KİŞİSEL BİLGİLER

Prof. Dr. Galip AKIN

Birim: Turizm Fakültesi
Alt Birim: İdari Birim
İdari Unvan: Dekan V.
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: galip.akin@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: galip.akin@bozok.edu.tr
Telefon: 05426400508 / 2600 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Acıpayam/ DENİZLİ / 1948
Uzmanlık Alanları: FİZİKİ ANTROPOLOJİ

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraHacettepe Üniversitesi / Hacettepe Üniversitesi Fen FakültesiBiyoloji BölümüZooloji ABD1986
Yüksek LisansHacettepe Üniversitesi / Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri EnstitüsüFen Fakültesi Biyoloji BölümüZooloji ABD1982

İDARİ GÖREVLER

 • 2016 - Devam Ediyor : Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkanı
 • 2016 - Devam Ediyor : Turizm Fakültesi Dekan Vekili

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Akın, G, 2018. Sağlıklı ve kaliteli yaşamda “Sürdürülebilir Dünya Görüşü”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Anarsan Özel Sayısı, Sayı; 2, Sayfa, 877-891, Çorum
 • 170. Akın, G. (2019). Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nın özellik ve gizemleri. Afet ve Risk Dergisi, 2(2), 105-114.
ULUSAL
Diğer Ulusal Makale
 • Kolonkaya, D.; Akın,G., 1987, “Sentetik pyretroidlerin postembriyonal dönemde civcivlere nörotoksik etkileri”, Tübitak, Doğa, Zoology, 11, 37-44
 • Akın, G., 1995, “Kanyakını evliliklerin Van populasyonunda sıklığı ve bazı etkileri üzerine araştırmalar (1)”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 37 (1-2 ) :249-258
 • Akın, G.; Batur, E.; Öcalan, N.; Sakallı, S., 1990, “Kanyakını evliliklerin Van populasyonunda sıklığı ve bazı etkileri üzerine araştırmalar (2)”, Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2 :121-132
 • Akın, G., 1991, “Kanyakını evliliklerin Van populasyonunda sıklığı ve bazı etkileri üzerine araştırmalar (3)”, Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi, 3 (2) : 39-47
 • Öcalan, N.; Akın, G.,1992, “Van populasyonunda belirli yaş gruplarında kadın ve erkeklerde lökosit ve eritrosit sayısı ile hemoglobin miktarına bazı çevre faktörlerinin etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1 (2 ) : 191-200
 • Akın, G., 1993, “Harika görünümü ve davranışlarıyla Van Kedisi”, Kartal Matbaası, Ankara
 • Adızel, Ö.; Akın, G., 1994, “Van havzası kuşları”, Popüler Bilim ve Teknik Dergisi, 4 : 38-42
 • Akın, G., 1995, “Van il merkezinde 8-12 yaş grubu ilkokul çocuklarında fiziksel büyüme ve gelişmenin antropometrik ölçüler yöntemi ile incelenmesi”, Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, 6 (2) : 104-110
 • Akın, G.; Adızel, Ö., 1996, “Van ve Ankara Kedisi, Heterokromi”, Focus, 1 : 14-17
 • Duyar, İ.; Akın, G., 1996, “Van iline bağlı köylerde çoklu doğum sıklığı ve akraba evlilikleriyle ilişkisi”, Medical Network Klinik Bilimler, Kadın Doğum, Dergisi”, 2 (8); 122-126
 • Akın, G., 1998, “Çeşitli renk körlüklerinin Van’ın kırsal kesiminde dağılımı üzerine bir araştırma”, Antropoloji Dergisi, 13 : 9-15
 • Akın, G., 1998, “Mongolizm (Down Sendromu)’in özellikleri ve genetik danışmanlığın önemi”, DTCF Dergisi, 38 (1-2): 323-332
 • Akın, G.; Sağır, M., 1998, “İlköğretimde sıra ve altlıklarının ergonomik dizaynında antropometrik veriler”, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 622, 6. Ergonomi Kongresi, 68-78, 27-29 Mayıs, 1998, Ankara
 • Akın, G., 1999, Yaşlanma ve güncel yaşlanma teorileri, Kadın Dernekleri Konfederasyonu (Ka De Fe), 2 : 17-23
 • Akın, G., 1999, Albinizm: Van yöresinde albinizm sıklığına dair bir araştırma, Kadın Dernekleri Federasyonu Yayın Organı (Ka De Fe), 4: 20-26, Ankara
 • Akın, G., 2000, Denizli kırsal kesiminde akraba evliliği ve bunu etkileyen faktörler, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 40 (3-4): 67-80
 • Akın, G.; Sağır, M., 2000, Kırsal kesimde yaşayan erkeklerde şişmanlığı etkileyen çevresel etmenler, Mesleki Eğitim Dergisi, 2(4), 1-13
 • Koca B., Gültekin T., Güngör K., Akın G., “Dental ergonomide antropometrik bir uygulama” Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 4-6 Haziran 2001, Ankara
 • Akın, G, 2001, Kırsal kesimde yaşayan 4-20 yaş grubu erkeklerin antropometrik ölçülerinin tespiti ve değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 41, Sayı 1: 187-208
 • Akın, G., Gültekin, T., 2001, Yaşlanma ve Osteoporoz, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, Cilt 1, Sayı 2: 102-114
 • Akın, G., Koca, B., 2002, Ergonomide antropometrinin önemi, Standart Dergisi, Sayı: 490; 43-46
 • Akın, G., 2002, Başlangıçtan günümüze yaşlının aile ve toplumdaki statüsü, Geriatri Turkish Journal of Geriatrics, (5) 2: 75
 • Akın, G., Sağır, M. 2002 “Kırsal kesimde yaşayan kadınlarda şişmanlığı etkileyen çevresel etmenler”, Antropoloji Dergisi 14: 1-18
 • Gültekin, T., Akın, G., Koca, B. 2002 “Düşük sosyoekonomik gruba mensup 12-17 yaş çocuklarda şişmanlık oranları” Antropoloji 14: 31-42
 • Akın, G., Sağır, M. 2002 “Kırsal kesimde yaşayan 4-20 yaş grubu kızların antropometrik ölçülerinin tespiti ve değerlendirilmesi”, Antropoloji Dergisi 15: 1-28
 • Koca B., Özder A., Gültekin T., Akın G. 2002 “Farklı kategorideki futbolcuların somatotip özellikleri” Antropoloji 15: 91-102
 • Akın, G, 2002, Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk antropolojik çalışmalar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 42, Sayı 1-2: 9-22
 • Akın, G., Gültekin, T., Koca, B., 2002, Yaşlanmanın evrimsel yönü, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, Cilt 2, Sayı 1: 57-66
 • Özder, A., Gültekin, T., Koca, B., Akın, G., 2003, Elit erkek sporcularda vücut oranlarının karşılaştırılması, Spormetre, Cilt 1, Sayı 1: 63-67
 • Akın, G.; Dostbil, N., 2003, “Türkiye’de kan grubu araştırmaları”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 Sayı (1): 28-36
 • Akın, G., Sağır, M., 2003, Denizli ili kırsal kesiminde ilk evlilik yaşı ve buna etki eden etmenler, Antropoloji 16: 1-15
 • Gültekin, T., Koca-Özer, B., Akın, G., 2003, 6-11 yaş grubu okul çocuklarının boy uzunluğu ve diz yüksekliği değerleri; LMS yöntemiyle persentillerinin oluşturulması, Antropoloji 16: 53-69
 • Gültekin, T., Koca-Özer, B., Akın, G., 2003, Elit bayan sporcuların (basketbol, teakwando, futbol, kayak, voleybol) kinantropometrik farklılıkları, Antropoloji 16: 71-86
 • Koca Özer, B., Gültekin, T., Yılmaz, E., Güleç, E., Akın, G., 2003, Ankara Emniyet Müdürlüğü personelinin antropometrik karakterleri; Ergonomik yaklaşımlar, Polis Bilimleri Dergisi, 5 (3-4): 39-46
 • Akın, G., Güngör, K., Koca Özer, B., Gültekin, T., 2003, Establishment of anthropometric reference values for design with regard to dental ergonomics, Antropoloji 17: 27-37
