KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇİFTCİ

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: İktisat Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: fatih.ciftci@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: ciftci.fatih.1@gmail.com
Telefon: 03542421040 / 6611 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Uşak
Uzmanlık Alanları: İktisadi Gelişme, Uluslararası İktisat, Zaman-Serisi ve Panel-Veri Ekonometrisi

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraErciyes Üniversitesi / Sosyal Bİlimler Enstitüsüİktisat Anabilim Dalıİktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı2016
Yüksek LisansMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsüİktisat Anabilim Dalıİktisat Bİlim Dalı2009
LisansMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisat Bölümü2005
Önlisansİstanbul Üniversitesi / Sosyal Bİlimler Meslek YüksekokuluDış Ticaret Programı2002

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
  • Çiftci, F. & Yıldız, R. (2013). Dış Ticarette Kur Riski Yönetimi: Temsili Bir Türk Dış Ticaret Firması İçin Uygulama Örnekleri. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(9), 93-112.
  • Çiftci, F. & Yıldız, R. (2015). Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Belirleyicileri: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Zaman Serisi Analizi. Business and Economics Research Journal, 6(4), 71-95.

BİLDİRİ

ULUSAL
  • Çiftci, F. & Yıldız, R. (2010). Dış Ticarette Kur Riski ve Alternatif Korunma Teknikleri: İhracatçı Firma Açısından Bir Örnek Olay. 14. Ulusal Finans Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, 3-6 Kasım 2010.

KİTAPLAR

  • Yıldız, R. & Çiftci, F. (2011). Bankacılıkta ve Dış Ticarette Kur Riskine Karşı Korunma: Hedging İşlemleri (Geliştirilmiş İkinci Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
  • Kılavuz, E., Seker, F., Çiftci, F. & Akdoğan, Y.E. (Eds.) (2011). Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Bozok Üniversitesi, Yozgat, 7-9 Ekim 2010. Yozgat: Yozgat Matbaacılık.

DİĞER

PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
  • 14. Ulusal Pazarlama Kongresi, Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği, 14-17 Ekim 2009, Yozgat.
  • Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği, 7-9 Ekim 2010, Yozgat.
Son Güncelleme: 12.11.2018 11:41:05