KİŞİSEL BİLGİLER

Prof. Dr. Tayip DUMAN

Birim: Eğitim Fakültesi
Alt Birim: Eğitim Bilimleri Bölümü
İdari Unvan: Dekan V.
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: tayip.duman@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: tayip.duman@bozok.edu.tr
Telefon: 05053194349 / 7908 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Yozgat / 1949
Uzmanlık Alanları: Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimin Tarihi ve Sosyal Temelleri

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAnkara Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüEğitim Bilimleri BölümüEğitim Programları ve Öğretim1988
Yüksek LisansAnkara Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüEğitim Bilimleri BölümüEğitim Programları ve Öğretim1985
LisansAnkara Üniversitesi / Dil ve Tarih, Coğrafya FakültesiFelsefe BölümüPsikoloji-Pedagoji Kürsüsü1972

AKADEMİK GÖREVLER

 • 1982 - 1988 : Öğretim Görevlisi
 • 1988 - 1995 : Yardımcı Doçent Doktor
 • 1995 - 2001 : Doçent Doktor
 • 2001 - Devam Ediyor : Profesor Doktor

İDARİ GÖREVLER

 • 1988 - 2013 : Bölüm Başkanlığı
 • 1991 - 2003 : Dekan Yardımcılığı
 • 2002 - 2004 : Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
 • 2015 - Devam Ediyor : Dekan

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşımın Gerektirdiği Niteliklere Sahip Olma Düzeyleri.
 • Türkiye’de Eğitim Reformları Açısından Öğretmen Yetiştirme Sorunu
 • Meaning of Work in Türkey.
 • İstanbul’da Açılan İlk Darülmuallim’in Kuruluş Amacı Müdürü ve Hocalarının Nitelikleri, Tayin ve Maaşları,
 • Mesleki ve teknik eğitime öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının kuruluşu, gelişimi ve kapatılmaları.
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Ders Programlarının Ortaya Çıkışı ve Gelişmesine Tarihi Bir Bakış.
 • 2006 Okul Öncesi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi
 • Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve Sorunları
 • Mesleki ve Teknik Eğitimin Tarihi Gelişimi (Cumhuriyetten Önceki Dönem).
 • Gazi Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü
 • Avrupa Birliği Eğitim Programları: Leonardo da Vinci Programı
 • Avrupa Birliği Eğitim Programları: Sokrates Programı
 • Atatürk, Eğitim ve Öğretmen
 • Osmanlıda Öğretmen Yetiştirme Sistemi
 • İdeal Bir Öğretim Elemanının Özellikleri.
 • Cumhuriyetimizin 75. Yılında Öğretmen Yetiştirme Sistemimiz ve Sorunları
 • Türkiye’de Yaygın Eğitim ve Eğitici Personel Yetiştirme Sorunu.
 • Tevfik Fikret ve Mehmet Akif’in Eğitimimize Katkıları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
 • İsmayil Hakkı Baltacıoğlu’nun Eğitim Üzerine Temel Düşünceleri ve İçtimai Mektep Anlayışı
 • 19. Yüzyılda Osmanlı Askeri Okullarının Ders Programları ve Ders Kitapları.
 • Türkiye’de Okul Öncesi Eğitime Öğretmen Yetiştirme: Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği Programları ve Değerlendirilmesi
 • Türkiye’de Okul Öncesi Eğitime Öğretmen Yetiştirme
 • Amerika’da Mesleki ve Teknik Eğitimin Gelişimi
 • Ondördüncü Milli Eğitim Şurasının Değerlendirilmesi
 • Üniversitede Öğretmen Yetiştirme Sistemi: Temel Özellikleri-Sorunlar-Gelişmeler
 • Kadın Eğitiminde Yaygın Eğitimin Yeri ve Önemi.
 • Kur’an-ı Kerim’de Eğitim ve Öğretim Anlayışı
 • Kur’an-ı Kerim’de Eğitim ve Öğretim Anlayışı

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Kutadgu Bilig’de İnsan, Aile ve Çocuk Anlayışı
 • Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Teknolojiye Sahip Olma ve Kullanma Durumları
 • Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğretmenlerin Sınıfta Disiplin Sağlama Yaklaşımlarına İlişkin Görüşleri
ULUSAL
 • Mümtaz Turhan’ın Eğitim Tercihleri ve Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi
 • Cumhuriyet Eğitimi ve Atatürk
 • Ethem Nejat’ın Eğitim Görüşü.
 • Lise Öğrencilerinin İstenmeyen Öğretmen Davranışlarına Yönelik Duygusal ve Davranışsal Tepki Eğilimlerinin Belirlenmesi
 • Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Gelişimi
 • Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin Tarihçesi
 • Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Demokratik Tutum ve Davranışlarına İlişkin Görüşleri
 • Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğretmenlerin Sınıfta Disiplin Sağlama Yaklaşımlarına İlişkin Görüşleri
 • Kritik Durumlarda Öğretmen Davranışları
 • Ders Kitabı Seçimini Öğrenci ve Veliye Bırakan Uygulamanın Değerlendirilmesi
 • Öğretmen Yetiştirmede Modeller
 • Türkiye’de Yaygın Eğitim ve Eğitici Personel Yetiştirme Sorunu
 • Mustafa Necati Döneminde Öğretmen Yetiştirme
 • Öğretmen Yetiştirmenin Sosyal ve Kültürel Temelleri
 • Öğretmenliğin Üniversiteleşmesi ve Yaygın Eğitime Eğitici Personel Yetiştirme
 • Mesleki ve Teknik Eğitime Öğretmen Yetiştirme Sorunu

KİTAPLAR

 • İnsan Hakları ve Demokrasi (Vatandaşlık Bilgisi),
 • Atatürk’ün Kültür ve Eğitim Anlayışı
 • 21’inci Yüzyılda Türk Milli Eğitimi
 • Türkiye’de Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme
 • Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Okullarındaki Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Görüşleri.
 • Eğitim Psikolojisi
Son Güncelleme: 11.12.2017 15:43:58