 • Yılmaz, E., Akın, G., Güleç, E., Gültekin, T., Koca Başak, 2004, Ankara Emniyet Teşkilatı’nda antropometrik bir çalışma: Vücut bileşiminin tespiti, Çağın Polisi Dergisi, Sayı 29: 9-12
 • Akın, G., Koca Özer, B., 2004, Ergonomik tasarım ve tasarımda ergonomik kriterler, Standard Dergisi, 510: 79-83
 • Akın, G., Koca Özer, B, Gültekin, T., Katayama, K., 2004, Assessment of muscle area and fat area in Turkish early adolescents, Anthropological Science, Vol: 112- 3; 299
 • Akın, G., 2004, Ergonomic problems in primary education, Antropoloji 18: 1-14
 • Oğuz M.T., Akın G.; Koca Özer B; Gültekin T.; 2004, Antropometrik açıdan boy, el, ayak değişkenlerinin incelenmesi: Üniversite öğrencileri üzerinde kesitsel bir araştırma, Antropoloji 18: 27-40
 • Akın G.; Gültekin T.; Koca Özer B., 2004, İnsanın evrim sürecine ait bir hipotezin değerlendirilmesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Dergisi 44-1:111-124
 • Gültekin T.; Özder, A.; Akın G.; Koca Özer B., 2004, Elit erkek sporcuların vücut kompozisyonu değerleri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Dergisi Cilt 44 Sayı 1:125-134
 • Gültekin, T., Akın, G; 2003, Vücut bileşimi yüzdelik eğrilerinin oluşturulması; yaşlanmanın vücut bileşimi üzerine etkisi, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, Cilt 3, Sayı 1: 45-60
 • Gültekin, T., Akın, G. 2005, Yaşlanmayla birlikte boy uzunluğu ve oturma (büst) yüksekliğinde meydana gelen değişimler, Türk Geriatri Dergisi 8, 3: 123-128
 • Gültekin T., Akın G, Özer B.K., 2005, “Gender Differences in Fat Patterning in Children Living in Ankara”, Anthropologischer Anzeiger. 63 (4), (2005). (IM)
 • Bektaş, Y., Akın, G.; 2005, Ankara’da üst sosyoekonomik düzey 10-17 yaş grubu çocukların boy ve ağırlık değerleri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 45-1: 97-114
 • Akın, G. Gültekin, T. 2005, “Yaşlanmayla birlikte boy uzunluğu ve oturma (büst) yüksekliğinde meydana gelen değişimler”, Geriatri Dergisi, 8 (3)
 • Akın , G.; Dostbil, N., 2005, Türkiye’de kan grubu araştırmaları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 45-2: 1-16
 • Akın, G.; Akın, M., 2005, Suyun insan sağlığı için önemi ve su kirliliği, Antropoloji, 21: 31-59
 • Akın, G;Özder, A; Koca Özer, B, 2006, Sporcu gelişimi ve performans artırımında çevresel koşulların önemi, Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi 36: 1, 32-41
 • Görgün Baran, A; Kalınkara, V; Aral, N; Akın, G; Baran G; Özkan, Y., 2007, Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki yaşlıların gündelik yaşamdan tatmin düzeyleri: Ankara kentsel kesit örneği, Türk Geriatri Dergisi 10 : 1, 10-18
 • Akın, G., 2006, Küresel ısınma, nedenleri ve sonuçları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 46 (2):29-43
 • . Gültekin, T., Koca Özer, B., Katayama, K., Akın, G., 2006, Age-related patterns of upper arm muscle and fat area in Turkish children and assessment of nutritional status, Int J Anthropology 21:231-239
 • Akın, G., 2006, Geçmişten günümüze Anadolu ormanları ve insan, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Kırsal Çevre Yıllığı:19-31, Ankara
 • Başıbüyük Özgün, G: Akın. G, 2007, Sivas il merkezinde yetişen kadın ve erkeklerde obezite değerleri, Turkish Studies (International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume, 2(4): 1239-1261
 • Koca Özer, B., Güleç, E., Gültekin, T., Akın, G., Güngör, K., Brooks, S.L., 2007 Implications of dental caries in Anatolia: From hunting-gathering to the present, Human Evolution 21(3-4): 215-222
 • Akın, G., 2007, Küresel çevre sorunları, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 31 No:1: 43-54
 • Bektaş, Y., Koca Özer, B., Gültekin, T., Sağır, M., Akın, G., 2007, Bayan basketbolcuların antropometrik özellikleri: somatotip ve vücut bileşimi değerleri, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 1 (2)
 • Akın, G., 2008, Yaşlanmayı geciktiren önlemler, Hastane ve Yaşam, 32; 52-54
 • Akın, G., 2008, Küresel ısınma ve insan yaşamına etkileri, Hastane ve Yaşam Akademik ve Aktüel Tıp Dergisi, Sayı 33: 81-89
 • Bektaş, Y.,Akın, G., 2008, Ergenlik döneminde bazı antropometrik değişkenler arasındaki ilişkiler, Antropoloji 22:127-142
 • Akın, M.; Akın, G., 2008, Suyun önemi, Türkiye’de su potansiyeli, su havzaları ve su kirliliği, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 47-2: 105-118
 • Akın, G. 2008, Türkiye’de antropolojinin başlangıcı ve gelişimi, Popüler Bilim, Sayı, 77: 43-47
 • Akın, G., B. Koca Özer ve G. Özgün Başıbüyük, 2008, “La scoperta del fuoco nel processo di ominizzazione” In Giuseppe Limone (Eds.) Il Certo Alla Prova Del Vero, Il Vero Alla Prova Del Certo. Certezza e diritto in discussione, Franco Angeli Edizioni, Milano, Italia, 631-641
 • Akın, G., 2009, Sağlıklı ve dinç kalmanın yolları, Ege TİME, Sayı, 6;96-97
 • Gültekin T., Koca Özer B. Akın G. Bektaş Y. Sağır M. Güleç E. 2009, Prevelance of overweight and obesity in Turkish adults, Anthrop. Anz. 67(2): 205-212
 • Güleç E.; Akın G.; Sağır M.; Koca Özer B.; Gültekin B.; Beytaş Y. 2009, Anadolu insanının antropometrik boyutları; 2005 yılı Türkiye antropometri genel sonuçları, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 49:187-202
 • Adızel, Ö.; Özdemir, K. ; Durmuş, A.;Akın, G. 2010, Genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) doğa ve insana etkileri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15(2): 148
 • Akın, G.; 2013, Yüzyılımızın temel sorunlarından biri: buzulların erimesi, Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji Dergisi, Sayı 25, 9-27, Ankara
 • Akın, G., 2013, Yaşam kalitesinin artırılmasında antropometrenin önemi, Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji Dergisi, Sayı: 26: 1-18
 • Akın, G., 2014, Geleneksel mutfak kültürünün beslenme açısından önemi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3): 32-43, DOI: 10.1501/sbeder_0000000085
 • Bektaş, Y.: Gültekin, T.; Akın, G.; Önal, S. 2014, Obezitenin değerlendirilme sinde Beden Kütle İndeksi ve biyoelektrik empedans metotlarının etkinliğinin karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji, 28: 67-86
 • Akın, G., 2014, İnsan sağlığı ve çevre etkileşimi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 54(1):107-118, DOI: 10.1501/Dtcfder_000 0001375
 • Akın, G.; Gültekin, T.; Bektaş, Y.; Önal, S.; Tuncer, E., 2014, Üniversite öğrencileri için sıra tasarımı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 54(1): 271-288, DOI: 10.1501/Dtcfder_0000001381
 • Gültekin, T; Akın, G; Özkoçak, V. 2015, Geçmişten günümüze geleneksel Anadolu Mutfak Kültürünün gelişimi, Antropoloji Dergisi, Sayı. 30: s.33-53
 • Akın, G; Önal, S; 2016, Kentsel Alanların Tasarımında Ergonomik Sorunlar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Dergisi, Sayı 31, Ankara, 2016, 51-60.
