KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Dr. Yener Kortan TOSUN

Birim: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Alt Birim: Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: yener.tosun@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: ykortan@gmail.com
Telefon: 00000000000
Uzmanlık Alanları: Bitki Besleme ve Gübreleme, Toprak Bilimi, Fitosteroller

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraGaziosmanpaşa Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü-Toprak Bilimi ve Bitki Besleme2017
Yüksek LisansGaziosmanpaşa Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü-Toprak2007
LisansGaziosmanpaşa Üniversitesi / Ziraat FakültesiToprak2004

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2009 - 2015 : Öğretim Görevlisi, Bozok Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
 • 2015 - 2017 : Öğretim Görevlisi, Bozok Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
 • 2017 - Devam Ediyor : Öğretim Görevlisi Doktor, Bozok Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

İDARİ GÖREVLER

 • 2009 - 2009 : Bölüm Başkan Yardımcısı, Bozok Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
 • 2009 - 2014 : Bölüm Başkanı, Bozok Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
 • 2009 - 2014 : Yüksekokul Kurulu Üyesi, Bozok Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu
 • 2014 - 2015 : Meslek Yüksekokulu, Tohumculuk Programı, Staj komisyonu
 • 2015 - Devam Ediyor : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tohumculuk Programı, Staj komisyonu
 • 2018 - Devam Ediyor : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mezuniyet ve Not Tetkik Komisyonu

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • ERDEM HALİL,TOSUN YENER KORTAN, ÖZTÜRK MEHMET, (2012). "Effect Of Cadmium Zinc Interactions On Growth And Cd Zn Concentration Indurum And Bread Wheats", Fresenius Environmental Bulletin, 21(5), 1046-1051.
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Erdem, H., Tosun, Y. K., Akkbik, M., & Hazer, O. (2017). Determination of Main Plant Sterols in Turkish Bread Wheat (Triticum aestivum L.) by GC-MS. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 5(7), 710-719.
 • 2. Özçetin, N., Ünver, B., Şengönül, A., & Tosun, Y. K. (2017). Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundaki Staj Uygulamalarinin Etkinliliği ve Verimliliği: Yozgat İli Örneği. International Journal Of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies, 3(6), 437-443
 • TOSUN, Y , ERDEM, H , GENCE, C . (2018). Azot uygulamalarının ekmeklik buğday çeşitlerinin tane sterol (campesterol, stigmasterol ve betasitosterol) konsantrasyonuna etkisi. Akademik Ziraat Dergisi, , 185-190. DOI: 10.29278/azd.476356

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • ERDEM HALİL, ÖZKUTLU FARUK, TOSUN YENER KORTAN, TUTUŞ YUSUF. THE EFFECTS OF ZINC AND CADMIUM APPLICATIONS ON PLANT STEROL (β-SITOSTEROL, CAMPASITEROL, SITGMASTEROL) CONCENTRATION IN BREAD WHEAT GRAIN. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest ”Agriculture for Life, Life for Agriculture” (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4299983)
ULUSAL
 • 1. Abdullah Şengönül, Barış Ünver, Şaban Altın, Yener Kortan Tosun (2017)“Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında Yeni Program Açılmasında Yerel Kaynakların Değerlendirilmesi Açısından Yozgat İli Sarıkaya İlçesi Örneği, 2.Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu 12-14 Ekim 2017, Ankara.

DİĞER

PROJELER
 • 1) “Gaziosmanpaşa Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezinin Oluşturulması Projesi”, Destekleyen Kurum: Gaziosmanpaşa (GOP) Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (No:2005/03), Sorumlu Kurum: GOP Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, İşbirliği Yapılan Kurumlar: GOP Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi (Coğrafya) Bölümü ve Tokat Meslek Yüksekokulu, Harita Kadastro Programı, Pozisyon: Araştırmacı
 • 2) “Farklı İklim Koşulları Altında Oluşmuş Toprakların Bazı Özelliklerinin Mesafeye Bağlı Değişimlerinin Belirlenmesi”, Destekleyen Kurum: Gaziosmanpaşa (GOP) Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (No:2006/10), Sorumlu Kurum: GOP Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Yıllar: 2006-2007, Pozisyon: Araştırmacı
 • Yozgat Kültürel Değerlerinin Toplumsal Açıdan Gözlemlenmesi Araştırma Geliştirme Projesi, Proje Sahibi: Yozgat Belediyesi, Görevi: Proje Araştırmacısı Eylül 2017 – Aralık 2017
Son Güncelleme: 07.11.2018 03:31:33