KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIZ

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: Uluslararası İlişkiler Bölümü
İdari Unvan: Bölüm Başkan Yrd.
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: mustafa.yildiz@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: mstyildiz@yahoo.com
Telefon: 2421041 / 6626 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Boğazlıyan, Yozgat / 1968

DOSYALAR / DERS NOTLARI

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraViyana Üniversitesi / Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi EnstitüsüSiyaset Bilimi2005
Yüksek LisansViyana Üniversitesi / Temel ve Entegratif Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi EnstitüsüSiyaset Bilimi1994
LisansViyana Üniversitesi / Temel ve Entegratif Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi EnstitüsüSiyaset Bilimi1994
ÖnlisansAnadolu Üniversitesi / İlahiyat Fakültesiİlahiyat2014

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2017 - Devam Ediyor : Dr. Öğr. Üyesi

İDARİ GÖREVLER

 • 2017 - Devam Ediyor : Bölüm Bşk. Yrd.
 • 2018 - 2019 : Dekan Yard.

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Theo Sommer: Bu Nato Görevini Tamamlamıştır, Birlik Daha Avrupalı Olmalıdır. Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 5:9, (2015)
 • Yeni İslam Yasası ve Toplumsal Katılımcılık Perspektifinden Avusturya İslam Toplumu. Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 7:13, (2017)
 • Politik Als Eine Die Gesellschaft Bildende Institution, Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, Sayı:1:1 (2018)
 • Başkanlık, Yarı Başkanlık ve Parlamenter Sistem Üzerine Bir Değerlendirme, Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, Sayı: 1:2 (2018)
 • 39. Federal Yasa: İslami Toplulukların Hukuki Dış İlişkilerini Düzenlemek Maksatlı Kabul Edilen Federal Yasa (Çeviri), Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 15, Haziran (2019)
ULUSAL
Diğer Ulusal Makale
 • Din-Devlet İlişkisi ve Avusturya’daki Başörtüsü Tartışması. Perspektif, Sayı 261, Mayıs (2017)

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Türkiye, D-8 Ve Uluslararası Siyasetteki Yeri, II. Uluslararası TESAM Sosyal Bilimler Kongresi, Bursa, 1-2 Kasım (2017)
 • 'Uluslararası İlişkiler, Din Olgusu ve Dini Kavramlar', USBİK 2018 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri, 31 Ocak-2 Şubat (2018)
 • 'Uluslararası İlişkilerde Hak-Güç kavramlarının yeniden değerlendirilmesi üzerine bir deneme', III. International Strategic Research Congress, Çorum, 3-5 May (2018)
 • 'Türkiye'nin NATO Üyeliğinin Sorgulanması Gerekir mi?', III. International Strategic Research Congress, Çorum, 3-5 May (2018)
 • 'Dünyanın Güç Dengesi Transatlantikten Asya'ya mı kayıyor?', 2. Uluslararası İpek Yolu Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, 20-22 Eylül (2018)
 • 'Türkiye Yeni İpek Yolu Projesinin Neresinde?', 2. Uluslararası İpek Yolu Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, 20-22 Eylül (2018)
 • Der Spiegel Dergisinde 15 Temmuz Kalkışması, 1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi, Yozgat, 24-26 Ekim (2018)
 • ÖVP-FPÖ Koalisyon Hükümeti Sonrası Avusturya-Türkiye İlişkileri, 1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi, Yozgat, 24-26 Ekim (2018)
 • 'Çin Halk Cumhuriyetinin Dış ve Güvenlik Politikasındaki Aktüel Gelişmeler', 2. Uluslararası Giresun Güvenlik Sempozyumu, Giresun, 02–03 Mayıs (2019)

KİTAPLAR

 • Die Türkei im Übergang zum 21. Jahrhundert Der Gesellschaftliche und Strukturelle Wandel, Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, Saarbrücken/Deutschland (2017)
 • M. Yıldız, 'Küreselleşme ve Küreselleşme Sürecinin Uluslararası Sisteme Etkisi', içinde: Ali Ayata, Murat Ercan: Küreselleşmenin Krizi: Yeni Güç Dengeleri, Efe Akademi Yayınları, Mart 2019, S. 29-48, (2019).
 • M. Yıldız / M. Özalp (Haz.) 'Die Türkei im Dschungel der internationalen Beziehungen', Tectum Verlag, Baden-Baden (2019)
 • M. Yıldız, 'Kann der kranke Mann wieder aufstehen?', içinde: M.Yıldız / M. Özalp /Haz.), 'Die Türkei im Dschungel der internationalen Beziehungen', Tectum Verlag, Baden-Baden, S. 158-173, (2019)
 • 'Güvenlik ve Dış Politika Kapsamında Çin Halk Cumhuriyetinde Güncel Gelişmeler' içinde: Hasan Acar: Küresel Terör ve Güvenlik Politikaları, Nobel, Ankara, S.349-372, (2020)
 • '1990-2000 Dönemi Türk Dış Politikası' içinde: Hasan Acar: Türk Dış Politikası, Nobel, Ankara, S.187-214, (2020)

DİĞER

EDİTÖRLÜKLER
 • Almanca Editörü - Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi
 • Editör Yardımcısı - Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • 1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi- Yürütme ve Organizasyon Komitesi Üyeliği
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2018Hukukun Temel KavramlarıLisans3
2018SosyolojiLisans3
2019Uluslararası ÖrgütlerLisans3
2019Anayasa HukukuLisans3
2019Avrupa Birliği HukukuLisans2
2019Hukukun Temel KavramlarıLisans3
2019SosyolojiLisans3
2019Türkiye'nin Toplumsal YapısıLisans3
2020Sosyoloji IILisans3
2020Uluslararası ÖrgütlerLisans3
2020Anayasa HukukuLisans3
2020AB HukukuLisans2
Son Güncelleme: 16.09.2020 13:27:31