 • Gültekin T; Akın G; Özkoçak V, 2016, Ergonomik Restoran Tasarımında Anropometrinin Önemi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Dergisi, Sayı 31, Ankara, 2016, 61-70.
 • Akın, Galip, 2016, Yozgat İlinin Jeotermal Kaynakları ve Özellikleri, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri dergisi (CFD), Cilt 37: 100-112
 • Gültekin, T; Akın, G. 2017, Destanlarda Nuh Tufanı, Yaşar Coşkun’a Saygı Yazıları, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, ISBN, 978-975-441-486-6, Sayfa. 153-160, Buca, İzmir
 • Vahdet, Ö; Akın, G; Gültekin, T. 2017, Ergonomik Açıdan İnsanın Tarih Öncesi ve Sonrası Teknolojileri ile Karşılaştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri ve Araştırma Dergisi, Cilt/Voluma:5, Özel Sayı. Sayfa. 167-173, Isparta
 • Akın, G; Özkoçak, V; Gültekin, T; 2017, Somatoskopi ve antropometri tekniklerinin Adli Bilimler için önemi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı. 2: s, 703-714
 • Akın, G, 2017, Yaşlanmada fiziksel aktivite ve egzersizin yeri, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 3, s, 2, s: 271-280

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Koca B., Akın G., Gültekin T., 2001, “Elit Türk kadın ve erkek voleybol oyuncularının somatotip analizi” III. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 2-4 Kasım 2001, 313-319, Antalya
 • Akın. G, 2018, Ticaret ve ekonomik gelişmeyi etkileyen temel etmenler; Yozgat örneği, III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018, Yozgat
 • Akın, G; Balıkçı, E, 2018, Bölgesel kalkınmada entegrasyon ve sürdürülebilirliğin önemi, III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018, Yozgat
 • Akın, G, 2018. Sağlıklı ve kaliteli yaşamda “Sürdürülebilir Dünya Görüşü”, Çorum Hitit Üniversitesi, Uluslararası Antropoloji Arkeoloji Sanat Tarihi Sempozyumu (ANARSAN), 08-09 Ekim 2018, Çorum
 • Akın, G; Balıkçı, E, 2018, Anadolu’nun gizemli imparatorluğu Hititlerde beslenme ve mutfak kültürü, Gastronomi Zirvesi (Kongresi), 22-25 Mart 2018, Journal Of Tourism and Gastronomy Studies (Özel Bildiri Kitabı), 6.3: 275-284, Ankara
 • Akın, G, 2018, Ticaret ve ekonomik gelişmeyi etkileyen temel etmenler: Yozgat örneği, III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 03- 05 Mayıs 2018, Yozgat
 • Gültekin T., Akın G., Koca B., 2001, “Farklı kategorideki kadın ve erkek voleybolcuların vücut bileşimi açısından değerlendirilmesi” III. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 2-4 Kasım 2001, 321-327, Antalya
 • Çevik, A; Akın, G; Balıkçı, E. 2018. Turizm Gelişim Politikaları: Yozgat Örneği, 2. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürülebilirlik Kongresi (Futourism 2018) Bildiriler Kitabı; Sayfa 193-198, 27-29 Eylül 2018, Mersin
 • Balıkçı, E; Akın, G; Yavuzer, E. 2018, Gastronomide bazı bitki ve baharatların ekstraktelerinin balık köfteleri üzerine etkileri, Gastronomi Zirvesi, 22-24 Mart 2018, Ankara
 • Balıkçı, E; Akın, G, Yavuzer, E. 2018, Kırsal kalkınmada su ürünlerinin önemi ve ülke ekonomisine katkısı, III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018, Yozgat
 • Balıkçı, E; Akın, G; Yavuzer, E. 2018, Gastronomide bazı bitki ve baharatların ekstraktelerinin balık köfteleri kalitesi üzerine etkileri, Gastronomi Zirvesi (Kongresi), 22-25 Mart 2018, Journal Of Tourism and Gastronomy Studies (Özel Bildiri Kitabı), 6.3: 197-210, Ankara
 • . Akın, G., Güngör, K., Gültekin, T., Koca, B., Güleç, E., 2002, “Implications of anthropometry in dental ergonomics”, 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, 28-30 March, Kuşadası
 • Güleç, E., Akın, G., Koca, B., Gültekin, T., Güngör, K., 2002, “Implications of dental caries in Anatolia: from hunting-gathering to the present”, 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, 28-30 March, Kuşadası
 • Koca Özer, B., Akın, G., Gültekin, T., Sağır, M., Yener, B., Güleç, E. 2010. Evaluation of arm anthropometry for Turkish adults, 17th Congress of the European Antropological Association, 29 August-2 September 2010 – Poznan, Polonya
 • Akın, G., 2010. Çeşitli yönleriyle Nuh Tufanı, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12-14 Ekim 2010, Ağrı, 520-529
 • Adızel, Ö., Durmuş, A., Akın, G., 2010. Ağrı’nın doğa turizmi, biyoturizm ve ornitoturizm potansiyeli, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12-14 Ekim 2010, Ağrı, 626-631
 • Akın, G. 2012, Geleneksel mutfak kültürü ve yemeklerinin ortaya çıkışı, özellikleri, II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24-26 Kasım 2010, s. 324-329, Van
 • Akın, G; Duyar, G, 2011, Geleneksel gıda hazırlama ve saklama yöntemlerinin insan sağlığına etkisi, 111. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu,19-21 Ekim 2011, s, 167-173, Erzurum
 • Akın, G., Akın, M. K., 2013, Kentsel tasarımdan kaynaklanan sorunlar: Bitlis örneği, VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, 04-07 Ekim 2013, s: 180-187, Bitlis.
