KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Şaban ALTIN

Birim: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Alt Birim: Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
İdari Unvan: Bölüm Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: saban.altin@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: sabanaltin0797@gmail.com
Doğum Yeri ve Tarihi: kırıkkale / 1983
Uzmanlık Alanları: pazarlama, işletme yönetimi, davranış bilimleri, satış gücü yönetimi

DOSYALAR / DERS NOTLARI

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiKırıkkale Üniversitesi / iktisadi ve idari bilimler fakültesiişletmepazarlama anabilim dalı2017
Yüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi / iktisadi ve idari bilimler fakültesiişletmepazarlama anabilim dalı2011
LisansSüleyman Demirel Üniversitesi / iktisadi ve idari bilimler fakültesiişletmepazarlama anabilim dalı2009

İDARİ GÖREVLER

 • 2017 - Devam Ediyor : Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • 1. ALTIN Şaban, KURTOĞLU R. KARTAL C. (2017) Analysis of the Relationship between Job Satisfaction, Burnout, Occupational Ethics Perceptions and Organizational Commitment of Salespersons in the Retail Sector by Structural Equation Model, International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies, Research Article Volume 5, Issue 3, March 2017, /ISSN: 2321-7782 (Online) e-ISJN: A4372-3114, Impact Factor: 6.047 Survey Paper / Case Study Available online at: www.ijarcsms.com
 • Bozacı, İ., Altın, Ş., Gökdeniz, İ. 2020. Tüketicinin Çekiliş Bağımlılığına Yönelik Bir Saha Araştırması, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 55(2), 1282-1297
 • Altın, Ş., Bezgin Ediş, L., Tüfekci, İ., Aksoy, B. (2020). Spor Pazarlamasında Lisanslı Ürünlerin Tercihinde, Kulüp İmajı, Marka Efangelizmi, Takım Sadakati ve Takımla Özdeşleşme Değişkenlerinin Etkisi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (4), 3759-3775.
 • Bozacı, İ., Altın, Ş., Gökdeniz, İ.(2020). Online Ortamda Reklama Yönelik Tutum, Gösteriş Tüketimi Ve Alışveriş Bağımlılığı İlişkilerinin İncelenmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (2), 1447-1458.
 • Gamze Ebru ÇİFTÇİ, Şaban ALTIN., (2020) ÖRGÜTSEL İKLİMİN ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİK SERMAYE DÜZEYİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI,Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD) Cilt 10, Sayı 2, Temmuz 2020, Sayfa 353-375
 • 2. Tüfekçi İ. Altın Ş. (2017) Tüketici-Tüketici Etkileşiminin Suçluluk ve Utanç Duygularına Etkisinde Satın Alma Davranışının Aracı Değişken Rolü, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 56, Ekim 2017, s. 648-668
 • Altın, Ş., Çiçek, B. (2019) Ev Dekorasyonunda Kullanılan Renklerin Tüketicilerin Satın Alma Davranışına Etkisi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (4), 3430-3447.
 • 4. Altın, Şaban. Nigar Özçetin, Barış Ünver, Abdullah Şengönül (2017) “Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Sektörün Beklentileri: Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Örneği” Başkent Unıversıty Journal Of Educatıon, 4(2), 99-107, ISSN 2148-32722017, Ankara
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • 1. ÖNEREN Melahat., ALTIN, Saban. , ÇIFTÇI, Gamze Ebru., (2015) "Üniversitelerin Örgütsel Imajı ve Ögrencilerin Üniversite Tercihleri Arasındaki Iliski: Bozok Universitesinde Bir Arastırma" PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, PARADOKS Economics, Sociology and Policy Journal, Mayıs/May 2015, Cilt/Vol: 11, Sayı/Num: Özel Sayı 1 /Special Issue 1, ISSN: 1305-­--7979

