Z.R, Tanbeg K. “The Effect of Dexmedetomidine against Oxidative and Tubular Damage Induced by Renal Ischemia Reperfusion in Rats" Renal Failure, 2015; 37 (4),704-708.
 • Çakır M, Tekin S, Doğanyiğit Z, Erden Y, Soytürk M, Çiğremiş Y, Sandal S. Cannabinoid type 2 receptor agonist JWH-133, attenuates Okadaic acid induced spatial memory impairment and neurodegeneration in rats. Life Sci. 2019 Jan 15;217:25-33.
 • Cakir M, Tekin S, Taslıdere A, Çakan P, Duzova H, Gül CC. Protective effect of N‐(p‐amylcinnamoyl) anthranilic acid, phospholipaseA2 enzyme inhibitor, and transient receptor potential melastatin‐2 channel blocker against renal ischemia–reperfusion injury. J Cell Biochem. 2019 Mar;120(3): 3822-3832.
 • Çakır M, Sabah-Özcan S, Saçmacı H. Increased level of plasma salusin-α and salusin-β in patients with multiple sclerosis.Mult Scler Relat Disord. 2019 May;30:76-80.
 • Çakır M, Tekin S, Doğanyiğit Z, Çakan P, Kaymak E. The protective effect of cannabinoid type 2 receptor activation on renal ischemia-reperfusion injury. Mol Cell Biochem. 2019 Aug 24. doi: 10.1007/s11010-019-03616-
 • Çakır M, Tekin S, Aslı Okan, Çakan P, Doğanyiğit Z. The ameliorating effect of cannabinoid type 2 receptor activation on brain, lung, liver and heart damage in cecal ligation and puncture-induced sepsis model in rats. International Immunopharmacology. Volume 78, January 2020, 105978.
 • Bircan B, Çakır M, Kırbağ S, Gül HF. Effect of apelin hormone on renal ischemia/reperfusion induced oxidative damage in rats. Ren Fail. 2016; 38 (7): 1122-8.
 • Tekin S, Beytur A, Cakir M, Taslıdere A, Erden Y, Tekin C, Sandal S. Protective effect of saxagliptin against renal ischaemia reperfusion injury in rats. Archives of Physiology and Biochemistry. https://doi.org/10.1080/13813455.2020.1715442.
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Murat Çakir, Seda Sabah Ozcan, Murat Korkmaz, Serhat Durusoy. Decreased levels of plasma preptin in female patients with knee osteoarthritis. Annals of Medical Research. 2019;26(9):1805-8.
 • Seda Sabah Ozcan, Hikmet Sacmaci, Murat Cakir. Serum periostin level is associated with carpal tunnel syndrome. Ann Med Res 2020;27(6):1584-9.
ULUSAL
Diğer Ulusal Makale
 • Murat Çakır, Suat Tekin, Asiye Beytur, Sandal Süleymanİnsan Over ve Prostat Kanseri Hücre Canlılığı Üzerine N-(pamylcinnamoyl) Antranilik Asit’in (ACA) Etkilerinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi. 2018;, 32, 2, 87-91.
 • Murat Çakır, Yavuz Erden. MCF-7 ve PC-3 hücre hatlarında, hücre canlılığı ve DNA hasarı üzerine TRPV4 antagonisti RN 1734'ün etkileri. Bozok Tıp Dergisi. 9, 3, 134-139.
 • Seda Sabah Ozcan, Murat Çakir, Murat Korkmaz, Mehmet Gümüş. Diz osteoartrit hastalarında serum salusin-alfa ve salusin-beta düzeyleri. Bozok Tıp Derg 2020;10(2):184-88.
 • Suat TEKİN, Asiye BEYTUR, Murat ÇAKIR, Çiğdem TEKİN, Süleyman SANDAL. Saksagliptin ve Sitagliptinin Farklı Tip İnsan Kanser Hücre Canlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Fırat Sağlık bilimleri dergisi. 2017; 31, 3, 111-116.

DİĞER

PROJELER
 • Çakır M. Tekin S. Sıçanlarda Böbrek İskemireperfüzyon Hasarına N-(P-Amylcinnamoyl) Anthranilik Asitin Etkisi. Yozgat Bozok Üniv. BAP 6602c-TF/17-83, Yürütücü, (2017-2018).
 • Çakır M. Tekin S, Doğanyiğit Z, Erden Y, Sandal S, Çiğremiş Y. Sıçanlarda Okadaik Asit İle Oluşturulan Alzheimer Modelinde Kannabinoid Tip 2 Reseptör Aktivasyonunun Etkisi. Yozgat Bozok Üniv. BAP 6602c-TF/17-139, Yürütücü, (2017-2018).
 • Çakır M. Tekin S. Sıçanlarda Çekal Ligasyonla Oluşturulan Sepsis Modelinde Kannabinoid Tip 2 Reseptör Aktivasyonunun Etkisi. Yozgat Bozok Üniv. BAP 6602c-TF/18-229, Yürütücü, (2018 - 2020).
 • Çakır M. Tekin S. Sıçanlarda böbrek iskemi/reperfüzyon hasarına kannabinoid tip 2 reseptör aktivasyonunun etkisi. Yozgat Bozok Üniv. BAP 6602b-TF/18-193, Yürütücü, (2018 - 2019).
 • Murat Çakır. Dejeneratif nörolojik hastalıklar (Multipl Skleroz, Alzheimer, Parkinson Hastalığı) ve akut iskemik inmede 'Adropin ve Mitokondrial derived peptid' düzeylerinin araştırılması ve nöronal hasar belirteci olan 'Nöron Spesifik Enolaz' ve "Nörofilaman" ile korelasyonun değerlendirilmesi. Yürütücü, (2019 - devam ediyor).
 • Murat Çakır. Sıçanlarda böbrek iskemi reperfüzyon hasarına MAGL inhibitörü KML29 ve FAAH inhibitörü URB597'nin etkisi. Yürütücü, (2019 - devam ediyor).
 • Murat Çakır. Sıçanlarda Okadaik Asit ile Oluşturulan Alzheimer Modelinde Transient Reseptör Potansiyel Vanilloid 1 Kanallarının Rolü. Yürütücü, 6602c-TF/20-383
 • Tekin S, Çakır M, Sandal S, Beytur A. Deneysel Böbrek İskemi/Reperfüzyon Hasarında Saksagliptinin Etkilerinin Araştırılması. İÜBAP TCD-2017-647 Araştırmacı, (2017-2019).
 • Düzova H, Çakır M. "Sıçanlarda Okadaik Asit ile Oluşturulan Nörodejenerasyonda TRPM2 Kanallarının Rölü". İÜBAP 2015/105, Araştırmacı, (2015-2017).
 • Polat A, Çakır M. “Sıçanlarda Böbrek İskemİ Reperfüzyonu İle Olşturulan Oksidatif Hasara karşı Deksmedetomidinin Etkisi". İÜBAP 2011/59, Araştırmacı, (2011-2012).
 • Kırbağ S,Bircan B, Çakır M. "Sıçanlarda Böbrek İskemi Reperfüzyonu ile Oluşturulan Oksidatif Hasarda Apelin Hormonunun Etkisi". FÜBAP FF13.20, Araştırmacı, (2013-2015).
Son Güncelleme: 20.06.2020 14:11:21