 • Adızel, Ö., Akın, G., Boynukara, Z., 2012, Ahlat’ın enerji sorunları ve alternatif çözüm yolları, I. Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu, 23-25 Ağustos 2012, s: 620-624, Ahlat-Bitlis
 • Akın, G., Akın, M., 2013, Pomzanın özellikleri, kullanım alanları ve üretiminde yaşanılan sorunlar, II. Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, 25-27 Eylül 2013, s: 421-429, Ahlat-Bitlis
 • Akın, Galip, 2016, Anadolu’nun arkeolojik zenginliğinde Yozgat’ın yeri, I. Uluslararası Bozok Sempozyumu Bildir Kitabı, 1. Cilt: 33-41,Yozgat
 • Balıkçı, E; Akın, G; Özcan, F; Yavuzer, E. 2017, Yozgat ilinin su ürünleri potansiyeli, Uluslararası V. Kop Bölgesel Kalkınma, Sempozyumu, 26-28 Ekim 2017, Bildiri Özet Kitapçığı, Konya
 • Çevik, A; Balıkçı, E; Akın, G. 2017, Turizmin gelişmesinde temel kurallar; Yozgat’ta kırsal turizm örneği, IWACT, 2017 International West Asia Congres Of Tourism Research 28 Sept - 01 Oct 2017, Van - Turkey
 • Kolonkaya, D.; Akın, G., 1992, “The neurotoxic effect of two synthetic pyrethroids on postembriyonal chicks”,Tebliğ, VI. İnternational Congress of Toxicology, June 28- July 3, 1992, Roma, İtaly
 • Akın, G.; Sağır M.,2000, Kırsal kesimde yaşayan kadınlarda şişmanlığı etkileyen çevresel etmenler, 3. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 252-253, 12-15 Nisan,2000, Ankara
 • Koca B., Gültekin T., Güngör K., Akın G., “Dental ergonomide antropometrik bir uygulama” Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 4 – 6 Haziran 2001, Ankara
 • Koca B., Akın G., Gültekin T., “Elit Türk kadın ve erkek voleybol oyuncularının somatotip analizi” III. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 2-4 Kasım 2001, Antalya
 • Gültekin T., Akın G., Koca B., “Farklı kategorideki kadın ve erkek voleybolcuların vücut bileşimi açısından değerlendirilmesi” III. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 2-4 Kasım 2001, Antalya
 • Akın, G., Güngör, K., Gültekin, T., Koca, B., Güleç, E., “Implications of anthropometry in dental ergonomics”, 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, 28-30 March 2002, Kuşadası.
 • Güleç, E., Akın, G., Koca, B., Gültekin, T., Güngör, K., “Implications of dental caries in Anatolia: from hunting-gathering to the present”, 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, 28-30 March 2002, Kuşadası
 • Koca, B., Güngör, K., Akın, G., Gültekin, T., “maksillar ve mandibular ııı. molarların gömüklük sıklığı” Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi I. Uluslararası Kongresi, 5-8 Eylül 2002, Konya
 • Gültekin, T., Güngör, K., Akın, G., Koca, B., “Ülkemizde dental ergonomide karşılaşılan problemler” Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi I. Uluslararası Kongresi, 5-8 Eylül 2002, Konya
 • Akın, G.; Başak, K.; Gültekin, T.; Özder, A., Elit Türk erkek sporcularda vücut oranlarının karşılaştırılması, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 27-29 Ekim 2002, 231, Antalya
 • Akın, G.; Başak, K.; Gültekin, T.; Özder, A., 2002, Elit erkek sporcuların vücut kompozisyonu değerleri, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 27-29 Ekim 2002, 245, Antalya
 • Akın, G.; Başak, K.; Gültekin, T.; Özder, A.,2002, Farklı kategorideki futbolcuların somatotip özellikleri, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 27-29 Ekim 2002, 271, Antalya
 • Akın, G., Gültekin, T., Koca Özer, B., 2004, Assessment of body composition: 8-11 years of age from Ankara, P-129, X International Congress of Auxology July 4-7, Firenze- Italy
 • Akın, G., Gültekin, T., Koca Özer, B., 2004, Anthropometric evaluation of muscle mass in Turkish adolescents: a Cross-Sectional analysis on 10-14 year old youths, P-145, X International Congress of Auxology, July 4-7, Firenze- Italy
 • Akın, G.; Güleç E.; Sağır, M.; Gültekin, T.; Koca Özer, B.; Bektaş Y.; Katayama K.; 2005, Regional variations of body dimensions in Turkish population, The 59th Annual Meeting of the Anthropological Society of Nippon, 4-6 Nov. 2005, Yokohama, Japan.
 • Akın, G.; Sağır, M.; Bektaş Y.; Güleç E.; Gültekin, T.; Koca Özer, B, Katayama, K., 2006, Turkey nationwide anthropometry survey 2005: regional differences, 15th Congress of the European Anthropological Association 31 August-3 September, Budapest-Hungary
 • Akın, G.; Sağır, M.; Bektaş Y.; Güleç E.; Gültekin, T.; Koca Özer, B., 2006, Prevalence of obesity at Turkish school children: changing life style, 15th Congress of the European Anthropological Association 31 August-3 September, Budapest-Hungary
 • Akın, G.; Güleç E.; Bektaş Y.; Sağır, M.; Gültekin, T.; Koca Özer, B., 2007, Prevalence of overweight and obesity in Turkish adults 20-35 years of age, The 76th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropology March 27 - April 1, Philadelphia
 • Akın, G.; Güleç E.; Bektaş Y.; Sağır, M.; Gültekin, T.; Koca Özer, B., 2007, Turkey nationwide anthropometry survey, The 76th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropology March 27 - April 1, Philadelphia
 • Koca Özer, B., Akın, G., Gültekin, T., Sağır, M., Yener, B., Güleç, E. 2010. Evaluation of arm anthropometry for turkish adults, 17th Congress of the European Antropological Association, 29 August-2 September 2010 – Poznan, Polonya
 • Akın, G., 2010. Çeşitli yönleriyle Nuh Tufanı, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12-14 Ekim 2010, Ağrı
 • Adızel, Ö., Durmuş, A., Akın, G., 2010. Ağrı’nın doğa turizmi, biyoturizm ve ornitoturizm potansiyeli, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12-14 Ekim 2010, Ağrı
 • Akın, G., 2010. Geleneksel mutfak kültürü ve yemeklerinin ortaya çıkışı, özellikleri, II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24-26 Kasım 2010, Van
 • Akın, G., Akın, M.K., 2011. Kentsel tasarımdan kaynaklanan sorunlar VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, , 04-07 Ekim 2011, Bitlis
 • Akın, G., Duyar, G., 2011. Geleneksel gıda hazırlama ve saklama yöntemlerinin insan sağlığına etkisi, 111. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu 19-21 Ekim 2011, Erzurum
