KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed SAMANCI

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: Maliye Bölümü
İdari Unvan: A.B.D. Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: muhammed.samanci@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: muhammedsamanci35@gmail.com
Telefon: (354) 242 10 40 / 6701 (Dahili)
Uzmanlık Alanları: Mali Hukuk, Maliye Tarihi, Türk Vergi Sistemi

DOSYALAR / DERS NOTLARI

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraDokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüMaliye2012
Yüksek LisansUniversity of Mosul / College of Administration and EconomicBanking and Financial Sciences2005
LisansUniversity of Mosul / College of Administration and EconomicBanking and Financial Sciences2002

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2017 - Devam Ediyor : Yrd. Doç. Dr. Maliye Blöümü
 • 2013 - 2017 : Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı - Avrasya Üniversitesi
 • 2015 - 2017 : Maliye Bölüm Başkanı - Avrasya Üniversitesi
 • 2017 - Devam Ediyor : Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Başkanı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Türkiye'de Çevre Temizlik Vergisinin Değerlendirilmesi, Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 2019. (Berkan Karagöz ile Ortak).
 • Ortadoğu Uygarlıklarında Vergi Uygulamaları, Tax Treatments in the Middle East Civilization. International Journal of Social Sciences and Education Research, (Osman Sİrkeci İle Ortak).)
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Irak Vergi Sistemi İçin Katma Değer Vergisi Önerisi, (Vergi Sorunları Dergisi 301).
 • Irak Vergi Sistemi ve Türk Vergi Sistemi ile Karşılaştırılması, (Vergi Sorunları Dergisi 298).
 • Mısır’ın Sosyo-Ekonomik Yapısı İçerisinde Vergi Sistemi’nin Gelişimi ve Türk Vergi Sistemi ile Karşılaştırılması (Akademik Hassasiyetler Dergisi 2018)
 • The Financial Role of Taxes in the Selected Arab Countries. Tanmyart AL-Rafidain Journal, 28(82), Hashim Alarkoop ile ortak, Iraq.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • İşlem Maliyetleri Teorisinin Vergilendirme Açısında Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 3-6 Kasım Antalya, (Tam Metin Bildir/Sözlü Sunum), Emrah Noyan ile ortak.
 • Vergi Etiği ve Kültüründe Teşvikler. I. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 3-6 Kasım Antalya, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), Osman Sirkeci ile ortak.
 • Tax Treatments in the Middle East Civilizations. 1st International Conference on Social Sciences and Education Research, October 29-31 Antalya, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), Osman Sirkeci ile ortak.
 • Bölgesel Ekonomik Büyüme ve Kalkınmanın Sağlanmasında Vergisel Teşviklerin Etkilerinin Değerlendirilmesi: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Özelinde Yozgat Örneği. III. Uluslararası Bozok Sempozyumu: Bölgesel Kalkınma ve Sosyo - Kültürel Yapı 3-5 Mayıs 2018 Yozgat, (Tam Metin Bildir/Sözlü Sunum), Emrah Noyan ile Ortak
 • Role of Fiscal Policy in Reducing Environmental Pollution: Iraq Sample, International Public Finance Conference, May 8-12 Anlatya - Kemer
 • Türkiye’de 1960 ve 1980 Askeri Müdahalelerinin Maliye Politikalarına Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 16-17 Kasım 2018 Ankara, (Özet Bildiri), Ortak Çalışma.
 • Türkiye’de 1980-2016 Verileriyle Kamu İ̇ç Borç Stoku ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İ̇lişkinin Değerlendirilmesi, 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 26-27 Nisan 2019, Gaziantep. (Emrah Noyan ile ortak)
 • Terörizm ve Ekonomik/Malî Terörizm. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 16-17 Kasım 2018 Ankara, (Özet Bildiri), Ortak Çalışma.
ULUSAL
 • Ortadoğu Uygarlıklarında Verginin Ortaya Çıkışı, 30. Türkiye Maliye Sempozyumu (Poster Bildiri) Osman Sirkeci ile Ortak.

KİTAPLAR

 • Sümerlerden Türkiye Cumhuriyeti'ne Maliye Tarihi, 2016. Bölüm Adı:(Ortadoğu Uygarlıklarında Vergi)
 • Farklı Boyutlarıyla Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri: Türkiye'nin Dönüşümünde Avrupa Birliği'nin Rolu, 2017. Bölüm Adı: (Avrupa Birliği ve Türkiye Vergi Uyumlaştırması)
 • Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar - 2018 Cilt-IV Bölüm Adı (Uluslararası): TÜRKİYE’DE 1960 VE 1980 ASKERİ MÜDAHALELERİNİN MALİYE POLİTİKALARINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
 • Türkiye'de Çevre Politikaları, Sürdürülebilir kalkınma İçin Eksik Halkayı Tamamlamak, 2019. Bölüm Adı (Uluslararası): (Türkiye'de Çevre Politikalarının Mali Yönü)
 • Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar - 2018 Cilt:IV Bölüm Adı (Uluslararası): TERÖRİZM VE EKONOMİK/MALÎ TERÖRİZM
Son Güncelleme: 10.04.2020 11:36:07