KİŞİSEL BİLGİLER

Arş. Gör. Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ

Birim: Ziraat Fakültesi
Alt Birim: Tarla Bitkileri Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: medine.copur@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: medine.copur@bozok.edu.tr
Telefon: 05542129396 / 4467 (Dahili)

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraSelçuk Üniversitesi / ziraat fakültesi/ fen bilimleri enstitüsütarla bitkileri bölümüçayır mera ve yem bitkileriDevam Ediyor
Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi / ziraat fakültesi/ fen bilimleri enstitüsütarla bitkileri bölümüçayır mera ve yem bitkileri2012
LisansSelçuk Üniversitesi / ziraat fakültesitarla bitkileri bölümü2009

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Basaran, U., H. Mut, E. Gulumser, M. Copur Dogrusoz, 2016. Evaluation of Turkish grass pea (Lathyrus sativus L.) collections for its agronomic characters with a special reference to ODAP content. Legume Research, Online ISSN:0976-0571.
 • Mut H., E. Gulumser, M. Copur Dogrusoz, Basaran, U., 2017. Forage yield and nutritive value of maize-legume mixtures. Range Mgmt. & Agroforestry 38 (1) : 76-81.
 • Mut H., Basaran, U., M. Copur Dogrusoz, E. Gulumser, Ayan, I. 2017. Evaluatıon and Characterization of Perennial Ryegrass (Lolium perenne L.) Genotypes Collected from Natural Flora. Romanıan Agricultural Research, No. 34.
 • U. Basaran, M. Copur Dogrusoz, E. Gulumser, H. Mut, 2017. “Hay Yield And Quality of Intercropped Sorghum-Sudangrass Hybrid and Legumes With Different Seed Ratio”, Turkish Journal of Field Crops, 22(1):47 – 53.
 • H. Mut, E. Gulumser, M. Copur Dogrusoz, U. Basaran, 2017. “Effect of different nitrogen levels on hay yield and some quality traits of sudan grass and sorghum x sudan grasss hybrids”, Animal Nutrition and Feed Technology, 17:268-278.
 • U. Basaran, M. Akkbik, H. Mut, E. Gulumser, M Çopur Doğrusöz, S. Koçoğlu, 2018. “High-Performance Liquid Chromatography with Refractive Index Detection for the Determination of Inulin in Chicory Roots”, Analitycal Lettres, 51 (1-2):83-95
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Avcı, M.A. ve M. Doğrusoz, 2012. Çim Türlerine Uygulanan Biçim Yüksekliğinin Bazı Bitkisel Özellikler Üzerine Etkisi,Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2):122-125.
 • GÜLÜMSER, E., H., MUT, M. Ç. DOĞRUSÖZ, ve U.BAŞARAN, 2017. Baklagil Yem Bitkisi Tahıl Karışımların Ot Kalitesi Üzerinde Ekim Oranlarının Etkisi, Selcuk J Agr Food Sci, (2017) 31 (3), 37-45.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Avcı, M. A. and M. Doğrusöz, 2013. The Effect on Some Plant Traits of Frequency Cutting Applied in Species Types of Grass. World Academy of Science, Engineering and Technology. Malaga.
 • Doğrusöz, M. and A. Tamkoç, 2014. Determination With Path Analysis of Some Morphological Characteristics Of Two Genotypes of Redtop (Agrostis gigantea ROTH.). Institute of Plant Biology 94-75. Almaty, Kazakhstan.
 • M. Dogrusoz, H. Mut, E. Gulumser,and U. Basaran, 2014.Evaluation of Forage Yield and Quality of Forage Turnip x Legume mixtures. Forage resources and ecosystem services provided by Mountain and Mediterranean grasslands and rangelands. 135-138. France.
 • H. Mut, E. Gulumser, M. Dogrusoz, U. Basaran,I. Ayan and A. Gulumser, 2014. Evaluation and Characterization of Perennial Ryegrass (Lolium perenne L.) Genotypes Collected From Natural Flora. Forage resources and ecosystem services provided by Mountain and Mediterranean grasslands and rangelands. 197-200. France.