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Çiçek, B., Altın, Ş., Ünver, B., Şengönül, A., MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PROGRAMINDA VERİLEN EĞİTİMLERİN SEKTÖRÜN BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİIII. Ines International Education and Social Science Congress 28 April - 01 May 2018 Alanya 2018
 • Altın, Ş., Çiçek, B., Şengönül, A., Ünver, B., SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA SEKTÖR UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ,III. Ines International Education and Social Science Congress 28 April - 01 May 2018,Alanya 2018
 • Altın, Ş., Çiçek, B., Şengönül, A., MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN STRES DÜZEYLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞINA ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ,III. Ines International Education and Social Science Congress 28 April - 01 May 2018, Alanya 2018
 • Ünver, B., Şengönül, A., Altın, Ş., Çiçek, B., MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS MÜFREDATININ SEKTÖRÜN BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA,III. Ines International Education and Social Science Congress 28 April - 01 May 2018,Alanya 2018
 • Şengönül, A., Ünver, B., Altın, Ş., Çiçek, B., YEREL YÖNETİMLERİN KÜLTÜREL HİZMETLERİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ: YOZGAT İLİ ÖRNEĞİ,III. Ines International Education and Social Science Congress 28 April - 01 May 2018
 • 6. Nigar Özçetin Barış Ünver Abdullah Şengönül, Şaban Altın, (2017) “Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundaki Staj Uygulamalarının Etkililiği ve Verimliliği: Yozgat İli Örneği” 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu 12-14 Ekim 2017, Ankara.
 • 7. Barış Ünver, Abdullah Şengönül, Şaban Altın, Nigar Özçetin, (2017) “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Kişilik, Sosyo-Demografik Özellikleri Üzerine Bir İnceleme” 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu 12-14 Ekim 2017, Ankara
 • 8. Abdullah Şengönül, Barış Ünver, Şaban Altın, Yener Kortan Tosun (2017) “Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında Yeni Program Açılmasında Yerel Kaynakların Değerlendirilmesi Açısından Yozgat İli Sarıkaya İlçesi Örneği, 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu 12-14 Ekim 2017, Ankara.
 • 4. Tansel Hacıhasanoglu, Cihat KARTAL, Saban Altın, "Küresel Pazarlama Yönetimi Yaklasımıyla Çok Boyutlu Yönetsel Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi – Yozgat Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Isletmelerin Ihtiyaç Analizi" I. Uluslararası Bozok Sempozyumu,5 Mayıs 2016 Yozgat/Türkiye
 • 3. Saban Altın, Nigar Özçetın, Barıs Ünver, Gökalp Çınarer "Meslek Yüksekokullarındakı Akademık Personelın Tükenmıslık Düzeylerının Ölçülmesı: Bölgelere Göre Karsılastırmalı Bır Çalısma"4.Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (4th Internatıonal Vocatıonal Schools Symposıum),21-23 Mayıs 2015, Yalova/Türkıye
 • 2. Özçetin, Nigar , Altın, Saban , Ünver, Barış , "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bağımsız Denetçilik Mesleğine Ilıskın Farkındalıklarının Incelenmesı" 4.Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (4th Internatıonal Vocatıonal Schools Symposıum),21-23 Mayıs 2015, Yalova/Türkıye
ULUSAL
 • 1. Özçetın Nigar ,Sengönül Abdullah, Altın Saban "Internette Pazarlama Içın Gereklı Olan Alt Yapı Ve Internette Pazarlamanın Swot Analızı, The Infrastructure For The Internet Marketıng Of Internet Marketıng And Swot Analysıs" 2.Yüksekögretım Stratejılerı Ve Kurumsal Is Bırlıgı Sempozyumu,22-24 Ekım 2015 Mersın/Türkıye
 • 3. Ünver Barıs , Sengönül Abdullah , Saban Altın "Meslek Yükesekokulları Ve Kosgeb Isbırlıgı Ile Düzenlenen Gırısımcılık Egıtımlerının Ögrencılerın Is Hayatına Katılımlarına Etkısı Üzerıne Bır Arastırma: Yozgat Örnegı"2.Yüksekögretım Stratejılerı Ve Kurumsal Is Bırlıgı Sempozyumu,22-24 Ekım 2015 Mersın/Türkıye