 • Akın, G., 2012, İnsanın besin üretimine geçişi ve etkileri ile geleneksel ığdır mutfağı, IV. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Tuzluca- Iğdır Yemekleri Sempozyumu, 2-4 Nisan 2012, Tuzluca / Iğdır
 • Akın, G., Akın, M., 2013, Pomzanın özellikleri, kullanım alanları ve üretiminde yaşanılan sorunlar, II. Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, 25-27 Eylül 2013, s: 421-429, Ahlat-Bitlis
 • Akın, G., 2014, Geleneksel Anadolu mutfak kültürünün gelişimi ve özellikleri, 1. Uluslararası Ani-Kars Sempozyumu, 14-16 Ağustos 2014, Kars
 • Akın, G., 2014, Geleneksel mutfak kültürünün gelişimi, etkileri ve beslenmede küreselleşmeye gidiş, III. Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, 22-24 Eylül 2014, Ahlat-Bitlis
 • Akın, G, 2016, Anadolu’nun arkeolojik zenginliğinde Yozgat’ın yeri, Uluslararası Yozgat Sempozyumu, 05-07. Mayıs. 2016
 • Gültekin, T; Akın, G; Özkoçak, V, 2016, Somatoskopi ve Antropometri Tekniklerinin Adli Bilimler için önemi, 13. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 05-07. Mayıs. 2016, Aydın
 • Gültekin, T; Akın, G; Özkoçak, V, 2016, Üniversite öğrencilerinin Antropometrik ölçümlerinin cinsiyetlere göre değerlendirilmesi (Poster), 13. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 05-07. Mayıs. 2016, Aydın
 • Akın, Galip, 2016, Yozgat İlinin jeotermal kaynakları ve özellikleri, I. Uluslararası Yeraltı Zenginlikleri ve Enerji Konferansı, 6-8 Ekim 2016, Yozgat
 • Akın, G. 2017, Yozgat’ın Sorgun İlçesi Jeotermal Kaynakları ve Turizm Yönünden Değerlendirilmesi, II. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2017, Yozgat
 • Akın, G. 2017, Kapadokya, Yeraltı Şehirlerinin Gizemi ve Turizm Potansiyeli, II. Uluslararası Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2017, Yozgat
 • Çevik. A.; Balıkçı, E.; Akın, G, 2017, Turizmin Gelişmesinde Temel Kurallar; Yozgat’ta Kırsal Turizm Örneği, Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi (IWACT), 28 Eylül- 1 Ekim 2017, Van, Türkiye
ULUSAL
 • Akın, G.; Gültekin, T.; Saraç, G., 1998, “Ergonomik otomobil sürücü koltuğu tasarımı ve bu tasarımda antropometrik ölçüler”, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 622, 6. Ergonomi Kongresi, 53-67, 27-29 Mayıs, 1998, Ankara
 • Akın, G.; Sağır, M., 1998, “İlköğretimde sıra ve altlıklarının ergonomik dizaynında antropometrik veriler”, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 622, 6. Ergonomi Kongresi, 68-78, 27-29 Mayıs, 1998, Ankara
 • Akın, G.; Sağır M., 1999, Kırsal kesimdeki kadınların bazı antropometrik ölçüleri, Ulusal Ergonomi Kongresi, 14-16 Ekim 1999, Adana
 • Koca B., Akın G., Gültekin T., "Ergonomik tasarımlarda el antropometrisi ve veri analizi " 25-26 Ekim 2001, 8. Ulusal Ergonomi Kongresi, İzmir, 240-248
 • Gültekin T., Koca B., Akın G.,"Ergonomik Televizyon Koltuğu Tasarımı ve Antropometri" 25-26 Ekim 2001, 8. Ulusal Ergonomi Kongresi, İzmir, 187-192
 • . Akın G., Sağır M., “Kırsal kesim 4-20 yaş grubu kız ve erkeklerin bazı antropometrik değerleri ve oranları“, 25-26 Ekim 2001, 8. Ulusal Ergonomi Kongresi, İzmir, 66-71
 • Gültekin, T., Akın, G., 2001, Yaşlılarda Vücut Bileşimi, 10–12 Ekim 2001, sayfa,391-402, I. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Ankara.
 • Akın, G., Özer Koca, B., Gültekin, T., 2003, Yaşlılarda duruş, denge ve yürüme, II. Ulusal Yaşlılık Kongre Kitabı: 436-444.
 • Akın, G., Özer Koca, B., Gültekin, T., 2003, Ankara‘da yetişkin kadın ve erkeklerin bazı antropometrik ölçümleri, 9. Ulusal Ergonomi Kongre Kitabı, 16-18 Ekim: 16-23, Denizli
 • Akın, G.; Gültekin, T.; Bektaş, Y., 2005, Üniversite öğrencilerinde bazı antropometrik boyutların tespiti, 10. Ergonomi Kongresi 7-9 Ekim 2004, s 57-67, Bursa
 • Akın, G.; Güleç, E.; Sağır, M.; Gültekin, T., Bektaş, Y., 2005, Yaşlanma ve yaşlanmayı geciktiren çevresel etmenler, III. Ulusal Yaşlılık Kongresi 16-19 Kasım, İzmir, 127-137
 • Akın, G.; Güleç, E.; Sağır, M.; Gültekin, T., Bektaş, Y.; Koca B., 2005, Erişkinlerde gövde ve üyelerde cinsiyete bağlı derialtı yağ değerlerinde görülen değişimler, III. Ulusal Yaşlılık Kongresi 16-19 Kasım, İzmir, 474-484
 • Akın, G.; Güleç, E.; Sağır, M.; Gültekin, T., Bektaş, Y.; Koca B., 2005, Boyun, üstkol ve baldır çevresi ile Beden Kitle İndeksi değerlerinde yaşa bağlı değişmeler, III. Ulusal Yaşlılık Kongresi 16-19 Kasım, İzmir, 485-493
 • Baran, A.G.; Kalınkara, V.; Aral, N.; Akın, G.; Baran, G.; Özkan, Y., 2005 Yaşlıların kendilerine ait kararları vermedeki etkinliğinin analizi: Ankara örneği, III. Ulusal Yaşlılık Kongresi 16-19 Kasım-2005, İzmir, 456-464
 • Akın, G. ve Bektaş, Y., 2007, Geçmişten günümüze yaşlının aile ve toplumdaki statüsü, IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi 22-24 Kasım 2007, 176-186, Ankara
 • Başıbüyük Özgün, G., Açıkkol, A., Akın, G., 2007, Başlangıçtan günümüze eski Anadolu insanlarında ömür uzunluğu, IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi 22-24 Kasım 2007, 205-221
 • Hasıloğlu, H., Akın, G., 2007 Yaşlanma ve devlete ait olan huzurevlerinin ülke geneline dağılımları ve yapı nitelikleri açısından incelenmesi, IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi 22-24 Kasım 2007, 296-310
 • Akın, G., 2007, İnsan ve çevre, I. Acıpayam Sempozyumu Bildirileri, 1-3 Aralık 2003, 850-854, Zirve Medya Grup, Denizli
 • Akın G., 2009, Sağlıklı ve dinç kalmanın yolları, V. Ulusal Yaşlılık Kongresi 07-08 Mayıs 2009, Sayfa; 2-12, Sivas
 • Bektas, Y., Akın, G., Koca Özer, B., 2009, Yaşlanma sürecinde ve yaşlılıkta egzersizin önemi, V. Ulusal Yaşlılık Kongresi 07-08 Mayıs 2009, Sayfa, 29-36, Sivas
 • Cınkıllı, E., Kılıçtepe, Ş., Önal, S., Akın G., 2009, Yaşlılıkta kemik kaybı, V. Ulusal Yaşlılık Kongresi 07-08 Mayıs, Sayfa; 49-68, 2009 Sivas.
 • Akın, G,. 2009, 84. yılda antropoloji, Cumhuriyet ve Bilim Kongre Bildirileri (3-5 Mayıs 2007), Ankara Üniversitesi Basımevi, 175-184, Ankara
 • Akın, G., Güleç, E., Sağır, M., Özer, K. B., Gültekin, T., Bektaş, Y., 2009. Ergonomide antropometrinin önemi ve bir antropometrik çalışma örneği, 15. Ulusal Ergonomi Kongresi, 22-24 Ekim 2009, Konya, 227-238
 • Akın, G., Adızel, Ö., 2010. Çevre sağlıklı yaşamın ön koşuludur; Van Gölü Havzası örneği, III. Van Gölü Havzası Sempozyumu, 9-11 Haziran. 2010 Erciş/Van, 499-506.