 • Basaran, U., E. Gulumse, M. Dogrusoz and H. Mut. 2014. The Effects of Forage Turnip (Brassica rapa L. var. rapa) as Companion Crop on Alfalfa Yield and Quality. Forage resources and ecosystem services provided by Mountain and Mediterranean grasslands and rangelands. 119-122. France.
 • M. Dogrusoz, E. Gulumser, U. Basaran, ve H. Mut, 2014. Farklı Hümik Asit Uygulamalarının Bazı Yem Bitkilerindeçimlenmeye Etkisi. Uluslar arası katılımlı türkiye 5. tohumluk kongresi ve sektörel iş formu. Diyarbakır. 430-431.
 • E. Gulumser ve M. Dogrusoz, 2014. Yozgat İli Tarla Tarımında Tohumluk Kullanımı Ve Sorunları.Uluslar arası katılımlı türkiye 5. tohumluk kongresi ve sektörel iş formu. Diyarbakır. 433-435.
 • Basaran, U., M. Copur Dogrusoz, E. Gulumser, H. Mut, Agronomic performance of the selected Turkish grass pea (Lathyrus sativus L.) landraces. Ecosystem services and socio-economic benefits of Mediterranean grasland. 217-220.2016.
 • Copur Dogrusoz, M., H. Mut, U. Basaran, E. Gulumser, E. Katlan Floristic composition and plant cover in Yozgat rangelands, central Turkey.Ecosystem services and socio-economic benefits of Mediterranean grasland. 411-414.2016.
 • Mut, H., M. Geze, E. Gülümser, U. Başaran, M. Çopur Doğrusöz, I. Ayan Current Status of Forage Cultivation in Yozgat. I. International Bozok Symposium, 133-139. Yozgat.2016.
 • Copur Dogrusoz, M., A. Tamkoç Determination with Path Analysis of Some Morphological Characteristics of Redtop Genotypes (Agrostis gigantea ROTH.).International Conference On Biolıgical Sciences, Konya.2016.
 • H. Mut, Gülümser, E., Başaran, U., Çopur Doğrusöz, M., Ayan, İ., 2017. Hay Yield and some Quality Traits of Alfalfa in Three Years Old Stand. Agrosym 2017, 5-8 September, Bosnia-Herzegovina.
 • Başaran U., Doğrusöz M., Gülümser E., Mut H., Kaya S.B., 2017, Companıon Crops For Alfalfa Establıshed In Sprıng, VIII International Agriculture Symposium, Agrosym
 • Mut H., Gülümser E., Başaran U., Doğrusöz M., Ayan İ., 2017.Hay Yield and some Quality Traits of Alfalfa Cultivars in Three Years Old Stand, VIII. International Scientific Agriculture Symposium. Agrosym.
 • E. Gülümser, M. Çopur Doğrusöz, H. Mut, U. Başaran, Z. Mut, 2017. “Yozgat Turizminde Tarım ve Yöresel Ürünlerin Rolü”, International Bozok Symposium, 5 – 7 May, 2017.
ULUSAL
 • Doğrusöz, M. ve A. Tamkoç, "Doğal Vejetasyondan Toplanan İki İri Tavusotu (Agrostis gigantea Roth.) Genotipinde Bazı Bitkisel Özelliklerin Belirlenmesi", Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya, (2013).
 • Mut, H. E. Gülümser, M. Doğrusöz, U. Başaran, İ. Ayan, A. Gülümser, “Yozgat Florasında Bulunan Çok Yıllık Çim (Lolium perenne sp.) Türlerinin Toplanması, Tanımlanması ve Değerlendirilme Olanaklarının Araştırılması”, Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya, (2013).
 • Mut, H., Doğrusöz M., Gülümser E., Başaran U., Ayan İ., 2017. İkinci Ürün Olarak Ekilen Farklı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi.

DİĞER

PROJELER
 • TÜBİTAK - 113O919 - Doğal Florada Bulunan Çim ve Yem Olarak Kullanılabilecek Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerinin Toplanması ve Islah Amaçlı Kullanılması,
 • Mürdümüğün Çimlenme, Fide Gelişimi ve Kimyasal İçeriği Üzerinde Duman Solüsyonlarının Etkisinin Araştırılması,6602a-ZF/17-80, Araştırcı, 2017-2018.
 • Farklı Tohum Oranlarında Ekilen Mürdümük ve Tahıl Karışımlarının Silaj Kalitesinin Belirlenmesi, 6602b-ZF/16-48, Araştırıcı, 2016-2018
 • Türkiye orjinli Festuca L. Genotiplerinde ISSR-PCR Markörleri İle Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi, 6603c-ZF/17-128, Araştırıcı, 2017-2019.
Son Güncelleme: 07.12.2017 13:19:40