KİTAPLAR

 • Altın, Ş., Hırlak, B., Çiftçi, G.E., ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİZLİĞİ ALGILARININ PRESENTEİZM DÜZEYLERİNE ETKİLERİNDE İŞ STRESİNİN ARACILIK ROLÜ,SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI 2018,Çizgi Kitabevi, Konya
 • Altın, Ş., SATIŞ ELEMANLARININ MÜŞTERİLERE YÖNELİK ETİK ALGILAMALARI İLE İŞ TATMİNLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ,,SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI 2018,Çizgi Kitabevi, Konya
 • Altın, Ş., Hırlak, B., Balıkçı, O., Örgütsel Kronizmin Çalışan Sessizliği Üzerine Etkisi: Genel Öz-Yeterlik İnancının Aracılık Rolü,Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar IV,ISBN:978-1-912503-60-5,London,UK.2018
 • Altın, Ş., Çiçek, B.,Sağlam, K., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüketim Alışkanlıklarında Marka Farkındalığının Etkisi, Sosyal bilimlerde stratejik yaklaşımlar, ISBN:978-613-9-95847-4,Germany
 • PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE REKLAM VE SOSYAL MEDYA“YENİ DÜNYA, SOSYAL MEDYA” BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİNİN YENİ AKTÖRÜ: SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ İŞLETMELER İÇİN ÖNEMİ Dr. Öğr. Üyesi Şaban ALTIN Öğr. Gör. Behiye ÇİÇEK ( 83 - 112 )

DİĞER

HAKEMLİKLER
 • International Journal Of Disciplines in Economics & Adminıstrative Sciences Studies Uluslararası, Hakemli
PROJELER
 • Gıda Sektöründe Helal Sertifikalı Ürünlerin Tüketici Tercih Ve Davranışlarına Olan Etkisi: Türkiye-İngiltere Karşılaştırması, Proje No 2016/106, , Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
 • "Küresel Pazarlama Yönetimi Yaklaşımıyla Çok Boyutlu Yönetsel Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi – Yozgat Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin İhtiyaç Analizi" BOZOK ÜNIVERSITESI, BILIMSEL ARASTIRMALAR VE PROJELER BIRIMI (2014IBF/A118 kodlu BAP Projesi).
 • Yozgat Kültürel Değerlerinin Toplumsal Açıdan Gözlemlenmesi Araştırma Geliştirme Projesi, Proje Sahibi: Yozgat Belediyesi, Görevi: Proje Araştırmacısı Eylül 2017 – Aralık 2017
HİZMET İÇİ EĞİTİM
 • Avrupa Birliği Proje Hazırlama Eğitimi, Bozok Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi 25-30 Mayıs 2016 Yozgat
 • Eğitimen: Şaban ALTIN" Sekreterlik Hizmetleri ve büro yönetimi eğitimi, yozgat bozok üniversitesi, 8 mart 2018,
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Eğitmen: Şaban ALTIN " AMOS İle YAPISAL ESITLIK MODELLEMESI" Araştırma Yöntemleri Semineri 11 Mayıs 2018 Çorum 2018
 • Eğitimen: Şaban ALTIN" Sekreterlik Hizmetleri ve büro yönetimi eğitimi, yozgat bozok üniversitesi, 8 mart 2019,
 • KATILIMCI: ŞABAN ALTIN, AMOS İle YAPISAL ESITLIK MODELLEMESI" 13. Araştırma Yöntemleri Semineri 1-5 Şubat 2017 Antalya
 • Eğitmen: Şaban Altın "AMOS İle YAPISAL ESITLIK MODELLEMESI" 13. Araştırma Yöntemleri Semineri 1-3 Ocak 2019 Kırıkkale Fatma Şenses SBMYO 2019 1
Son Güncelleme: 14.01.2021 22:02:30