KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra GAZEL

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: İşletme Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: sumeyra.gazel@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: smyrgazel@gmail.com
Telefon: 03542421040 / 6648 (Dahili)
Uzmanlık Alanları: Finans, Davranışsal Finans, Finansal Ekonometri

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraErciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüİşletmeMuhasebe ve Finansman2013
LisansErciyes Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme2006

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2013 - Devam Ediyor : Dr. Öğr. Üyesi
 • 2007 - 2013 : Araştırma Görevlisi (Bozok Üniversitesi, İİBF)

İDARİ GÖREVLER

 • 2014 - 2018 : Dekan Yardımcısı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Akel, Veli, Sümeyra Gazel (2014) Döviz Kurları ile BIST Sanayi Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi: Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Temmuz
 • Gazel, Sümeyra (2015), The Regret Aversion as an Investor Bias, International Journal of Business and Management Studies, 04(02)
 • Gazel, Sümeyra (2016) Cointegration and Causality Between BIST 100 Index and Gold Price, International Journal of Business and Management Studies, 05(02).
 • Gazel, Sümeyra (2016), Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme ilişkisi: 1990-2014 Yılları Zordaki Onlu Ülkeler Uygulaması, Business and Economics Research Journal, 7(3).
 • Gazel, Sümeyra (2017), BIST Sınai Endeksi ile Çeşitli Metaller Arasındaki İlişki: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi, The Journal of Academic Social Science, 52.
 • Gazel, Sümeyra (2017), Stratejik Emtialar ve Finansal Değişkenler: Türkiye İçin Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2)
 • Gazel, Sümeyra (2017), Hisse Senedi Piyasalarında İşlem Hacmi ve Volatilite İlişkisi: Kırılgan Beşli Ekonomiler Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi, 13(2)
 • Gazel, Sümeyra, Akel, Veli (2018), Borsa İstanbul’da Sektör Sınıflandırmasının Kümeleme Analizi İle Belirlenmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), Sayı:77.
 • Gazel, Sümeyra (2018), Değerli Metaller ve Makroekonomik Değişkenler: Türkiye İçin Bir Fourier Eşbütünleşme Testi Uygulaması, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 25, Sayı:2
 • Gazel, Sümeyra (2018), Portföy Yatırımları ve Cari İşlemler Dengesi Arasındaki Asimetrik Nedensellik İlişkisi: Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:23, Sayı:3
ULUSAL
Diğer Ulusal Makale
 • Akel, Veli; Gazel, Sümeyra, "Finansal Piyasa Riski ve Altın Yatırımı: Türkiye Örneği", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24 (1), 335-350, 2015

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Gazel, Sümeyra (2013); “Teknik ve Temel Analizin Davranışsal Finans Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi”, Uluslararası İstanbul Finans Kongresi, 30-31 Mayıs, İstanbul
 • Gazel, Sümeyra (2015); "The Regret Aversion as an Investor Bias, The InternationalJournal of Arts and Science' Conferance, Vienna, Austria, 19-23 April.
 • Gazel, Sümeyra (2016); "Cointegration and Causality Between BIST 100 Index and Gold Price", The International Journal of Arts and Science' Conferance, Munich, Germany, 21-24 Jun.
 • Gazel, Sümeyra (2017), "Bıst Sınai Endeksi ile Çeşitli Metaller Arasındaki İlişki: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi, 2.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya, 18-20 Mayıs.
 • Gazel, Sümeyra (2017); Kırılgan Beşli Ülke Para Birimlerinin Amerikan Doları Kur Değerleri Arasındaki Etkileşim: Asimetrik Etki Tepki Fonksiyonu Yaklaşımı, 21. Finans Sempozyumu, Balıkesir, 18-21 Ekim.
 • Gazel, Sümeyra (2018), "Bankacılık Endeksi/Sınai Endeksi Rasyosunun Volatilite Modellemesi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama", l. Uluslararası Bankacılık Kongresi, 4-5 Mayıs 2018, Ankara
ULUSAL
 • Akel, Veli; Gazel, Sümeyra (2008); "Yenilikçi İşletmelerin Finansmanında Melek Yatırımcıların Yeri ve Önemi", 7. İşletmecilik Kongresi, 8-10 Mayıs, Çorum.
 • Gazel, Sümeyra (2013); “Neo-Klasik İktisatın Psikoloji ile Yüzleşmesi: Davranışsal Finans” 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2-4 Mayıs, Muğla

KİTAPLAR

 • Gazel, Sümeyra (2014), "Davranışsal Finans: Psikolojik Eşik ve Önyargılar", Detay Yayıncılık, 2014
 • Gazel, Sümeyra (2014) (Çeviren), Yatırım Psikolojisi (The Psychology of Investing), Nobel Yayıncılık,
 • Gazel, Sümeyra (2019), The Effects of Macroprudential Policies on Financial Stability in Developing Countries In Abhishek Behl & Sushma Nayak (Eds.), Maintaining Financial Stability in Times of Risk and Uncertainty,IGI Global, DOI: 10.4018/978-1-5225-7208-4

DİĞER

HAKEMLİKLER
 • Business and Economics Research Journal
 • American Journal of Industrial and Business Management
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Tarım Ekonomisi Dergisi
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Finance Break, Davranışsal Finans ve Yatırımcı Psikolojisi,Boğaziçi Üniversitesi, 8-12 Aralık 2014 (Panelist)
 • Behavioral Finance, Erasmus Teaching Staff Mobility, Lublin University of Technology, May-Jun 2016.
Son Güncelleme: 22.05.2019 11:35:05