 • Akın, G.; Bektaş, Y., 2011, Kent yaşamında yaşlı sorunları, VI. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 12-14 Mayıs 2011,s. 1-11, Yozgat
 • Akın, G., 2013, Yaşlı ve çevre etkileşimi, 7. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 23-25 Mayıs 2013, s: 140-147, Karabük
 • Akın, G., Önal, S., 2014, Yaşlılar açısından yaşam alanları tasarımında ergonomik sorunlar, 20. Ulusal Ergonomi Kongresi, 26-28 Eylül 2014, Ankara
 • Akın, G; Önal, S, 2015, Yaşlının toplum ve ailedeki statüsünün dünü, bugünü, yarını, 8. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 16-18.Nisan. 2015, s, 138-148, Denizli
 • Akın, G; Gültekin, T, 2015, Günümüz restoran tasarımında kriterler, 21. Ergonomi Kongresi, 2-4 Ekim 2015, Isparta
 • Akın, G; Özgün Başıbüyük; Sönmez, G. 2015, Geroantropoloji’de Antropometrik yaklaşım, Yaşlı Dostu Kentler Sempozyumu, 26-27 Kasım 2015, Bursa
 • Akın, G; Gültekin, T, 2015, Günümüz restoran tasarımında kriterler, 21. Ergonomi Kongresi, 2-4 Ekim 2015, Isparta
 • Akın, G. 2017, Kapadokya Yeraltı Şehirlerinin gizemi ve turizm potansiyeli, II. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat’ın turizm potansiyeli ve sorunları, 04-06 Mayıs 2017 Bildiri Kitabı, I. Cilt, s. 411-426, Yozgat
 • Akın, G, 2017, Yozgat’ın Sorgun ilçesi jeotermal kaynakları ve turizm yönünden değerlendirilmesi, II. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat’ın turizm potansiyeli ve sorunları, 04-06 Mayıs 2017 Bildiri Kitabı, II. Cilt, s.133-147, Yozgat
 • Adızel, Ö., Akın, G., “Van Gölü Havzası kuşlarının durumu ve sorunları, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz, 1994, Edirne
 • Akın, G., “Albinizm, Van yöresinde albinizm sıklığı konusunda bir araştırma, 1. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, 30-31 Ekim, 1996, Ankara
 • Akın, G., Genetik ve genetik hastalıklar., Yeni Yükseltepe Kültür Derneği, 21 Şubat 1998, Ankara
 • Akın, G., 2000, İlköğretimde ergonomik sorunlar, 2. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, s. 21, 25-26 Ekim 2000, Ankara
 • Akın, G.; Sağır, M., 2000, Kırsal kesimde yaşayan 4-20 yaş grubu erkeklerin antropometrik ölçülerinin tespiti ve değerlendirilmesi, 2. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, s.23, 25-26 Ekim 2000, Ankara
 • Akın, G., 2000, Kırsal kesimde yaşayan 4-20 yaş grubu kızların antropometrik ölçülerinin tespiti ve değerlendirilmesi, 2. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, s.24, 25-26, Ekim 2000, Ankara
 • Koca B., Akın G., Gültekin T., "Ergonomik tasarımlarda el antropometrisi ve veri analizi " 25-26 Ekim 2001, 8. Ulusal Ergonomi Kongresi, İzmir
 • Gültekin T., Koca B., Akın G.,"Ergonomik televizyon koltuğu tasarımı ve antropometri" 25-26 Ekim 2001, 8. Ulusal Ergonomi Kongresi, İzmir
 • Akın G., Sağır M., Kırsal Kesim 4-20 Yaş grubu kız ve erkeklerin bazı antropometrik değerleri ve oranları“, 25-26 Ekim 2001, 8. Ulusal Ergonomi Kongresi, İzmir.
 • Gültekin, T., Akın, G., Yaşlılarda vücut bileşimi, 10 – 12. 2001 Ekim I.Ulusal Yaşlılık Kongresi, Ankara
 • Akın, G.; Başak, K.; Gültekin, T., Yaşlanmanın evrimsel yönü, 1. Ulusal Geriatri Kongresi, 171, Antalya
 • Akın, G., Özer Koca, B., Gültekin, T., 2003. Yaşlarda duruş, denge ve yürüme, II. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 9-12 Nisan 2003, Denizli
 • Akın, G., Özer Koca, B., Gültekin, T., Ankara‘da yetişkin kadın ve erkeklerin bazı antropometrik ölçümleri, 9. Ulusal Ergonomi Kongresi, 16-18 Ekim 2003, Denizli
 • Akın, G., İnsan ve çevre, 1. Acıpayam Sempozyumu 1-3 Aralık 2003, Denizli
 • Akın, G., Gültekin, T., Bektaş, Y., 2004, Üniversite öğrencilerinde bazı antropometrik boyutların tespiti, 10. Ergonomi Kongresi 7-9 Ekim 2004, Bursa
 • Akın, G.; Güleç, E.; Sağır, M.; Gültekin, T., Bektaş, Y., 2005, Yaşlanma ve yaşlanmayı geciktiren çevresel etmenler, III. Ulusal Yaşlılık Kongresi 16-19 Kasım, İzmir
 • Akın, G.; Güleç, E.; Sağır, M.; Gültekin, T., Bektaş, Y.; Koca B., 2005, Erişkinlerde gövde ve üyelerde cinsiyete bağlı derialtı yağ değerlerinde görülen değişimler, III. Ulusal Yaşlılık Kongresi 16-19 Kasım, İzmir
 • Akın, G.; Güleç, E.; Sağır, M.; Gültekin, T., Bektaş, Y.; Koca B., 2005, Erişkinlerde gövde ve üyelerde cinsiyete bağlı derialtı yağ değerlerinde görülen değişimler, III. Ulusal Yaşlılık Kongresi 16-19 Kasım, İzmir
 • Akın, G.; Güleç, E.; Sağır, M.; Gültekin, T., Bektaş, Y.; Koca B., 2005, Boyun, üstkol ve baldır çevresi ile beden kitle indeksi değerlerinde yaşa bağlı değişmeler, III. Ulusal Yaşlılık Kongresi 16-19 Kasım, İzmir
 • Akın, G.; Baran, A.G.; Kalınkara, V.; Aral, N.; Baran, G.; Özkan, Y., 2005 Yaşlıların kendilerine ait kararları vermedeki etkinliğinin analizi: Ankara örneği, III. Ulusal Yaşlılık Kongresi 16-19 Kasım, İzmir
 • Akın, G., 2007, 84 yılda antropoloji, Cumhuriyet ve Bilim Kongresi, 4-5-6 Mayıs 2007, Ankara
 • Akın, G. ve Bektaş, Y., 2007, Geçmişten günümüze yaşlının aile ve toplumdaki statüsü, IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi 22-24 Kasım 2007, 176-186, Ankara
 • Başıbüyük Özgün, G., Açıkkol, A., Akın, G., 2007, Başlangıçtan günümüze eski Anadolu insanlarında ömür uzunluğu, IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi 22-24 Kasım 2007, 205-221
 • Akın, G.,2008, Yaşlanma, yaşlılık ve yaşlanmanın geciktirilmesi, İstanbul Üniversitesi evi, Büklüm Sokak No:71, Kavaklıdere-Ankara, 5-Nisan-2008
