KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Onur ÇELEBİ

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Tarih Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: onur.celebi@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: celebi_sentez@hotmail.com
Son Güncelleme: 08.01.2018 10:28:36