KİŞİSEL BİLGİLER

Arş. Gör. Dr. Cennet YAMAN

Birim: Ziraat Fakültesi
Alt Birim: Tarla Bitkileri Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: cennet.yaman@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: cennetyaman@gmail.com
Telefon: 0 354 242 10 94 / 4469 (Dahili)
Uzmanlık Alanları: Endüstri Bitkileri, Bitki Biyoteknolojisi

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAnkara Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüTarla Bitkileri2017
Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüTarla Bitkileri2011
LisansSelçuk Üniversitesi / Fen Edebiyat-Ziraat Fakültesi (Yandal)Biyoloji-Tarla Bitkileri2008

YAYINLAR

KİTAPLAR

  • Yüksek Lisans Tezi: Doku kültürü ile düşük maliyetli tohumluk patates (Solanum tuberosum L.) üretiminin araştırılması (The production of low-cost seed potato (Solanum tuberosum L.) with tissue culture), 2011.
  • Doktora Tezi: Alkanna sieheana ve a. orientalis var. Orientalis türlerinin in vitro kültürü, antioksidan aktiviteleri ile bazı sekonder metabolitlerin incelenmesi (In vitro culture, antioxidant activity and determination of some secondery metabolites in alkanna sieheana and a. Orientalis var. orientalis), 2017
Son Güncelleme: 06.06.2018 16:14:25