 • Akın,G.; Güleç E.; Gültekin T.; Koca Özer B. 2008 Osmanlı İmparatorluğunda antropoloji, Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü, Türkiye’de ve Dünya’da Antropoloji ve Eğitimi Sempozyumu, 10-12 Nisan 2008
 • Koca Özer B.; Akın,G.; Gültekin T. 2008 Fizik antropoloji çalışmalarının tarihçesi, Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü, Türkiye’de ve Dünya’da Antropoloji ve Eğitimi Sempozyumu, 10-12 Nisan 2008
 • Akın, G., Güleç, E.; Sağır, M.; Gültekin, T.; Koca Özer, B.; Bektaş, Y. 2008 Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları, III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, 27-28 Ekim 2008, Ankara
 • Özgün Başıbüyük, G.; Akın, G.;. 2008 Sivas İli 6-17 Yaş grubu kız ve erkek çocukların boy, ağırlık ve Beden Kitle Endisi Değerleri, III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, 27-28 Ekim 2008, Ankara
 • Akın, G., Koca Özer, B., 2008, Yüzyılın temel sorunu; su kirlenmesi, Türkiye’nin Değişen Sağlık Gündemi Sempozyumu 20-21 Kasım 2008, Yeditepe Üniversitesi İstanbul
 • Akın G., 2009, Sağlıklı ve dinç kalmanın yolları, V. Ulusal Yaşlılık Kongresi 07-08 Mayıs 2009, Sivas
 • Akın, G., Bektas, Y., Koca Özer, B., 2009, Yaşlanma sürecinde ve yaşlılıkta egzersizin önemi, V. Ulusal Yaşlılık Kongresi 07-08 Mayıs 2009 Sivas
 • Akın G., Cınkıllı, E., Kılıçtepe, Ş., Önal, S., 2009, Yaşlılıkta kemik kaybı, V. Ulusal Yaşlılık Kongresi 07-08 Mayıs 2009, Sivas
 • Akın, G., Güleç, E., Sağır, M., Özer, K. B., Gültekin, T., Bektaş, Y., 2009. Ergonomide antropometrinin önemi ve bir antropometrik çalışma örneği, 15. Ulusal Ergonomi Kongresi, 22-24 Ekim 2009, Konya
 • Akın, G., Adızel, Ö., 2010. III. Çevre sağlıklı yaşamın ön koşuludur; Van Gölü Havzası örneği, Van Gölü Havzası Sempozyumu, 9-11 Haziran. 2010 Erciş/Van
 • Akın, G., 2010. Yaşam kalitesinin artırılmasında antropolojinin önemi, IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu 4-6 Kasım 2010, Ankara
 • Akın, G., 2013, Yaşlı çevre etkileşimi, 7. Yaşlılık Kongresi, 23-25 Mayıs 2013, s:140-146, Karabük
 • Gültekin, T; Akın, G; Varol, N; Özkoçak, V, 2015, İş sağlığı ve güvenliğinde antropometri tekniğinin önemi, 12-13 Kasım 2015, s.81 (Poster), Ankara
 • Akın, G., Önal, S., 2014, Yaşlılar açısından yaşam alanları tasarımında ergonomik sorunlar, 20. Ulusal Ergonomi Kongresi, 26-28 Eylül 2014, Ankara
 • Akın, G; Gültekin, T; Özkoçak, V, 2015, Geçmişten Günümüze Geleneksel Anadolu Mutfak Kültürünün Gelişimi, ARA 2015, Anatomi Radyoloji ve Antropoloji Kongresi, 12-13 Kasım 2015, S.44 Ankara
 • Akın, G; Gültekin, T; Özkoçak, V, 2015, Geçmişten Günümüze Geleneksel Anadolu Mutfak Kültürünün Gelişimi, ARA 2015, Anatomi Radyoloji ve Antropoloji Kongresi, 12-13 Kasım 2015, S.44 Ankara
 • Akın, G; Gültekin, T; Özkoçak, V, 2015, Geçmişten Günümüze Geleneksel Anadolu Mutfak Kültürünün Gelişimi, ARA 2015, Anatomi Radyoloji ve Antropoloji Kongresi, 12-13 Kasım 2015, S.44 Ankara
 • Akın, G; Gültekin, T; Özkoçak, V, 2015, Geçmişten Günümüze Geleneksel Anadolu Mutfak Kültürünün Gelişimi, ARA 2015, Anatomi Radyoloji ve Antropoloji Kongresi, 12-13 Kasım 2015, S.44 Ankara
 • Akın, G; Önal, S, 2015, Yaşlının toplum ve ailedeki statüsünün dünü, bugünü, yarını, 8. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 16-18.Nisan. 2015, s, 138-148, Denizli
 • Gültekin, T,; Akın, G,; Varol, N,; Özkoçak, V, 2015, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Antropometri Tekniğinin Önemi, ARA 2015, Anatomi Radyoloji ve Antropoloji Kongresi, 12-13 Kasım 2015, S.81, (Poster) Ankara
 • Gültekin, T; Akın, G; Özkoçak, V, 2015,Ergonomik restoran tasarımında Antropometrinin önemi, ARA 2015, 12-13 Kasım 2015, S.43, Ankara
 • Akın, G; Özgün Başıbüyük, G, Sönmez, G, 2015, Geroantropolojide Antropometrik Yaklaşımlar, Yaşlı Dostlar Sempozyumu, 26-27 Kasım, 2015; Bursa, Sözlü Sunum (Tam metin).
 • Akın, Galip, 2016, Beslenme kültürünün ortaya çıkışı ve gelişim tarihi, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Turizmi Kongresi, 17-19 Kasım 2016, Balıkesir
 • Akın, G. 2017, Yaşlanmada Fiziksel Aktivite ve Egzersizin Yeri, 9. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 4-6 Mayıs 2017, Kırşehir

KİTAPLAR

 • Şemsettin Sami, 1998, İnsan, Düzenleyen Galip Akın, Coşkun Ofset, Ankara, 1998
 • Akın, G. 2018, Prehistorya’ya Giriş (Prehistorik Arkeoloji), Alter Yay Alter Yay. Rek. Org. Tic. Ltd. Şti. Ankara
 • Akın, G. 2018, Paleolitik’ten Kalkolitik Çağ’a Barınma ve Yerleşme Yerleri, Alter Yay Alter Yay. Rek. Org. Tic. Ltd. Şti. Ankara
 • Akın, G. (2019). İnsanın Prehistorik Dönemde Kullandığı Hammaddeler, Alter Yayınevi: Ankara
 • Şemsettin Sami,1999, Yine İnsan, Hazırlayan ve sunan Galip Akın, Coşkun Ofset, Ankara
 • Akın, G., 2000, Başlangıçtan günümüze insan ömrü, Antropoloji ve Yaşlılık, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Yayın No:006, Ankara
 • Akın, G, 2001, Antropometri ve Ergonomi, İnkansa Ofset Matbaacılık, Ankara.
 • Akın, G., (15 Yazarlı), 2004, Yaşlılık-Disiplinlerarası Yaklaşım, Sorunlar, Çözümler, Odak Yayınevi Basım Dağ. Krt. Tur. İnş. Ltd. Şti., Ankara
 • Kalınkara, V.; Aral, N.; Akın, G.; Baran, G.; Özkan, Y., 2005, Yaşlı ve Aile İlişkileri Araştırması Ankara Örneği, T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları, Genel Yayın No: 127, Ankara
 • Akın, G. 2006, Her Yönüyle Yaşlılık, Palme Yayıncılık, Ankara.
 • Akın G., 2009, Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri, Tiydem Yayıncılık, Ankara
 • Akın G., 2009, Ekoloji-Çevrebilim ve Çevre Sorunları, Tiydem Yayıncılık, Ankara
 • Akın G. 2009, İlk insanın ömrü ne kadardı, Alış Veriş ve Yaşam Dergisi, 3: 30
 • Akın, G. 2011, Antropoloji ve Antropoloji Tarihi, Tiydem Yayıncılık, Ankara
 • Akın, G., 2012, Ergonomi, Tiydem Yayıncılık, Ankara
 • Akın, G.; Tekdemir, İ.; Gültekin, T.; Erol, E.; Bektaş, Y.; 2012, Antropometri ve Spor, Tiydem Yayıncılık, Ankara
 • Akın, G., 2013, Ergonomi, Alter Yay. Rek. Org. Tic. Ltd. Şti. Ankara, 2. Baskı
 • Akın, G.; Tekdemir, İ.; Gültekin, T.; Erol, E.; Bektaş, Y.; 2013, Antropometri ve Spor, Alter Yay. Rek. Org. Tic. Ltd. Şti. Ankara, 2. Baskı
 • . Akın, G., 2014, Sağlıklı ve Uzun Yaşam İçin Beslenme, Alter Yay. Rek. Org. Tic. Ltd. Şti, Ankara
 • Akın, G., Gültekin, T., 2014, İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Ergonomi, Ankara Üniversitesi Yayınları, No: 443, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Fizik Antropoloji Anabilim Dalı Yayınları No: 412, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara
 • . Akın, G; Gültekin, T, 2015, Ergonomik Restoran Tasarımı Ve Güvenliği, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 480,Beypazarı Meslek Yüksekokulu Yayın No: 2 Ankara
 • Akın, G. 2017, İnsan Çevre Etkileşimi, Bilgin Kültür Sanat Şti. Ltd. Ankara
 • Güre, A.;Akın, G., 1989, Zooloji, (Teksir), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yayın kurulu kararıyla yayınlanmıştır. (Ders Notu)
 • Akın, G.,1986, Sentetik Pyretroidlerden Decis ve Sumicidin’in Civcivler (Broiler ırkı) Üzerine Etkilerinin Morfolojik ve Histolojik Olarak İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi
 • Akın, G., 1989, Genetik (Teksir), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayın Kurulu Kararı ile yayınlanmıştır. (Ders Notu)
 • Güre, A.; Akın, G., Tileklioğlu, B., 1989 Sitoloji (Teksir) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayın Kurulu Kararı ile yayınlanmıştır. (Ders Notu)
 • Akın, G., 1996, Somatoloji Ders Notları, Ankara
 • Akın, G., 1997, İnsan Biyolojisi Ders Notları, Ankara
 • Akın, G; Çevik, A. 2017, Beslenme Kültürünün Ortaya Çıkışı ve Gelişim Tarihi, Sayfa: 3-14, Detay Yayıncılık, Ankara

DİĞER

PROJELER
 • "Denizli Yöresindeki Antropometrik Bir Araştırma" isimli araştırmayı Arş. Gör. Mehmet SAĞIR'la birlikte yürütülmüş ve 15.03.1999 tarihinde tamamlanmıştır.
 • Akın, G ve Ark, 2018, Yozgat’ta Arkeolojik Yüzey Araştırması (Aydıncık, Candır, Çayıralan, ve Çekerek İlçeleri), 18 Haziran – 06 Temmuz 2018
 • 10. Akın, G; Balıkçı, E; Temiz, S; Atsız, O. 2019, “Yozgat’ın alternatif turizm potansiyeli”, (Proje No: 6602a, Üniversite ve Sektör İşbirliği Projesi), 24, Ekim, 2019, Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi, Kampüs, Yozgat
 • Güleç, A.; Akın, G.: Sağır, M.; Gültekin, T.; Koca Özer B., 2006 Anadolu İnsanının Boyutları, Proje No: 20030901018. Ankara Üniversitesi
 • Akın, G.: Gültekin, T.; Bekteş, Y.; Önal, S.; Tuncer, E.; 2013, Üniversite Öğrencilerine Yönelik Sıra ve Sıra Altlığı Tasarımı, Ankara Üniversitesi BAP Projesi, Proje No: 12A5358001, ANKARA
 • 1984 yılında Tübitak'tan "Sentetik Pyretroid'lerden Decis ve Sumicidin'in Civcivler (Broiler Irkı) Üzerine Etkilerinin Morfolojik ve Histolojik Olarak İncelenmesi" isimli projeyi alarak, 1986 yılında projeyi tamamlamıştır. (Proje ismi: ÇAĞ-103)
 • Ankara Üniversitesi Araştırma Fon Müdürlüğü'nden 1996 yılında "Denizli Yöresinde Antropolojik Bir Araştırma" adlı projesini ise iki yıllık süresi içerisinde bitirmiştir (Proje No: 96.01.08.01
 • Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından desteklenen "Yaşlı ve Aile İlişkileri" isimli araştırma 2005 (*Proje Adı: *Yaşlı ve Aile İlişkileri: Ankara Örneği Projesi Aile Ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü *Proje Yürütücüsü: *Prof. Dr. Aylin Görgün BARAN)
 • Ankara Üniversitesi'nin 20030901018 ve Tübitak'ın SBB 3032 No’lu Projeleriyle desteklenen "Anadolu İnsanın Antropometrik Boyutları" isimli projede görev almış ve projeler tamamlanmıştır (26.01.2009)
 • Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Sıra ve Sıra Altlığı Tasarımı” 12A5358001 kodlu Proje. (06 Şubat 2012-06 Şubat 2013)
 • Akın. G, 2017- Yüzey Araştırması-Klasik, Roma ve Bizans Dönemleri ( Proje No: YA 016601 (2017). 02/06/2017-30/06/2017, Yozgat
 • Akın G. 2018, Yüzey Araştırması-Klasik, Roma ve Bizans Dönemleri (Proje No: YA 016601 (2017). 18/06/2018- 06/07/2018, Yozgat
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • 96. Akın, G; Balıkçı, E; Temiz, S; Atsız, O. 2019, “Yozgat’ın alternatif turizm potansiyelinin Değerlendirilmesi” Çalıştayı, 24, Ekim, 2019, Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi, Kampüs, Yozgat
DİĞER FAALİYETLER
 • Akın, G; Balıkçı, E; Tanrıverdi, İ, 2018, Yozgat Çamlığı Milli Parkı Kuşları Fotoğraf Sergisi, 03-05 Mayıs 2018, Erdoğan Akdağ Kongre Merkezi Fuayesi (Giriş Katı), Yozgat
 • Akın, G; Balıkçı, E; Tanrıverdi, İ; Tezer, H. 2018, Yozgat Çamlığı Milli Parkı Ağaçları Fotoğraf Sergisi, 06 Ekim 2018, Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü, Tıp Fakültesi Konferans Salonu Fuayesi (Giriş Katı), Yozgat
 • Akın, G; Balıkçı, E; Tanrıverdi, İ; Tezer, H. 2018, Yozgat Çamlığı Milli Parkı Ağaçları Fotoğraf Sergisi (İkinci defa sergi), 8-9. Aralık, 2018, Novada Alışveriş Merkezi (AVM), 1.Kat Fuayesi, Yozgat
 • Akın, G; Balıkçı, E; Tanrıverdi, İ, 2018, Yozgat Çamlığı Milli Parkı Kuşları Fotoğraf Sergisi (İkinci defa sergi), 8-9. Aralık, 2018, Novada Alışveriş Merkezi (AVM), 2.Kat Fuayesi, Yozgat
 • Akın, G; Balıkçı, E; Atsız, O, 2018, Çekerek İlçesi Fotoğraf Sergisi, 15-16 Aralık 2018, Novada Alışveriş Merkezi (AVM), 2.Kat Fuayesi, Yozgat
 • Akın, G; Balıkçı, E; Tanrıverdi, İ; Tezer, H. 2019, Yozgat Çamlığı Milli Parkı Ağaçları ve Kuşları Fotoğraf Sergisi (Karma Sergi), 2-5 Şubat 2019, Novada Alışveriş Merkezi (AVM), 1.Kat Fuayesi, Yozgat
 • 97. Akın, G; Balıkçı, E; Temiz, S; Atsız, O. 2019, “Yozgat’ın alternatif turizm potansiyeli fotoğraf sergisi, 24, Ekim, 2019, Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi, Kampüs, Yozgat
Son Güncelleme: 14.11.2019 09:54:05